zondag 23 augustus 2015

Gastcolumn van Marten Steenman; Allochtonen en de PVVWe weten allemaal hoe de rechtse Geert Wilders zijn zwarte gal uitspuugt over allochtonen, buitenlanders en mensen van niet-westerse, al dan niet religieuze afkomst. Een korte samenvatting hier aan voorafgaand is het naar Nederland halen van werknemers uit het buitenland in de "goede jaren" na de oorlog, en de Surinamers en Indonesiërs die hier na de onafhankelijkheid van Nederland hierheen zijn gekomen, in de hoop een beter bestaan op te bouwen in het "moederland", Holland.

Hieraan volgt onderstaande column: Het probleem omtrent allochtonen in Nederland is, is dat het grootkapitaal de allochtonen hier heen heeft gehaald, toen wij oa te lui waren om het werk te doen en het voor een keertje goed ging met de NL economie (dat was dus VOOR de oliecrises in de jaren '70) De toenmalige regering vond het niet belangrijk dat de allochtonen (toen nog Nieuwe Nederlanders geheten), niet hoefden te integreren, omdat ze immers na ongeveer 3 - 4 jaar weer teruggingen naar hun land van herkomst! Inmiddels kwamen er veel Nederlandse Surinamers en Indonesiërs naar Nederland omdat ze hier dachten een stabieler leven te hebben. Maar ook toen vond de regering het niet nodig om de Nieuwe Nederlanders te integreren.

De huidige nieuwe Nederlanders worden / zijn ook niet geïntegreerd en apart gezet van de Nederlandse samenleving! Kijk naar alle zwarte scholen in Nederland! De PVV vindt het leuk om de minderheden in de bevolkingsgroep van Nederland de schuld te geven van de crisis. Immers: als er allochtonen komen, gaat de economie achteruit! En ondertussen maar niks doen en nieuwe Nederlanders laten komen en dan 25 - 30 jaar wél lopen kankeren dat allochtonen onze banen inpikken! Ja sorry hoor, Maar had verdomme dan 25 - 30 jaar geleden niet zo lui geweest!

En wie aan de kant gezet wordt en buitengesloten wordt, gaat zich verraden voelen, kan niks en belandt op het verkeerde pad! En de PVV speelt daar zeer handig op in, door alle allochtonen over 1 kam te scheren! Want dat is veel makkelijker, want het aantal "goede allochtonen" (zo noem ik het maar even), is zo weinig dat het niet opvalt! En weetje, als we alle allochtonen de schuld geven van alles, dan "rotten" ze vanzelf wel op. Maar wat ook een gevaar is, is dat er heel wat (ik zeg niet IEDEREEN, maar toch vrij veel) religieuze allochtonen zijn die de keuze hebben: Ben jij een dapper strijder die vecht voor Allah (of wie dan ook), of ben jij liever een werkeloze nietsnut.

De PVV stimuleert daarin ook erg veel wat dat betreft, door er voor te zorgen dat de allochtonen aan de onderkant van de samenleving blijven en zich dus waardeloos voelen, en liever een dappere strijder, met 72 maagden na zijn dood, wordt en gaat terroriseren. 

Als de PVV niet (zou) bestaan (t), de allochtonen beter geïntegreerd worden in de Nederlandse samenleving, dan is de kans op extremisme VEEL kleiner!