donderdag 20 augustus 2015

OPNIEUW EVEN NAAR DE WERELD KIJKENIn de laatste maanden hebben we een aantal ontwikkelingen en conflicten beschreven die sinds die tijd natuurlijk niet stil hebben gestaan. Zo tegen het einde van de zomer lijkt het ons een goed idee om te kijken wat er intussen op deze verschillende terreinen is gebeurd; van Griekenland tot Novorossia, van Rusland tot Kurdistan. En natuurlijk zullen we ook Nederland niet vergeten. Kortom; om het in voetbaltaal te zeggen, we maken een rondje langs de velden.

GRIEKENLAND

Sinds de Griekse Syriza regering heeft besloten om de witte vlag om hoog te steken en toe te geven aan de eisen van de Europese financiële terroristen zijn er wel een aantal ontwikkelingen geweest die tot hoop stemmen. Aan de ene kant heeft het Griekse parlement, door toedoen van delen van Syriza en de oppositie, voor de Europese eisenpakketten gestemd. Maar gelijktijdig kunnen we daar bij vaststellen dat de splitsing in Syriza steeds dieper wordt. Tsipras kan nog maar op de steun van 118 van de 162 Syriza parlementsleden rekenen. Deze oppositie binnen de regeringspartij is vastbesloten om de strijd tegen de dictaten uit Brussel voort te zetten en wil verder bouwen op de Griekse Nee stem van eerder dit jaar. Zij krijgen steun van veel Grieken die de Europese roverspraktijken zat zijn en hun stem laten horen. Afgelopen week nog demonstreerden duizenden Grieken in Athene tegen de bezuinigingen in een demonstratie die was georganiseerd door de Communistische vakbond.

Voor Tsipras wordt de situatie steeds benauwder. Hij heeft op alle mogelijke manier geprobeerd om de oppositie binnen de eigen partij te paaien of te bedreigen. Tot nu toe heeft dat allemaal niet geholpen. Ook zijn excuses voor het capituleren voor de Europese heersers klinken steeds holler. Nu beweert hij weer dat hij de EU eisen wel moest accepteren om een Duits complot af te weren dat als doel had om Griekenland tijdelijk buiten de Eurozone te zetten. Dit is totale onzin. Het ging helemaal niet om een complot, maar gewoon om een Duitse eis, die door de rest van EU landen werd afgewezen. Tsipras is hard op zoek naar vijgenbladen om zijn eigen verraad aan het Griekse volk te bedekken. Maar, helaas voor hem, lukt ook dit steeds niet. Iedereen weet nu wie hij is, en dat hij totaal onbetrouwbaar is.

Dat de strijd nog lang niet voorbij is bewijst ook het feit dat er steeds meer geruchten komen over nieuwe verkiezingen. Als dat gebeurd zal het hele pakket opnieuw op lossen schroeven komen te staan. Het is immers totaal niet zeker dat de huidige regering terug zal keren. Ook is het hulppakket voor Griekenland niet populair in Europa. De meeste regeringen stemmen morrend in, maar in Duitsland blijft het idee om Griekenland uit de Eurozone te zetten voortleven. Het Duitse parlement moet er nog over stemmen, en hoewel een Ja stem waarschijnlijk is, zijn andere varianten niet uit te sluiten. De hele Griekse crisis heeft Duitsland en vooral Merkel in een zeer moeilijk pakket gebracht. Voor het eerst in de geschiedenis van de EU heeft Duitsland niet haar zin gekregen. De positie van Merkel als leidende kracht in Europa is diep ondergraven. Niet onherstelbaar waarschijnlijk, maar Merkel heeft een deuk gehad die niet zo maar weg te poetsen is. Daarom ook probeert ze wat dingen te repareren door nu wel voor een vermindering van de schulden te pleiten, iets waar ze steeds op tegen was. Zo hoopt ze het IMF binnenboord te houden, wat een eis van het Duitse parlement is.

Hoe dit alles uiteindelijk zal aflopen is onzeker. De kans is groot dat Griekenland op termijn toch niet aan de voorwaarden kan voldoen, en dan is het niet uitgesloten dat de hele Eurozone in elkaar valt. Dit is een onuitgesproken angst in heel Europa, maar men sluit de ogen en hoopt dat het allemaal goed zal gaan. De financiële terroristen weten dat ze op gestolen tijd leven, maar het uur van de waarheid kon wel eens veel sneller aanbreken dan ze op dit moment verwachten. Intussen is het Griekse volk, en uiteindelijk wij allemaal het slachtoffer.

NOVOROSSIA

Sinds de akkoorden van Minsk II is er in Novorossia niet zo heel veel verandert. Niet dat deze akkoorden tot vrede hebben geleid. Integendeel, een nieuwe oorlog komt steeds dichterbij. Maar de vrije republieken kunnen zich handhaven, en beschikken nu over een sterk en goed uitgerust leger. Men kan de komende confrontaties dus zonder veel zorgen afwachten. Dat die confrontaties aanstaande zijn is meer dan duidelijk. In de laatste weken hebben de Kiev fascisten steeds meer zware wapens naar het front gebracht en de beschietingen van de steden nemen met de dag toe. Bijna iedere dag vallen er vooral burgerslachtoffers, en de fascisten schromen niet om zware wapens tegen de burgers te gebruiken. Ze worden hierbij aangedreven door de Amerikanen, die onder oorlogsmisdadiger Obama niets liever zijn dan dat de Donbass weer in vlammen op gaat. Dit alles is niet nieuw want de hele oorlog, vanaf de Maidan, staat onder regie van Washington.

