donderdag 15 januari 2015

HET VRIJE WOORDWe hebben allemaal de vele rouw en protestbijeenkomsten gezien die volgden op de aanslag op het Franse blad Charlie Hebdo, en later op een Joodse supermarkt in Parijs vorige week. De rode draad die door al de bijeenkomsten voor de redactie van Charlie Hebdo heen liep, was dat er een aanslag zou zijn gepleegd op het vrije woord en de vrijheid van de pers. We zagen demonstranten die zwaaiden met potloden en kwasten en die lieten zien dat zij allemaal “Charlie” zijn. Dat klinkt natuurlijk heel romantisch en lijkt vol dadendrang. Ook werd er gezegd dat de vele demo’s, ook in Nederland, spontaan waren. Laten we bij dit laatste punt beginnen. Spontaan was het totaal niet. Ten eerst was er tot de protesten opgeroepen door burgemeesters en de boel was wel degelijk heel strak georganiseerd. Een voorbeeld hiervan is al dat er in Amsterdam honderden politieagenten in uniform voorop liepen die als demonstrant meededen, voor het eerst in de geschiedenis. Wie kan nog beweren dat dit allemaal zo maar spontaan was? Natuurlijk waren veel mensen geschokt, maar we moeten niet vergeten dat de media over de laatste dagen het gevoel van angst en onzekerheid tot grote hoogten heeft opgezweept. Dat hier een bewust doel achter zit hoeven we niet te betwijfelen.

Nog voordat we aan het punt over het vrije woord komen, willen we wel stellen dat niemand aanslagen als die in Parijs kan en mag goed praten en dat het verlies aan levens diep te betreuren is. Maar wat gelijktijdig betreurt moet worden is dat er nu een beeld word geschapen waarbij de media in het westen als ridders voor de waarheid en de vrijheid van meningsuiting zouden optreden. Dit is een totaal vals beeld. De meeste journalisten stellen zich op als trouwe spreekbuizen van het westerse imperialisme die er niet over peinzen om informatie naar buiten te brengen die niet gewenst is door hun meesters. Met de waarheid heeft dit totaal niets te maken. Integendeel, de westerse media hebben jarenlang alle misdaden van de Amerikanen en hun zogenaamde bondgenoten verdedigd en de volkeren proberen wijs te maken dat dit de waarheid en dus noodzakelijk is. Journalisten die zich anders opstellen worden gemarginaliseerd of gewoon monddood gemaakt. Dat is de westerse manier van het verdedigen van het vrije woord.

Als de media in het westen vaandeldrager is van het vrije woord, waarom is er dan nooit de waarheid geschreven over de oorlogen in Afghanistan, Irak, Libie, Syrie en nu weer in de Oekraïne en Novorossia? Waar waren de zogenaamde ridders van het vrije woord toen de Amerikanen een oorlog in Irak begonnen die aan 1 miljoen burgers het leven heeft gekost? Waar waren zij toen het Kiev leger met zware wapens op de steden van Novorossia schoot en nog steeds schiet? Waarom hebben al deze journalisten de NAVO bombardementen op Belgrado en Libie goedgepraat? Waarom zijn de martelpraktijken van de CIA en haar trawanten in west en oost Europa zo lang verborgen gebleven? We kunnen deze rij vragen nog eindeloos uitbreiden. In al deze gevallen bracht de media alleen naar buiten wat de elite wilde dat er gepubliceerd werd. Er is gelogen, verdraaid en propaganda gemaakt. Op deze manier zijn de volkeren deze oorlogen en conflicten ingeduwd. Wie kan dan nog beweren dat de westerse media ook maar iets met het vrije woord te maken heeft?

Het staat natuurlijk heel heldhaftig, het potlood tegen een automatisch geweer. Maar dat is wel heel kort door de bocht. Wat maar niet wordt begrepen is dat er een enorme Amerikaans geïnspireerde campagne gaande is om allerlei groepen en gemeenschappen tegen elkaar op te zetten. Als je maar door gaat met het bespotten en beledigen van een bepaalde groep zal er zeker ergens een gek met een geweer op staan die zijn of haar recht wil komen halen. En het ergste is nog dat de Amerikanen al jaren bezig zijn om deze gekken te trainen, te bewapenen en steeds nieuwe gekken te rekruteren. Het begon er al mee dat Moslim radicalen werden ingezet tegen de Sovjet Unie. Van dat beleid heeft Washington nooit afstand genomen. Alle radicale Moslim groepen, inclusief de ISIS en Al Nusra, dragen de vingerafdrukken van het Amerikaanse imperialisme. Laten we ook niet vergeten dat het westen de Wahibi gekken steunde die in Tsjetsjenië tegen Rusland werden ingezet. Het zijn allemaal loten van dezelfde stam, en helaas heeft hun bestaan ook steeds dezelfde gevolgen.

