donderdag 29 januari 2015

NOVOROSSIA VANDAAGDe leugenaarspers in het westen blijft het negeren, maar het is een vaststaand feit dat de milities in Novorossia langzaam maar zeker steeds meer terrein winnen op het leger van de Kiev fascisten. Daarom ook is het tijd voor een overzicht van de recente gebeurtenissen die er duidelijk op wijze dat we weer een nieuwe fase in het conflict hebben betreden. Of dit de beslissende fase zal zijn is nog niet duidelijk, maar er is weer beweging in het conflict, en dat kan ook een grote invloed hebben op de toekomst van de rest van Europa. Vooral natuurlijk op het conflict dat het westen met Rusland heeft uitgelokt.

Zo als iedereen zich zal herinneren werd er op 5 september 2014 een bestand ondertekend dat een einde aan de gevechten in Novorossia moest maken. Het bestand ging de geschiedenis in als de Akkoorden van Minsk. Onder deze overeenkomst zouden beide partijen de vijandelijkheden stoppen, de gevangenen uitwisselen, en de zware wapens terugtrekken van de frontlinie. Inderdaad werd het even wat rustiger aan het front en werden er ook groepen gevangenen uitgeruild. Maar bij dit laatste begon meteen al een probleem. Terwijl de milities gevangengenomen Oekraïense soldaten vrijlieten, stuurden de fascisten meestal opgepakte burgers naar huis en geen gevangengenomen militieleden. De militieleden die wel vrijgelaten werden vertelden vele gruwelverhalen over martelingen, verkrachtingen en executies door de fascisten.

Ondanks dit alles hebben de milities en de politieke leidingen in Donetsk en Lugansk er alles aan gedaan om de Minsk Akkoorden te laten slagen. Dit gebeurde met de volledige ondersteuning van Moskou. Men ging er zelfs toe over om de zware wapens uit de frontlinie weg te halen, ondanks het feit dat de Kiev fascisten weigerden hetzelfde te doen. Het fascisten leger was meer bezig met bevoorrading en versterking en op een zeker moment werd er weer steeds meer op de steden geschoten, waarbij vooral Donetsk het enorm moest ontgelden. Over de weken werden de beschietingen steeds zwaarder en vielen er ook steeds meer burgerdoden. Het westen weigerde dit te zien en gaf gewoon aan dat er gevochten werd en dat het dus niet duidelijk was wie er op de steden schoot. Pure leugens want ze wisten maar al te goed dat het Kiev leger iedere dag oorlogsmisdaden beging. Dit alles bereikte een hoogtepunt op 7/8 januari 2015 toen de fascisten de zwaarste wapens inzette om op Donetsk te schieten. De milities hadden geen keuze en haalden ook hun zware wapens weer terug naar de frontlinie. Dit om het Oekraïense vuur te onderdrukken en de steden te beschermen.

In de dagen die volgden werd duidelijk dat Kiev weer volledig op oorlog uit was. De vredesgesprekken werden op de lange baan geschoven en het Kiev leger viel de milities op het vliegveld van Donetsk aan. Toen hierbij steeds meer slachtoffers vielen nam de leiding van de milities de beslissing om te proberen het hele vliegveld nu in handen te krijgen. De beste eenheden van de commandanten Motorola en Givi werden ingezet en de slag om het vliegveld begon. Het grootste deel van het vliegveld was al maanden in militie handen, maar de nieuwe aankomst en vertrek hal was nog in handen van de fascisten. Vandaar en uit de dorpen net achter het vliegveld werd op Donetsk geschoten. Na drie dagen van verbitterde strijd werd ook deze hal ingenomen en werden de Kiev troep verdreven. Voor de fascisten een enorme nederlaag die ze bijna een week geheim hielden. Ook het westen ging mee in de Kiev leugens, dat er nog steeds gevochten werd. Na de nederlaag gaf Kiev openlijk opdracht om met alle vuurmonden op steden en dorpen langs de hele frontlinie te schieten. Hierbij vielen op zondag 18 januari meer dan honderd burgerslachtoffers.

