donderdag 24 april 2014

De tomatenketchup van John KerryDoor de problemen in andere delen van de wereld is de situatie in het Midden Oosten een beetje ondergesneeuwd geraakt. Dat is jammer want er voltrekken zich daar ontwikkelingen die de regio binnenkort voor goed kunnen veranderen. Tenminste, als alle betrokkenen eindelijk de moed hebben om de Amerikanen buiten het proces te zetten en met eigen oplossingen te komen. De Amerikaanse minister van buitenlandse zaken, John Kerry, is al maanden bezig om de zogenaamde vredesbesprekingen tussen Israel en de Palestijnen weer op gang te brengen. Hij pendelt heen en weer tussen de partijen en komt steeds vaker met dreigementen van kommer en kwel als de partijen niet instemmen met de zaken die hij naar voren brengt.

Op het eerste gezicht zou je natuurlijk zeggen dat de activiteiten van Kerry lovenswaardig zijn, want het conflict in het Midden Oosten heeft al onnoemelijk veel levens geëist, en wordt over het algemeen gezien als een bedreiging voor de wereldvrede. Maar zoals gebruikelijk is Kerry natuurlijk niet belangeloos bezig. In alles wat hij doet in de onderhandelingen, speelt vooral het Amerikaanse belang de hoofdrol. De Amerikanen willen in feite niets liever dan zich uit het Midden Oosten terugtrekken, maar dan moeten ze wel weten dat ze een situatie hebben achtergelaten dit ze nog steeds van een afstand kunnen controleren. Washington zal altijd een vinger in de pap willen houden en natuurlijk ziet men ook de groeiende kracht van Rusland. Rusland heeft al eerder laten zien dat er weer interesse in het Midden Oosten is. Hierdoor komen de Amerikanen er steeds meer achter dat het moeilijk is om van twee walletjes te eten.

Zowel de Palestijnen als ook Israel hebben zich tot nu toe niet laten verleiden door de ouvertures van Kerry. Er is nog steeds een mogelijkheid dat hij zijn plannen kan doorzetten, maar die mogelijkheid neemt wel steeds verder af. In plaats van de twee partijen tot elkaar te brengen lijkt het er steeds meer op dat Kerry met dreigementen en steken onder water de hele situatie probeert te vergiftigen. Misschien dat hij als plan B de tactiek van de verschroeide aarde heeft. De Amerikanen zijn immers overal toe in staat. Als Kerry de boel echt laat ontploffen omdat het in Amerikaans belang is zal het Midden Oosten rood kleuren. Dat rood zal geen tomatenketchup zijn, maar het bloed van de verschillende volkeren in de regio. Het wordt hoogtijd dat de partijen in het Midden Oosten conflict zich dat realiseren. Kerry schrikt er nu al niet voor terug om Israel, wat toch een bondgenoot is, met boycots en andere zaken te bedreigen. Dat geeft aan dat hij tot alles in staat is. Daar komt nog bij dat de klok tikt.

Beiden partijen, zowel Israel als de Palestijnen, moeten zich realiseren dat alleen zij zelf voor een oplossing kunnen zorgen. Dit zal alleen mogelijk zijn als het Amerikaanse imperialisme met zijn vele belangen, buiten spel wordt gezet. De volgende vraag is dan hoe zo’n oplossing er uit zou moeten zien. Er is immers al zo veel gebeurd, en steeds zonder succes. Toch zou het best wel eens zo kunnen zijn dat het proces tot nu toe steeds is mislukt omdat de Amerikanen buiten beeld zand in de machine gooien. Het doel hiervan is waarschijnlijk dat Amerika Israel aan zich wil blijven binden. Dat is alleen mogelijk als Israel geen andere bondgenoten heeft. Maar ook dit is aan het veranderen. Rusland heeft de laatste tijd een steeds nauwere relatie met Israel aangeknoopt en ook Saudi Arabie doet nu zaken met Israel zonder tussenkomst van de Amerikanen. Er is dus een tendens die op een andere koers wijst en het zou nog best eens zo kunnen zijn dat Israel binnenkort Amerika, inclusief Kerry, helemaal niet meer nodig heeft. Precies dan komt er ruimte voor echte oplossingen.

