donderdag 16 juli 2015

HOE HET DOMME EUROPA NAAR DE AFGROND SUKKELDEIn de laatste weken heeft Griekenland op zo’n manier de media gedomineerd dat het moeilijk is om in herinnering terug te roepen hoe dit hele probleem eigenlijk is begonnen. Het had niets te maken met een verkeerde politiek in Griekenland, en in feite was de economische crisis van 2008 ook maar een bijkomende factor. Het fundament van het huidige conflict tussen Griekenland en de andere Eurolanden vinden we in de grootheidswaanzin van een kleine groep Eurofielen, en de domme volgzaamheid van de rest van Europa. Laten we daarom terug gaan naar het begin, en op die manier de ware schuldigen aanwijzen.

Vanaf het ontstaan van de EEG zijn er plannen geweest voor een bepaalde Europese eenwording. Maar door de meeste deskundigen werden deze plannen afgedaan als dagdromerij. Toch kregen deze wilde ideeën wel degelijk een vaste vorm, vele jaren later, toen men een start maakte met een project dat de naam Agenda 2010 kreeg. Dit onzalige plan had als doel om de Europese Unie in 2010 te laten concurreren met de VS, op dat moment nog de enige super power. Om op het wereldtoneel te kunnen concurreren moest de EU veel meer een eenheid worden, en er waren een aantal verschillende elementen, die dit moesten bewerkstellingen. De meeste extreme Eurofielen onder de Europese leiders droomden van een Verenigde Staten van Europa, en zagen Agenda 2010 als de weg daar naar toe. Maar dit werd maar zelden uitsproken omdat een Europese superstaat niet populair was en is onder de volkeren. We kunnen dus gerust stellen dat Agenda 2010 een dubbele bodem had.

Zoals gezegd waren er om de doelen van Agenda 2010 te bereiken een aantal elementen nodig. Ten eerste moest er meer politieke eenheid komen, wat inhield dat Europa met een stem zou moeten spreken. Er werden plannen gemaakt voor een eenheidsmunt, de Euro, en de binnengrenzen werden opengesteld. Ook zou het Europees Parlement en de Raad van Europa veel meer macht krijgen. Dan was er nog een element dat erg schadelijk was voor veel mensen in Europa die het minder breed hadden. Veel wetten zouden worden gelijkgeschakeld, inclusief de sociale zekerheidswetten. De gelijkschakeling gebeurde niet naar boven richting het beste systeem, maar naar beneden, zodat het in feite een ordinaire bezuinigingmaatregel was. Dit alles zou Europa fitter moeten maken om de grote internationale concurrentieslag aan te kunnen. Zo hoopte men een plaats naast de Amerikanen te kunnen innemen. Het was vooral een project van de bankiers en hun politieke vriendjes, de gemiddelde Europaan werd alleen maar armer en minder beschermd.

De elementen werden stuk voor stuk ingevoerd, inclusief de Euro intussen meer dan 10 jaar geleden. Niet alle leden van de EU konden lid worden van de zogenaamde Eurozone. Er moest aan strikte voorwaarden worden voldaan. Maar al vanaf het begin hielden de EU leiders zich niet aan hun eigen voorwaarden. De grote fout was dat de voorwaarden hetzelfde waren voor sterke en zwakken economieën binnen de EU. Om de zwakkere landen toch te laten deelnemen, men wilde immers maximale eenheid, konden deze landen, zoals Griekenland, grote leningen krijgen die hen toch in staat stelden aan de Euro mee te doen. Maar de marges waren zo smal dat het kleinste probleem een land al snel in de problemen kon brengen. De criminele bankiers van het IMF en de Wereld Bank wisten dat natuurlijk ook, maar geld lenen deden ze toch. De voor de hand liggende risico’s werden gewoon genomen.

Op dit punt moeten we vaststellen dat de Amerikanen deze hele ontwikkeling met zorg volgden. Natuurlijk wist men in Washington dat Europa nog heel lang geen echte concurrent zou kunnen zijn, want de verdeeldheid en de problemen waren veel te groot. Maar de Yanks waren er toch niet gerust op. Iedere uitdaging die de Amerikaanse wereldheerschappij ook maar enigszins bedreigd, wordt meteen als vijandig gezien. Op dit gebied, en op vele anderen, zijn de Amerikanen hyper paranoïde. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de Amerikaanse geheime dienst, NSA, waar mogelijk Europese leiders en regeringen bespioneerde, met als doel vooral bedrijfs en economische informatie te verkrijgen. Pas nu komt naar buiten hoe wijd verspreid deze spionage was. De Amerikanen wilde met alle middelen verhinderen dat Europa een echte concurrent ging worden. Niet alleen wil men geen concurrentie, maar de Amerikanen beschouwen Europa ook als een gehoorzame kolonie, die het niet moet durven om een eigen mening te hebben.

