donderdag 22 mei 2014

De eerste brandnetels in het paradijsHet leek er lange tijd op dat het verstandshuwelijk tussen de VVD en de PvdA in de vorm van Rutte II intussen een stabiele relatie was geworden. Weliswaar een eenzijdige relatie, want de VVD kreeg in alles zijn zin, terwijl de PvdA de ene na de andere concessie deed. Maar het had er toch de schijn van dat Rutte en Samsom voor langere tijd aan elkaar geklonken zouden blijven. Soms was er wat minimaal gekrakeel, en af en toe schoof men maar net langs de rand van de afgrond als het er om ging om een meerderheid voor een voorstel in de Eerste Kamer te krijgen. Maar er kwam steeds een oplossing, over het algemeen op kosten van ons allemaal.

Zoals het wel vaker gaat in verstandshuwelijken kan echter plotseling de vlam in de pan slaan. Dan komen alle frustraties van maandenlang geploeter plotseling naar buiten. Precies dat lijkt nu het geval in het huidige kabinet. De eerste brandnetels in het paradijs zijn waar genomen. En dat zijn meteen een paar stevige planten ook. Afgelopen week ging Diederik Samsom plotseling door het lint over het kinderpardon. Op aandringen van de PvdA partijraad eiste hij van Teeven dat meer kinderen voor dit pardon in aanmerking moesten komen. Tot nu toe kwamen alleen kinderen die bij het rijk bekend waren in aanmerking, terwijl Samsom nu eiste dat ook kinderen die bij de gemeentes bekend zijn een kans moeten krijgen. Dat vinden trouwens de meeste burgemeesters ook. Met deze eis ging hij naar het kabinet. Blijkbaar verwachtte hij dat hij bij Teeven een luisterend oor zou vinden.

Dat viel natuurlijk zwaar tegen omdat de gecamoufleerde fascist Teeven op dit gebied aan beide oren stokdoof is. Hij wilde niets veranderen en het pardon zeker niet verruimen. Hierbij verwachtte hij op zijn beurt dat Samsom wel met de staart tussen de benen zou vertrekken. Dat was immers tot nu toe steeds zo geweest. De VVD leeuw brulde en de PvdA muis vertrok naar zijn hol. Maar ook Teeven maakte deze keer een misrekening want Samsom ging voor het eerst op zijn strepen staan en eiste een oplossing. Het werd uiteindelijk een stevige veldslag die tot een conclusie kwam met een compromis. Dat is natuurlijk weer echt polder. Teeven zal nog steeds het pardon niet verruimen, maar hij zal wel informatie inwinnen over de betrokken kinderen en in schrijnende gevallen zal er misschien toch nog een verblijfsvergunning in zitten. Dat is allemaal heel rekbaar en het kan dus zijn dat er niemand in aanmerking komt. Teeven is immers meer geïnteresseerd in leuke dealtjes met topcriminelen, dan dat hij kinderen een veilige omgeving biedt om in op te groeien.

Je zou dus kunnen zeggen dat Samsom nog niks heeft bereikt. Maar dat is niet het belangrijkste punt. Het feit dat hij eindelijk met de vuist op tafel heeft geslagen kwam bij de VVD als een mokerslag aan. Men is immers gewend dat de sociaal democraten zich als deurmatten opstellen die gewillig hun opdracht uitvoeren en verder hun kop dicht houden. Als dat nu plotseling anders blijkt te zijn heeft de VVD een levensgroot probleem. Op zich is het niet zo vreemd dat Samsom eindelijk wat verzet heeft geboden. Hij heeft domweg geen keuze. De PvdA wordt door de kiezers nog steeds met de nek aangekeken, en de Europese verkiezingen lijken het zoveelste debacle te worden voor de partij. Men is nog steeds niet over de klap van de gemeenteraadsverkiezingen heen en dat trauma zal nu nog wel een poosje langer doorsudderen.

De leden van de PvdA zien al aankomen dat er zo meteen niets meer overblijft en dat heeft voor behoorlijke onrust in de tent gezorgd. Samsom en consorten staan dus onder druk en zijn wel gedwongen om de VVD af en toe de tanden te laten zien. Veel zal het allemaal niet helpen want de PvdA heeft al haar beloften gebroken en iedereen, inclusief de eigen leden en kiezers, bedrogen. Dat hier een dikke rekening het gevolg van zal zijn valt niet te betwijfelen en is terecht. Natuurlijk zal Samsom beweren dat hij zijn best heeft gedaan en dat het allemaal een moeilijke situatie is. Maar dat zijn de oude versleten smoesjes waar iedereen doodziek van is. De PvdA heeft zich gewoon totaal verkocht aan de VVD en plukt hier nu de zure vruchten van. Dat is het lot van de klassenverrader, altijd en overal.

Sommige beweren nu dat dit alles tot de val van het kabinet zal leiden en dat Samsom vol emotie zal opstappen. Dat is totale onzin. De sociaal democraten zitten zo vast aan het pluche dat ze hun mooie positie, met zicht op nog iets beters, echt niet op zullen geven. In 2010 hebben ze wel iets dergelijks uitgehaald om een grote nederlaag bij de gemeenteraadsverkiezingen te voorkomen. Maar dat was tegen het einde van de rit van het kabinet Balkenende, en vond men het tactisch geoorloofd. Nu zit Rutte II er nog maar net 18 maanden. Een nieuwe stunt zal men echt niet aandurven. Voor de Nederlandse arbeidersklasse is dit alles lood om oud ijzer. De PvdA vertegenwoordigd de arbeiders al heel lang niet meer, en dat men nog steeds de naam Arbeid voert is in feite een enorme gotspe. Het zal wel leuk zijn om in de komende tijd te zien hoe de VVD en de PvdA elkaar steeds vaker naar de keel gaan vliegen.

Dan zijn er nog D’66 en de christen fundamentalisten die in deze gevechten ook een rol gaan spelen. Rutte heeft hen immers nodig in de Eerste Kamer. Nu al begint de Christen Unie met steeds nieuwe eisen te komen, en het was vooral de opstelling van deze partij die er toe heeft geleid dat illegaliteit niet strafbaar is verklaard. Toen de PvdA hetzelfde wilde, werd men door Rutte het Catshuis uitgelachen. Dat durfde de VVD met de Christen Unie niet aan. De deur is dus open voor nog meer eisen.

Zo zien we het hele zielige politieke spel in al zijn facetten. Het grote nadeel is dat wij allemaal slachtoffer zijn, of binnenkort zullen worden, van dit gekonkel van een stel snotneuzen, die denken dat ze volksvertegenwoordigers zijn. Daar is maar een antwoord op; het kabinet moet de laan uit en de huidige schijndemocratie moet voorgoed worden afgeschaft. De tijd is gekomen voor een arbeidersrepubliek waar wij zelf de dienst uit maken, en niet worden uitgebuit en uitgezogen door de vertegenwoordigers van de heersende klasse. Kortom; de tijd is rijp voor het echte socialisme. Blijf daarom niet aan de kant staan; organiseer en sla terug!!