donderdag 22 januari 2015

EUROPA OP WEG NAAR DE ONDERGANGEr is in de laatste week zoveel gebeurd dat het onmogelijk is om een artikel over alleen maar een onderwerp te schrijven. Daarom komen we met een overzicht van de meest dringende zaken en wat onze visie daarop is. We kunnen gerust zeggen dat Europa in het oog van de storm is terecht gekomen. Een storm die allang dreigde, maar die nu werkelijkheid is geworden. Het kan zelfs een begin zijn van de ondergang.

Laten we beginnen met het feit dat veel van onze voorspellingen van de laatste maanden na de aanslagen in Parijs zijn uitgekomen. Ten eerste is de elite, op Amerikaanse orders, er in geslaagd om een totale paniek over aanslagen en jihadisten te ontketenen. Deze hype, die vooral door de media wordt gedragen, bestaat bovenal uit een opeenstapeling van leugens. Steeds meer analisten betwijfelen of de aanslagen in Parijs wel door jihadisten zijn uitgevoerd. De hand van de overheid lijkt eigenlijk veel meer in het spel. Als men het al niet zelf had opgezet, wist men er van en liet het gebeuren of moedigde het aan. Er zijn gewoon te veel dingen die niet kloppen. Daders die in eerste instantie optreden als geoefende paratroepers, en later de meest klungelige fouten maken. Er zijn ook filmbeelden die de bekende scene van  het neerschieten van de politieman in grote twijfel trekken.

Dat de leugens ook na de aanslagen gewoon doorgingen bewijst een foto van de zogenaamde treurmars in Parijs vorige week zondag. Wie die dag naar de TV keek zal hebben gedacht dat de 40 regeringsleiders, die naar de Franse hoofdstad waren gekomen, de mars van meer dan een miljoen mensen aanvoerden. Alle TV stations lieten beelden zien die dit ook leken te bevestigen. De waarheid kwam een paar dagen later aan het licht toen het Franse blad Le Monde en meerdere Duitse bladen een foto publiceerden die onderaan dit artikel te zien is. Op de foto zien we dat de regeringsleiders werden gefotografeerd en gefilmd in een afgesloten straat omgeven door veiligheidsofficials. Achter hen is een lege straat te zien met geen enkele demonstrant. De regeringsleiders hebben de mars zelfs nooit gezien. Ze verdwenen na de zogenaamde fotosessie snel in hun kogelvrije limo’s. Als zelfs al over deze zaken gelogen wordt, door bijna de volledige media, is het niet moeilijk om tot de conclusie te komen dat er nog veel meer leugens zijn gebruikt.

Wat in tussen ook als een feit kan worden genoteerd is onze waarschuwing dat men bezig is Europa te destabiliseren en te militariseren. Nu al zien we in Frankrijk troepen op straat, die zogenaamd bepaalde objecten bewaken. Intussen zien we een zelfde beeld in België, waar ook jihadisten aan het werk zouden zijn geweest. Hoe lang nog voordat we pantserwagens zien bij het Centraal Station in Amsterdam en gewapende militairen in de metro van Rotterdam? Hoe lang nog voordat we overal door militaire controleposten moeten, zoals 70 jaar geleden? Niemand kan ontkennen dat het afglijden naar zo’n situatie enorm snel gaat. En nog steeds beweren de overheden dat ze potentiële jihadisten in Europa willen houden om verdere aanslagen te voorkomen. Het tegenovergestelde is het geval. Men wil deze figuren hier houden om meer aanslagen te laten plaats vinden en nog meer angst te ontketenen. Immers wie profiteert het meeste van de huidige situatie? Zeker niet de volkeren van Europa. Het zijn de door Amerika aangestuurde overheden die nu plotseling de meest repressieve wetten kunnen doordrukken, die hun wens om troepen op straat te zetten eindelijk kunnen uitvoeren, en die nu nog meer kunnen spioneren, volgen en demoniseren. Als dit proces zo door gaat zijn burgerrechten in Europa binnen niet al te lange tijd een schaars artikel. Nu al kan een dronken man in Frankrijk voor 4 jaar naar de gevangenis worden gestuurd omdat hij tegen een agent riep dat er meer figuren zoals de aanvallers van Parijs nodig zijn. En dit is echt nog maar het begin.

Men gaat gewoon verder met provoceren. De nieuwe “Charlie” vol haatzaaierij wordt overal te koop aangeboden. Miljoenen zijn er gedrukt, vreemd dat een blad met financiële moeilijkheden dit zo maar kan. Of is er een handje geholpen misschien? Laten we niet vergeten dat de meeste dingen niet zijn wat ze op het eerste gezicht lijken. Dat er ook in Nederland iets gaat gebeuren ligt voor de hand, de hele Charlie hype, voor maar 500 bladen, was al een poging om wat gekken met geweren tot actie aan te zetten. Gelukkig is dit nog niet gebeurd, maar hoe lang kan dat nog goed gaan?

