donderdag 28 augustus 2014

MH17; DOOFPOTDenk nog even terug aan de avond dat de MH17, het vliegtuig van Malaysia Airlines, neer kwam in het oosten van de Oekraïne. Haal nog even de vele extra nieuwsuitzendingen voor de geest en dan vooral de persconferentie van premier Mark Rutte. Heel Nederland en ook veel kijkers in het buitenland waren getuigen van zijn woorden: “We zullen niet rusten tot we de onderste steen boven hebben”. Kosten nog moeite zou worden gespaard om uit te vinden wat er nu precies met het vliegtuig was gebeurd. Kiev en de VS riepen meteen dat de milities in Novorossia het vliegtuig uit de lucht hadden geschoten met het verlies van 298 levens, inclusief meer dan 190 Nederlanders. Rutte wilde niet speculeren. “Dat zou het onderzoek in de weg kunnen staan.” Rutte was duidelijk, hij wilde feiten en alleen maar feiten. Niets mocht daar van afleiden.

Dat was op de avond van 17 juli 2014. Intussen zijn er weken voorbij gegaan en nog steeds is er geen enkel onderzoeksresultaat naar buiten gekomen. Een tussenrapport, dat er al lang had moeten zijn, is er nog steeds niet, en het is ook niet duidelijk wanneer dat gaat komen. Er beginnen zich steeds meer tekenen van een heuse doofpot affaire af te tekenen. Een affaire waarin Rutte een zeer kwalijke rol speelt. Dat wat we nu weten en in de laatste maanden hebben gehoord geven dit aan. Wat wel duidelijk is, is dat men heel hard bezig is om de ware toedracht “onder de pet” te houden. Laten we eens kijken hoe het er nu voorstaat.

Ten eerste moet gezegd worden dat het in feite helemaal niet zo moeilijk is om de stukjes van de puzzel in elkaar te passen. Zowel de voicerecorder als de flight data recorder zijn in goede staat terug gevonden en ze waren ook niet gemanipuleerd. Ze worden nu al weken onderzocht. Tenminste, dat beweert men. Onzin natuurlijk, want dit proces moet al lang afgesloten zijn. Sommige details zijn immers al naar buiten gelekt. De hele zaak is in handen van een onderzoeksraad, die de medewerking heeft van alle betrokken landen. Het vreemde is alleen dat deze raad niet op de plek van de ramp is geweest. Men bleef stevig in Kiev zitten en keek wat het voetvolk in Donetsk aan het doen was. Toen dit voetvolk op Amerikaanse bevelen terug werd gehaald naar Nederland, vond deze onderzoeksraad het ook wel prima. De rest van het onderzoek kon wel in Den Haag worden gedaan. Dat is eigenlijk het laatste concrete dat van deze raad is vernomen.

Over dat stopzetten van het onderzoek ter plekke valt ook nog het een en ander te zeggen. Ten eerste was de dreiging op dat moment niet groter dan in voorgaande dagen, en de rapporten van een mogelijke Russische invasie waren pure NAVO propaganda die er op waren gericht Rusland de oorlog in te trekken. Er was dus geen noodzaak voor het stopzetten van de missie. Maar het was een bevel uit Washington en dan moet Rutte natuurlijk gewoon gehoorzamen. Het bevel is waarschijnlijk gegeven om de verhalen over Russische troepen aan de grens meer geloofwaardig te maken. Het hals over kop terugtrekken van de missie veroorzaakte toch een sfeer, waarin allerlei scenario’s die de NAVO en vooral Obama graag wilden zien, mogelijk leken. Wat de reden ook was, het was die avond duidelijk zichtbaar dat Rutte niet blij was met de beslissing. Hij verschool zich achter de woorden van een nabestaande dat er niet nog meer slachtoffers mochten vallen. Maar hij wist op hetzelfde moment dat hij een ereschuld niet had ingelost. Een beetje staatsman had het bevel genegeerd en doorgezet, maar daarvoor leidt Nederland een veel te volgzaam leven binnen de NAVO moordmachine. Dan wordt er niet eens meer aan tegenstribbelen gedacht.

