donderdag 27 augustus 2015

HET MONSTER BLAIR IN DE EIGEN VALAls je lid of sympathisant bent van de Labour Party in Groot Brittannië hoef je je nooit te vervelen. Dit jaar is daarvan weer eens een goed voorbeeld. Na verslagen te zijn door de Conservatieven in de parlementsverkiezingen eerder dit jaar, is Labour nu in de ban van weer een verkiezing. Deze keer is een stemming nodig om een nieuwe leider te kiezen. Immers, Ed Miliband pakte zijn biezen na de verkiezingsnederlaag en liet anderen achter met de rokende puinhopen. Puinhopen die boven op het puin terecht kwamen dat nog over was van het jarenlange misdadige beleid van Tony Blair en zijn aanhangers.

Om de huidige strijd voor de leiding van de partij beter te begrijpen is het noodzakelijk om eerst te kijken naar de grote invloed die Tony Blair en zijn groep over de jaren op de partij heeft gehad. Blair was een andere soort leider dan zijn voorgangers en hij ontwikkelde een concept dat “New Labour” werd genoemd. Het is bij de meeste mensen bekend dat de Labour Party ooit is ontstaan uit de Engelse vakbonden, en dat de partij altijd een innige band heeft gehouden met de bonden en de arbeidersklasse in het algemeen. In Engeland is dit van groot belang omdat de klassenstrijd in de Britse politiek een veel grotere rol speelt dan in de meeste andere landen op dit moment het geval is.

Blair, een zogenaamde christensocialist, heeft zelf echter geen enkele binding met de traditionele achterban van de partij. Het “New Labour” concept was er dan ook op gericht om Labour in heel andere richtingen te laten ontwikkelen. Labour is weliswaar een sociaal democratische partij, maar toch heeft de organisatie zich altijd anders opgesteld dan de rest van de sociaal democratie in Europa. Dit komt vooral door de band met de vakbonden en de sterke linkervleugel die zichzelf veel meer ziet als socialistisch dan sociaal democratisch. Voor Blair zijn beiden een gruwel. Toen hij het roer overnam werd de arbeidersklasse naar achteren geschoven en ging “New Labour” op bezoek bij het groot kapitaal.

Volgens Blair moest Labour een partij van het midden worden, die ook de steun van de middenklasse en de rijke zakenlui kon verwerven. Hij knoopte banden aan met reactionaire kranteneigenaren zoals Rupert Murdoch, en we kunnen gerust stellen dat hij in feite het bed in dook met iedere vijand van de arbeidersklasse. Het Labourbeleid uit die tijd leek dan ook veel meer op dat van Thatcher dan de originele Labourlijn die zo veel jaren was gevoerd. Blair was zo hard op zoek naar het midden, dat hij op rechts uitkwam. Een typische klassenverrader dus. Om dit te kunnen doen moest hij de Labour organisatie totaal hervormen. Overal plaatse hij zijn getrouwen op sleutelposities, en iedereen die niet meetrok werd als vijand neergezet. Het “New Labour” beleid van Blair wordt dan ook vaak als een virus beschreven. Een virus dat de partij overal heeft aangetast.

Blair is berucht voor twee zaken; zijn afkeer van de arbeidersklasse en zijn rol in de tweede Golfoorlog, toen hij de Amerikaanse leugens over massavernietigingswapens in Irak tot waarheid verklaarde en Groot Brittannië de oorlog in dreef. Intussen is algemeen bekend dat zowel hij als de Amerikanen logen, en dat ze dat ook tegen beter weten in deden. Dit alles heeft miljoenen mensen het leven gekost en zowel Blair als Bush worden in veel kringen als oorlogsmisdadigers bestempeld die voor de internationale rechtbank horen. Het Britse rapport over deze zaak is nog steeds niet gepubliceerd omdat men bang is voor de conclusies.

Dit alles heeft enorm veel schade aan Labour aangericht en een groot deel van de achterban is weggelopen. Ook is het virus nog steeds niet helemaal uit de partij verdwenen. Blair heeft veel steunpilaren achter gelaten. Ed Miliband probeerde wel wat reparaties te verrichten, hij stond ook bekend als wat meer links. Maar ook hij is niet vrij van het “New Labour” virus en door zijn wankele houding maakte hij de schade alleen maar groter. Dat hij eerder dit jaar dan ook de verkiezingen verloor was geen echte verrassing. Miliband verdween en de puinhopen bleven.

Nu wil het geval dat voor de verkiezing van een nieuwe leider een nieuw systeem wordt gehanteerd dat alle Labour leden een stem geeft. Het gaat hierbij om ongeveer 600.000 kiesgerechtigden. Dit systeem is nog een erfenis van “New Labour”. Blair heeft er immers alles aan gedaan om de macht in de partij bij de bonden weg te halen, die vroeger een grote rol in deze verkiezingen speelde. Blair wilde meer democratie, en dus een stem voor de leden. Dat gaat nu gebeuren, maar het lijkt er op dat het niet gaat verlopen zoals Blair en zijn kompanen het hadden verwacht.

