donderdag 29 januari 2015

NOVOROSSIA VANDAAGDe leugenaarspers in het westen blijft het negeren, maar het is een vaststaand feit dat de milities in Novorossia langzaam maar zeker steeds meer terrein winnen op het leger van de Kiev fascisten. Daarom ook is het tijd voor een overzicht van de recente gebeurtenissen die er duidelijk op wijze dat we weer een nieuwe fase in het conflict hebben betreden. Of dit de beslissende fase zal zijn is nog niet duidelijk, maar er is weer beweging in het conflict, en dat kan ook een grote invloed hebben op de toekomst van de rest van Europa. Vooral natuurlijk op het conflict dat het westen met Rusland heeft uitgelokt.

Zo als iedereen zich zal herinneren werd er op 5 september 2014 een bestand ondertekend dat een einde aan de gevechten in Novorossia moest maken. Het bestand ging de geschiedenis in als de Akkoorden van Minsk. Onder deze overeenkomst zouden beide partijen de vijandelijkheden stoppen, de gevangenen uitwisselen, en de zware wapens terugtrekken van de frontlinie. Inderdaad werd het even wat rustiger aan het front en werden er ook groepen gevangenen uitgeruild. Maar bij dit laatste begon meteen al een probleem. Terwijl de milities gevangengenomen Oekraïense soldaten vrijlieten, stuurden de fascisten meestal opgepakte burgers naar huis en geen gevangengenomen militieleden. De militieleden die wel vrijgelaten werden vertelden vele gruwelverhalen over martelingen, verkrachtingen en executies door de fascisten.

Ondanks dit alles hebben de milities en de politieke leidingen in Donetsk en Lugansk er alles aan gedaan om de Minsk Akkoorden te laten slagen. Dit gebeurde met de volledige ondersteuning van Moskou. Men ging er zelfs toe over om de zware wapens uit de frontlinie weg te halen, ondanks het feit dat de Kiev fascisten weigerden hetzelfde te doen. Het fascisten leger was meer bezig met bevoorrading en versterking en op een zeker moment werd er weer steeds meer op de steden geschoten, waarbij vooral Donetsk het enorm moest ontgelden. Over de weken werden de beschietingen steeds zwaarder en vielen er ook steeds meer burgerdoden. Het westen weigerde dit te zien en gaf gewoon aan dat er gevochten werd en dat het dus niet duidelijk was wie er op de steden schoot. Pure leugens want ze wisten maar al te goed dat het Kiev leger iedere dag oorlogsmisdaden beging. Dit alles bereikte een hoogtepunt op 7/8 januari 2015 toen de fascisten de zwaarste wapens inzette om op Donetsk te schieten. De milities hadden geen keuze en haalden ook hun zware wapens weer terug naar de frontlinie. Dit om het Oekraïense vuur te onderdrukken en de steden te beschermen.

In de dagen die volgden werd duidelijk dat Kiev weer volledig op oorlog uit was. De vredesgesprekken werden op de lange baan geschoven en het Kiev leger viel de milities op het vliegveld van Donetsk aan. Toen hierbij steeds meer slachtoffers vielen nam de leiding van de milities de beslissing om te proberen het hele vliegveld nu in handen te krijgen. De beste eenheden van de commandanten Motorola en Givi werden ingezet en de slag om het vliegveld begon. Het grootste deel van het vliegveld was al maanden in militie handen, maar de nieuwe aankomst en vertrek hal was nog in handen van de fascisten. Vandaar en uit de dorpen net achter het vliegveld werd op Donetsk geschoten. Na drie dagen van verbitterde strijd werd ook deze hal ingenomen en werden de Kiev troep verdreven. Voor de fascisten een enorme nederlaag die ze bijna een week geheim hielden. Ook het westen ging mee in de Kiev leugens, dat er nog steeds gevochten werd. Na de nederlaag gaf Kiev openlijk opdracht om met alle vuurmonden op steden en dorpen langs de hele frontlinie te schieten. Hierbij vielen op zondag 18 januari meer dan honderd burgerslachtoffers.