Maar het gaat nog verder. Intussen hebben 4 betrokken landen waaronder Nederland en de Oekraïne een overeenkomst getekend over het vrijgeven van de resultaten van het onderzoek. Uit de overeenkomst blijkt dat niet alle informatie zal worden vrijgegeven. Daar komt nog bij dat alle ondertekenende landen een vetorecht hebben om bepaalde informatie geheim te houden. Deze overeenkomst heeft Rutte getekend en daarmee heeft hij de slachtoffers en de nabestaanden op een gruwelijke manier verraden. Want wie heeft er het meeste belang bij dat bepaalde zaken geheim blijven? Precies, de Oekraïne. Indirect natuurlijk ook alle landen die het Nazi regiem in Kiev steunen en helpen, met de Amerikanen voorop.

Het is intussen uit vele bronnen duidelijk dat het Kiev leger het vliegtuig uit de lucht heeft geschoten. Waarschijnlijk als gevolg van een mislukte oefening met het BUK systeem. Alle betrokken landen weten dit, en de Amerikanen weten het ook. Maar ze zullen het nooit toegeven omdat dan zou blijken dat hun bondgenoot een oorlogsmisdaad heeft gepleegd. Dat kan Washington niet gebruiken. We kunnen van een ding uit gaan; als de Amerikanen ook maar het kleinste bewijs hebben dat de milities van Novorossia of indirect Rusland betrokken waren bij het neerhalen van het vliegtuig, dan was dit al lang op allerlei manieren en in geuren en kleuren gepubliceerd. Men zit immers te wachten op alles wat Rusland in diskrediet kan brengen. De Amerikanen hebben zoveel satellieten, die zoveel gebieden in de gaten houden dat het totaal onmogelijk is dat ze niet hebben gezien wat er is gebeurd. Ze hebben het gezien, maar wat er op de beelden staat MAG niet zijn gebeurd. Dus komt men met een gigantische doofpot waarmee de slachtoffers en de nabestaanden voor een tweede keer tot slachtoffer worden gemaakt.

Het scenario dat nu in gang is moet ten eerst de boel vertragen en zo veel mogelijk vertroebelen. Uiteindelijk zal de uitkomst zijn dat men niet met zekerheid kan zeggen wie het heeft gedaan. Als reden zal men geven dat er te veel tijd werd verloren voordat het onderzoek kon beginnen en dat het ook niet afgemaakt kon worden.  Beiden zijn belachelijk omdat in alle twee de gevallen de onderzoekers en hun meesters zelf de oorzaak waren van de vertragingen. Men zal beweren dat de volledige oorzaak niet meer te achterhalen is. Dan hoopt men dat iedereen tevreden is en er geen lastige vragen meer zullen komen. Als slotstuk zal worden gezegd dat het nu eenmaal in een oorlogsgebied is gebeurd en dat in oorlogen niet alles na te trekken is. Misschien zal er nog vaag naar de milities worden gewezen, maar er zullen geen bewijzen zijn. Dat zal wat betreft het westen het einde van het verhaal betekenen.

Aan dit hele vieze spel doet Rutte en ook Timmermans gewoon mee. Men laat de oren hangen naar wat Washington zegt, en de pers, die al even Amerika horig is, zet er geen echte druk op. De onderste steen zou toch boven komen? Het uiterste zou toch worden gedaan om de waarheid te achterhalen? Niets mocht het onderzoek toch in de weg staan? Al deze uitspraken van een voor de VS kruipende premier zijn loze woorden en leugens gebleken. De nabestaanden worden op een heel geraffineerde manier ingepakt en stil gehouden. Maar hoe lang nog? Op een zeker moment zullen de nabestaanden antwoorden eisen en ze zullen ook inzicht willen hebben, in plaats van nu weer een herdenking in de RAI en andere uitingen van uiterlijk vertoon.  Zij hebben mensen verloren, niet Rutte en zijn hele leugenachtige zootje. Er zal dus een keer punt komen, en dan wordt het moeilijk voor de zogenaamde regering. Heel moeilijk.
 