Toen de campagne voor het partijleiderschap begon was Andy Burnham de favoriet. Hij hoort ook in het midden thuis, maar heeft veel eer gekregen voor zijn steun voor de Hillsborough campagne, met als resultaat; rechtvaardigheid voor de 96 slachtoffers van de voetbalramp die plaatsvond in 1989. Met Burnham kon “New Labour” zonder meer leven. Hetzelfde geldt voor de twee vrouwelijk kandidaten Liz Kendall en Yvette Cooper. Maar tot grote schrik van de rechtervleugel stelde ook Jeremy Corbyn, een oude vijand van Blair, zich kandidaat. Corbyn, (66), heeft een lange staat van dienst in de linkervleugel en heeft zich altijd uitgesproken tegen oorlog en interventies. Voor “New Labour” was dit het begin van een nachtmerrie.

Corbyn stelde zich op als de anti-bezuinigingskandidaat, en hoewel zijn programma helemaal niet zo radicaal is als zijn tegenstanders beweren, wil hij de partij terugbrengen naar de traditionele principes. Dat betekend ook dat hij staat voor de belangen van de arbeidersklasse. Een klasse die sinds de dagen van Blair geen stem in de politiek meer heeft. Corbyn wil juist die stem zijn, en dat is een gruwel voor Blair en zijn leugenaars. Precies toen gebeurde er iets bijzonders. De rustige en eerlijke manier waarop Corbyn zijn gehoor toespreekt sloeg aan. Hij brak door het web van leugens dat zowel onder de conservatieven als ook “New Labour” de Britse politiek heeft gedomineerd. Hij wordt iedere dag meer populair en de opinieonderzoeken geven aan dat hij zijn rivalen ver vooruit is, en zeker kan zijn van het leiderschap.

Voor de rechtervleugel is dit alarmfase rood. Samen met de leugenpers proberen ze er alles aan te doen om Corbyn in diskrediet te brengen. Het begon met opiniestukken van zowel Blair als Gordon Brown, een andere ex-leider, waarin Corbyn van alle kanten werd aangevallen. Hij zou de partij terug willen brengen naar het jaar 0, en misschien zou de partij zelfs ten onder gaan. Corbyn reageerde niet op de scheldpartijen en bleef gewoon zijn programma naar voren schuiven. Een programma waarin de gewone mensen, en niet de elite, centraal staan. De aanval van rechts werkte niet. In tegendeel; Corbyn wordt nog steeds populairder, niet alleen onder de Labour leden, maar ook onder de kiezers in het algemeen. De Britse kiezer is over de laatste jaren zo vaak voorgelogen en er zijn zo veel beloftes gebroken (zou Rutte het daar hebben afgekeken?) dat het als verfrissend wordt gezien als iemand eindelijk de waarheid spreekt. Kortom; Jeremy Corbyn kan bij heel veel mensen niet meer stuk. Zoals een Labourlid het op een bijeenkomst uitdrukte: “Eindelijk komt er een gewoon iemand, in gewone kleren ons toespreken. We zijn al die strakke pakken en de gladde leugenaars meer dan zat”.

Op rechts is intussen totale paniek uitgebroken want de 600.000 stemformulieren zijn opgestuurd en over een week of 2 zal het resultaat bekend zijn. De gekste dingen worden nu bedacht om Jeremy Corbyn te stoppen. Blair is duidelijk in zijn eigen democratieval getrapt en nu laat men zien hoe democratisch “New Labour” eigenlijk is. Eerst werd beweerd, via de pers, dat een aantal linkse infiltranten de partij was binnengedrongen speciaal om op Jeremy Corbyn te stemmen. Immers, sinds de parlementsverkiezingen zijn 120.000 mensen lid geworden van Labour. Volgens de rechtervleugel moest er snel gecontroleerd worden wie al deze mensen zijn. Op zich is het een belachelijke theorie, want als we alle linkse activisten in Groot Brittannië bij elkaar rekenen zijn het er nog steeds niet genoeg om Corbyn de overwinning te geven.

Maar het kan nog gekker, nu wordt er beweerd dat een aantal conservatieven Labour zijn binnengeslopen om op de kandidaat te stemmen die voor de Tories het beste zou uitkomen. Opnieuw hoopt men zo de verkiezing te kunnen stopzetten en Corbyn van het leiderschap af te houden. Een loyale aanhanger van Blair, Peter Mandelson, ging nog verder. Hij wilde dat de 3 gematigde kandidaten zich zouden terugtrekken en dat op deze manier de verkiezing niet zou kunnen doorgaan. Hij werd echter meteen teruggefloten door de tijdelijke leiding van de partij, omdat in zo’n geval Corbyn als enige kandidaat zou overblijven en automatisch winnen.

De interim-leider Harriet Harman heeft intussen gezegd dat het hele proces juridisch wordt begeleid en dat de uitslag niet bij een rechter aangevochten kan worden. Ook dat was weer een paniekbewering van de rechtervleugel. Of deze wanhoopspogingen op een zeker moment toch nog succes zullen hebben valt niet uit te sluiten. De “New Labour” groep heeft nog steeds invloed, en veel steun in de Britse leugenpers.

Als alles echter naar wens gaat, en Jeremy Corbyn toch de nieuwe leider van Labour wordt kan hij een begin maken met het uitdrijven van het “New Labour” virus. Gelijktijdig zal Labour weer een arbeiderspartij worden en de Britse arbeidersklasse zal weer een stem hebben in het parlement. De vicieuze cirkel van opschuiven naar rechts, gevolgd door een verkiezingsnederlaag, zal eindelijk doorbroken worden.