De fascisten probeerden hun verliezen goed te maken met een wanhopig offensief. Dat mislukte jammerlijk omdat de milities goed voorbereid waren en het Kiev leger gewoon terugdreven naar hun uitgangsposities. Voor de leiding van Novorossia was nu overduidelijk dat Kiev volledig op de oorlogsoptie had gezet, vooral op aandringen van de Amerikanen. Novorossia besloot een tegenoffensief te starten om zoveel mogelijk terrein te bevrijden en de fascisten weg te drijven van de steden. Dat tegenoffensief is nu gaande en er worden steeds opnieuw goede winsten geboekt. De milities vallen wel overwogen aan en nemen alleen het terrein in dat ze ook kunnen houden. Op deze manier zijn al een aantal dorpen bevrijdt en neemt ook de druk op de steden wat af. Op tenminste een plaats dreigt een grote groep Kiev soldaten in een ketel terecht te komen. Het zou om zeker 7000 troepen gaan. Intussen is al duidelijk dat de fascisten bijna 800 man hebben verloren op en bij het vliegveld. En gevoelige klap die Kiev tot razernij heeft gedreven. De fascisten vragen steeds om hulp van het westen, schieten steeds vaker op de steden die ze nog kunnen bereiken en organiseren provocaties. Zo schoot de Kiev artillerie op zaterdag 24 januari met opzet op de stad Mariupol die ze zelf in handen hebben. Hierbij kwamen 30 burgers om het leven. Kiev beweerde dat de milities hadden geschoten maar er zijn veel bewijzen van het tegendeel. Natuurlijk geeft het westen de Kiev versie weer, nog voordat er een grondig onderzoek is geweest. Bewijzen van de schuld van Kiev zijn er voldoende. Zo werd het gas en water in de stad afgesloten een uur voor de aanval. De fascisten in de stad wisten dus dat er iets ging gebeuren.

Burgers in de dorpen vanwaar de fascisten op Mariupol schoten belden mensen in de stad om te zeggen dat ze de raketten hadden zien afvuren. Er is dus geen twijfel dat het om een Kiev provocatie ging om de milities en gelijktijdig Moskou in een kwaad daglicht te plaatsen. De milities zullen nu proberen om de stad binnen niet al te lange tijd in te nemen en zo dus de mogelijkheid van verdere fascistische misdaden te beperken. Wat kort na de aanval werd opgemerkt was dat er westerse soldaten in Kiev uniformen in de stad aanwezig zijn. De mannen spraken met duidelijke Amerikaanse en Britse accenten. De westerse betrokkenheid ter ondersteuning van de Kiev fascisten is nu dus openlijk naar voren gekomen en bewezen. Al de hypocriete oproepen tot vrede en een oplossing ten spijt.

De strijd is nu dus weer volledig aan de gang en de milities winnen terrein. Het gaat langzaam, maar dat is juist om eigen verliezen te voorkomen. Kiev hoopt nog steeds dat het de westerse landen kan overhalen om verdere sancties tegen Rusland in te voeren, maar daar is tot nu toe geen sprake van. Het westen heeft al genoeg problemen met de huidige sancties en de constante verliezen van het Kiev leger maken dat men voorzichtig is. De Amerikanen willen de aanval op Rusland ten koste van alles doorzetten, maar binnen de EU zit men niet te wachten op nog meer schadelijk sancties. De huidige situatie zal dus voorlopig nog voortduren.

President Poetin heeft duidelijk gemaakt dat Moskou er alles aan heeft gedaan om tot een vreedzame oplossing te komen, maar dat de fascistische leiding in Kiev dit streven op allerlei manieren heeft geblokkeerd. Zijn boodschap is duidelijk; als Kiev voor oorlog kiest zal het de consequenties moeten dragen. Vooral het schieten op burgerdoelen door de fascisten heeft er toe geleid dat er nu weer oorlog is. Moskou zal dus de milities niet overhalen om de operaties te stoppen. Poetin noemde het Kiev leger een paar dagen geleden geen echte leger, maar een NAVO legioen dat als taak heeft om meer druk op Rusland te zetten. Hij maakt in niet mis te verstane woorden duidelijk dat ze daar in niet zullen slagen. Moskou wil nog steeds een oplossing maar niet tegen iedere prijs. Het westen is dus gewaarschuwd.

Het ziet er naar uit dat de oorlog nog wel een poosje zal aanhouden en hoe het ook afloopt, de milities van Novorossia zullen niet de verliezers zijn. Intussen gaan ook de leugens in de westerse pers gewoon door. Daar klonk een hypocriet gehuil over Mariupol, maar over de honderden doden in de steden van Novorossia, door de fascisten veroorzaakt, wordt met geen woord gesproken. Die mogen er eenvoudigweg niet zijn. De westerse pers en de regeringen maken zich op voor een nog grotere oorlog, een oorlog die ons allemaal bedreigt. Wat er nu in de Oekraïne en Novorossia gebeurd staat ons allemaal te wachten als we Washington en haar Europese marionetten hun gang laten gaan. Hiervoor mogen wij onze ogen niet sluiten. We moeten ons een ding goed realiseren; de strijd is nog maar net begonnen. Organiseer en sla terug!! De milities van Novorossia geven het voorbeeld.

donderdag 22 januari 2015

EUROPA OP WEG NAAR DE ONDERGANGEr is in de laatste week zoveel gebeurd dat het onmogelijk is om een artikel over alleen maar een onderwerp te schrijven. Daarom komen we met een overzicht van de meest dringende zaken en wat onze visie daarop is. We kunnen gerust zeggen dat Europa in het oog van de storm is terecht gekomen. Een storm die allang dreigde, maar die nu werkelijkheid is geworden. Het kan zelfs een begin zijn van de ondergang.

