donderdag 21 augustus 2014

De Schilderswijk tussen groen en bruinAls je op de media en de politiek van de laatste weken afgaat, zou je kunnen denken dat er in heel Nederland maar een wijk is met problemen, de Schilderswijk in Den Haag. Sterker nog, af en toe kreeg je zelfs het idee dat de Schilderswijk heel Nederland is. Dat er daarnaast niets bestaat. Totale onzin natuurlijk, want dezelfde problemen doen zich in meerdere of mindere mate in heel veel wijken voor. Alleen staat daar niet constant de focus op. Toch kunnen ook wij er niet om heen om eens te kijken wat er daar nu precies aan de hand is in die wijk achter de duinen. Want wat er vandaag in de Schilderswijk gebeurt, kan morgen overal gebeuren. In plaats van commentaar leveren is het dus een kwestie om lessen te leren. Erg belangrijke lessen.

Het lijkt er op dat de Gemeente Den Haag twee strategieën heeft gevolgd om de Schilderswijk onder controle te houden. Aan de ene kant is er 100 miljoen euro gestoken in allerlei projecten om de mensen, en vooral dan de jongeren bezig te houden. Het ging dan voornamelijk om zogenaamde “leuke dingen”. Aan de andere kant heeft de politie opdracht om in de Schilderswijk keihard op te treden. En dat gebeurt ook iedere dag. Recentelijk is hier nog een demonstratie tegen geweest. Beide strategieën zijn een absolute mislukking geworden. De projecten hielden mensen even bezig, maar na afloop waren er geen banen, geen hoop en geen toekomst. Een erg dure vorm van bezigheidstherapie dus, waar de jongeren spuugzat van zijn. Het optreden van de politie heeft veel jongeren zo gefrustreerd dat ze tot radicalisme zijn gedreven. Het is deze dubbele mislukking die er voor grote delen verantwoordelijk voor is dat er groepen van Jihadisten, ISIS aanhangers en andere groene fascisten zijn ontstaan. Voeg daar nog de nodige gefrustreerde meelopers aan toe en je zit met een groot probleem. Precies met dat grote probleem zit de Gemeente Den Haag nu. Maar het is wel een probleem waar de gemeente en haar bestuurders zelf verantwoordelijk voor zijn.

Er wordt veel gesproken over het feit dat bijna 92% van de bevolking in de wijk van allochtone afkomst is. Maar ook daar is de gemeente zelf verantwoordelijk voor. Men vond het wel makkelijk om bepaalde bevolkingsgroepen in een wijk te bundelen. De gemeente bepaald immers wie, waar komt wonen. Daar komt nog bij dat ook de komst van een moskee vaak wordt gebruikt om bepaalde groepen naar een wijk te lokken. Waar een moskee komt volgen ook mensen. Dat is algemeen bekend. Ook andere gemeenten hanteren dit mechanisme. Heeft iemand bijvoorbeeld ooit een moskee in een elite wijk gezien? Precies. Dat zal ook niet gebeuren. Het is de Gemeente Den Haag en indirect de landelijke overheid die de Schilderwijk in haar huidige vorm hebben gecreëerd. Men wist wat men deed, en moet nu met de consequenties om gaan van het eigen beleid.

Daarmee zijn de bewoners van de wijk natuurlijk niet geholpen. Velen willen maar al te graag naar een meer gemengde wijk, maar krijgen die kans niet. Meestal door financiële redenen. Moet op te lossen zijn, zou je zeggen, maar door het woud van regels en verboden van de overheid is zo’n oplossing minder makkelijk dan je zou denken. Uitzonderingen kunnen natuurlijk niet, want dat past niet in het Haagse straatje. Zo blijven de bewoners, en ook bewoners van gelijksoortige wijken tegen de zelfde muren aanlopen. Dat ook dit weer voor de nodig frustraties en spanningen zorgt, mag duidelijk zijn. Als er niet snel iets verandert zal die spanning, en alle gevolgen van dien, alleen maar toenemen.

Daar houdt het ook nog niet op. Een aantal fascistische en extreem nationalistische (bruine) organisaties zoals de PVV,  Pro Patria en de Nederlandse Volks Unie (NVU) hebben zich als hongerige monsters op de problemen in de wijk gestort. Een demonstratie van Pro Patria, het kleine broertje van de PVV, heeft al tot rellen in de wijk geleid. De bewoners wilden deze fascisten en racisten niet door hun wijk laten lopen, en terecht natuurlijk. In dit soort gevallen is het een kwestie van No Passaran, ze komen er niet door.  Nu wil dezelfde club, met medewerking van Wilders, de Kruimeltje van de Nederlandse politiek, op 20 september opnieuw demonstreren. Wilders heeft zelfs gezegd dat als de demo wordt verboden, hij persoonlijk met een Nederlandse vlag door de wijk gaat lopen. Zal een eenzame tocht worden voor Kruimeltje want het verbod is intussen uitgesproken. Hij noemt de wijk de Shariadriehoek, en lijkt in een heldhaftige bui. Het zal wel weer grootspraak zijn want normaal gesproken komt hij niet eens buiten de deur tenzij er 400 smerissen om hem heen staan.

Dat met die vlag zal wel niet doorgaan, hoewel er wel wilde geruchten zijn dat hij de Pausmobiel wil laten invliegen voor de veiligheid. Helaas hebben we van deze berichten nog geen bevestiging. Ook het Vaticaan zwijgt in alle talen, of ligt in een deuk van het lachen, daar konden we niet uitkomen. De fascisten hebben het idee van de demo echter niet opgegeven. De NVU wil naar de rechter om het demonstratieverbod te laten opheffen. Dat is deze verachtelijke club al eerder gelukt. In Nederland is altijd wel een achterlijke rechter te vinden die zich achter de fascisten schaard. Overigens zijn de meeste rechters vrijmetselaars, dus de appel valt niet ver van de boom.  Maar dat is een ander verhaal. Als wel al deze ontwikkelingen bekijken, staat Den Haag een hete nazomer te wachten. Het is dan ook geen wonder dat de burgemeester, van Aartsen, zijn vakantie had willen uitsmeren tot eind december. Helaas voor hem moest hij terug komen van de gemeenteraad die zich letterlijk geen raad meer wist.

Voor de bewoners van de wijk betekent dit alleen maar een nieuwe dosis ellende. Het is dus de vraag; hoe ga je als bewoner van de wijk met dit soort zaken om? Makkelijke antwoorden zijn er niet, maar een begin is om het lot in eigen hand te nemen. Dat betekend dat de radicalen van beide kanten geweerd moeten worden. Dus de fascisten van de PVV en andere extreem rechtse idioten komen er niet in. Gelijktijdig moeten ISIS aanhangers en jihadisten, de groene fascisten dus, buiten de deur worden gezet. Als vervolg stap moet de wijk duidelijke eisen stellen aan de gemeenteraad en daar ook voor vechten. Ook de politie, die denkt in de wijk als een soort knokploeg te kunnen optreden, moet duidelijk gemaakt worden dat dit niet meer zal worden geaccepteerd.
 
De bewoners moeten naar iedereen optreden vanuit een positie van kracht. Het is hun wijk en zij kunnen uitmaken hoe ze daar willen leven en hoe zaken verbeterd kunnen worden. Tot slot; er is lang genoeg over de Schilderswijk en gelijksoortige wijken heen gelopen. Klagen helpt niet, dus zijn de barricaden de enige echte optie. Gelukkig lijkt het er op dat de Schilderswijk en Transvaal dat intussen ook hebben begrepen. De bewoners zijn van plan de wijken op 20 september af te sluiten. Een goede eerste stap in de juiste richting.