donderdag 14 augustus 2014

HUICHELARIJDaar stond hij weer, de zogenaamde leider van het “vrije” westen. Als een rat uit een vat met jam schoot Obama een paar dagen geleden tevoorschijn om aan te kondigen dat hij luchtaanvallen had bevolen tegen de ISIS in het Koerdische gedeelte van Irak. Hij zei dat hij de beslissing had genomen om genocide te voorkomen tegen de religieuze Yezidi minderheid. De ISIS maakt immers jacht op de Yeziden omdat de groene fascisten hen als duivelsaanbidders zien. Een dag later stond dezelfde Obama weer voor de camera’s om te vertellen dat hij hoopte dat er een corridor tot stand gebracht kon worden om de Yeziden van de berg Senjar te laten ontsnappen. Ook nu sprak hij weer over een mogelijke genocide. Het ontbrak er nog maar net aan dat hij in tranen uitbarstte.

Wat een toneelspel en wat een huichelarij van de man die verantwoordelijk is voor Amerikaanse misdaden over de hele wereld. We moeten immers niet vergeten hoe deze ISIS terroristen in Irak zijn terecht gekomen. En laat nou precies diezelfde Obama daar een grote hand in hebben gehad. De Amerikaanse imperialisten hebben een lange geschiedenis van het gebruiken en bewapenen van islamitische groepen die ze inzetten tegen hun zogenaamde vijanden. Na een poosje keren deze terroristen de wapens om, en hebben de Amerikanen weer een nieuwe dreiging gevonden die ze kunnen bombarderen en beschieten.

Ook met de ISIS is dit niet anders gegaan. De ISIS werd immers ingezet om de regering van Assad in Syrië aan te vallen. De Amerikanen steunen al heel lang de rebellen tegen Assad als onderdeel van hun plan om het regime ten val te brengen. Natuurlijk is er altijd gezegd dat alleen de gematigde rebellen worden gesteund en dat die steun bestaat uit vooral hulpgoederen die niet voor militaire doeleinden kunnen worden gebruikt. Ze moeten in Washington wel denken dat alle volkeren dom zijn geboren en nooit iets hebben bijgeleerd. Er bestaat geen twijfel aan dat Amerika ook militaire goederen heeft geleverd en natuurlijk ook wapens. Dat is niet direct gebeurd, want dat zou te doorzichtig zijn. De wapens gingen eerst naar Saudi Arabie en Turkije en vervolgens naar de ISIS. Hoe anders kan een op zich onbetekenende groep zo’n wapenarsenaal en zoveel manschappen opbouwen. Daar is geld en materieel voor nodig. Precies daar kwam Obama om de hoek kijken.

Maar de ISIS had ook een andere agenda en is nu bezig een islamitische heilstaat op te zetten. Daarbij wordt bruut afgerekend met iedereen die niet als passend wordt gezien. Velen zijn hier al het slachtoffer van geworden ondermeer de Koerden en de Yeziden. Obama werpt zich nu op als de reddende engel op het witte paard. Je moet maar lef hebben. Hij laat nu de wapens bombarderen die hij zelf heeft laten leveren. Dat er aan alle kanten doden vallen maakt hem natuurlijk weinig uit. De Amerikanen hebben immers al miljoenen mensen in Irak vermoord sinds de eerste golfoorlog, dus een paar duizend meer is voor Obama en zijn trawanten geen probleem. Soms heeft het hele toneelspel iets belachelijks. Je hoort kritiek van Amerikaanse zijde op de Irakese regering en het Irakese leger. Dit terwijl deze regering en dit leger naar Amerikaans model en op Amerikaans bevel zijn opgezet. De huichelarij neemt nooit een einde. Voor het lot van de Yeziden en de Koerden is Amerika net zo verantwoordelijk als de ISIS.

Maar daar houdt de huichelarij niet op. Terwijl Obama wat vliegtuigen de lucht in stuurt als humanitaire gebaar richting zijn eigen slachtoffers, waarschuwt hij Rusland constant om niet hetzelfde te doen in de Oekraïne. Hij gaat zelfs nog verder en beweert dat een Russische humanitaire missie om de slachtoffers van de Kiev fascisten te helpen als een invasie zal worden gezien. Hij ziet liever mensen sterven in Donetsk en Lugansk en de andere steden van Novorossia. Zij passen immers niet in zijn propagandastraatje. Met dit in het achterhoofd klinken zijn woorden over de Yeziden leeg en verachtelijk. De Amerikanen gaan over lijken, maar ze kijken wel eerst welke lijken het zijn. Dan wordt er een selectie gemaakt. Meer mensen verachtend kan het eigenlijk niet.

Maar, zal er gezegd worden, hebben we niet de VN die er juist voor is opgezet om dit soort rampen te voorkomen? Was deze instelling niet bedoeld als een soort geweten van de mensheid? Ook hier zien we weer wat een levensgroot verschil er is tussen woorden en daden. We zien het VN opperhoofd Ban Ki Moon bij iedere conflict en iedere tragedie handenwringend achter de microfoon verschijnen. De boodschap van deze gluiperd is dan altijd hetzelfde; hij maakt zich enorm veel zorgen en wil dat het geweld stopt. Maar intussen zorgt hij er wel voor dat hij netjes binnen de imperialistische perken blijft. Hij zal zich nooit tegen de Amerikanen keren en hun misdaden veroordelen, omdat het Amerika is die de VN financiert. Op Amerikaanse kosten mag Moon een dure instelling in stand houden en gratis de wereld rond vliegen. Een echte bijdrage heeft hij nog nooit geleverd. Dat zal ook nooit gebeuren want de VN is niet meer dan het vijgenblad van de imperialisten, dat af en toe van pas komt om de ergste misdaden toe te dekken of de verantwoordelijkheid te verdelen.

Als slachtoffer van het imperialisme heb je van de VN niets te verwachten, op een beetje handenwringen van Ban Ki Moon na. Dus gaat het moorden verder en de huichelarij ook. Steeds nieuwe brandhaarden en steeds nieuwe slachtoffers. Als we hier een einde aan willen maken zullen we dat zelf moeten doen. De tijd is gekomen dat de volkeren afrekenen met de zogenaamde “wereldleiders” die intussen tot hun knieën in ons bloed staan. En dat betekend afrekenen op een manier die onomkeerbaar is. Steeds meer mensen begrijpen dit en pakken de wapens op of gaan deel uitmaken van opstanden. Maar het is nog lang niet voldoende, zeker niet in Europa. Ons lot ligt in onze eigen handen, en dat is een zaak die het waard is om voor te vechten. Overal ter wereld.

Naschrift: Intussen hebben veel Yeziden gelukkig een goed heenkomen kunnen vinden. Maar dit was niet de verdienste van Obama en zijn luchtaanvallen. Het waren de strijders en strijdsters van de PKK die een weg hebben vrijgevochten om de vluchtelingen te ontzetten. Deze ware helden, die door Obama als terroristen worden gezien, hebben laten zien wat daden betekenen. Zo redt je mensenlevens, en niet anders.