Laten we beginnen met het feit dat veel van onze voorspellingen van de laatste maanden na de aanslagen in Parijs zijn uitgekomen. Ten eerste is de elite, op Amerikaanse orders, er in geslaagd om een totale paniek over aanslagen en jihadisten te ontketenen. Deze hype, die vooral door de media wordt gedragen, bestaat bovenal uit een opeenstapeling van leugens. Steeds meer analisten betwijfelen of de aanslagen in Parijs wel door jihadisten zijn uitgevoerd. De hand van de overheid lijkt eigenlijk veel meer in het spel. Als men het al niet zelf had opgezet, wist men er van en liet het gebeuren of moedigde het aan. Er zijn gewoon te veel dingen die niet kloppen. Daders die in eerste instantie optreden als geoefende paratroepers, en later de meest klungelige fouten maken. Er zijn ook filmbeelden die de bekende scene van  het neerschieten van de politieman in grote twijfel trekken.

Dat de leugens ook na de aanslagen gewoon doorgingen bewijst een foto van de zogenaamde treurmars in Parijs vorige week zondag. Wie die dag naar de TV keek zal hebben gedacht dat de 40 regeringsleiders, die naar de Franse hoofdstad waren gekomen, de mars van meer dan een miljoen mensen aanvoerden. Alle TV stations lieten beelden zien die dit ook leken te bevestigen. De waarheid kwam een paar dagen later aan het licht toen het Franse blad Le Monde en meerdere Duitse bladen een foto publiceerden die onderaan dit artikel te zien is. Op de foto zien we dat de regeringsleiders werden gefotografeerd en gefilmd in een afgesloten straat omgeven door veiligheidsofficials. Achter hen is een lege straat te zien met geen enkele demonstrant. De regeringsleiders hebben de mars zelfs nooit gezien. Ze verdwenen na de zogenaamde fotosessie snel in hun kogelvrije limo’s. Als zelfs al over deze zaken gelogen wordt, door bijna de volledige media, is het niet moeilijk om tot de conclusie te komen dat er nog veel meer leugens zijn gebruikt.

Wat in tussen ook als een feit kan worden genoteerd is onze waarschuwing dat men bezig is Europa te destabiliseren en te militariseren. Nu al zien we in Frankrijk troepen op straat, die zogenaamd bepaalde objecten bewaken. Intussen zien we een zelfde beeld in België, waar ook jihadisten aan het werk zouden zijn geweest. Hoe lang nog voordat we pantserwagens zien bij het Centraal Station in Amsterdam en gewapende militairen in de metro van Rotterdam? Hoe lang nog voordat we overal door militaire controleposten moeten, zoals 70 jaar geleden? Niemand kan ontkennen dat het afglijden naar zo’n situatie enorm snel gaat. En nog steeds beweren de overheden dat ze potentiële jihadisten in Europa willen houden om verdere aanslagen te voorkomen. Het tegenovergestelde is het geval. Men wil deze figuren hier houden om meer aanslagen te laten plaats vinden en nog meer angst te ontketenen. Immers wie profiteert het meeste van de huidige situatie? Zeker niet de volkeren van Europa. Het zijn de door Amerika aangestuurde overheden die nu plotseling de meest repressieve wetten kunnen doordrukken, die hun wens om troepen op straat te zetten eindelijk kunnen uitvoeren, en die nu nog meer kunnen spioneren, volgen en demoniseren. Als dit proces zo door gaat zijn burgerrechten in Europa binnen niet al te lange tijd een schaars artikel. Nu al kan een dronken man in Frankrijk voor 4 jaar naar de gevangenis worden gestuurd omdat hij tegen een agent riep dat er meer figuren zoals de aanvallers van Parijs nodig zijn. En dit is echt nog maar het begin.