Rutte en de anderen konden kiezen voor de eigen mensen en voor de rechten van de slachtoffers en de nabestaanden. In plaats daarvan hebben ze gekozen voor Washington en de NAVO leugenmachine. Dat is het hoogste verraad dat een regering kan plegen. Dit gaat veel verder dan huichelarij of diplomatiek gekonkel. De belangen van het misdadige Kiev regiem en haar betaalmeesters in Washington en Brussel worden als belangrijker gezien dan de belangen van de eigen mensen. Daar voor moet Rutte zich schamen. Heel diep schamen. Toen de slachtoffers terug kwamen werd er gezegd dat de regering het gebeuren met waardigheid had behandeld. Intussen weten we beter. Rutte en de rest van de regering weten niet eens wat waardigheid is. Ze kennen alleen uiterlijk vertoon. En precies dat maakt de hele zaak diep triest. Dat is pas echt een zwarte bladzijde.

donderdag 21 augustus 2014

De Schilderswijk tussen groen en bruinAls je op de media en de politiek van de laatste weken afgaat, zou je kunnen denken dat er in heel Nederland maar een wijk is met problemen, de Schilderswijk in Den Haag. Sterker nog, af en toe kreeg je zelfs het idee dat de Schilderswijk heel Nederland is. Dat er daarnaast niets bestaat. Totale onzin natuurlijk, want dezelfde problemen doen zich in meerdere of mindere mate in heel veel wijken voor. Alleen staat daar niet constant de focus op. Toch kunnen ook wij er niet om heen om eens te kijken wat er daar nu precies aan de hand is in die wijk achter de duinen. Want wat er vandaag in de Schilderswijk gebeurt, kan morgen overal gebeuren. In plaats van commentaar leveren is het dus een kwestie om lessen te leren. Erg belangrijke lessen.

Het lijkt er op dat de Gemeente Den Haag twee strategieën heeft gevolgd om de Schilderswijk onder controle te houden. Aan de ene kant is er 100 miljoen euro gestoken in allerlei projecten om de mensen, en vooral dan de jongeren bezig te houden. Het ging dan voornamelijk om zogenaamde “leuke dingen”. Aan de andere kant heeft de politie opdracht om in de Schilderswijk keihard op te treden. En dat gebeurt ook iedere dag. Recentelijk is hier nog een demonstratie tegen geweest. Beide strategieën zijn een absolute mislukking geworden. De projecten hielden mensen even bezig, maar na afloop waren er geen banen, geen hoop en geen toekomst. Een erg dure vorm van bezigheidstherapie dus, waar de jongeren spuugzat van zijn. Het optreden van de politie heeft veel jongeren zo gefrustreerd dat ze tot radicalisme zijn gedreven. Het is deze dubbele mislukking die er voor grote delen verantwoordelijk voor is dat er groepen van Jihadisten, ISIS aanhangers en andere groene fascisten zijn ontstaan. Voeg daar nog de nodige gefrustreerde meelopers aan toe en je zit met een groot probleem. Precies met dat grote probleem zit de Gemeente Den Haag nu. Maar het is wel een probleem waar de gemeente en haar bestuurders zelf verantwoordelijk voor zijn.

