donderdag 1 mei 2014

Van Rijn; een uitgestelde moordenaarHet is algemeen bekend dat het kabinet Rutte II wordt bevolkt door volgevreten kapitalisten van de VVD die samenwonen met hun verraderlijke handlangers van de PvdA. Maar ook onder geboefte heb je verschillen, en het is wonderbaarlijk hoe de VVD kapitalisten er steeds weer in slagen om sociaal democraten voor hun karretje te spannen. Dit is vooral het geval als het gaat om bezuinigingen die de bevolking direct treffen. Een goed voorbeeld van zo’n sociaal democratische deurmat is staatsecretaris van Rijn. Officieel is zijn titel staatsecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Sport, maar het kon beter staatsecretaris van afbraak en vernietiging zijn. Van Rijn is namelijk de persoon die de taak heeft om de oudere zorg te “hervormen”.

Natuurlijk weten we allemaal dat woorden als hervormen over het algemeen een heel andere bedoeling hebben en meestal gaat dat gepaard met bezuinigingen. Ook in het geval van de oudere zorg is dit weer het geval. Het kabinet heeft besloten dat het voor ouderen veel beter is als men zo lang mogelijk thuis blijft wonen. Men blijft dan in de vertrouwde omgeving en houdt ook de bekende contacten gaande. Het klinkt allemaal weer prachtig en heel zorgzaam. Natuurlijk is zo als gebruikelijk het tegendeel het geval. Het ware beleid is om zo veel mogelijk verzorgingshuizen en andere instellingen te sluiten. Die sluitingen zijn nu al begonnen, zelfs nog voor het in de wet is vastgelegd. De man die voor dit alles verantwoordelijk is, is de bovengenoemde van Rijn. Nu vindt van Rijn dat hij alleen maar zijn best doet, omdat de oudere zorg ook op termijn betaalbaar moet blijven. Waar hij eigenlijk mee bezig is, is mensen de straat op schoppen en diegenen die nog thuis wonen de zorg af te nemen die ze nu al hebben.

In feite is het een gewone ordinaire en kille bezuinigingoperatie die afkomstig is uit de door geld en winst gedomineerde hersens van de VVD. Dan is er altijd wel een ogendienende sociaal democraat te vinden die het beleid gaat uitvoeren. Er moet immers wel een menselijk gezicht bij getrokken worden en die zijn er bij de VVD sowieso niet te vinden. Dus is van Rijn de man met de bijl geworden. Als hij een beetje eer had zou hij gewoon toegeven dat hij aan het bezuinigen is en dat het hem geen moer kan schelen of daarbij een aantal bejaarden over de kling gaan. Maar dat zegt deze bijldrager natuurlijk niet. Hij beweerd, je moet maar durven, dat ook hij wil dat onze opa’s en oma’s een goede toekomst hebben. De hoofdprijs voor leugenachtigheid en hypocrisie heeft hij daarmee zonder moeite binnen gesleept.

Laten we eens kijken hoe die toekomst onder van Rijn er dan uitziet. Ten eerste sluiten links en rechts de verzorgingshuizen. De mensen die daar wonen worden gewoon ergens anders naar toe gesleept en soms gebeurd dat meerdere keren achter elkaar. Als iemand niet wil worden er gewoon gebruik gemaakt van leugens of zelfs dwang. Het is voorgekomen dat een vrouw het verzorgingshuis uit werd gelokt met de bewering dat het om een boodschap ging. Ze werd in een taxi geduwd en tegen haar wil naar een nieuwe locatie overgebracht. Anderen worden maanden in onzekerheid gelaten of doodleuk genegeerd. Van het oude spreekwoord dat je “oude bomen niet moet verplanten” heeft van Rijn nog nooit gehoord. Dat een aantal ouderen zijn beleid niet zullen overleven staat nu al vast. Maar dat interesseert van Rijn natuurlijk niet, en zijn bazen in de VVD nog veel minder. De senioren zijn immers niet meer productief en kosten alleen maar geld. Alles wat niet productief is mag van de VVD gerust bij het grofvuil.

Met het sluiten van de instellingen is het nog niet gedaan. Als mensen langer thuis wonen zou je verwachten dat dan ook de hulpverlening beter wordt. Weer fout. Daar wordt juist in gesneden, en niet zo’n beetje ook. Wie nu nog recht heeft op 5 uur hulp per week moet het straks met 2 uur doen. Daar wordt dan ook nog glashard bij beweerd dat dit de zorg niet zal ondermijnen. Hoe groot kun je de leugens eigenlijk maken? Het resultaat laat zich raden. Minder zorg, meer uitbuiting in de thuiszorg en meer slachtoffers van verwaarlozing. Van Rijn zal wel beweren dat dit doemdenken is. Dit soort gladakkers heeft altijd de neiging om een andere draai aan de uitkomsten van hun misdaden te geven.

Maar al zijn ontkenningen worden nu al gelogenstraft door de realiteit. Steeds vaker komt het nu al voor dat verwarde en demente bejaarden over straat zwerven. Verwaarlozing en gebrek aan hygiƫne worden al steeds vaker geconstateerd. De brandweer moet nu al steeds vaker uitrukken omdat er brand bij oudere mensen is uitgebroken door een vergeten pan of een andere onachtzaamheid. En dan zijn de echte bezuinigingen nog niet eens doorgevoerd.

Als het allemaal doorgaat, en dat staat vast omdat van Rijn zelfs heeft geweigerd om de operatie een jaar uit te stellen, zullen er vele slachtoffers vallen en we kunnen gerust zeggen dat van Rijn een uitgestelde moordenaar is. Natuurlijk niet hij alleen, maar het hele leugenachtige zootje dat zich als kabinet presenteert. Er wordt altijd gezegd dat je het beschavingsniveau van een maatschappij kunt aflezen aan hoe er wordt omgegaan met de zwakste in die maatschappij. Dat is wat Nederland betreft intussen wel duidelijk, en als deze barbarij niet wordt gestopt zal het niveau op dat van een bananenrepubliek komen te liggen.

De vraag is natuurlijk; willen wij dat de verzorgingshuizen dichtgaan en dat mensen als meubelstukken van locatie naar locatie worden gesleept? Willen wij dat de thuiszorg verder wordt uitgekleed en de verwaarlozing toeneemt? Willen wij dat van Rijn en trawanten mantelzorghokken in onze tuinen laat bouwen waar onze ouders of grootouders dan in worden opgeborgen? Willen wij dat meer en meer verwarde mensen over straat zwerven met gevaar voor zich zelf en voor anderen? Als het antwoord op al deze vragen Nee is, dan moeten wij er voor zorgen dat van Rijn en zijn handlangers hun moorddadige taken niet langer kunnen uitvoeren. Er wordt toch beweerd dat we in een democratie leven. Er wordt toch gezegd dat dit een rechtsstaat is. Als dat werkelijk zo is dan hebben wij allemaal het recht om van Rijn en de rest van het zootje terug te jagen onder de steen van waaronder ze ooit vandaan zijn gekomen.

Dat we die macht hebben staat vast. We moeten hem alleen leren gebruiken. Van Rijn, Rutte, Samsom en alle andere leugenachtige criminelen die beweren dat ze onze volksvertegenwoordigers zijn, kunnen we met een slag wegvagen. Maar die slag moeten we dan wel uitdelen. Lang moeten we ook niet wachten, want de eerste slachtoffers zijn al te betreuren. Laten we ons niet langer laten bedriegen door het Haagse gepeupel dat alleen maar de eigen zakken spekt ten koste van ons allemaal. Organiseer en sla terug! En vergeet niet; het doel heiligt de middelen, altijd.