Men gaat gewoon verder met provoceren. De nieuwe “Charlie” vol haatzaaierij wordt overal te koop aangeboden. Miljoenen zijn er gedrukt, vreemd dat een blad met financiële moeilijkheden dit zo maar kan. Of is er een handje geholpen misschien? Laten we niet vergeten dat de meeste dingen niet zijn wat ze op het eerste gezicht lijken. Dat er ook in Nederland iets gaat gebeuren ligt voor de hand, de hele Charlie hype, voor maar 500 bladen, was al een poging om wat gekken met geweren tot actie aan te zetten. Gelukkig is dit nog niet gebeurd, maar hoe lang kan dat nog goed gaan?

Zo struikelt Europa van de ene brandhaard naar de andere. De fascisten in Kiev hebben van de Parijs situatie gebruik gemaakt om eerst weer volledig op de steden in Novorossia te schieten en nu een nieuwe militaire aanval te starten. Ook dit was op aandringen van Amerika dat met alle geweld Rusland in het conflict wil betrekken. Intussen sterven in Donetsk iedere dag burgers, inclusief vrouwen en kinderen onder de fascistische raketten en granaten. Veel Amerikaans wapentuig is gevonden in gebieden waar de fascisten uit zijn verdreven door de milities. Kan er nog iemand aan twijfelen dat Amerika en zijn Europese onderdanen de Kiev fascisten tot oorlog aanzet? Laten we niet vergeten dat de kleine Nederlandse rat, Koenders, hier aan ook zijn steentje heeft bijgedragen.

Rusland houdt de situatie goed in de gaten, maar zal niet ingrijpen tenzij het echt nodig is. Dit plezier wil men Washington niet gunnen. President Poetin slaat wel op een andere manier terug die Europa op lange termijn heel hard zal treffen. Als de gaspijplijn via Turkije klaar is zal de gaslijn die via de Oekraïne loopt worden gesloten. Europa wordt dan afgesneden van het goedkope Russische gas. Als Europa dan nog Russische gas wil, zal het zelf een pijplijn naar Turkije moeten bouwen. Wat dit allemaal voor de energieprijzen in Europa gaat betekenen is niet moeilijk te raden. Zo neemt de chaos steeds meer toe en kan Washington tevreden zijn. De Amerikanen geven geen cent om Europa, en willen de Europese elites alleen gebruiken als willige onderdanen die de belangen van hun eigen volkeren de rug toekeren. Een klein voorbeeldje; de Amerikanen stuurde niemand naar de mars in Parijs. Niet Obama en ook niet Kerry. Eigenlijk vreemd, wordt er niet altijd gezegd dat misdadigers meestal terug keren naar de plaats van hun misdaden?  

Toch zijn er hier en daar wat onrustige tegengeluiden te horen in bepaalde hoeken van de Nederlandse politiek. In de laatste weken hebben zowel de burgermeester van Rotterdam, Aboutaleb, als ook het Kamerlid Macouch gezegd dat potentiële jihadisten, die zich hier gefrustreerd voelen, maar beter gewoon weg kunnen gaan. Weg naar een plek waar ze beter op hun plaats zijn. Deze oproepen zijn een wonderlijk verschijnsel. Aboutaleb en Macouch zijn beiden vooraanstaand lid van de PvdA, de regeringspartij, en beiden zijn van Marokkaanse afkomst. Met hun uitspraken gaan ze in tegen het beleid van zowel de regering als ook hun eigen partij. Blijkbaar zijn ook zij tot de conclusie gekomen dat de overheid de jihadisten hier wil houden voor een sinistere reden. Zij weten dat dit beleid uiteindelijk funest zal zijn voor de Marokkaanse gemeenschap. Natuurlijk kunnen ze dit niet openlijk zeggen, maar blijkbaar zijn hun ogen toch wel enigszins open gegaan. Dat is een goed teken.

Uit dit alles kunnen we alleen maar concluderen dat Europa zich in een steeds gevaarlijker situatie bevindt. Het begin van de ondergang is niet uit te sluiten. De Amerikaanse oorlogsmachine maakt immers voor niets halt. Toch willen we een boodschap meegeven aan de Amerikaanse oorlogshitsers en hun trouwe slaven in de Europese elite: het aantal mensen dat ziet en weet wat jullie van plan zijn neemt met de dag toe. Jullie leugens bieden niet voor eeuwig bescherming. Er zal een tijd komen dat de Europese volkeren jullie voor goed de rug toekeren. We zullen niet toestaan dat jullie er opnieuw voor zorgen dat over heel Europa de lichten uit gaan. De dagen van de Europese elite zijn geteld, en dat weten ze maar al te goed. Daarom gaan ze mee in jullie chaos, om toch nog maar wat tijd te winnen. Maar dit alles is maar tijdelijk. Hetzelfde geldt voor de Amerikaanse alleen heerschappij. Er staan op dit moment andere krachten op in de wereld die dit alles niet meer pikken. Wij zullen de chaos overleven, maar voor jullie tikt de klok, onophoudelijk en meedogenloos. Van terugkeer kan geen sprake meer zijn. 