Er wordt veel gesproken over het feit dat bijna 92% van de bevolking in de wijk van allochtone afkomst is. Maar ook daar is de gemeente zelf verantwoordelijk voor. Men vond het wel makkelijk om bepaalde bevolkingsgroepen in een wijk te bundelen. De gemeente bepaald immers wie, waar komt wonen. Daar komt nog bij dat ook de komst van een moskee vaak wordt gebruikt om bepaalde groepen naar een wijk te lokken. Waar een moskee komt volgen ook mensen. Dat is algemeen bekend. Ook andere gemeenten hanteren dit mechanisme. Heeft iemand bijvoorbeeld ooit een moskee in een elite wijk gezien? Precies. Dat zal ook niet gebeuren. Het is de Gemeente Den Haag en indirect de landelijke overheid die de Schilderwijk in haar huidige vorm hebben gecreëerd. Men wist wat men deed, en moet nu met de consequenties om gaan van het eigen beleid.

Daarmee zijn de bewoners van de wijk natuurlijk niet geholpen. Velen willen maar al te graag naar een meer gemengde wijk, maar krijgen die kans niet. Meestal door financiële redenen. Moet op te lossen zijn, zou je zeggen, maar door het woud van regels en verboden van de overheid is zo’n oplossing minder makkelijk dan je zou denken. Uitzonderingen kunnen natuurlijk niet, want dat past niet in het Haagse straatje. Zo blijven de bewoners, en ook bewoners van gelijksoortige wijken tegen de zelfde muren aanlopen. Dat ook dit weer voor de nodig frustraties en spanningen zorgt, mag duidelijk zijn. Als er niet snel iets verandert zal die spanning, en alle gevolgen van dien, alleen maar toenemen.

Daar houdt het ook nog niet op. Een aantal fascistische en extreem nationalistische (bruine) organisaties zoals de PVV,  Pro Patria en de Nederlandse Volks Unie (NVU) hebben zich als hongerige monsters op de problemen in de wijk gestort. Een demonstratie van Pro Patria, het kleine broertje van de PVV, heeft al tot rellen in de wijk geleid. De bewoners wilden deze fascisten en racisten niet door hun wijk laten lopen, en terecht natuurlijk. In dit soort gevallen is het een kwestie van No Passaran, ze komen er niet door.  Nu wil dezelfde club, met medewerking van Wilders, de Kruimeltje van de Nederlandse politiek, op 20 september opnieuw demonstreren. Wilders heeft zelfs gezegd dat als de demo wordt verboden, hij persoonlijk met een Nederlandse vlag door de wijk gaat lopen. Zal een eenzame tocht worden voor Kruimeltje want het verbod is intussen uitgesproken. Hij noemt de wijk de Shariadriehoek, en lijkt in een heldhaftige bui. Het zal wel weer grootspraak zijn want normaal gesproken komt hij niet eens buiten de deur tenzij er 400 smerissen om hem heen staan.

Dat met die vlag zal wel niet doorgaan, hoewel er wel wilde geruchten zijn dat hij de Pausmobiel wil laten invliegen voor de veiligheid. Helaas hebben we van deze berichten nog geen bevestiging. Ook het Vaticaan zwijgt in alle talen, of ligt in een deuk van het lachen, daar konden we niet uitkomen. De fascisten hebben het idee van de demo echter niet opgegeven. De NVU wil naar de rechter om het demonstratieverbod te laten opheffen. Dat is deze verachtelijke club al eerder gelukt. In Nederland is altijd wel een achterlijke rechter te vinden die zich achter de fascisten schaard. Overigens zijn de meeste rechters vrijmetselaars, dus de appel valt niet ver van de boom.  Maar dat is een ander verhaal. Als wel al deze ontwikkelingen bekijken, staat Den Haag een hete nazomer te wachten. Het is dan ook geen wonder dat de burgemeester, van Aartsen, zijn vakantie had willen uitsmeren tot eind december. Helaas voor hem moest hij terug komen van de gemeenteraad die zich letterlijk geen raad meer wist.

