donderdag 8 januari 2015

EEN ZWARTE SCHADUWHet kan zijn dat het veel mensen is ontgaan, maar er hangt een zwarte schaduw over Duitsland. Een schaduw die zich heel snel kan verspreiden naar andere landen, zelfs naar heel Europa. Vanaf oktober vinden er in vooral Dresden op de maandagavond sinistere massabetogingen plaats, die elke keer meer mensen lijken te trekken. De protesten worden georganiseerd door een beweging die zich Pegida noemt, Patriottische Europeanen tegen de Islamisering van het Avondland, en deze groep richt zich vooral tegen de Islam en vluchtelingen. Ondanks het feit dat de beweging nog maar enkele maanden bestaat is er intussen een behoorlijke aanhang ontstaan, en vallen de Duitse politici over elkaar heen in hun haast om verklaringen over Pegida af te leggen. Gelukkig zijn er intussen ook behoorlijke tegendemonstraties geweest, ondermeer in München, Keulen en Hamburg. Ook in Dresden zelf is er een tegengeluid.

Maar wat is Pegida precies, en wat kan er achter schuil gaan? Zoals gezegd richt de beweging zich vooral tegen de Islam en tegen vluchtelingen. Hiermee heeft men een vruchtbare voedingsbodem want veel mensen zijn boos en bang als gevolg van de misdaden van de IS in het Midden Oosten, de acties van de salafisten in Duitsland zelf, het toenemend aantal Syrie-gangers en de vermeende stroom van vluchtelingen. Naast de bekende extreem rechtse en fascistische elementen, gaan er dan ook behoorlijk wat “gewone” Duitsers naar de Pegida demonstraties. Kort voor de Kerst kwamen er in Dresden zelfs 17.500 mensen opdagen, op een donkere maandagavond, die de Pegida leus “Wir sind das Volk” luid meebrulden. Eerder deze week waren het er al 18.000. Het waren schokkende beelden die terug leken te gaan naar het Duitsland van 1933. Intussen is gebleken dat Pegida het niet alleen bij demonstreren houdt. Op verschillende plekken zijn kantoren van Die Linke aangevallen en beschadigd. Het gaat dus zeker niet alleen om de Islam en de vluchtelingen, ook links is een doelwit. Ook dit is een gebruikelijk fascistisch handelsmerk.

De Duitse politiek lijkt geschokt en roept de burgers op afstand van Pegida te nemen. De Christen Democraten willen het gesprek met de meelopers aan gaan, maar de meer linkse partijen zeggen dat dit zinloos is. Intussen groeit de beweging door en zijn er al weer nieuwe demonstraties aangekondigd. Ook nemen de bedreigingen tegen moskeeën en vluchtelingencentra toe. Of deze direct van Pegida afkomstig zijn is moeilijk te achter halen, maar er is natuurlijk wel een klimaat geschapen dat dit soort bedreigingen in de hand werkt. Komen we aan het punt wat Pegida precies is. Het is geen partij in de stijl van bijvoorbeeld Wilders in Nederland. Duitsland kent al een Wilders partij; ,Die Alternatieve fur Deutschland (AfD), een groepering die zich zowel tegen de Europese Unie als de Islam richt. De AfD werkt niet openlijk met Pegida samen, maar verdedigd de beweging wel, tot op zekere hoogte. Pegida toont zich meer een straatbeweging van onderop, zonder te pretenderen een partij te zijn. Men werpt zich veel meer op als de stem van de zwijgende meerderheid.

De beweging kent overigens een voorganger in de zogenaamde “Hooligans gegen Salafisten”. Deze groep bracht vorig jaar in Keulen 5000 raddraaiers op de been die voor grote rellen zorgden. Pegida blijft tot nu toe vrij vreedzame betogingen organiseren, vooral ook om de toestromende aanhangers niet af te schrikken. Je zou dit alles gewoon kunnen wegzetten als weer een nieuwe poging van extreem rechts om het alom aanwezige racisme uit te buiten. Maar er zijn aanwijzingen dat het wel eens om iets heel anders kan gaan. Het is al vreemd dat Pegida niet als een exclusief Duitse beweging wordt gepresenteerd. Dat doet extreem rechts juist altijd wel. Pegida spreekt over “patriottische Europeanen”, wat dat dan ook moge zijn. Het wijst er wel op dan men ook in andere landen actief wil worden.

