donderdag 17 april 2014

Hillsborough 25 jaar verder; hoe gewone mensen het hele systeem konden verslaanHet is deze week precies 25 jaar geleden dat 96 Liverpool voetbalsupporters om kwamen tijdens een beker halve finale in het stadion van Sheffield Wednesday, Hillsborough. Gelijktijdig was deze ramp het begin van een gevecht tussen de mensen in Liverpool en het complete Britse systeem. Een gevecht dat nog steeds voortduurt, ook vandaag nog. De overwinning, als je daar tenminste van kunt spreken na een ramp, is intussen binnen, maar het gevecht gaat nog steeds door. Tot het bittere einde.

De Hillsborough ramp voltrok zich op zaterdag 15 april 1989, in het stadion van Sheffield Wednesday waar Liverpool tegen Nottingham Forest speelde in de halve finale van de FA Cup. Het was het einde van de jaren 80, toen Thatcher nog oppermachtig was en het Britse kapitalistische systeem continue aanvallen uitvoerde tegen de arbeidersklasse. Sheffield, de plaats van de ramp, ligt in het zuiden van Yorkshire, het gebied waar zich de grootste veldslagen hadden afgespeeld tijdens de mijnwerkersstaking 5 jaar eerder. Het Noorden werd door de regering als een reusachtige achterbuurt beschouwd, dat alleen diende om te worden uitgebuit en dat massawerkloosheid als dank kreeg. Dat er hier ook mensen van vlees en bloed woonden interesseerde niemand in Londen. Om de Hillsborough ramp en de nasleep goed te kunnen begrijpen zijn dit onmisbare feiten.

Over de ramp zelf is veel geschreven en gezegd; dit zijn de feiten op een rijtje. Omdat er wegwerkzaamheden waren tussen Liverpool en Sheffield arriveerden veel Liverpool fans laat in Sheffield. Normaal gesproken werd in zo’n situatie de aftrap een kwartier uitgesteld. Dit om gedrang en andere problemen te voorkomen. Deze keer gebeurde dit niet omdat de bureaucraten van de Engelse voetbalbond besloten dat de twee halve finales gelijktijdig moesten beginnen. De andere wedstrijd werd in Birmingham gespeeld. Het was een beslissing met verstrekkende gevolgen, want nu ontstond er wel degelijk gedrang buiten het stadion. De politie van Zuid Yorkshire, die dit in goede banen had moeten leiden, deed een tijd lang niets tot de leiding opdracht gaf om een hek te openen. Dit was het begin van de tragedie, want hele stromen fans konden nu naar binnen zonder verdere controle of begeleiding. Zo als je zou verwachten koos iedereen de kortste weg naar het veld en kwamen de meesten in de middelste van 3 zogenaamde kooien terecht. Dit vak werd zo vol dat mensen stikten, onder de voet gelopen werden of gewoon platgedrukt. Uit deze paar zinnen valt al op te maken waar de verantwoordelijkheid lag.

Maar het ging nog verder. Terwijl het sterven in het vak al was begonnen deed de politie niets en liet de wedstrijd gewoon beginnen. Mensen die probeerden te ontsnappen werden zelfs teruggedreven het vak in. Pas toen Liverpool supporters het recht in eigen hand namen en het veld op gingen moest men toegeven dat er iets aan de hand was en werd het spel stilgelegd. De reddingsoperatie kwam heel laat en moeilijk op gang en constant werden er fouten gemaakt door de politieleiding, die tot chaos was vervallen. Hierdoor stierven nog meer mensen die gered hadden kunnen worden. Uiteindelijk waren er 96 doden te betreuren plus nog vele gewonden en getraumatiseerde mensen die niet konden verwerken wat ze hadden gezien.

De politie, maar al te goed op de hoogte van de fatale fouten die ze zelf had gemaakt, startte meteen een operatie om de Liverpool fans in diskrediet te brengen en zich zelf schoon te praten. Eerst werd gezegd dat de fans zelf het hek hadden geforceerd, maar dit werd na het opduiken van bewijzen snel teruggetrokken. Toen werd er beweerd dat dronken fans het vak hadden bestormd. Vanaf de eerste minuut wilde de politie aangeven en bewijzen dat de fans zelf schuldig waren aan de ramp en dus ook aan het grote verlies aan levens. Van de slachtoffers, zelfs de kinderen, werd bloed afgenomen, in een poging om te bewijzen dat ze dronken waren geweest.