Voor de bewoners van de wijk betekent dit alleen maar een nieuwe dosis ellende. Het is dus de vraag; hoe ga je als bewoner van de wijk met dit soort zaken om? Makkelijke antwoorden zijn er niet, maar een begin is om het lot in eigen hand te nemen. Dat betekend dat de radicalen van beide kanten geweerd moeten worden. Dus de fascisten van de PVV en andere extreem rechtse idioten komen er niet in. Gelijktijdig moeten ISIS aanhangers en jihadisten, de groene fascisten dus, buiten de deur worden gezet. Als vervolg stap moet de wijk duidelijke eisen stellen aan de gemeenteraad en daar ook voor vechten. Ook de politie, die denkt in de wijk als een soort knokploeg te kunnen optreden, moet duidelijk gemaakt worden dat dit niet meer zal worden geaccepteerd.
 
De bewoners moeten naar iedereen optreden vanuit een positie van kracht. Het is hun wijk en zij kunnen uitmaken hoe ze daar willen leven en hoe zaken verbeterd kunnen worden. Tot slot; er is lang genoeg over de Schilderswijk en gelijksoortige wijken heen gelopen. Klagen helpt niet, dus zijn de barricaden de enige echte optie. Gelukkig lijkt het er op dat de Schilderswijk en Transvaal dat intussen ook hebben begrepen. De bewoners zijn van plan de wijken op 20 september af te sluiten. Een goede eerste stap in de juiste richting.

donderdag 14 augustus 2014

HUICHELARIJDaar stond hij weer, de zogenaamde leider van het “vrije” westen. Als een rat uit een vat met jam schoot Obama een paar dagen geleden tevoorschijn om aan te kondigen dat hij luchtaanvallen had bevolen tegen de ISIS in het Koerdische gedeelte van Irak. Hij zei dat hij de beslissing had genomen om genocide te voorkomen tegen de religieuze Yezidi minderheid. De ISIS maakt immers jacht op de Yeziden omdat de groene fascisten hen als duivelsaanbidders zien. Een dag later stond dezelfde Obama weer voor de camera’s om te vertellen dat hij hoopte dat er een corridor tot stand gebracht kon worden om de Yeziden van de berg Senjar te laten ontsnappen. Ook nu sprak hij weer over een mogelijke genocide. Het ontbrak er nog maar net aan dat hij in tranen uitbarstte.

Wat een toneelspel en wat een huichelarij van de man die verantwoordelijk is voor Amerikaanse misdaden over de hele wereld. We moeten immers niet vergeten hoe deze ISIS terroristen in Irak zijn terecht gekomen. En laat nou precies diezelfde Obama daar een grote hand in hebben gehad. De Amerikaanse imperialisten hebben een lange geschiedenis van het gebruiken en bewapenen van islamitische groepen die ze inzetten tegen hun zogenaamde vijanden. Na een poosje keren deze terroristen de wapens om, en hebben de Amerikanen weer een nieuwe dreiging gevonden die ze kunnen bombarderen en beschieten.

Ook met de ISIS is dit niet anders gegaan. De ISIS werd immers ingezet om de regering van Assad in Syrië aan te vallen. De Amerikanen steunen al heel lang de rebellen tegen Assad als onderdeel van hun plan om het regime ten val te brengen. Natuurlijk is er altijd gezegd dat alleen de gematigde rebellen worden gesteund en dat die steun bestaat uit vooral hulpgoederen die niet voor militaire doeleinden kunnen worden gebruikt. Ze moeten in Washington wel denken dat alle volkeren dom zijn geboren en nooit iets hebben bijgeleerd. Er bestaat geen twijfel aan dat Amerika ook militaire goederen heeft geleverd en natuurlijk ook wapens. Dat is niet direct gebeurd, want dat zou te doorzichtig zijn. De wapens gingen eerst naar Saudi Arabie en Turkije en vervolgens naar de ISIS. Hoe anders kan een op zich onbetekenende groep zo’n wapenarsenaal en zoveel manschappen opbouwen. Daar is geld en materieel voor nodig. Precies daar kwam Obama om de hoek kijken.