De fascisten probeerden hun verliezen goed te maken met een wanhopig offensief. Dat mislukte jammerlijk omdat de milities goed voorbereid waren en het Kiev leger gewoon terugdreven naar hun uitgangsposities. Voor de leiding van Novorossia was nu overduidelijk dat Kiev volledig op de oorlogsoptie had gezet, vooral op aandringen van de Amerikanen. Novorossia besloot een tegenoffensief te starten om zoveel mogelijk terrein te bevrijden en de fascisten weg te drijven van de steden. Dat tegenoffensief is nu gaande en er worden steeds opnieuw goede winsten geboekt. De milities vallen wel overwogen aan en nemen alleen het terrein in dat ze ook kunnen houden. Op deze manier zijn al een aantal dorpen bevrijdt en neemt ook de druk op de steden wat af. Op tenminste een plaats dreigt een grote groep Kiev soldaten in een ketel terecht te komen. Het zou om zeker 7000 troepen gaan. Intussen is al duidelijk dat de fascisten bijna 800 man hebben verloren op en bij het vliegveld. En gevoelige klap die Kiev tot razernij heeft gedreven. De fascisten vragen steeds om hulp van het westen, schieten steeds vaker op de steden die ze nog kunnen bereiken en organiseren provocaties. Zo schoot de Kiev artillerie op zaterdag 24 januari met opzet op de stad Mariupol die ze zelf in handen hebben. Hierbij kwamen 30 burgers om het leven. Kiev beweerde dat de milities hadden geschoten maar er zijn veel bewijzen van het tegendeel. Natuurlijk geeft het westen de Kiev versie weer, nog voordat er een grondig onderzoek is geweest. Bewijzen van de schuld van Kiev zijn er voldoende. Zo werd het gas en water in de stad afgesloten een uur voor de aanval. De fascisten in de stad wisten dus dat er iets ging gebeuren.

Burgers in de dorpen vanwaar de fascisten op Mariupol schoten belden mensen in de stad om te zeggen dat ze de raketten hadden zien afvuren. Er is dus geen twijfel dat het om een Kiev provocatie ging om de milities en gelijktijdig Moskou in een kwaad daglicht te plaatsen. De milities zullen nu proberen om de stad binnen niet al te lange tijd in te nemen en zo dus de mogelijkheid van verdere fascistische misdaden te beperken. Wat kort na de aanval werd opgemerkt was dat er westerse soldaten in Kiev uniformen in de stad aanwezig zijn. De mannen spraken met duidelijke Amerikaanse en Britse accenten. De westerse betrokkenheid ter ondersteuning van de Kiev fascisten is nu dus openlijk naar voren gekomen en bewezen. Al de hypocriete oproepen tot vrede en een oplossing ten spijt.

De strijd is nu dus weer volledig aan de gang en de milities winnen terrein. Het gaat langzaam, maar dat is juist om eigen verliezen te voorkomen. Kiev hoopt nog steeds dat het de westerse landen kan overhalen om verdere sancties tegen Rusland in te voeren, maar daar is tot nu toe geen sprake van. Het westen heeft al genoeg problemen met de huidige sancties en de constante verliezen van het Kiev leger maken dat men voorzichtig is. De Amerikanen willen de aanval op Rusland ten koste van alles doorzetten, maar binnen de EU zit men niet te wachten op nog meer schadelijk sancties. De huidige situatie zal dus voorlopig nog voortduren.

President Poetin heeft duidelijk gemaakt dat Moskou er alles aan heeft gedaan om tot een vreedzame oplossing te komen, maar dat de fascistische leiding in Kiev dit streven op allerlei manieren heeft geblokkeerd. Zijn boodschap is duidelijk; als Kiev voor oorlog kiest zal het de consequenties moeten dragen. Vooral het schieten op burgerdoelen door de fascisten heeft er toe geleid dat er nu weer oorlog is. Moskou zal dus de milities niet overhalen om de operaties te stoppen. Poetin noemde het Kiev leger een paar dagen geleden geen echte leger, maar een NAVO legioen dat als taak heeft om meer druk op Rusland te zetten. Hij maakt in niet mis te verstane woorden duidelijk dat ze daar in niet zullen slagen. Moskou wil nog steeds een oplossing maar niet tegen iedere prijs. Het westen is dus gewaarschuwd.

Het ziet er naar uit dat de oorlog nog wel een poosje zal aanhouden en hoe het ook afloopt, de milities van Novorossia zullen niet de verliezers zijn. Intussen gaan ook de leugens in de westerse pers gewoon door. Daar klonk een hypocriet gehuil over Mariupol, maar over de honderden doden in de steden van Novorossia, door de fascisten veroorzaakt, wordt met geen woord gesproken. Die mogen er eenvoudigweg niet zijn. De westerse pers en de regeringen maken zich op voor een nog grotere oorlog, een oorlog die ons allemaal bedreigt. Wat er nu in de Oekraïne en Novorossia gebeurd staat ons allemaal te wachten als we Washington en haar Europese marionetten hun gang laten gaan. Hiervoor mogen wij onze ogen niet sluiten. We moeten ons een ding goed realiseren; de strijd is nog maar net begonnen. Organiseer en sla terug!! De milities van Novorossia geven het voorbeeld.