Wat wel interessant kan worden genoemd is de Europese houding. Als Kiev weer een nieuwe aanval waagt, waar het meer en meer op lijkt, zal de Europese positie, en vooral die van Merkel, enorm onder druk komen te staan. Tegen Washington in hebben de Europeanen gepoogd om tot een oplossing te komen in de Donbass. Dat streven was de basis van Minsk II. Maar Kiev, dat het akkoord tekende, heeft de plannen nooit uitgevoerd, op orders van de Amerikanen. Zelfs de OSVE moet dit toegeven, ook al gaat het schoorvoetend. Als er dus nu weer oorlog komt heeft niet alleen Minsk II gefaald, maar ook Merkel en met haar heel Europa. Het zal opnieuw aantonen dat de Amerikanen geen cent geven voor hun zogenaamde bondgenoten, en voor wat de Europese leiders denken of doen. Als Amerika oorlog wil in de Oekraïne komt die er ook, Merkel of geen Merkel. Als de Amerikanen echt oorlog willen met Rusland zullen ze zo’n conflict beginnen, of dit Europa in vlammen zal zetten of niet. De vraag blijft alleen wanneer de Europese leiders wakker worden en dit feit onder ogen zien. Nog belangrijker is de vraag wanneer de Europese volkeren wakker worden en weigeren om zich te laten gebruiken als kanonnenvlees door Washington. Op beide vragen is nog antwoord zichtbaar. Het gevaar neemt toe, of we dit nu willen zien of niet.

RUSLAND

Rusland ziet de dreiging heel helder en neemt notitie van alles wat Amerika doet, en wat de rol van de NAVO is. President Putin heeft zijn positie herhaaldelijk duidelijk gemaakt en gezegd dat Rusland zich tegen alle gevaren zal verdedigen en dat niemand er in zal slagen om Rusland te overwinnen. Ook de Amerikanen niet. De Russische defensie-industrie werkt op volle toeren en is op veel plaatsen de Amerikanen ver voor uit. Moskou kan dus rustig afwachten en intussen proberen om via diplomatie een directe oorlog af te wentelen. Tijd is immers duidelijk aan de kant van Rusland. De Amerikanen denken een confrontatie nodig te hebben, Rusland niet.
Intussen breidt Rusland zijn invloed op veel terreinen uit. Zeker in het Midden Oosten en Afrika. Er wordt weer direct ingegrepen in kwesties als de sancties tegen Iran en de oorlog in Syrië. Echter als men denkt dat Rusland dit doet om opnieuw een superpower te worden is dit een denkfout. Alle Russische woordvoerders hebben duidelijk gemaakt dat Rusland van het verleden heeft geleerd en geen druk meer gaat zetten op andere landen en volkeren. Rusland wil een wereld waarin vele machten invloed hebben, in tegenstelling tot de Amerikanen die denken dat ze het alleen recht hebben om iedereen en alles te dwingen om hun positie te volgen. Dat zal uiteindelijk de zwakte van Washington en de kracht van Moskou zijn.

MH17

Een voorbeeld van dit denken is hoe Rusland omgaat met het onderzoek naar de ramp met de MH17. Terwijl het westen om een VN tribunaal schreeuwde, om zogenaamd de schuldigen te berechten, gebruikte Moskou zijn veto om dit tribunaal te blokkeren. Een terechte beslissing, zeker als we naar de Russische verklaring luisteren. Moskou heeft gezegd dat een tribunaal onzin is terwijl de eindrapporten nog niet eens voor handen zijn, en dus ook niet bekend is wie er schuldig is. Het hele idee werd alleen gelanceerd om Moskou te beschadigen. Het is dus het westen dat politieke spelletjes speelt met de 298 slachtoffers van de ramp. Het onderzoeksrapport komt nu in oktober, en het rapport over wie schuldig is misschien voor het einde van het jaar. Intussen zijn beide rapporten nu al zo beschadigd, dat geen weldenkend mens meer kan geloven dat zij de ware toedracht zullen schilderen.

Er is immers nooit een eerlijk en transparant onderzoek geweest en veel bewijzen zijn achtergehouden. De vraag blijft; waarom? Dit zou immers alleen maar gebeuren als de waarheid voor het westen beschadigend zou zijn. Met andere woorden als Kiev schuldig is. Het is een harde klap voor de nabestaanden van de slachtoffers, maar zij zullen de waarheid nog heel lang niet weten, en misschien wel nooit. Immers, voor de belangen van Washington moet alles wijken, en hoe de Yanken met de waarheid om gaan hebben we in het verleden maar al te vaak gezien.