Maar de ISIS had ook een andere agenda en is nu bezig een islamitische heilstaat op te zetten. Daarbij wordt bruut afgerekend met iedereen die niet als passend wordt gezien. Velen zijn hier al het slachtoffer van geworden ondermeer de Koerden en de Yeziden. Obama werpt zich nu op als de reddende engel op het witte paard. Je moet maar lef hebben. Hij laat nu de wapens bombarderen die hij zelf heeft laten leveren. Dat er aan alle kanten doden vallen maakt hem natuurlijk weinig uit. De Amerikanen hebben immers al miljoenen mensen in Irak vermoord sinds de eerste golfoorlog, dus een paar duizend meer is voor Obama en zijn trawanten geen probleem. Soms heeft het hele toneelspel iets belachelijks. Je hoort kritiek van Amerikaanse zijde op de Irakese regering en het Irakese leger. Dit terwijl deze regering en dit leger naar Amerikaans model en op Amerikaans bevel zijn opgezet. De huichelarij neemt nooit een einde. Voor het lot van de Yeziden en de Koerden is Amerika net zo verantwoordelijk als de ISIS.

Maar daar houdt de huichelarij niet op. Terwijl Obama wat vliegtuigen de lucht in stuurt als humanitaire gebaar richting zijn eigen slachtoffers, waarschuwt hij Rusland constant om niet hetzelfde te doen in de Oekraïne. Hij gaat zelfs nog verder en beweert dat een Russische humanitaire missie om de slachtoffers van de Kiev fascisten te helpen als een invasie zal worden gezien. Hij ziet liever mensen sterven in Donetsk en Lugansk en de andere steden van Novorossia. Zij passen immers niet in zijn propagandastraatje. Met dit in het achterhoofd klinken zijn woorden over de Yeziden leeg en verachtelijk. De Amerikanen gaan over lijken, maar ze kijken wel eerst welke lijken het zijn. Dan wordt er een selectie gemaakt. Meer mensen verachtend kan het eigenlijk niet.

Maar, zal er gezegd worden, hebben we niet de VN die er juist voor is opgezet om dit soort rampen te voorkomen? Was deze instelling niet bedoeld als een soort geweten van de mensheid? Ook hier zien we weer wat een levensgroot verschil er is tussen woorden en daden. We zien het VN opperhoofd Ban Ki Moon bij iedere conflict en iedere tragedie handenwringend achter de microfoon verschijnen. De boodschap van deze gluiperd is dan altijd hetzelfde; hij maakt zich enorm veel zorgen en wil dat het geweld stopt. Maar intussen zorgt hij er wel voor dat hij netjes binnen de imperialistische perken blijft. Hij zal zich nooit tegen de Amerikanen keren en hun misdaden veroordelen, omdat het Amerika is die de VN financiert. Op Amerikaanse kosten mag Moon een dure instelling in stand houden en gratis de wereld rond vliegen. Een echte bijdrage heeft hij nog nooit geleverd. Dat zal ook nooit gebeuren want de VN is niet meer dan het vijgenblad van de imperialisten, dat af en toe van pas komt om de ergste misdaden toe te dekken of de verantwoordelijkheid te verdelen.

Als slachtoffer van het imperialisme heb je van de VN niets te verwachten, op een beetje handenwringen van Ban Ki Moon na. Dus gaat het moorden verder en de huichelarij ook. Steeds nieuwe brandhaarden en steeds nieuwe slachtoffers. Als we hier een einde aan willen maken zullen we dat zelf moeten doen. De tijd is gekomen dat de volkeren afrekenen met de zogenaamde “wereldleiders” die intussen tot hun knieën in ons bloed staan. En dat betekend afrekenen op een manier die onomkeerbaar is. Steeds meer mensen begrijpen dit en pakken de wapens op of gaan deel uitmaken van opstanden. Maar het is nog lang niet voldoende, zeker niet in Europa. Ons lot ligt in onze eigen handen, en dat is een zaak die het waard is om voor te vechten. Overal ter wereld.

