donderdag 12 november 2015

HOE VER NOG VAN EEN BURGEROORLOG?Niemand kan ontkennen dat het debat over de vluchtelingencrisis steeds harder wordt. Op zich is dat geen probleem want een debat mag hard zijn om ook tot de juiste conclusies te komen. Daarbij moeten soms ook heilige huisjes sneuvelen, hoe moeilijk dat voor sommigen ook kan zijn. Maar op dit moment is het niet alleen meer een debat. We kunnen gerust zeggen dat het een kwestie van strijd aan het worden is. Er zijn groepen die op een burgeroorlog uit zijn. Tijd dus om te kijken of dat gevaar echt bestaat of dat men alleen met wat lucifers aan het spelen is.

In bijna iedere samenleving speelt racisme en vreemdelingenhaat wel een rol. Angst voor het onbekende, bang voor de eigen positie, angst voor te veel verandering; het zijn allemaal argumenten om vreemdelingen op afstand te houden. Deze zaken spelen voor het grootste deel meestal onder de oppervlakte. Tot er plotseling een crisis zoals de huidige vluchtelingencrisis voor de deur staat. Dan gaan de bovengenoemde argumenten pas echt een rol spelen en kan de uitkomst onvoorspelbaar worden. Zelfs gevaarlijk.

We hebben al eerder gezegd dat de vluchtelingencrisis geen toeval of een natuurverschijnsel is. Dat er bepaalde krachten zijn die de stroom sturen en organiseren om chaos in Europa te veroorzaken. Nu is het tijd om te kijken of deze krachten daar in slagen. Op dit moment kunnen we zeggen dat de opzet in ieder geval deels is geslaagd. In Europa wordt eigenlijk nergens anders meer over gesproken dan over de vluchtelingen, de opvang en de reacties die de stroom oproept. In het zuiden van Europa en op de Balkan is de chaos in feite nu al niet meer te beteugelen. Meer naar het noorden wordt er hard aan getrokken om er nog wat lijn in te houden. Maar dat streven slaagt steeds minder.

Als we naar Nederland kijken zien we dat de zaak hier en daar op de spits is gedreven. In Noord Holland werden twee auto’s van een GroenLinks lid in brand gestoken, en in Enschede werd een ambtenaar, die zich met vluchtelingen bezig houdt, met een mes aangevallen. Dat zijn de meest in het oogspringende aanslagen van een aantal incidenten die aangeven dat de spanning oploopt. Hierbij moeten we ook de Pegidarellen in Utrecht optellen en de haatzaaiende activiteiten van de Nederlandse Volks Unie, die dankzij de vluchtelingen weer is opgestaan vanuit een min of meer slapend bestaan. Oh ja, en voor dat we het vergeten, er is natuurlijk Wilders. Als een raket omhoog in de peilingen, maar tot nu toe vrij stil als het gaat om provocaties. Misschien dat de komende rechtszaak hier iets mee te maken heeft.

Het is bekend dat Wilders en andere extreem rechtse figuren een burgeroorlog zouden toejuichen. Maar in Nederland kan daar op dit moment nog geen sprake van zijn. Zeker er is tegenstand tegen de stroom van vluchtelingen en veel mensen zien de komst van nog meer mensen met angst en beven op zich afkomen. Maar het blijft bij een stemming, zonder veel werkelijke daden. Gelukkig maar. Toch kan deze stemming snel nog meer verharden, en iedereen moet goed begrijpen dat beslissingen die nu worden genomen in de nabije toekomst rampzalige gevolgen kunnen hebben. Dat er gevaarlijke tendensen zijn werd immers al jarengeleden duidelijk toen, na het afschieten van Fortuyn, de spanning op liep. Ook onder de Nederlandse samenleving loopt een modderig kanaal waar al snel gevaarlijke dampen uit kunnen opstijgen als er te veel in geroerd wordt. In Nederland is op dit moment een burgeroorlog nog ver weg, maar de toekomst blijft onzeker.

