donderdag 5 november 2015

LESSEN IN DEMOCRATIENederland staat een nieuw fenomeen te wachten, en ook nog uit onverwachte hoek. Volgend jaar, op 6 april om precies te zijn, zal er een referendum worden gehouden over het associatieverdrag tussen de Europese Unie en de Oekraïne. Is er plotseling democratie uitgebroken in het Nederlandse politieke bestel, of zit het toch anders? Een kleine zoektocht naar antwoorden.

Het is niet zo dat het referendum voor Nederland nieuw is. We herinneren ons allemaal nog het referendum over de Europese Grondwet, dat uiteindelijk maar weinig effect heeft gehad, omdat de Nee stem werd genegeerd. Maar het referendum dat nu voor 6 april op de rol staat is toch anders. Het is de eerste keer dat er een adviserend referendum wordt gehouden over een wet die eigenlijk al is aangenomen. We kunnen ook gerust zeggen dat de Nederlandse overheid niet blij is met de nieuwe stemming, maar men kan er niets aan veranderen, dus wordt er het beste van gemaakt.

Het referendum is aangevraagd door een groep die zich GeenPeil noemt. Het is een uitvloeisel van de GeenStijl website die op zijn beurt weer een frontorganisatie van De Telegraaf is. Dat geeft al meteen aan dat het plan voor het referendum uit rechtse hoek komt. Dat is te betreuren, maar op zich gaat het wel om een belangrijke zaak. We moeten niet vergeten dat de EU bezig is een associatieverdrag aan te gaan met een land dat door fascisten wordt geregeerd die via een illegale coup, gestuurd door de VS, aan de macht zijn gekomen. Daar komt nog bij dat de junta in Kiev meer dan 8000 van haar burgers heeft vermoord in een burgeroorlog in het Oosten die op dit moment min of meer bevroren is.

Het is een grof schandaal dat Europa opnieuw voor Amerikaanse druk is gezwicht en het verdrag heeft geaccepteerd, zonder ook maar een woord van protest te laten horen over de misdaden van Kiev. De Nederlandse regering stemde zonder problemen in en blijft beweren dat het verdrag goed zal zijn voor Nederland. Natuurlijk gaat het dan weer om handel en financiële belangen. Niet dat er met Kiev veel te handelen is, want het land is failliet en wordt alleen nog door de vele leningen van het IMF in leven gehouden. Leningen waar wij allemaal aan mee moeten betalen. Dit gebeurd natuurlijk zonder te vragen want zo democratisch is de EU niet. Ook dit verdrag is er gewoon door geramd zonder dat ook maar een Europese burger er iets over mocht zeggen.

Tot nu dan. Nu is er plotseling het referendum en je kunt Rutte en Koenders al horen jammeren dat door het referendum het verdrag niet op 1 januari 2016 kan in gaan, zoals de bedoeling was. Ook nu weer worden de belangen van de handel naar voren geschoven. Over wat er allemaal in de Oekraïne gebeurd verliest men geen woord. Dat mag immers niet van de bazen in Washington die het al erg genoeg vinden dat ze hun oorlog door het Minsk II verdrag niet kunnen voortzetten. Europa blijft dus achter Kiev staan ondanks het feit dat de fascisten daar door de straten marcheren en iedere week mensen verdwijnen, meestal in de martelgevangenissen van het Oekraïense leger.

Nu is het niet zo dat de krachten achter het referendum zich druk maken over de misdaden van de Kiev junta. Op dat gebied zijn ze geen haar beter dan de criminelen die zich ministers noemen in Den Haag en Brussel. Waar het GeenPeil om gaat is dat het associatieverdrag een achterdeur kan zijn om de Oekraïne de EU binnen te loodsen. Daar kunnen ze ook nog best eens gelijk in krijgen. Via de normale weg is het land, dat in de totale chaos verkeert, niet tot het lidmaatschap van de EU te verheffen. Maar zo’n verdrag kan het begin van een proces zijn om de weg drastisch te bekorten. Precies dat ziet GeenPeil niet zitten, en terecht. Maar er zijn veel belangrijker argumenten om de Oekraïne te blokkeren, waar men aan voorbij gaat. Toch is het goed dat het referendum er komt, want nu hebben we de kans om het fascistische Oekraïne massaal af te wijzen.

