dinsdag 5 maart 2013

President Hugo Chavez overleden

Het is met grote droefenis dat wij vanavond het bericht ontvingen van het overlijden van President Hugo Chavez van Venezuela. Na een lange en oneerlijke strijd tegen kanker moest Hugo Chavez het vandaag opgeven. De kanker heeft uiteindelijke gedaan wat zijn vijanden, met voorop de Verenigde Staten van Amerika, nooit voor elkaar hebben kunnen krijgen, namelijk het verslaan van Hugo Chavez. Hij was een politieke overlever die Venezuela tot een nieuw land heeft gemaakt. Ondanks druk vanuit de VS en andere neoliberale landen heeft Chavez nooit zijn koers gewijzigd en samen met het volk van Venezuela verdiende hij het om de eindoverwinning binnen te slepen. Jammer genoeg zal hij deze overwinning niet meer meemaken.

Hugo Chavez kwam in 1998 aan de macht en bracht de socialistische revolutie naar Venezuela. Met steun van zijn volk gaf hij hoop aan de linkse beweging wereldwijd. Hij gaf de strijd tegen onrecht nooit op en kreeg steeds grotere delen van zijn volk achter hem. Dit tot grote woede van de Amerikaanse regering en de andere lakeien van het kapitalisme die Washington op de voet volgen. We willen er nadrukkelijk op wijzen dat met de veel te vroege dood van Chavez de revolutie in Venezuela niet ten einde is. In tegendeel, juist nu is het belangrijk om aan de koers vast te houden die Hugo Chavez heeft uitgezet en die hem vorig jaar nog een grote verkiezingsoverwinning opleverde. Hij werd opnieuw voor 6 jaar gekozen.

Zoals bij iedere gevallen revolutionair zullen zijn kameraden zijn plaats innemen en de strijd voorzetten voor het socialisme en een rechtvaardige wereld. Wij wensen onze kameraden in Venezuela veel kracht en wijsheid in deze moeilijke dagen. De fakkel van de revolutie zal veilig in hun handen liggen en samen met het volk zullen zij de aanvallen afweren die zeker zullen volgen. Deze strijd is een strijd van ons allemaal. Een strijd die we moeten en zullen winnen.

Hugo Chavez is maar 58 jaar geworden. Wij condoleren zijn familie en al zijn medestrijders. De President zal voortleven in de harten van zijn volk. De doden die wij in onze harten dragen sterven niet. Zij zijn ons tot inspiratie.

Redactie Het Rode Vaandel

Geen opmerkingen:

Een reactie posten