donderdag 15 januari 2015

HET VRIJE WOORDWe hebben allemaal de vele rouw en protestbijeenkomsten gezien die volgden op de aanslag op het Franse blad Charlie Hebdo, en later op een Joodse supermarkt in Parijs vorige week. De rode draad die door al de bijeenkomsten voor de redactie van Charlie Hebdo heen liep, was dat er een aanslag zou zijn gepleegd op het vrije woord en de vrijheid van de pers. We zagen demonstranten die zwaaiden met potloden en kwasten en die lieten zien dat zij allemaal “Charlie” zijn. Dat klinkt natuurlijk heel romantisch en lijkt vol dadendrang. Ook werd er gezegd dat de vele demo’s, ook in Nederland, spontaan waren. Laten we bij dit laatste punt beginnen. Spontaan was het totaal niet. Ten eerst was er tot de protesten opgeroepen door burgemeesters en de boel was wel degelijk heel strak georganiseerd. Een voorbeeld hiervan is al dat er in Amsterdam honderden politieagenten in uniform voorop liepen die als demonstrant meededen, voor het eerst in de geschiedenis. Wie kan nog beweren dat dit allemaal zo maar spontaan was? Natuurlijk waren veel mensen geschokt, maar we moeten niet vergeten dat de media over de laatste dagen het gevoel van angst en onzekerheid tot grote hoogten heeft opgezweept. Dat hier een bewust doel achter zit hoeven we niet te betwijfelen.

Nog voordat we aan het punt over het vrije woord komen, willen we wel stellen dat niemand aanslagen als die in Parijs kan en mag goed praten en dat het verlies aan levens diep te betreuren is. Maar wat gelijktijdig betreurt moet worden is dat er nu een beeld word geschapen waarbij de media in het westen als ridders voor de waarheid en de vrijheid van meningsuiting zouden optreden. Dit is een totaal vals beeld. De meeste journalisten stellen zich op als trouwe spreekbuizen van het westerse imperialisme die er niet over peinzen om informatie naar buiten te brengen die niet gewenst is door hun meesters. Met de waarheid heeft dit totaal niets te maken. Integendeel, de westerse media hebben jarenlang alle misdaden van de Amerikanen en hun zogenaamde bondgenoten verdedigd en de volkeren proberen wijs te maken dat dit de waarheid en dus noodzakelijk is. Journalisten die zich anders opstellen worden gemarginaliseerd of gewoon monddood gemaakt. Dat is de westerse manier van het verdedigen van het vrije woord.

Als de media in het westen vaandeldrager is van het vrije woord, waarom is er dan nooit de waarheid geschreven over de oorlogen in Afghanistan, Irak, Libie, Syrie en nu weer in de Oekraïne en Novorossia? Waar waren de zogenaamde ridders van het vrije woord toen de Amerikanen een oorlog in Irak begonnen die aan 1 miljoen burgers het leven heeft gekost? Waar waren zij toen het Kiev leger met zware wapens op de steden van Novorossia schoot en nog steeds schiet? Waarom hebben al deze journalisten de NAVO bombardementen op Belgrado en Libie goedgepraat? Waarom zijn de martelpraktijken van de CIA en haar trawanten in west en oost Europa zo lang verborgen gebleven? We kunnen deze rij vragen nog eindeloos uitbreiden. In al deze gevallen bracht de media alleen naar buiten wat de elite wilde dat er gepubliceerd werd. Er is gelogen, verdraaid en propaganda gemaakt. Op deze manier zijn de volkeren deze oorlogen en conflicten ingeduwd. Wie kan dan nog beweren dat de westerse media ook maar iets met het vrije woord te maken heeft?

Het staat natuurlijk heel heldhaftig, het potlood tegen een automatisch geweer. Maar dat is wel heel kort door de bocht. Wat maar niet wordt begrepen is dat er een enorme Amerikaans geïnspireerde campagne gaande is om allerlei groepen en gemeenschappen tegen elkaar op te zetten. Als je maar door gaat met het bespotten en beledigen van een bepaalde groep zal er zeker ergens een gek met een geweer op staan die zijn of haar recht wil komen halen. En het ergste is nog dat de Amerikanen al jaren bezig zijn om deze gekken te trainen, te bewapenen en steeds nieuwe gekken te rekruteren. Het begon er al mee dat Moslim radicalen werden ingezet tegen de Sovjet Unie. Van dat beleid heeft Washington nooit afstand genomen. Alle radicale Moslim groepen, inclusief de ISIS en Al Nusra, dragen de vingerafdrukken van het Amerikaanse imperialisme. Laten we ook niet vergeten dat het westen de Wahibi gekken steunde die in Tsjetsjenië tegen Rusland werden ingezet. Het zijn allemaal loten van dezelfde stam, en helaas heeft hun bestaan ook steeds dezelfde gevolgen.