Het gevaar is wel dat de Nee campagne tegen het verdrag totaal overgenomen zal worden door rechts en de populisten. Wilders heeft al aangekondigd dat hij voor een Nee stem zal gaan werven. Dat is vervelend, maar in feite onze eigen schuld. Het associatieverdrag met de Oekraïne is het zoveelste belangrijke onderwerp dat links in Nederland heeft laten liggen. Men is zelfs niet op het idee gekomen om met deze zaak aan de slag te gaan. Dit ondanks het feit dat het zeker leeft onder de bevolking. De meer dan 400.000 handtekeningen die GeenPeil heeft opgehaald bewijzen dit. Er waren in feite maar 300.000 handtekeningen nodig.

Er was dus hier iets te winnen geweest voor Nederlands links, maar opnieuw was het zwijgen oorverdovend en kon rechts het onderwerp zonder problemen wegkapen en voor haar eigen doeleinden gebruiken. Dat is steeds de houding van parlementair links als het om de Oekraïne gaat. Men accepteert gewoon de lijn van de VS en de EU en laat de fascisten in Kiev rustig hun gang gaan, met hier en daar een klein vraagteken of komma. Af en toe gaat Koenders zelfs een zak geld brengen voor het Oekraïense leger zodat er nog meer misdaden gepleegd kunnen worden, en ook daarover wint links zich niet of nauwelijks op.

Links staat met betrekking tot het referendum dus weer in de kou, maar kan dit nog goed maken door op te roepen om Nee te stemmen tegen het associatieverdrag. De SP heeft dit intussen gedaan, maar dat is eigenlijk achter de feiten aan lopen. De SP heeft zelf immers het initiatief niet genomen en kan nu alleen maar reageren. Hoe actief er voor een Nee stem geworven gaat worden moeten we ook nog zien. Men wil de vingers niet branden, als het even voorkomen kan worden. Dat zou immers wel eens bovenwater kunnen komen als er over een jaar of wat weer coalitieonderhandelingen gevoerd moeten worden. Over GroenLinks zullen we maar helemaal zwijgen, want dat is te droevig voor woorden. Gelukkig maar dat deze namaakdemocraten niet overal de dienst kunnen uitmaken. Er is nu een instrument om het recht een klein beetje in eigenhand te nemen.

Niet dat we het verdrag met een Nee stem automatisch van tafel kunnen krijgen, het is immers een adviserend referendum wat inhoud dat de arrogante Haagse regeerders de uitslag gewoon naast zich neer kunnen leggen. Maar als de tegenstem maar groot genoeg is kunnen ze er steeds moeilijker om heen. Het is dus zaak om Nee te stemmen en ook voor een Nee stem te werven. Niet omdat we alleen de argumenten van GeenPeil accepteren, maar omdat we niets te maken willen hebben met de Kiev fascisten die een schandvlek voor heel Europa zijn en een bedreigend precedent. Dat is de ware kern van de zaak.

Rest ons om op te merken dat de Kiev junta nog wel eerst de winter moet overleven om ooit aan het verdrag toe te komen. De tegenstand en chaos in het land worden met de dag erger en de winterkoude en een lege maag hebben in de Oekraïne al eerder voor opstanden gezorgd. Hoe dat allemaal gaat aflopen zullen we in de komende maanden zien. Maar wat er ook gebeurd, we moeten de Kiev fascisten zondermeer buiten de deur houden, en daar hebben we nu in ieder geval een kans voor. Stem dus Nee! op 6 april en doe het voor de juiste redenen.