Zo struikelt Europa van de ene brandhaard naar de andere. De fascisten in Kiev hebben van de Parijs situatie gebruik gemaakt om eerst weer volledig op de steden in Novorossia te schieten en nu een nieuwe militaire aanval te starten. Ook dit was op aandringen van Amerika dat met alle geweld Rusland in het conflict wil betrekken. Intussen sterven in Donetsk iedere dag burgers, inclusief vrouwen en kinderen onder de fascistische raketten en granaten. Veel Amerikaans wapentuig is gevonden in gebieden waar de fascisten uit zijn verdreven door de milities. Kan er nog iemand aan twijfelen dat Amerika en zijn Europese onderdanen de Kiev fascisten tot oorlog aanzet? Laten we niet vergeten dat de kleine Nederlandse rat, Koenders, hier aan ook zijn steentje heeft bijgedragen.

Rusland houdt de situatie goed in de gaten, maar zal niet ingrijpen tenzij het echt nodig is. Dit plezier wil men Washington niet gunnen. President Poetin slaat wel op een andere manier terug die Europa op lange termijn heel hard zal treffen. Als de gaspijplijn via Turkije klaar is zal de gaslijn die via de Oekraïne loopt worden gesloten. Europa wordt dan afgesneden van het goedkope Russische gas. Als Europa dan nog Russische gas wil, zal het zelf een pijplijn naar Turkije moeten bouwen. Wat dit allemaal voor de energieprijzen in Europa gaat betekenen is niet moeilijk te raden. Zo neemt de chaos steeds meer toe en kan Washington tevreden zijn. De Amerikanen geven geen cent om Europa, en willen de Europese elites alleen gebruiken als willige onderdanen die de belangen van hun eigen volkeren de rug toekeren. Een klein voorbeeldje; de Amerikanen stuurde niemand naar de mars in Parijs. Niet Obama en ook niet Kerry. Eigenlijk vreemd, wordt er niet altijd gezegd dat misdadigers meestal terug keren naar de plaats van hun misdaden?  

Toch zijn er hier en daar wat onrustige tegengeluiden te horen in bepaalde hoeken van de Nederlandse politiek. In de laatste weken hebben zowel de burgermeester van Rotterdam, Aboutaleb, als ook het Kamerlid Macouch gezegd dat potentiële jihadisten, die zich hier gefrustreerd voelen, maar beter gewoon weg kunnen gaan. Weg naar een plek waar ze beter op hun plaats zijn. Deze oproepen zijn een wonderlijk verschijnsel. Aboutaleb en Macouch zijn beiden vooraanstaand lid van de PvdA, de regeringspartij, en beiden zijn van Marokkaanse afkomst. Met hun uitspraken gaan ze in tegen het beleid van zowel de regering als ook hun eigen partij. Blijkbaar zijn ook zij tot de conclusie gekomen dat de overheid de jihadisten hier wil houden voor een sinistere reden. Zij weten dat dit beleid uiteindelijk funest zal zijn voor de Marokkaanse gemeenschap. Natuurlijk kunnen ze dit niet openlijk zeggen, maar blijkbaar zijn hun ogen toch wel enigszins open gegaan. Dat is een goed teken.

Uit dit alles kunnen we alleen maar concluderen dat Europa zich in een steeds gevaarlijker situatie bevindt. Het begin van de ondergang is niet uit te sluiten. De Amerikaanse oorlogsmachine maakt immers voor niets halt. Toch willen we een boodschap meegeven aan de Amerikaanse oorlogshitsers en hun trouwe slaven in de Europese elite: het aantal mensen dat ziet en weet wat jullie van plan zijn neemt met de dag toe. Jullie leugens bieden niet voor eeuwig bescherming. Er zal een tijd komen dat de Europese volkeren jullie voor goed de rug toekeren. We zullen niet toestaan dat jullie er opnieuw voor zorgen dat over heel Europa de lichten uit gaan. De dagen van de Europese elite zijn geteld, en dat weten ze maar al te goed. Daarom gaan ze mee in jullie chaos, om toch nog maar wat tijd te winnen. Maar dit alles is maar tijdelijk. Hetzelfde geldt voor de Amerikaanse alleen heerschappij. Er staan op dit moment andere krachten op in de wereld die dit alles niet meer pikken. Wij zullen de chaos overleven, maar voor jullie tikt de klok, onophoudelijk en meedogenloos. Van terugkeer kan geen sprake meer zijn.