De door Amerika getrainde jihadisten, die bedoeld waren als kanonnenvlees tegen de regering van Syrie, zijn nu bezig om in Europa een burgeroorlog uit te lokken. Wit tegen zwart, Moslim tegen niet moslim, jood tegen niet-jood; het maakt allemaal niet uit als het resultaat maar chaos, angst en onzekerheid is. Het doel van dit alles is duidelijk; aangescherpte wetten, nog meer controle en bewaking, nog meer inbreuken in de privacy en uiteindelijk een autoritair en autocratisch Europa dat als een volledig kolonie van de VS kan fungeren. De media vormt de bühne waarop deze tragedie tot in detail wordt uitgespeeld. De slachtoffers zijn wij allemaal.

Velen zullen dit misschien niet geloven en denken dat het alleen maar theorie is. Voor diegenen zouden we de volgende vragen willen aandragen: Hoe kan het zijn dat gevaarlijke figuren zoals die drie in Frankrijk, die op allerlei lijsten staan en zogenaamde bewaakt worden, rustig hun aanvallen kunnen voorbereiden en hun wapenarsenaal aanleggen? We hebben het dan over zware wapens, die je niet zo maar even aanschaft. Waarom is het dat jihadisten die naar het Midden Oosten vertrekken gewoon terug mogen naar de Europese landen als ze genoeg hebben van de oorlog daar? Waarom probeert iedere overheid om potentiële jihadisten hier te houden, tot hun grote frustratie, in plaats van ze te laten gaan en hun terugkeer gewoon te blokkeren? Waarom worden dit soort figuren ook nog eens extra gepest om ze nog meer te frustreren? Al deze dingen zijn niet logisch als je de veiligheid in Europa werkelijk serieus neemt. Het lijkt er dus veel meer op dat bepaalde krachten binnen de elite deze figuren juist hier nodig hebben om de soort chaos te scheppen die we deze week in Frankrijk hebben gezien. Voor hen die nog steeds niet geloven dat hier iets sinisters achter steekt kunnen we alleen maar zeggen: Denk het ondenkbare, en ga dan vervolgens kijken wat er van dat ondenkbare wel degelijk denkbaar is, in de juiste context.

Hoe je het ook bekijkt, het moet duidelijk zijn dat we in Europa op dit moment allemaal gevaar lopen. Dat leidt vanzelf tot de vraag wat we hier allemaal samen tegen kunnen doen. Het zwaaien met een paar potloden onder het toeziend oog van een burgemeester zal echt niet helpen. Ten eerste is het zaak om steeds voor ogen te hebben dat de dingen meestal heel anders liggen dan de media voorgeeft. Het zelf blijven nadenken is het sterkste wapen tegen de gekken met geweren en vooral tegen hun meesters binnen de elite, die op de achtergrond alles sturen. Verder moeten we ons niet uit elkaar laten spelen, welke achtergrond we ook hebben. Dat betekend gelijktijdig dat het afgelopen moet zijn met elkaar beledigen, kwetsen en aanvallen onder het schijnheilige vaandel van de zogenaamde vrijheid van meningsuiting. Zij die hier mee bezig zijn vormen de voorhoede van de haatzaaijers en zijn onderdeel van de poging om chaos en ontwrichting te bewerkstellingen. We moeten heel goed begrijpen dat we gemeenschappelijke vijanden hebben die levensgevaarlijk zijn. Daarbij kunnen we aantekenen dat de minister met stropdas waarschijnlijk nog veel gevaarlijker is dan de gek met een automatisch wapen.

Uiteindelijk zal alleen een opstand, waarbij de elite wordt weggevaagd en de Amerikaanse overheersing wordt uitgebannen, deze hele tragedie kunnen beëindigen. Maar tot die tijd is het zaak om zelf na te denken en onze stem te laten horen, tegen de werkelijke vijanden die ons allemaal bedreigen. Het kan nog best eens zijn dat ons leven juist daar van afhangt in de komende tijd.