NEDERLAND

De Nederlandse regering is medeverantwoordelijk voor het geknoei rond de MH17. Rutte durft niet tegen Washington in te gaan of wil dat zelfs helemaal niet. Al zijn mooie woorden zijn de woorden van een hypocriet gebleken. Hij heeft ook voor de ramp al gefaald door niet te laten doorgeven aan de luchtvaartmaatschappijen dat het luchtruim boven de Donbass gevaarlijk was. Hij heeft de slachtoffers blindelings in hun ongeluk laten vliegen. Als er mensen met verstand in het Nederlandse parlement zaten hadden ze hem en zijn slaafse makkers allang ter verantwoording geroepen en de laan uitgestuurd. Het is zijn geluk dat die mensen er niet zijn. Het niveau van de Nederlandse politiek, zowel regering als oppositie is bedroevend laag en nog steeds zinkende. Daarom ook komt men met alles weg.

Zelfs de kans op meer slachtoffers wordt gewoon geaccepteerd. Afgelopen week werd bekend dat de Nederlandse F-16’s die worden in gezet tegen de IS actiever zijn dan de meeste anderen. Zoals gebruikelijk wil Nederland weer de neus fier vooraan hebben. Dat dit de kans op aanslagen in Nederland zelf alleen maar doet toenemen, kan niemand in Den Haag wat schelen. Als de bazen in Washington maar tevreden zijn doen een paar mensenlevens er immers niet toe. Dat is het beleid volgens het recept van Rutte.

Als we vandaag naar Nederland kijken kunnen we alleen maar denken aan een ingeslapen gat, een land van blinden waar de eenoog koning is. Onder de oppervlakte heerst de onvrede en zelfs de woede, maar bovenwater komt het zelden. Precies daar profiteert het zootje van dat zich de elite noemt. Hoe lang dit nog kan duren is moeilijk te zeggen. De bom kan morgen barsten, maar het kan ook nog jaren zo doorgaan. Doorpolderen en voor zich uit schuiven, ten koste van steeds meer levens. Maar ja, wie van al die blinden ziet dat? Precies daar ligt de sleutelvraag.

KURDISTAN

In de laatste weken hebben we gezien hoe Turkije de PKK en in feite het hele Koerdische volk opnieuw aanvalt en probeert uit te moorden. Aan de wieg van deze gruweldaden staat opnieuw Washington. Hoe kon het ook anders? Opnieuw zijn de Koerden verraden en verkocht door de imperialisten. De PKK schiet nu terug en dat moet nog veel meer worden. Het Koerdische volk heeft niet alleen het recht op verdediging, maar ook het recht om terug te slaan. Terugslaan tegen de groene fascisten van de AKP en de IS. En terugslaan tegen alles wat Amerikaans is, want achter de stuurknuppel van de Turkse vliegtuigen zit in feite de oorlogsmisdadiger Obama.
Het vredesproces, dat er eigenlijk nooit was, is nu voorgoed verdwenen, en misschien is dat maar goed ook. Nu kunnen de Koerden bouwen aan een vrij en onafhankelijk Kurdistan. Een land dat niet alleen een veilige haven voor het Koerdische volk zal zijn, maar dat ook een belangrijke en doorslaggevende rol in het Midden Oosten kan spelen. Het is precies dit feit waar de imperialisten zo bang voor zijn. Zij kunnen de PKK en de Koerden niet controleren, en precies dat doet de stoppen doorslaan in Washington.

Daarom ook moet de huidige strijd niet worden gezien als een nieuwe ramp die het volk treft, maar als een kans en een uitdaging om af te rekenen met die krachten die de Koerden al die eeuwen hebben onderdrukt. Deze keer zal het een afrekening voor goed zijn. De bewering dat Koerden en Turken broeders zijn was altijd al een sprookje. Een sprookje dat tot een nachtmerrie is geworden als gevolg van de Turkse staatsideologie. De meeste Turken, uitzonderingen daar gelaten, ondersteunen deze ideologie, en precies hierdoor kan er van broederschap nooit sprake zijn. Zoals al was verwacht is de kans groot dat er in november in Turkije weer nieuwe verkiezingen komen. Erdogan zal dan een nieuwe poging doen om zijn presidentiële dictatuur te vestigen. Dit betekend dat een oplossing van de Koerdische kwestie binnen de grenzen van Turkije voorgoed verleden tijd is. De kracht van de Koerden is de PKK, en de kracht van de PKK is de Guerrilla in de bergen. Alleen deze kracht kan de strijd beslissen, en is daar nu hard mee bezig.

CONCLUSIE

Dit zijn nog maar een paar brandhaarden van de velen die onze wereld jammer genoeg telt. Brandhaarden die in de meeste gevallen zijn aangestoken of opgestookt door het Amerikaanse Keizerrijk. Iedere dag wordt opnieuw bewezen dat de gewetenloze schurken in Washington de aartsvijanden van de wereldbevolking en dus de mensheid zijn. Deze vijanden moeten we dan ook iedere dag bestrijden, met alle middelen, altijd en overal. Daarom houden wij vast aan onze bekende slogan: organiseer en sla terug! Het is de enige weg naar een veilige, rechtvaardige en nieuwe wereld.