In Duitsland is al veel duidelijker te zien welke kant het heel snel kan opgaan. Zeker, Merkel houdt nog steeds vast aan haar welkomstcultuur. Maar ze wordt nu al gedwongen om in te binden. En dan hebben we het alleen nog maar over de landelijke politiek. Binnen de maatschappij in Duitsland wordt de strijd intussen steeds scherper. Iedere nacht branden er geplande onderkomens voor vluchtelingen af. Soms wel 2 per nacht. De aanslagen komen voor over het hele land, en zeker niet alleen in het oosten. Daar komt nog bij dat er iedere avond Nazi marsen zijn in steeds meer verschillende plaatsen. Gelukkig is er ook nog steeds weerstand tegen de bruine horden. Maar de situatie wordt steeds gevaarlijker. Er zijn ook aanvallen op vluchtelingen, vrijwilligers die met vluchtelingen werken en lokale politici. Het aantal bedreigingen is intussen niet meer te tellen. De cijfers van de Duitse overheid spreken boekdelen. Tot afgelopen week zijn er in heel Duitsland 630 extreem rechtse aanvallen uitgevoerd. In heel vorig jaar waren het er maar 200. Het cijfer voor dit jaar zal zeker nog verder stijgen.

Het is nog te vroeg om te zeggen dat de zaak volledig uit de hand aan het lopen is, maar je moet je wel afvragen hoe ver het nog kan gaan. De extreem rechtse groepen zoals de NPD, Pegida en de AfD hitsen steeds grotere groepen op en op de Duitse radio wordt openlijk gezegd dat zogenaamde extreem rechtse knuppelcommando’s in een aantal Duitse steden actief zijn. Als de chaos nog iets groter wordt kun je gerust stellen dat de basis voor een burgeroorlog nu gelegd wordt. Terwijl de burgerlijke politici elkaar bestrijden kan extreem rechts vrij zijn gang gaan. Het is ook duidelijk dat in een aantal gebieden de politie wegkijkt als er aanslagen worden gepleegd.

We moeten vrezen dat dit nog maar het begin is. De krachten die Europa in chaos willen storten beginnen hiermee aardig succes te krijgen. Dat is een zeer zorgelijke situatie die we gerust als een tikkende tijdbom kunnen bestempelen. We moeten ook niet vergeten dat de krachten die de vluchtelingenstroom sturen dezelfde belangen hebben als de fascisten die het vuile werk op straat opknappen. De grootste aanstokers van dit alles zijn de Amerikanen in samenwerking met anderen, waaronder Turkije. Het is geen toeval dat Turkije probeert om Europa te chanteren met de vluchtelingencrisis. Men dreigt steeds meer vluchtelingen te sturen als Turkije, dat een ordinaire dictatuur is geworden, geen lid mag worden van de EU. Natuurlijk wil men ook geld en de onderdrukking van de Koerden. Europa is hard op weg om op deze eisen in te gaan waardoor de Turkse repressie nog veel meer mensen zal treffen. Zo groot is de nood intussen in Brussel.  

Daar komt nog bij dat we lang niet alle informatie krijgen op dit gebied. Nu pas is gebleken dat begin oktober een IS strijder is ItaliĆ« is gearresteerd die zich had uitgegeven als een bootvluchteling en met de andere vluchtelingen was meegekomen. Pas toen zijn vingerafdrukken werden genomen bleek wie hij was. Dit nieuws is expres door de autoriteiten wekenlang stil gehouden om geen paniek te veroorzaken. Men wil immers de “sfeer” niet bederven. Bij iedere gelegenheid herhalen ministers van alle landen dat de IS de vluchtelingenstroom niet misbruikt om hun strijders Europa in te sluizen. Dit blijken nu dus allemaal leugens. Men houdt het gewoon onder de pet.

Jammer genoeg realiseren veel mensen in Europa nog steeds niet wat er precies aan de hand is. Velen hebben wel het gevoel dat er iets niet klopt, maar veel verder wordt er niet gedacht. Conclusies worden al helemaal nauwelijks getrokken. Precies daarin schuilt het grote gevaar. Als we de Amerikanen en de fascisten de voet dwars willen zetten, als we de chaos willen voorkomen die steeds meer een feit wordt, dan moet Europa nu wakker worden. Dat is de enige manier om de tikkende tijdbom die ons allemaal bedreigd, onschadelijk te maken.