donderdag 8 januari 2015

EEN ZWARTE SCHADUWHet kan zijn dat het veel mensen is ontgaan, maar er hangt een zwarte schaduw over Duitsland. Een schaduw die zich heel snel kan verspreiden naar andere landen, zelfs naar heel Europa. Vanaf oktober vinden er in vooral Dresden op de maandagavond sinistere massabetogingen plaats, die elke keer meer mensen lijken te trekken. De protesten worden georganiseerd door een beweging die zich Pegida noemt, Patriottische Europeanen tegen de Islamisering van het Avondland, en deze groep richt zich vooral tegen de Islam en vluchtelingen. Ondanks het feit dat de beweging nog maar enkele maanden bestaat is er intussen een behoorlijke aanhang ontstaan, en vallen de Duitse politici over elkaar heen in hun haast om verklaringen over Pegida af te leggen. Gelukkig zijn er intussen ook behoorlijke tegendemonstraties geweest, ondermeer in München, Keulen en Hamburg. Ook in Dresden zelf is er een tegengeluid.

Maar wat is Pegida precies, en wat kan er achter schuil gaan? Zoals gezegd richt de beweging zich vooral tegen de Islam en tegen vluchtelingen. Hiermee heeft men een vruchtbare voedingsbodem want veel mensen zijn boos en bang als gevolg van de misdaden van de IS in het Midden Oosten, de acties van de salafisten in Duitsland zelf, het toenemend aantal Syrie-gangers en de vermeende stroom van vluchtelingen. Naast de bekende extreem rechtse en fascistische elementen, gaan er dan ook behoorlijk wat “gewone” Duitsers naar de Pegida demonstraties. Kort voor de Kerst kwamen er in Dresden zelfs 17.500 mensen opdagen, op een donkere maandagavond, die de Pegida leus “Wir sind das Volk” luid meebrulden. Eerder deze week waren het er al 18.000. Het waren schokkende beelden die terug leken te gaan naar het Duitsland van 1933. Intussen is gebleken dat Pegida het niet alleen bij demonstreren houdt. Op verschillende plekken zijn kantoren van Die Linke aangevallen en beschadigd. Het gaat dus zeker niet alleen om de Islam en de vluchtelingen, ook links is een doelwit. Ook dit is een gebruikelijk fascistisch handelsmerk.

De Duitse politiek lijkt geschokt en roept de burgers op afstand van Pegida te nemen. De Christen Democraten willen het gesprek met de meelopers aan gaan, maar de meer linkse partijen zeggen dat dit zinloos is. Intussen groeit de beweging door en zijn er al weer nieuwe demonstraties aangekondigd. Ook nemen de bedreigingen tegen moskeeën en vluchtelingencentra toe. Of deze direct van Pegida afkomstig zijn is moeilijk te achter halen, maar er is natuurlijk wel een klimaat geschapen dat dit soort bedreigingen in de hand werkt. Komen we aan het punt wat Pegida precies is. Het is geen partij in de stijl van bijvoorbeeld Wilders in Nederland. Duitsland kent al een Wilders partij; ,Die Alternatieve fur Deutschland (AfD), een groepering die zich zowel tegen de Europese Unie als de Islam richt. De AfD werkt niet openlijk met Pegida samen, maar verdedigd de beweging wel, tot op zekere hoogte. Pegida toont zich meer een straatbeweging van onderop, zonder te pretenderen een partij te zijn. Men werpt zich veel meer op als de stem van de zwijgende meerderheid.

De beweging kent overigens een voorganger in de zogenaamde “Hooligans gegen Salafisten”. Deze groep bracht vorig jaar in Keulen 5000 raddraaiers op de been die voor grote rellen zorgden. Pegida blijft tot nu toe vrij vreedzame betogingen organiseren, vooral ook om de toestromende aanhangers niet af te schrikken. Je zou dit alles gewoon kunnen wegzetten als weer een nieuwe poging van extreem rechts om het alom aanwezige racisme uit te buiten. Maar er zijn aanwijzingen dat het wel eens om iets heel anders kan gaan. Het is al vreemd dat Pegida niet als een exclusief Duitse beweging wordt gepresenteerd. Dat doet extreem rechts juist altijd wel. Pegida spreekt over “patriottische Europeanen”, wat dat dan ook moge zijn. Het wijst er wel op dan men ook in andere landen actief wil worden.

Vreemd is ook de snelle opkomst en groei van de groep. Als iets zo snel ontstaat en tot een soort massabeweging wordt, duid dit er op dat er voldoende middelen zijn, want zoals iedere activist weet. geen geld, geen actie. Blijkbaar heeft Pegida hier dus tot nu toe geen gebrek aan. Zonder directe bewijzen voor handen te hebben, kunnen we vaststellen dat Pegida de kenmerken vertoont van een beweging die is opgezet door geheime diensten of andere takken van de overheid. De Europese regeringen gebruiken het verdeel en heers systeem al heel lang om verzet tegen de crisismaatregelen te beperken. Niet zelden wordt er dan ingespeeld op racisme en vreemdelingenhaat. Het kan dus zijn dat Pegida een geheime agenda heeft, die zich niet tot Duitsland zal beperken. Het volgende is alleen maar een theorie waarvoor nog geen bewijzen bestaan, maar die wel een aantal vreemd aandoende zaken zou verklaren.

