donderdag 29 oktober 2015

WAT DENKT VLADIMIR POETINDe naam van de Russische President Vladimir Poetin is niet meer weg te denken uit de media, zowel in het Oosten als ook in het Westen. Veel van wat er wordt geschreven is propaganda. Vooral de westerse media heeft opdracht om de Russische leider als een vijand en een gevaarlijk persoon af te schilderen. Toch neemt het respect voor Poetin met de dag toe. Maar wat wil Vladimir Poetin precies? Hoe kijkt hij naar de wereld en wat wil hij bereiken? Om daar achter de komen laten we hem zelf aan het woord. Na zijn uitspraken zullen we kijken wat het Russische volk hiervan vindt. Misschien kunnen we op deze manier eindelijk tot een eerlijk beeld komen van een man, die hard op weg is om de belangrijkste leider in de huidige wereld te worden.

Op donderdag 22 oktober sprak Vladimir Poetin de Valdai Internationale Discussie Club toe in Sochi. Het was de 12de bijeenkomst van de club, die in 2004 werd opgericht met als doelstelling om de dialoog te bevorderen tussen Russische en internationale intellectuelen, waardoor het mogelijk wordt om onpartijdige analyses te maken van gebeurtenissen in Rusland en de rest van de wereld. De titel van de bijeenkomst dit jaar was: “Maatschappijen tussen Oorlog en Vrede”.

Tijdens zijn bijdrage liet de Russische President Vladimir Poetin, zijn licht schijnen over een aantal problemen en conflicten die de wereld op dit moment bezig houden. Zijn bijdrage geeft een goed inzicht in de plannen van Rusland in de komende jaren, en wij geven een aantal uitspraken weer om het begrip in het westen met betrekking tot deze zaken te vergroten.

Atoomwapens

President Poetin zei dat de ontwikkeling van atoomwapens over de jaren duidelijk heeft gemaakt dat er in een wereldoorlog geen winnaars meer kunnen zijn. De wapens zijn zo krachtig dat alleen totale vernietiging morgelijk is van beide partijen. Hier uit kunnen we concluderen dat het gebruik van militair geweld op grote schaal alleen maar als een uitzonderlijke maatregel kan worden gezien. Toch waarschuwde de Russische President dat de afschrikwekkende werking van deze wapens niet meer overal wordt geaccepteerd. Sommige krachten geloven wel degelijk dat ze een atoomoorlog kunnen winnen, en dat is een reusachtig gevaar voor de hele mensheid. Hij gaf aan dat het vooral de Amerikanen zijn die weigeren te onderhandelen en dat de dialoog op deze manier erg moeilijk wordt gemaakt.

Iraanse atoomovereenkomst

President Poetin zei dat de atoomovereenkomst met Iran nu een feit is en dat Iran geen bedreiging vormt voor de wereldvrede. Hij voegde hier aan toe dat dit ook nooit het geval was. Hij beschuldigde de Amerikanen er van dat zij de zogenaamde atoomdreiging van Iran hebben misbruikt om een raketschild te ontwikkelen. Het doorzetten van deze ontwikkeling, zelfs na het sluiten van de overeenkomst met Iran, geeft aan dat het schild tegen Rusland is gericht en dat Iran alleen maar als excuus is gebruikt. De Russische President waarschuwde dat het erg gevaarlijk is om te proberen om je eigen wil op te leggen aan politieke rivalen of bondgenoten. Het is een thema waar hij vaak op terug komt.

Internationale relaties

President Poetin betreurde in zijn toespraak dat de militaire en economische wedlopen in de wereld steeds minder gebonden zijn aan morele normen en regels. Hij wil deze trend graag omdraaien om dat anders de belangenconflicten tot diepe crisissen kunnen leiden met dramatische gevolgen. Hij doelt hier meer vooral op de gewoonte van het westen om de internationale wetten te negeren of alleen in te zetten als het uit komt. Rusland heeft over de jaren getoond zich veel meer van deze wetten aan te trekken dan het westen.

Volgens Poetin heeft dit ook grote gevolgen voor de informatievoorziening in de wereld. In plaats van goede analyses en betrouwbare informatie zien we steeds meer hoe bepaalde krachten hun mening opleggen en de waarheid verdraaien. Deze tactieken worden dan weer gebruikt om vijandsbeelden op te roepen die niet op de ware situatie berusten.