Naschrift: Intussen hebben veel Yeziden gelukkig een goed heenkomen kunnen vinden. Maar dit was niet de verdienste van Obama en zijn luchtaanvallen. Het waren de strijders en strijdsters van de PKK die een weg hebben vrijgevochten om de vluchtelingen te ontzetten. Deze ware helden, die door Obama als terroristen worden gezien, hebben laten zien wat daden betekenen. Zo redt je mensenlevens, en niet anders.

donderdag 7 augustus 2014

OORLOGSMISDADENMaanden lang proberen wij de wereld aan het verstand te brengen dat het fascistenleger van Kiev oorlogsmisdaden pleegt in Novorossia. Wij sturen foto’s, filmpjes, verklaringen en vertalingen als bewijsmateriaal. We schrijven stukken en artikelen waarin we aantonen dat er met granaten, mortieren en tanks op burgersteden wordt geschoten. Het bewijsmateriaal is overduidelijk en laat geen enkele opening voor discussie. Toch wordt dit alles genegeerd door de Nederlandse regering en de Nederlandse media. Ook het feit dat er nu met een soort kruisraketten wordt geschoten krijgt geen aandacht. De acties van het Kiev leger zijn illegaal onder de internationale wetten waar de regeringen, waaronder Nederland, altijd mee zwaaien als men ergens in de wereld een oorlog wil beginnen. Toch worden de acties van Kiev niet veroordeeld. Sterker nog, er wordt doodleuk steun gegeven aan dit misdadige regime. Steun in de vorm van geld, kennis en nu ook weer wapens. Het wapenembargo tegen Kiev is heel stilletjes door de EU ingetrokken. We kunnen dus nog meer bloedvergieten verwachten. Deze keer met directe Europese betrokkenheid.

En die oorlogsmisdaden dan? Tja, als het om de belangen van de imperialisten gaat wordt daar doodleuk overheen gekeken. Luister maar naar minister Timmermans. Hij zegt in de Tweede Kamer dat we begrip moeten hebben voor Kiev. Dat de Kiev junta niet als de “bad guy” mag worden neergezet. Begrip hebben voor een regime dat met raketten op burgerdoelen in steden schiet? Begrip hebben voor figuren die vrouwen en kinderen als doelwit gebruiken en er nog trots op zijn ook? Begrip hebben voor misdadigers die openlijk de Hitlergroet brengen en met Nazisymbolen op hun uniformen lopen te paraderen? Wie denkt Timmermans wel dat hij is als hij dit soort dingen verlangt? Iemand die begrip wil voor de plegers van oorlogsmisdaden is zelf al net zo misdadig.
Oorlogsmisdaden zien we meer dan genoeg, maar het is altijd maar de vraag of je voor oorlogsmisdaden wordt bestraft. Er wordt altijd gesproken over internationale wetten, en hoe vaak hebben we figuren als Obama, Bush en Blair niet horen zeggen dat “the international rule of law must be upheld”. Volgens hen mogen de internationale wetten niet geschonden worden. Als je niet beter wist zou je denken dat dit mooie woorden zijn van mensen die een betere wereld nastreven. Niets is echter minder waar. Als we naar de praktijk kijken zien we dat de winnaars iedere keer weg komen met oorlogsmisdaden, terwijl de verliezers voor een theaterrechtbank in Den Haag worden gebracht. Die instelling heet ook nog het internationaal strafhof. Als het niet zo droevig was zou je in lachen uitbarsten.

