donderdag 9 juli 2015

EEN NIEUWE DEFINITIE VAN TERRORISMEAls we denken aan terrorisme komt bij veel mensen het beeld boven van individuen of kleine groepen die met automatische geweren of bomgordels de samenleving bedreigen. Dat is het beeld dat de gelijkgeschakelde media ons iedere dag opnieuw toont. Een kleine minderheid die met bruut geweld haar zin wil doordrijven, waarbij niets of niemand wordt ontzien. Wij zijn tot de conclusie gekomen dat er een hele nieuwe definitie van terrorisme nodig is. Misschien zijn de nieuwe termen in de meeste recente artikelen al opgevallen. We zullen nu uitleg geven over wie volgens onze maatstaven terroristen zijn. Terroristen die ons allemaal bedreigen, iedere dag, iedere uur, iedere minuut. De klok rond.

Laten we beginnen met te verklaren dat wat ons betreft ieder individu, of instantie of instelling, die het leven van burgers, dus ons allemaal, bedreigt als terroristisch moet worden gezien. Deze personen en instanties bedreigen en verwoesten veel meer levens dan dat kleine groepje dat in de media als de terroristen word neergezet. Dat vraagt natuurlijk om voorbeelden. Ten eerste hebben we de politieke terroristen. Een concreet voorbeeld hiervan is Jeroen Dijsselbloem. Hij misbruikt zijn positie om de levens van de mensen in Griekenland te bedreigen en te verwoesten. Samen met anderen in zijn omgeving legt hij maatregelen op die het mensen onmogelijk maakt om normaal te kunnen leven. Hij laat pensioenen korten, uitkeringen stop zetten en lonen verminderen. Daar door komen veel mensen in diepe armoede terecht wat al in een aantal gevallen tot zelfmoord heeft geleid. 

Dijsselbloem is een voorbeeld; maar in dezelfde rij kunnen we Merkel en andere EU leiders en politici plaatsen die de verantwoordelijkheid dragen voor het uitzuigen van de zwakkere landen binnen de EU. Maar een politieke terrorist is bijvoorbeeld ook Jetta Klijnsma, die uitkeringen afpakt, vermindert en mensen veroordeeld tot dwangarbeid. Zij is medeverantwoordelijk voor de enorme toeloop bij de voedselbanken en de enorme toename van mensen met torenhoge schulden. Ieder die niet naar haar bevelen, zo enthousiast verspreid door de Sociale Diensten, luistert kan worden bedreigd en geïntimideerd. Hoeveel verwoeste levens dit al heeft opgeleverd is niet te tellen.

Nog een ander voorbeeld; Henk Kamp, met zijn niet te stuiten dorst voor meer gas en meer winst brengt hij de levens van de mensen in Groningen in gevaar. Nu zijn het nog de huizen die instorten, maar hoelang zal het nog duren voordat er door steeds zwaardere bevingen ook menselijk slachtoffers vallen. Kamp, net als al zijn medeplichtigen, verschuilt zich achter de bewering dat hij bij de verkiezingen democratisch is gekozen en dus 4 jaar lang zijn gang kan gaan, of dit nu levens en verwoesting kost of niet. Een beter voorbeeld van terrorisme is eigenlijk niet te vinden. Alleen de belangen van de elite tellen en wij mogen betalen, zo nodig met ons leven.

Het gaat echter niet alleen om parlementariërs. Wat te denken van burgemeester van Aartsen van Den Haag. Zijn agenten, ook wel de moordenaars in joggingpak genoemd, mogen op straat gewoon mensen vermoorden omdat zij even niet naar een bevel luisteren. Op Station Holland Spoor werd geschoten, in het Zuiderpark werd gewurgd, maar het resultaat is hetzelfde. Van Aartsen is hiervoor de eindverantwoordelijke, maar deze politieke terrorist mag gewoon blijven zitten, tot het volgende slachtoffer zich aandient. Dat slachtoffer kunnen wij allemaal zijn, even op de verkeerde plek, op een verkeerd moment, en er wacht een enkele reis richting het lijkenhuis. Tot hoe ver dit allemaal kan gaan zien we in Amerika waar smerissen praktisch iedere week iemand vermoorden. Veroordeeld worden ze toch nooit, het systeem beschermd immers haar handlangers goed.

Misschien hebben we het nog niet zo in de gaten, maar de bovengenoemde terroristen bedreigen ons iedere dag. En deze dreiging neemt alleen maar toe. De strop om onze nek wordt steeds verder aangetrokken en tegen iedere vorm van protest, die de politieke terroristen bedreigd, wordt keihard opgetreden. Dat geldt nationaal en ook internationaal. De Amerikanen bedreigen en vermoorden iedereen die niet in hun straatje past of weigert de orders uit Washington op te volgen. Hele landen zijn verwoest en miljoenen mensen uitgemoord alleen om de bloedhonden van het Amerikaanse systeem tevreden te stellen. Kan er nog een grotere daad van terrorisme zijn dan een land terug te bombarderen tot het stenentijdperk? Of steden langzaam kapot te laten schieten door fascistische legers zoals we in de Oekraïne en Novorossia zien? Als we de foto’s en films van de gevolgen van al deze misdadige acties zien kunnen we niet anders dan concluderen dat de grootste terrorist ter wereld in het Witte Huis zetelt. Het maakt dan niet uit of hij Obama, Bush of Reagan heet. Zijn ambt is terroristisch en de uitvoering er van is dat ook.

Naast de politieke terroristen zijn er nog de financiële terroristen en hieronder vallen de bankdirecteuren, kartelbeheerders en de rest van de topkapitalisten die ons dagelijks bestelen en bedriegen. Hoeveel levens hebben zij al op hun geweten? Het aantal is niet eens te schatten. En dan hebben we het nog niet eens over enorme schade die zij aan onze aarde toebrengen. Het zijn dus ook nog milieuterroristen. Mensen, dieren, planten; voor hen zijn het alleen maar objecten om uitgebuit, uitgezogen en uiteindelijk vermoord te worden.

Wij zijn tot de conclusie gekomen dat we de termen van het systeem niet langer willen gebruiken, maar dat we met onze eigen termen duidelijk zullen maken hoe we over bepaalde figuren en instellingen denken. We moeten hierbij vermelden dat we deze beslissing hebben genomen omdat de terreurdreiging die van bovengenoemde terroristen en hun gelijkgeschakelde media uit gaat, met het uur groter word. We zien de dreiging toenemen en kunnen daar niet meer over zwijgen.

Tot slot nog dit; burgers hebben het recht om zich tegen terroristen te beschermen. Dat kan met woorden, maar ook als het moet met wapens. Dat is een kwestie van overleven. Op een aantal plaatsen in de wereld vechten mensen al tegen de politieke en financiële terroristen met het wapen in de hand. Dat zal in de komende tijd alleen maar toe nemen. De tijd dat we ons lieten intimideren en bedreigen is voorbij. Dat moeten de politieke en financiële terroristen zich goed realiseren. Nu zwemmen zij nog in weelde, maar de verdrinkingsdood wacht al. De klok tikt.