Rusland en de NAVO

President Poetin zei in zijn toespraak dat Rusland zich geen zorgen maakt over de zogenaamde promotie van democratie door het westen, maar wel over de opbouw van NAVO krachten dicht bij de Russische grenzen. Hij zei dat er op dit terrein veel werk verzet moet worden en dat Rusland altijd bereid is om over deze zaken te praten, vooral over het raketschild, dat nog het meest acuut is. Poetin zei dat we ook kunnen spreken over het democratiseren van Amerika, zoals de Amerikanen dat met andere landen doen, “maar dat laten we achterwegen omdat het niet netjes is”. Terwijl de Amerikanen in hun eigen wetten opnemen dat ze als doel hebben om het Russische politieke systeem te democratiseren zul je zo’n doel met betrekking tot Amerika in de Russische wet nooit terug vinden. Hij gaf aan dat hij heel goed weet wat de Amerikanen van plan zijn, en dat ze in hun opzet nooit zullen slagen.

Militaire macht als een instrument van de internationale politiek

In zijn bijdrage zei de Russische leider dat het gebruik van militaire macht als instrument van de internationale politiek nog heel lang onderdeel van het scenario zal blijven. Maar hij vroeg zich wel af of het zo zal blijven dat “militaire macht alleen zal worden gebruikt als er geen andere mogelijkheden meer zijn om gemeenschappelijke bedreigingen tegen te gaan.” Uit zijn houding was op te maken dat het dit laatste betwijfelt.

Sancties

President Poetin zei dat Amerika gebruik maakt van valse beweringen om de Amerikaanse sancties in stand te houden en dat het strenge straffen oplegt aan iedere bondgenoot die probeert om de sancties te ontduiken. Hij zei verder dat dit eigenlijk geen zaak voor Rusland is, maar hij vroeg zich wel af of je op deze manier kunt omgaan met bondgenoten en vrienden? “Nee, dit is de manier waarop je omgaat met vazallen die het lef hebben op eigen initiatief te handelen, ze wordt bestraft voor slecht gedrag.” Als voorbeeld noemde hij de Europese bedrijven die grote problemen ondervinden door de westerse sancties tegen Rusland.

Crisis in de Oekraïne

President Poetin merkte op dat de huidige situatie in de Oekraïne voor Rusland gevaarlijk is. Maar hij onderstreepte dat niet Moskou deze crisis heeft veroorzaakt. In een toelichting op de Russische positie zei hij dat Rusland de keuze van de bevolking van de Oekraïne altijd zal accepteren maar dat het Kremlin tegen de soort machtswisseling is zoals die zich in Kiev heeft voltrokken. “Dit soort verandering is slecht voor ieder land, en voor een voormalige Sovjet staat is het onacceptabel.”

Europese migrantencrisis

President Poetin waarschuwde dat ongecontroleerde migratieprocessen leiden tot nationalisme en intolerantie. Het kan komen tot permanente conflicten binnen de maatschappij. Dit heeft vooral te maken met tegenstellingen in manieren van leven die door veel mensen als schokkend worden ervaren.

Economische blokken

De Russische President bracht naar voren dat economische blokken die niet transparant zijn en in het geheim opereren een voedingsbodem vormen voor toekomstige conflicten. “Het opzetten van economische blokken door het opleggen van voorwaarden zal in geen geval de wereld tot een veiliger plaats maken. Een handelwijze zoals deze zal tijdbommen plaats in de grond, die uiteindelijk tot conflicten in de toekomst zullen leiden. Er moeten uitwegen en compromissen worden gevonden, omdat compromissen op de lange termijn de enige manier zijn om relaties op te zetten op verschillende gebieden, inclusief de economie.”

De IS dreiging

President Poetin onderstreepte opnieuw het grote gevaar dat uit gaat van de IS terreurgroep. Hij zei dat het innemen van Bagdad of Damascus door de IS de groep een mogelijkheid zou bieden om haar macht wereldwijd uit te breiden. “Denk hier goed over na, als de IS Bagdad of Damascus zou veroveren, zou de terreurgroep de status krijgen van een officiële autoriteit. De internationale gemeenschap moet zich realiseren waar we hier mee te maken hebben. Een vijand van beschaving, menselijkheid en wereld cultuur.” Hij voegde toe dat er een duidelijk scheidslijn moet worden aangebracht tussen de Islam en de leugens en de haat die de terroristen verspreiden onder het mom van religie. Anders zullen de goede en belangrijke waarden van de Islam ondergesneeuwd raken.