In de dagen die volgden werd dit verhaal steeds opnieuw naar buiten gebracht. De politie sprak met de pers en strooide constant met leugens. De rioolkrant The Sun bracht een groot verhaal dat “Liverpool vandalen” de ramp zelf hadden veroorzaakt en nu probeerden om de oprechte politie de schuld te geven. De verhalen in het stuk kwamen van de politie en conservatieve politici die zich achter de politie opstelden. Terwijl Liverpool rouwde, nam de leugenfabriek steeds grotere vormen aan. Tijdens de onderzoeken werd besloten dat de fans een ongeluk ten offer waren gevallen. Van kritiek op de politie, Sheffield Wednesday en de verantwoordelijke politici was geen enkele sprake. Zeker waren er ook politieagenten die het ware beeld beschreven. Maar zij werden onder druk gezet om het verhaal van de leiding te volgen, en als ze dat niet deden werden hun verklaringen gewoon veranderd door onderzoekende collega’s. We kunnen dus gerust vaststellen dat er sprake was van een enorme samenzwering waarvan de slachtoffers, hun nabestaanden en eigenlijk heel Liverpool slachtoffer werden gemaakt. De strijd voor de waarheid leek hopeloos en niet te winnen.

Precies dat was ook de uitkomst die het systeem steeds opnieuw schetste. De nabestaanden, gesteund door heel Liverpool, vochten door. Achter gesloten deuren kregen zij te horen dat ze gelijk hadden, maar dat ze het systeem nooit zouden verslaan. Ondanks dit werd de strijd niet opgegeven. Bij iedere wedstrijd van Liverpool en tijdens de herdenkingen werd er aandacht gevraagd voor de schandalige manier waarop de slachtoffers en de nabestaanden waren behandeld. Er waren rechtszaken en picketlines. Contacten met politici en heel veel solidariteit. Nooit kregen de autoriteiten de kans om de zaak helemaal in de doofpot te stoppen. Onder heftige druk kwam er uiteindelijk een nieuw onderzoek en deze keer kwamen alle geheime documenten op tafel. De uitkomst, in 2012, was een complete overwinning voor de nabestaanden, de hele stad, en vooral voor de 96 slachtoffers.

Het nieuwe rapport maakte duidelijk dat de fouten van de politie en Sheffield Wednesday verantwoordelijk waren voor de ramp en dat de fans geen enkele blaam trof. De Britse premier Cameron was gedwongen zijn excuses aan te bieden en diep door het stof te gaan. In deze mate was dit nog nooit voorgekomen. Hij bood excuses aan voor zowel de fouten als de doofpot en de zwarte propaganda, die op de ramp volgden, en die bijna 24 jaar stand hielden. Er lopen nu zaken tegen de verantwoordelijk politiefunctionarissen en er zijn nieuwe onderzoeken gaande naar de doodsoorzaak van de slachtoffers. Van een ongeluk kan geen sprake meer zijn, en de uitspraken die voor het einde van dit jaar zullen volgen, zullen waarschijnlijk met het ware beeld van de ramp overeen stemmen.

Hoe is het mogelijk dat deze hele doofpot 25 jaar stand heeft kunnen houden? De hoofdoorzaak moet bij Thatcher en haar criminele kornuiten worden gezocht. De politie in Zuid Yorkshire had Thatcher tijdens de mijnwerkersstaking vijf jaar eerder aan een overwinning geholpen. Nu dat de politie door haar eigen fouten in het nauw kwam zocht men de steun van Thatcher. En die steun kwam er, en hield jaren stand. Ook Labour regeringen deden niets om de zaak op te lossen. Hillsborough en de doofpot is dus een van de vele misdaden die Thatcher en haar regering hebben begaan. Jammer genoeg zal deze heks nooit voor haar daden voor een rechtbank hoeven te verschijnen. Ze is intussen dood en dat is een kleine troost, maar lang niet voldoende.

Nu, 25 jaar later, krijgen de slachtoffers en hun nabestaande eindelijk de erkenning en de rechtvaardigheid die hen vanaf de eerste dag toekwam. De les uit deze hele zaak is dat het systeem te verslaan is. Ook al is er lange adem voor nodig. Gewone mensen kunnen triomferen over de heersende klasse door volharding en moed. Die mogelijkheid hebben we allemaal. We hebben meer macht dan we zelf denken. De mensen uit Liverpool hebben, ondanks hoge kosten, gebruik gemaakt van hun eigen macht en kracht, en het resultaat is een klinkende overwinning. Zoals de Ierse revolutionair James Connolly het uitdrukte: “De groten dezer aarde lijken alleen groot omdat wij op onze knieĆ«n leven. Sta op!!”