donderdag 19 november 2015

PARIJS; ALARMSIGNAAL VOOR HEEL EUROPANog maar een week geleden stelden we de vraag hoe ver af we nog zijn van een burgeroorlog ergens in Europa. We hadden niet gedacht dat er zo snel een antwoord zou komen, waarbij we moeten aantekenen dat het nog steeds alleen maar om een alarmsignaal gaat. Maar dan wel een heel duidelijk alarmsignaal.

Op een donkere vrijdagavond in november ging een groep ISIS jihadisten op mensenjacht in Parijs. Het klinkt hard, maar we kunnen het niet anders noemen. Hun doel was een zeer kwetsbare groep, namelijk het uitgaanspubliek. Immers wie kan zich beschermen op het terras van een café, in een concertzaal of bij een voetbalwedstrijd? Allemaal gewone mensen die van hun vrijdagavond genoten. Tot het tuig langs kwam dat zich ISIS noemt. Toen het schieten en de explosies voorbij waren werden er 132 doden en meer dan 300 gewonden geteld. De meeste terroristen bliezen zichzelf op en er werd er ook nog een doodgeschoten. Maar dat is niet van belang. Veel belangrijker is de rampspoed die over de slachtoffers werd gebracht en over hun nabestaanden.

Natuurlijk waren er meteen verklaringen van Hollande en Obama, om er maar een paar te noemen. Ze beschreven hun schok en verdriet over wat er was gebeurd. Het kan eenvoudig weg niet hypocrieter. Obama en zijn voorgangers zijn de grondleggers van ISIS en alle gelijksoortige organisaties. Zij hebben gebruik gemaakt van deze terreurgroepen om regimes op te ruimen die hun in de weg stonden. Europa heeft hierbij niet alleen toegekeken, maar heeft ook vol enthousiasme meegedaan en doet dat nog steeds. En dan maar krokodillentranen huilen als terroristische hulpjes in de eigen achtertuin toeslaan. Andere verantwoordelijken zijn Turkije, Saudi Arabie en verschillende Golfstaten. Allemaal geven zij steun, wapens en onderdak aan de ISIS en andere groepen. We kunnen ze dus gewoon als mededaders bestempelen. Met het ontketenen van oorlogen en opstanden in het Midden Oosten hebben vooral de Amerikanen de voedingsbodem voor de terroristen geschapen. Welke vingers er aan de verschillende trekkers zitten is dus duidelijk.

Het klopt dat een aantal van de terroristen al in Europa woonde. Maar wat nog belangrijker is, is dat tenminste een van de aanvallers als Syrische asielzoeker via Griekenland de EU is binnengekomen. Misschien geldt dat ook nog voor een tweede terrorist die mogelijk via Servië is gekomen. Dit bewijst wat wij al eerder zeiden; namelijk dat de ISIS de stroom asielzoekers gebruikt om hun strijders veilig de EU in te krijgen. Steeds is dit ontkend door de autoriteiten. Er zou geen enkel bewijs zijn, werd er keer op keer geroepen. Zo bang is men dat de zogenaamde welkomstcultuur onderuit wordt geschopt. Maar de bewijzen zijn er nu wel. Je zou dan verwachten dat er nu actie wordt ondernomen. Dit gebeurt echter niet, of nauwelijks. De regeringsleiders zijn veel te druk met luidkeels roepen dat ze in oorlog zijn met ISIS. Terwijl ze dit roepen laten ze een nieuwe lading terroristen ongehinderd de grenzen passeren. Het is als of je een brandstichter in je huis laat wonen en dan geschokt en woedend reageert als je huis afbrand. Het ontbreekt aan iedere logica.

Maar intussen wordt het gevaar wel steeds groter, zoals de vele incidenten van de laatste dagen hebben laten zien. We herhalen het nog maar een keer; echte politieke vluchtelingen moeten altijd welkom zijn. Maar voor georganiseerde stromen vluchtelingen waar verder niets over bekend is geldt dit niet. Het risico dat er terroristen meereizen is te groot en het is intussen ook bekend dat jihadisten in Duitsland de vluchtelingen als potentiële rekruten aanspreken. Al deze informatie wordt door de regeringen van de grote EU landen genegeerd. Laten we het nog duidelijker stellen; de ISIS kan zich geen betere camouflage wensen dan de huidige stroom vluchtelingen. Immers de EU heeft alle normale controles geschrapt of voert ze maar ten dele uit. Dat betekend dat ISIS terroristen niet eens valse papieren nodig hebben om de EU te bereiken. Iedereen mag immers zo maar door lopen.

Iedereen die ooit met vluchtelingen en asielzoekers heeft gewerkt weet hoe moeilijk het was voor mensen om niet alleen binnen te komen, maar ook te mogen blijven. Je moest in het eerste EU land waar je binnenkwam registeren en asiel aanvragen. Ging je toch naar een ander land had je een Dublin claim en werd je afgewezen. Ook moest je bewijzen wie je was en dit werd ook daadwerkelijk gecheckt. Bleek je valse papieren te hebben of was je illegaal een grens overgestoken betekende dit ook afwijzing.

Al deze regels zijn nu buiten werking gesteld. Iedereen mag zo maar doorlopen, naar papieren wordt nauwelijks gekeken en ook van het ene land naar het andere trekken mag allemaal. Ook dat mensen zo maar verdwijnen zonder registratie schijnt de overheid niet meer te deren. De ISIS leiders die bezig zijn met terroristen naar de EU te exporteren kunnen dit alleen maar zien als een geschenk van de hemel. Dat is het natuurlijk niet, het is het wanbeleid van Europa, met Duitsland voorop, dat niet de moed heeft om tegen de organisatoren van de vluchtelingenstroom te zeggen dat het afgelopen is. We weten dat de Amerikanen de architecten van dit alles zijn net zoals ze de architecten zijn van de ISIS en andere jihad terreurgroepen die al jaren het Midden Oosten onveilig maken. Dat Europa niet de moed heeft om dit luid en duidelijk te zeggen geeft aan hoe sterk de Amerikaanse invloed is. In feite geeft het aan hoe sterk de Amerikaanse bezetting van Europa is.

Natuurlijk zijn het niet de regeringsleiders die door de terroristen en hun bommen worden getroffen. Het zijn niet Merkel, Rutte en Hollande die de kogels opvangen uit de AK-47 geweren waar ze zelf aan hebben meebetaald. Het zijn de gewone mensen die naar een concert gaan of ergens een biertje drinken. Gewone mensen zoals wij allemaal. Zij worden geslachtofferd op het altaar van de Amerikaanse agressie met steun van het Europese establishment. Wij weten maar al te goed waar de werkelijke verantwoordelijken te vinden zijn. Daarom zien we niets in een minuut stilte en ander uiterlijk vertoon. We staan ook niet achter de Franse staat, of de Belgische staat, of welke staat dan ook. Wij staan achter de gewone mensen en we treuren om diegenen die van deze agressie slachtoffer zijn geworden, zowel in Europa als het Midden Oosten. Het zijn er intussen miljoenen.
 
Zolang we de criminelen die zich wereldleiders noemen hun gang laten gaan zal er altijd weer een volgend Parijs, een volgende schanddaad komen. Pas als we zelf opstaan en door het web van leugens en bedrog heen breken zal er iets veranderen. Niet alleen de moordenaars van de ISIS, maar ook de leugenaars zijn onder ons. Dat zal zo zijn tot we zeggen genoeg is genoeg, en zelf een einde maken aan de smerige praktijken van de westerse leiders. Het kan anders, maar dan moeten we dat wel allemaal willen. De tijd dringt.