donderdag 8 mei 2014

Vrijheid of onvrijheid van meningsuitingRond de tijd van de 4 mei herdenking, en de viering van de bevrijding zijn er altijd veel discussies over vrijheid en wat dat precies inhoud. Dit is een gigantisch onderwerp dat veel ruimte nodig heeft. Maar we kunnen er wel een facet uithalen en nader bekijken. In de laatste 10 jaar hebben we gezien dat de vrijheid van meningsuiting bijna tot een obsessie is geworden. Alleen is het maar de vraag of die vrijheid, waar iedereen zo de mond vol over heeft, wel echte vrijheid is. Het lijkt er eigenlijk meer op dat de huidige vorm van vrijheid van meningsuiting meer een blanco cheque is geworden om te discrimineren, te beledigen, te schofferen en de aandacht van de media te krijgen.

Wat de vrijheid van meningsuiting in feite inhoud is dat iedereen het recht heeft om openlijk zijn mening te kunnen geven zonder bang te hoeven zijn voor consequenties. Dat is natuurlijk een groot goed, maar daar houdt het niet op. Het geven van je mening mag niet kwetsend of discriminerend zijn voor anderen. En precies daar is het de laatste jaren enorm fout gegaan. Een aantal figuren, beginnende met Fortuyn, hebben de vrijheid van meningsuiting gebruikt, of beter gezegd misbruikt om hele groepen mensen buiten te sluiten en hun eigen politieke of andere doelen te dienen. Ze hebben diezelfde vrijheid gebruikt om de laagste sentimenten aan te wakkeren en zo meer macht te veroveren. Naast mediaprostituees zoals Fortuyn, Wilders en van Gogh hebben we op dit gebied ook te maken met minderwaardige instellingen zoals de internetpagina GeenStijl, het misselijkmakende Pownews en natuurlijk het voormalig lijfblad van de NSB, de Telegraaf.

Stuk voor stuk dingen die niets bijdragen of toevoegen aan de maatschappij, en alleen kunnen aanmoedigen tot vernietiging van de onderlinge solidariteit en het tegen elkaar opzetten van allerlei groepen. Fortuyn en van Gogh hebben hun minderwaardige campagnes intussen met de dood moeten bekopen. Ze zijn wat dat betreft in hun eigen zwaard gevallen. Niemand hoeft hier een traan om te laten. Wilders, de huidige neofascist, lijkt niet tevreden tot hem een zelfde lot treft. Zijn aanvallen op Marokkanen en eerder de Polen hebben duidelijk bewezen dat zijn motieven puur racistisch zijn. Met anti-Islam heeft dit totaal niets meer te maken. Ook hij maakt misbruik van de vrijheid van meningsuiting om zijn brallerige verhalen aan de man te brengen.

Nu zullen er mensen zijn die zeggen dat er na de Marokkanen uitspraken toch veel aangiftes tegen Wilders zijn gedaan. Dat is in feite een lachertje. Zowel Wilders als het openbaar ministerie weten dat er met die aangiftes nooit en te nimmer iets zal gebeuren. Ze verdwijnen in een diepe la en uiteindelijk in het versnipperapparaat. Al die aangiftes waren niets meer dan een ventiel om stoom af te laten blazen. Het heeft de politie even bezig gehouden, dat is alles. Het systeem wil helemaal niet dat aan Wilders een halt wordt toegeroepen. Hij past precies in de verdeel en heers tactieken van de heersende klasse. Als men echt van plan was geweest om Wilders aan te pakken over zijn ophitsingen tegen de Marokkaanse gemeenschap had men hem nog op de verkiezingsavond moeten arresteren en beschuldigen van discriminatie en haatzaaierij. Smerissen waren er immers genoeg in de buurt, daar in Den Haag. Er gebeurde echter niets en het stuk ongeluk wordt nog steeds de hand boven het hoofd gehouden door de heersende elite.

Verdeel en heers is immers het levensbloed van de kapitalisten. Als mensen, die steeds opnieuw worden getroffen door bezuinigingen en werkloosheid solidair met elkaar zijn en gezamenlijk optreden komt het systeem in gevaar. Het zwaarste wapen tegen het kapitalisme is immers de solidariteit. Precies dit wapen wil men onschadelijk maken door de haatzaaiers en de racisten hun gang te laten gaan. Op dit gebied mag alles en de schamele wetten die er zijn worden niet of nauwelijks toegepast. Men heeft de vrijheid van meningsuiting zoals de elite die voorschrijft heilig verklaard, en daarmee gelijktijdig het principe ontheiligt.

Want hoe vrij zijn we eigenlijk om onze mening te geven? Ieder die niet mee gaat in de huidige hetze tegen Rusland over de Oekraïne wordt praktisch als een landverrader weggezet. Gelijktijdig wordt de fascistische natuur van het regiem in Kiev met de mantel der liefde bedekt. De hele media in Nederland en de rest van Europa doet hier aan mee. We zien een geschiedvervalsing die sinds het einde van de Koude Oorlog niet meer aan de dag is getreden. Iedereen die aan deze propaganda niet mee doet en openlijk zegt dat Poetin gelijk heeft als hij de moordmachine van de NAVO niet voor zijn voordeur wil hebben, wordt monddood of belachelijk gemaakt. Deze vrijheid van meningsuiting past namelijk niet in het straatje van de heersers. Men wil immers dat de oorlogspropaganda niets in de weg wordt gelegd en zeker is men niet gediend van tegenspraak. Dit terwijl het duidelijk is dat oorlog de drijfveer van het westen en vooral de Amerikanen is, en niet van Rusland.

En wat te denken van mensen die op hun werkplek gevaarlijke toestanden zien, maar niet naar buiten mogen treden, ondermeer bij de NS. Het naar buiten brengen van informatie over bijvoorbeeld achterstallig onderhoud kan zo maar tot ontslag leiden. Terwijl ze zich alleen maar zorgen maken over de veiligheid van ons allemaal. Dit gebeurt overigens niet alleen bij de NS maar bij heel veel bedrijven en dienstverleners. Hoe zit het met de vrijheid van meningsuiting van deze werknemers?

De vrijheid van meningsuiting mag in dit land op allerlei wijzen en door allerlei personen worden gebruikt en misbruikt. Maar als wij de waarheid zeggen over de misstanden in deze maatschappij en in de wereld zijn we plotseling vijanden of verklikkers. Dat brengt ons bij de vraag of er hier wel ware vrijheid van meningsuiting bestaat, of dat deze zogenaamde vrijheid in feite helemaal geen vrijheid is maar een ander instrument van de heersers om ons tegen elkaar op te zetten en uit te spelen. Wij zullen in ieder geval de waarheid blijven zeggen, de waarheid over dit systeem en zijn horde van leugenaars en bedriegers. Ware vrijheid vinden we niet in discrimineren en schofferen, maar in een gezamenlijke strijd die juist deze vrijheid dichterbij moet brengen. Een vrijheid die de heersers alleen voor zichzelf op eisen. Precies dat zullen wij nooit accepteren, en met het wapen van de solidariteit zullen we de strijd blijven voeren, tot de dagen van het kapitalisme voorgoed voorbij zijn. Organiseer en sla terug!!