Verder maakte hij duidelijk dat Irak en Syrië van de terroristen moeten worden bevrijdt, en gelijktijdig moeten de terreurgroepen niet de kans krijgen om zich uit te breiden naar andere regio’s. “Wij denken dat om tot een lange termijn oplossing in de regio te komen, er noodzaak is aan een sociale, economische en politieke herbeleving. Maar als eerste moeten Irak en Syrië van terroristen gezuiverd worden en moet we voorkomen dat zij hun activiteiten naar andere regio’s kunnen verspreiden.” Om dit tot een realiteit te maken moeten alle krachten, inclusief de legers van beiden landen, samen met de Koerdische militie en verschillende oppositiegroepen, zich verenigingen in de strijd tegen het terrorisme, aldus de Russische President.

Syrië crisis

Terugkomend op de situatie in Syrië zei President Poetin dat een militaire overwinning alleen niet alle problemen zal oplossen, maar het zal wel de weg openen voor het begin van een politiek proces. De President zei dat terwijl Amerika als doelstelling heeft het omverwerpen van de legitieme regering van Bassar Assad, het doel van Rusland is om Damascus te helpen in de strijd tegen het terrorisme. Volgens Poetin is het alleen mogelijk om een echt politiek proces op te starten in Syrië als het terrorisme verslagen is. “Ik denk dat dit de enige manier is,” zei de Russische leider.

Hij onderstreepte ook dat Syrië financiële en humanitaire hulp nodig heeft om “de wonden van de oorlog te helen”. Poetin riep op tot het produceren van een aantal routekaarten om de infrastructuur in de regio nieuw leven in te blazen. “De tijd is nu gekomen om de publieke instellingen in conflict gebieden op weg te helpen en te versterken in plaats van ze te ondermijnen,” zei de Russische President. Volgens hem moeten we de terreur scheiden van de interne politieke problemen in Syrië. “Het gaat niet alleen om de strijd tegen het terrorisme en terreuragressie, hoewel deze agressie zeker aanwezig is en de terroristen gebruik willen maken van de interne politieke problemen in Syrië.”

“De Syrische leiding moet een werkcontact opzetten met de oppositiegroepen die bereid zijn tot dialoog. Ik heb begrepen van President Assad tijdens onze recente ontmoeting dat hij tot die dialoog bereid is,” voegde President Poetin toe.

Rusland in Syrië

Vladimir Poetin gaf aan dat de Russische operatie in Syrië wordt uitgevoerd onder de internationale wet, en hij sprak de hoop uit dat de luchtaanvallen een positief effect zullen hebben en een bijdrage leveren aan het uitwerken van voorwaarden voor een politieke oplossing.

“Na een verzoek van de officiële Syrische regering hebben we besloten om een operatie in dit land te beginnen. Ik wil nog een keer onderstrepen dat dit een legitieme operatie is. Het enige doel is om de vrede te promoten.”

Als de luchtaanvallen hun juiste uitwerking hebben kan er verdere actie worden ondernomen om te komen tot een permanente politieke oplossing. De Russische leider vervolgde met te zeggen dat Rusland wordt bekritiseerd met betrekking tot de luchtaanvallen, “maar deze critici zeggen nooit welke doelen we wel en welke we niet moeten aanvallen. We worden bekritiseerd omdat we de verkeerde doelen onder vuur zouden nemen. Vertel ons dan welke doelen correct zijn, als je het weet. Maar ze blijven stil. Vertel ons welke doelen we niet moeten aanvallen, maar ook dat blijven ze weigeren.”

Coördinatie van de anti-IS operaties

Volgens de Russische President is het mogelijk dat Moskou en het westen binnenkort zullen beginnen met het uitwisselen van informatie over de exacte locaties en bewegingen van de terroristen als onderdeel van de anti-terrorisme operatie in Syrië. “We zien dat binnen het kader van de anti-terrorisme operatie langzaam aan de contacten verbeteren tussen de defensie departementen. Maar het gaat nog lang niet zo snel als we zouden wensen.” Poetin benadrukte het belang van de vliegveiligheidsovereenkomst die door Rusland en de VS is ondertekend. Volgens de Russische President zal er ook gelijksoortige samenwerking komen op het gebied van de locaties en de bewegingen van de terroristen. Dat zal een belangrijke voorwaarde scheppen voor het doen slagen van de operatie.

Nawoord

President Vladimir Putin staat niet alleen als het gaat om de bovenstaande standpunten. Een recent opinieonderzoek heeft uitgewezen dat 70% van de Russische bevolking achter de luchtaanvallen in Syrië staat. Gelijktijdig gaf een populariteitsonderzoek aan dat bijna 90% van alle Russen achter Poetin staat. Dat is een nieuw record waar niemand om heen kan.

Bronnen: Sputnik News, ITAR-TASS en Russia Today, oktober 2015