Als de Amerikanen de aanval op Rusland in volle hevigheid willen inzetten hebben ze een Europa nodig dat automatisch op elk bevel reageert. Het huidige Europa volgt weliswaar Amerika in de meeste gevallen, maar de verdeeldheid in de EU is Washington een doorn in het oog. Wil men een meer autoritair Europa bewerkstelligen moet er eerst chaos ontstaan in een aantal Europese landen. Dan kunnen wetten worden aangescherpt en de Amerikaanse greep kan verder versterkt worden. Immers de Amerikanen zullen Europees kanonnenvlees nodig hebben als er echt tegen Rusland gevochten moet worden. Hoe creëer je chaos in Europa? De Amerikanen hebben hier een goed waterdicht systeem voor. Zoek een zondebok, speel in op de buikgevoelens en laat verschillende groepen tegen elkaar vechten. In de Oekraïne gebruikte men de afkeer in vooral het westen van het land voor alles wat Russisch is, en steunde men de fascisten. De CIA wist precies op welke knopjes men moest drukken, en Maidan in Kiev was geboren.

In de Europese landen zou dit nog niet werken, hoewel ook hier de anti-Russische propaganda grootse vormen aanneemt. Maar er is een andere mogelijkheid; versterk aan de ene kant de Islam, en dan vooral de radicalen, zodat steeds meer niet-moslims zich bedreigt voelen, en creëer gelijktijdig een beweging die zich tegen diezelfde Islam richt. Een beweging zoals Pegida dus. Dan is er ook nog de mogelijkheid van de jihadisten. Het is steeds een raadsel geweest waarom de Europese regeringen er zo op gebrand zijn om de jihadisten in eigen land te houden. Men stelt alles in het werk om de reis naar Syrië te verhinderen, al lukt dit niet altijd. Als de bovenstaande theorie klopt wil men de jihadisten niet laten gaan omdat ze hier nog nodig zijn. Immers als je de groep lang genoeg vasthoud groeit de frustratie, en dit neemt alleen maar toe als de overheid een pesthouding aanneemt, een tactiek die nu al wordt gebruikt.

Op een zeker moment zullen bepaalde individuen dat niet meer verdragen en aanslagen gaan plegen. Zoals we deze week al zagen in Parijs waar bij een aanslag van jihadisten 12 mensen om het leven kwamen. En dat is dan precies wat in het plaatje van haat en nijd past. Want als er aanslagen worden gepleegd, neemt de haat van de bevolking toe en heeft een beweging als Pegida vrij spel. De moslims die worden aangevallen zullen zich verdedigen en voor je het weet is er een burgeroorlog ontstaan. Dan is de weg vrij naar een veel meer autocratisch en autoritair Europa en heeft Washington haar zin. De slappe Europeanen zullen dan wel moeten veranderen, zal de redenering zijn. Nog een pikant detail is dat het juist de Franse President Hollande was die in de laatste dagen voor de aanslag in Parijs heeft opgeroepen tot beëindiging of vermindering van de sancties tegen Rusland. Was dit een kleine bestraffing voor de “slappe” houding van Hollande?
 
Het is nog maar theorie en we moeten hopen dat dit ook zo blijft, maar de eerste signalen die in deze richting voeren zijn er al. Pegida is zeker geen Duits bedrijfsongeval, en dat de Amerikanen vooral in Duitsland overal invloed op hebben is bekend. Als men het bovenstaande plan wil uitvoeren zou Duitsland dus het ideale startpunt zijn. Gelukkig worden de tegendemonstraties in de Duitse steden steeds groter, en maken veel mensen duidelijk dat ze niet slapen. Maar het valt te betwijfelen dat veel mensen er echt over nadenken wat er werkelijk achter deze ontwikkeling kan zitten. We schreven het al eerder; de situatie in Europa is op dit moment gevaarlijker dan op welk tijdstip dan ook sinds 1945. Amerika is bezig Europa te destabiliseren en te militariseren, en delen van de Europese elite zullen hier blindelings aan meewerken. Ook Europa kent zijn 5de colonne, die de belangen van de Europese volkeren opoffert aan de machtshonger van Washington. Alleen de volkeren zelf kunnen dit scenario stoppen. Waakzaamheid is dus geboden.