Ondanks dit alles gingen in Europa de voorbereidingen voor Agenda 2010 gewoon door. Terwijl dit in volle gang was kwam de schuldencrisis van 2008. Een crisis waar Europa nog steeds mee worstelt, tot aan de dag van vandaag. Maar het is wel belangrijk om hierbij te vermelden dat deze crisis zijn oorsprong in Amerika vond en snel naar Europa werd geëxporteerd. Toeval? We kunnen met zekerheid vaststellen dat niets wat de Amerikanen doen toeval is. De crisis maakte weliswaar slachtoffers in de VS, maar de schade in Europa was vele malen groter. Binnen de kortste keren was Europa zo in de ban van deze crisis dat Agenda 2010 meteen vergeten was. Het werd immers een kwestie van overleven, en dan verdwijnen experimenten heel snel naar de achtergrond.
Een van de belangrijkste factoren was dat de zwakkere landen, door de smalle marges, al snel in de problemen raakten en hun schulden niet meer konden aflossen. Het ging hierbij ondermeer om Griekenland, Cyprus, Portugal en Ierland. Ook Spanje en Italië raakten in de problemen. In Brussel was men bang dat een groot aantal banken en in feite de hele Eurozone in elkaar zou storten. Voor de Eurofielen rampzalig en voor de meer gematigden een risico dat men niet durfde nemen. Er kwamen dus hulppakketten van miljarden Euro’s, die de boel overeind hielden. Voor alle duidelijkheid; dit geld ging vooral naar de banken en de rest van de financiële sector. De gewone mensen zagen van deze zogenaamde noodhulp geen cent. Sterker nog; zij werden alleen maar verder uitgeknepen en verarmde met de dag.

Intussen lachten de Amerikanen in hun vuistje, want het opklimmende Europa had in een grote klap een spectaculaire noodlanding gemaakt, en het woord concurreren was voorlopig uit het Europese woordenboek geschrapt. Het is niet te bewijzen dat de Amerikanen de crisis van 2008 zelf hebben uitgelokt om de Europese eenwording te verstoren, maar de kans is wel groot dat dit inderdaad zo is gegaan. Nu zal men zeggen dat ook de Amerikanen schade hebben geleden. Dat klopt, maar het is zeker niet de eerste keer dat de Amerikanen hun eigen belangen op korte termijn schade toe brengen om op de lange termijn te profiteren. Hier op komen wij later nog terug.

Het herstel in Europa moest bereikt worden met maar een medicijn; bezuinigen. Dit medicijn werd vooral door de Duitsers door de strot van de andere EU landen geduwd. Merkel werd het symbool van bezuinigen tot op het bot. Het is dan ook niet voor niets dat zij in veel landen als bloedzuiger wordt gezien. De meeste landen accepteerden de Duitse dictaten die als vanzelf EU dictaten werden. De grootste probleemlanden, zoals Griekenland, kregen steeds opnieuw een hulppakket. Maar het mocht niet baten, en zo komen we uit bij het schuldendrama dat we de laatste weken hebben zien ontvouwen. Want het mag dan wel zo zijn dat Agenda 2010 van tafel is verdwenen, de elementen die er voor dit project ontwikkeld moesten worden zijn wel blijven staan. Dus ondervind Europa hier alleen maar de lasten, maar zeker niet de lusten van.

Het hele Europroject is een dure mislukking geworden. Zo duur dat niemand, maar dan ook niemand binnen de Europese elite ooit zal willen toegeven dat het daadwerkelijk een mislukking is. Toen bleek dat Griekenland zijn schulden niet kon betalen begon er een traject van onderhandelen, dreigen en intimideren. Er kwam een referendum onder het Griekse volk, met een Nee stem tegen de Europese plannen. Maar de financiële strop werd zo hard aangetrokken dat Griekenland nu heeft ingestemd met een pakket aan “hervormingen” dat niet anders kan worden gezien als de uitvoering van een EU staatgreep. Griekenland heeft geen macht meer over de eigen middelen. Merkel en Co hebben de Tsipras regering nog net niet de laan uit gestuurd, maar het zit er dicht bij.