Laten we eens kijken wie over de laatste jaren de meeste oorlogsmisdaden hebben begaan. De eerste namen die in gedachten springen zijn Bush en Blair, die samen miljoenen Irakezen hebben laten afslachten nadat ze de wereld eerst belogen hadden. Een zelfde beeld zien we in Afghanistan, en daar komt ook Obama om de hoek kijken. Hij is ook verantwoordelijk voor de oorlogsmisdaden in Libië en nu natuurlijk in de Oekraine. Natuurlijk gaat het dan niet om hem alleen, hij wordt trouw bijgestaan door Merkel, Hollande, Cameron en natuurlijk ook Rutte. In feite zouden we alle recente presidenten en premiers in dit rijtje kunnen plaatsten. Maar zonder uitzondering lopen ze allemaal nog vrij rond.

Dan is er nog de oorlog in Gaza. Zeker was het onnodig voor Hamas om constant raketten op Israel af te vuren. En ook het kidnappen en vermoorden van de 3 Israëlische teenagers was een misdaad. Maar dat geeft nog steeds niemand het recht om dan zelf ook maar steden onder vuur te nemen en burgers tot slachtoffers te maken. Ook daar zijn aan beiden kanten oorlogsmisdaden begaan. Maar gaat een internationale instelling iemand vervolgen? Het antwoord kennen we intussen. Vervolgt wordt je alleen als je door de imperialisten verslagen bent. Terwijl die zelfde imperialisten rustig verder mogen gaan met hun misdaden.

Zelfs op afstand wordt er gemoord met de zogenaamde “drones”. Hoeveel slachtoffers zijn daar al door gevallen in Pakistan en andere landen. En ook in deze gevallen had Obama zijn vinger aan de trekker. Als we dit alles zo bezien kunnen we rustig concluderen dat er geen internationale wetten bestaan. Er bestaan alleen imperialistische dictaten. Als je die dictaten volgt ben je een held, als je je verzet ben je een misdadiger of een terrorist. De kans dat je dan van dichtbij, of van grote afstand, wordt vermoord is dan vrij groot. Dit terwijl de ware moordenaars onschendbaar zijn. Als je dit goed bekijkt hoeft eigenlijk niemand zich meer aan wat voor wet dan ook te houden. De internationale rechtsstaat is een mythe, een sprookje dat is uitgedacht door de heersers van deze wereld met als doel om hun misdaden een juridisch tintje te geven.

Nieuw is dit allemaal niet. Ook de bombardementen op burgersteden in de Tweede Wereld Oorlog waren een oorlogsmisdaad, of het nu ging om steden in Engeland, Duitsland, Polen of andere landen. Maar ook voor deze misdaden is nooit iemand gestraft. Natuurlijk moesten de Amerikanen nog verder gaan en werden het eerste land dat atoomwapens tegen Japanse steden inzette. Twee steden werden van de kaart geveegd. Heeft ooit iemand daarvoor voor een rechtbank gestaan? Natuurlijk niet, het waren immers de winnaars die de bommen gooiden. Gelukkig is dit nadien nooit meer gebeurd.

Maar op dit moment zijn er figuren in Washington en Londen die het niet zouden schuwen om kleine atoomwapens in te zetten, bijvoorbeeld in de Oekraine. Zij kennen de werking van deze wapens en werken er aan om ze nog effectiever en dodelijker te maken. Zijn dat niet de ware misdadigers? Zijn dat niet de ware terroristen? Het gaat er dus niet om wat voor misdaden je begaat, het gaat er om voor wie je die misdaden begaat. Precies daar is het onderscheidt. Als er nog iemand gelooft dat iedereen voor de wet gelijk is, dan heeft hij de geschiedenis en het systeem niet begrepen.
 
De wereld verkeerd in een gevaarlijke fase en er zijn krachten die zich opmaken voor het ontketenen van een nieuwe wereld oorlog. Of ze daar in slagen hangt van ons allemaal af. Laten we beginnen met de leugens van het systeem en haar misdadigers niet meer te geloven. Laten we zelf nadenken en de oogkleppen afwerpen. Dan is er nog steeds een kans dat we de weg naar de afgrond kunnen blokkeren. Nogmaals, het hangt van ons af. Van ons allemaal!! Organiseer en sla terug!!