Op zich staat al zo’n beetje vast hoe een oplossing er uit moet zien. Het gaat er nu alleen om dat de elementen die er voor nodig zijn zo snel mogelijk in stelling worden gebracht. De Palestijnen zijn hier al een beetje mee begonnen. Abbas heeft voor de Palestijnen lidmaatschap aangevraagd van een aantal verdragen en instellingen die inhouden dat dit de eerste stappen zijn richting de oprichting van een Palestijnse staat. Dit is gebeurd naar aanleiding van het vast zitten van het vredesproces, en het ontbreken van een perspectief op een doorbraak. Israel kan nu zelf ook stappen ondernemen, en het zou goed zijn als de Israëlische regering de plannen van voormalig premier Sharon zou uitvoeren. Dit betekend het ontruimen van de West Bank zoals eerder de Gazastrook werd ontruimd. Er moet dan een oplossing voor de nederzettingen worden gevonden. Maar ook daar lijkt wat hoop te gloren. Netanyahu heeft recentelijk gezegd dat sommige nederzettingen in Palestijns gebied kunnen blijven. De grote blokken zouden dan bij Israel kunnen worden gevoegd waarbij de Israëlische regering in ruil hiervoor stukken land zou afstaan aan de nieuwe Palestijnse staat. Gewoon een uitruil dus. Voor de kleinere problemen die hier verband mee houden is zeker een oplossing te vinden. Dan is er natuurlijk nog Jeruzalem, maar ook hiervoor zijn opties. Jeruzalem kan een internationale stad worden, of een stad in twee delen. Dat zal vooral van de bewoners afhangen. Het belangrijkste is dat er met de belangen van de verschillende bevolkingsgroepen rekening wordt gehouden. Deze dingen zijn niet onmogelijk en kunnen door beide partijen worden uitgevoerd zonder inmenging van buiten af. Er is zelfs geen echte overeenkomst voor nodig. Het belangrijkste is dat er feiten op de grond worden geschapen waar de internationale gemeenschap, inclusief de Amerikanen, niet omheen kunnen.

Het voordeel van deze dingen regelen zonder echte overeenkomst is dat een paar obstakels uit de weg kunnen worden geruimd. De Palestijnen zouden Israel niet hoeven te erkennen als Joodse staat en Israel hoeft het recht op terugkeer niet te accepteren. Beide punten zijn onnodig en alleen maar ingebracht om het proces extra moeilijk te maken. Palestijnen die terugkeer blijven eisen kunnen een financiële regeling krijgen.
Dan blijft er nog de kwestie van veiligheid. Het is logisch dat Israel geen zin heeft om naast raketten uit Gaza ook nog eens raketten uit de West Bank te krijgen. De Palestijnen zouden een veiligheidsgarantie kunnen geven in ruil voor de vrijlating van alle politieke gevangenen in Israel. Als dit gebeurd zouden er belangrijke knopen zijn doorgehakt. Het is ook nog mogelijk dat de twee staten een niet-aanvalsverdrag sluiten, zoals dat tussen staten gebruikelijk is. Het spreekt voor zich dat niet iedereen blij zou zijn met deze voorstellen. Er zal altijd oppositie zijn, aan beide kanten. Maar het is wel duidelijk dat zelfs dit gecompliceerde probleem vrij gemakkelijk kan worden opgelost. Dan moeten er wel snel stappen gezet worden en dat kunnen alleen de twee partijen zelfstandig doen. Als we nuchter naar de zaak kijken is het allemaal niet zo moeilijk, als de belangen van buiten geen rol meer spelen.
 
Om dit soort dingen door te drijven is moed nodig en heel veel wilskracht. Als Abbas vasthoudt aan de route die hij nu heeft ingeslagen en Netanyahu kruipt voor een poosje in de huid van Sharon kan dit alles binnen heel kort werkelijkheid worden. Het alternatief is een door Amerika geregisseerde chaos, en daar zit niemand in de regio op te wachten. De wereld is aan het veranderen en dat biedt veel nieuwe kansen. Laten we hopen we hopen dat Israel en de Palestijnen hier goed gebruik van maken. Maar zo als gezegd; ze moeten het zelf doen. Ook in deze kwestie geldt dat eigen kracht de enige uitweg is.