Vreemd is ook de snelle opkomst en groei van de groep. Als iets zo snel ontstaat en tot een soort massabeweging wordt, duid dit er op dat er voldoende middelen zijn, want zoals iedere activist weet. geen geld, geen actie. Blijkbaar heeft Pegida hier dus tot nu toe geen gebrek aan. Zonder directe bewijzen voor handen te hebben, kunnen we vaststellen dat Pegida de kenmerken vertoont van een beweging die is opgezet door geheime diensten of andere takken van de overheid. De Europese regeringen gebruiken het verdeel en heers systeem al heel lang om verzet tegen de crisismaatregelen te beperken. Niet zelden wordt er dan ingespeeld op racisme en vreemdelingenhaat. Het kan dus zijn dat Pegida een geheime agenda heeft, die zich niet tot Duitsland zal beperken. Het volgende is alleen maar een theorie waarvoor nog geen bewijzen bestaan, maar die wel een aantal vreemd aandoende zaken zou verklaren.

Als de Amerikanen de aanval op Rusland in volle hevigheid willen inzetten hebben ze een Europa nodig dat automatisch op elk bevel reageert. Het huidige Europa volgt weliswaar Amerika in de meeste gevallen, maar de verdeeldheid in de EU is Washington een doorn in het oog. Wil men een meer autoritair Europa bewerkstelligen moet er eerst chaos ontstaan in een aantal Europese landen. Dan kunnen wetten worden aangescherpt en de Amerikaanse greep kan verder versterkt worden. Immers de Amerikanen zullen Europees kanonnenvlees nodig hebben als er echt tegen Rusland gevochten moet worden. Hoe creëer je chaos in Europa? De Amerikanen hebben hier een goed waterdicht systeem voor. Zoek een zondebok, speel in op de buikgevoelens en laat verschillende groepen tegen elkaar vechten. In de Oekraïne gebruikte men de afkeer in vooral het westen van het land voor alles wat Russisch is, en steunde men de fascisten. De CIA wist precies op welke knopjes men moest drukken, en Maidan in Kiev was geboren.

In de Europese landen zou dit nog niet werken, hoewel ook hier de anti-Russische propaganda grootse vormen aanneemt. Maar er is een andere mogelijkheid; versterk aan de ene kant de Islam, en dan vooral de radicalen, zodat steeds meer niet-moslims zich bedreigt voelen, en creëer gelijktijdig een beweging die zich tegen diezelfde Islam richt. Een beweging zoals Pegida dus. Dan is er ook nog de mogelijkheid van de jihadisten. Het is steeds een raadsel geweest waarom de Europese regeringen er zo op gebrand zijn om de jihadisten in eigen land te houden. Men stelt alles in het werk om de reis naar Syrië te verhinderen, al lukt dit niet altijd. Als de bovenstaande theorie klopt wil men de jihadisten niet laten gaan omdat ze hier nog nodig zijn. Immers als je de groep lang genoeg vasthoud groeit de frustratie, en dit neemt alleen maar toe als de overheid een pesthouding aanneemt, een tactiek die nu al wordt gebruikt.

Op een zeker moment zullen bepaalde individuen dat niet meer verdragen en aanslagen gaan plegen. Zoals we deze week al zagen in Parijs waar bij een aanslag van jihadisten 12 mensen om het leven kwamen. En dat is dan precies wat in het plaatje van haat en nijd past. Want als er aanslagen worden gepleegd, neemt de haat van de bevolking toe en heeft een beweging als Pegida vrij spel. De moslims die worden aangevallen zullen zich verdedigen en voor je het weet is er een burgeroorlog ontstaan. Dan is de weg vrij naar een veel meer autocratisch en autoritair Europa en heeft Washington haar zin. De slappe Europeanen zullen dan wel moeten veranderen, zal de redenering zijn. Nog een pikant detail is dat het juist de Franse President Hollande was die in de laatste dagen voor de aanslag in Parijs heeft opgeroepen tot beëindiging of vermindering van de sancties tegen Rusland. Was dit een kleine bestraffing voor de “slappe” houding van Hollande?
 
Het is nog maar theorie en we moeten hopen dat dit ook zo blijft, maar de eerste signalen die in deze richting voeren zijn er al. Pegida is zeker geen Duits bedrijfsongeval, en dat de Amerikanen vooral in Duitsland overal invloed op hebben is bekend. Als men het bovenstaande plan wil uitvoeren zou Duitsland dus het ideale startpunt zijn. Gelukkig worden de tegendemonstraties in de Duitse steden steeds groter, en maken veel mensen duidelijk dat ze niet slapen. Maar het valt te betwijfelen dat veel mensen er echt over nadenken wat er werkelijk achter deze ontwikkeling kan zitten. We schreven het al eerder; de situatie in Europa is op dit moment gevaarlijker dan op welk tijdstip dan ook sinds 1945. Amerika is bezig Europa te destabiliseren en te militariseren, en delen van de Europese elite zullen hier blindelings aan meewerken. Ook Europa kent zijn 5de colonne, die de belangen van de Europese volkeren opoffert aan de machtshonger van Washington. Alleen de volkeren zelf kunnen dit scenario stoppen. Waakzaamheid is dus geboden.