De door Amerika getrainde jihadisten, die bedoeld waren als kanonnenvlees tegen de regering van Syrie, zijn nu bezig om in Europa een burgeroorlog uit te lokken. Wit tegen zwart, Moslim tegen niet moslim, jood tegen niet-jood; het maakt allemaal niet uit als het resultaat maar chaos, angst en onzekerheid is. Het doel van dit alles is duidelijk; aangescherpte wetten, nog meer controle en bewaking, nog meer inbreuken in de privacy en uiteindelijk een autoritair en autocratisch Europa dat als een volledig kolonie van de VS kan fungeren. De media vormt de bühne waarop deze tragedie tot in detail wordt uitgespeeld. De slachtoffers zijn wij allemaal.

Velen zullen dit misschien niet geloven en denken dat het alleen maar theorie is. Voor diegenen zouden we de volgende vragen willen aandragen: Hoe kan het zijn dat gevaarlijke figuren zoals die drie in Frankrijk, die op allerlei lijsten staan en zogenaamde bewaakt worden, rustig hun aanvallen kunnen voorbereiden en hun wapenarsenaal aanleggen? We hebben het dan over zware wapens, die je niet zo maar even aanschaft. Waarom is het dat jihadisten die naar het Midden Oosten vertrekken gewoon terug mogen naar de Europese landen als ze genoeg hebben van de oorlog daar? Waarom probeert iedere overheid om potentiële jihadisten hier te houden, tot hun grote frustratie, in plaats van ze te laten gaan en hun terugkeer gewoon te blokkeren? Waarom worden dit soort figuren ook nog eens extra gepest om ze nog meer te frustreren? Al deze dingen zijn niet logisch als je de veiligheid in Europa werkelijk serieus neemt. Het lijkt er dus veel meer op dat bepaalde krachten binnen de elite deze figuren juist hier nodig hebben om de soort chaos te scheppen die we deze week in Frankrijk hebben gezien. Voor hen die nog steeds niet geloven dat hier iets sinisters achter steekt kunnen we alleen maar zeggen: Denk het ondenkbare, en ga dan vervolgens kijken wat er van dat ondenkbare wel degelijk denkbaar is, in de juiste context.

Hoe je het ook bekijkt, het moet duidelijk zijn dat we in Europa op dit moment allemaal gevaar lopen. Dat leidt vanzelf tot de vraag wat we hier allemaal samen tegen kunnen doen. Het zwaaien met een paar potloden onder het toeziend oog van een burgemeester zal echt niet helpen. Ten eerste is het zaak om steeds voor ogen te hebben dat de dingen meestal heel anders liggen dan de media voorgeeft. Het zelf blijven nadenken is het sterkste wapen tegen de gekken met geweren en vooral tegen hun meesters binnen de elite, die op de achtergrond alles sturen. Verder moeten we ons niet uit elkaar laten spelen, welke achtergrond we ook hebben. Dat betekend gelijktijdig dat het afgelopen moet zijn met elkaar beledigen, kwetsen en aanvallen onder het schijnheilige vaandel van de zogenaamde vrijheid van meningsuiting. Zij die hier mee bezig zijn vormen de voorhoede van de haatzaaijers en zijn onderdeel van de poging om chaos en ontwrichting te bewerkstellingen. We moeten heel goed begrijpen dat we gemeenschappelijke vijanden hebben die levensgevaarlijk zijn. Daarbij kunnen we aantekenen dat de minister met stropdas waarschijnlijk nog veel gevaarlijker is dan de gek met een automatisch wapen.

Uiteindelijk zal alleen een opstand, waarbij de elite wordt weggevaagd en de Amerikaanse overheersing wordt uitgebannen, deze hele tragedie kunnen beëindigen. Maar tot die tijd is het zaak om zelf na te denken en onze stem te laten horen, tegen de werkelijke vijanden die ons allemaal bedreigen. Het kan nog best eens zijn dat ons leven juist daar van afhangt in de komende tijd.