Dat Syriza uiteindelijk zou inzakken zat er altijd in. We schreven al eerder dat de partij voor een groot deel uit sociaal democraten bestaat. Sociaal democraten kiezen uiteindelijk altijd de kant van de heersers, en keren zich tegen het eigen volk. Op zich is het al een wonder dat het verzet zo lang heeft geduurd en dat er zelfs een referendum aan te pas kwam. Tsipras zal nu ter verdediging zeggen dat Griekenland nu over een periode van 3 jaar meer dan 80 miljard Euro aan leningen zal krijgen, terwijl hij maar om 50 miljard had gevraagd. Hij zal ook nog beweren dat hij er uit heeft gehaald wat er in zat. Maar dat is onzin. Hij heeft de Griekse soevereiniteit gewoon in handen van de Europese politieke en financiële terroristen gelegd. Zijn volk toonde in het referendum politieke moed, die door hem vervolgens werd verraden.

Hij had ook gewoon kunnen weigeren en Griekenland uit de Euro kunnen leiden. Misschien zelfs uiteindelijk uit de hele Europese Unie. Dat zou de weg van een Communist en revolutionair zijn geweest. Maar Tsipras is geen van beiden. Hij is niet veel meer dan een burgermannetje met wat progressieve ideeën. Meer niet. Al diegenen die na het referendum, en de grote Nee stem, riepen dat Syriza de nieuwe hoop voor links is, hebben de hele zaak niet goed begrepen. Tsipras laat zelfs zijn eigen parlementsleden barsten en kiest voor de oppositie om de antivolks maatregelen door te drukken. Als dat de nieuwe hoop van links is, ziet de toekomst er zwart uit.

Toch is ook de Europese Unie, en dan vooral de Eurozone niet ongeschonden uit de strijd gekomen. Voor het eerst waren er grote barsten te zien in het Eurofront. Zelfs Merkel, die aanstuurde op het uitsluiten van Griekenland, kreeg van een aantal landen de wind van voren. Zelfs de politieke dwerg Hollande durfde tegen haar in te gaan. Dat is Merkel niet gewend. Normaal gesproken wordt ze gehoorzaamd en daarmee uit. Nu werd ze plotseling een van velen, in plaats van het boegbeeld van de bezuinigingspolitiek. Dat is even wennen voor deze geestelijk dochter van Thatcher. Ze was trouwens ook niet te enige die zich te buiten ging. Tijdens de urenlange vergaderingen werd er gescholden en gedreigd. Het gaf een goed beeld van het niveau van politiek Europa anno 2015, dat intussen beneden alle peil is gezakt. Dan is er nog de schade voor de individuele regeringen. Een aantal had geroepen dat ze nooit zouden toestaan dat er nog meer geld naar de Grieken ging. Ook Rutte had deze belofte afgelegd aan zijn kiezers. Opnieuw zijn het leugenaars gebleken, en dat is een nieuwe deuk in het toch al gehavende harnas.

Dit doet de vraag ontstaan hoe het nu verder zal gaan met de Eurozone. Op zich heeft de chaos van de laatste weken al laten zien dat het hele project een langzame maar zekere dood aan het sterven is. De problemen zijn immers nog lang niet voorbij. Griekenland kan zo weer omvallen en wat te denken van een land als Roemenie, dat ook op de rand van de afgrond balanceert. De Europese eenwording van de Eurofielen gaat er niet komen. Wat blijft is een berg schulden en bezuinigingen zonder einde voor ons allemaal. Dat zal niet lang meer goed gaan. Iedereen die juicht over de nu gesloten deal danst in feite op zijn eigen graf. Jammer is alleen dat er nog veel meer schade zal volgen door dit mislukte project dat kunstmatig in leven wordt gehouden. Niemand heeft immers de moed om de stekker er definitief uit te trekken, hoe nodig dat ook moge zijn.

De enige die profiteert van deze Europese chaos is Amerika, dat zich als lachende derde opstelt. Van Europese concurrentie gaat niets meer komen, en de onderlinge haat en nijd is in de laatste maanden alleen maar erger geworden. Een zwak Europa is goed nieuws voor de Yanken. Immers nu zal de kolonie aan de andere kant van de oceaan zich helemaal niet meer verzetten tegen de meesters in Washington. De kruipers, die zich Europese leiders noemen, zullen nog meer buigen voor het Amerikaanse imperialisme. De volgende onderwerping van Europa zit er al aan te komen met het nieuwe TTIP handelsverdrag. Er is een duidelijk les te trekken uit deze hele zaak; we worden in Europa geregeerd door criminelen en financiële terroristen zonder geweten en inhoud. Dat is iets wat we nooit moeten vergeten, en wat aan de basis moet staan van onze dagelijks strijd. Het gevecht is nog lang niet afgelopen, sterker nog; het begint pas.