donderdag 31 mei 2012

Politie buiten alle controle

In het laatste half jaar hebben we kunnen zien hoe het politiegeweld tegen verschillende groepen, maar ook individuele burgers, steeds verder toeneemt. We kunnen een paar voorbeelden geven. Toen het Koerdische Centrum in Amsterdam vorig jaar werd aangevallen door Turkse fascisten die onder politie begeleiding naar het centrum waren gebracht, sloeg de politie wild in op de mensen in het centrum en liet de fascisten lopen. Er werden honden ingezet en iedereen die aanwezig was werd in het centrum gegijzeld. De slachtoffers van de fascistische aanval werden dus ook nog een keer door de politie in elkaar geslagen. In de dagen die volgende waren de politiewoordvoerders niet uit het centrum weg te slaan. Zowel zij als de scherpslijper, die zich burgemeester van Amsterdam durft te noemen, gaven toe dat er van alles was mis gegaan en dat het geweld nooit de bedoeling was geweest. Alles zou worden onderzocht en buitensporig gedrag zou worden bestraft. Allemaal leugens. Veel mooie woorden, maar geen enkele smeris die verantwoordelijk is gesteld. Voor alle duidelijkheid, het ging hierbij om gewone straatpolitie, niet de ME.

Vervolgens, begin mei, ging de politie helemaal door het lint toen er een huis in Amsterdam Oost werd gekraakt. Ook hier werden honden ingezet en de politie sloeg er als een wilde op los. Vooral een grijsharige smeris ging zich totaal te buiten en vertoonde duidelijke sporen van fascistisch gedrag. De nasleep is vergelijkbaar met wat er bij het Koerdische Centrum gebeurde. Weer zei de zogenaamde burgemeester dat het “er niet goed uit zag”, en dat alles onderzocht zou worden. Er werd ook ontkend dat de er een buurtagent betrokken zou zijn. Wie de grijsharige hooligan dan wel was wil de politie natuurlijk niet zeggen. We kunnen nu al weten wat de uitkomst van het onderzoek zal zijn. Veel mooie woorden, en verder helemaal niets. Geen enkele smeris zal zich hoeven te verantwoorden.
Op een andere website is weer te zien hoe zowel de vervoerspolitie als een stel andere smerissen bij het Centraal Station een toerist in elkaar rammen omdat hij op zijn fiets de verkeerde kant op ging. En dan zijn er nog de ontelbare keren dat de politie bij voetbalwedstrijden geweld probeert uit te lokken. Gewoon omdat ze er op los willen rammen. Als het dan te veel uit de hand loopt wordt er weer een waardeloos onderzoek ingesteld, waar je vervolgens nooit meer iets van hoort. Kortom de politie lijkt meer dan ooit een vrijbrief te hebben om maar tegen iedereen en alles geweld te gebruiken.

Daar komt nog bij dat er ook steeds vaker geschoten wordt. Dan is altijd het excuus dat de betrokken smeris zich bedreigt voelde. Als er dan meer feiten naar buiten komen blijkt meestal dat het om verwarde mensen ging en dat het optreden buiten alle proporties was. Op echte criminelen zie je smerissen bijna nooit schieten. Waarschijnlijk omdat dan de kans bestaat dat er echt teruggeschoten wordt. Ook in de bovengenoemde gevallen wordt er meestal geen verantwoording afgelegd. Ook hier weer mooie woorden van sympathiek ogende woordvoerders en de zaak verdwijnt in de doofpot.
Wat is de reden van het toenemend politie geweld? Ten eerste moeten we stellen dat de politie altijd gewelddadig is geweest. Er zijn altijd burgers in elkaar gemept, en als je per ongeluk op de verkeerde plek was had je pech. Maar er is nu een nieuw element. Steeds vaker worden dit soort incidenten door voorbijgangers of buurtbewoners gefilmd of op de foto gezet. Bijna iedere telefoon kan immers filmen en hierdoor komen de politiemisdaden steeds vaker naar buiten. De bewijzen zijn dan geleverd. Niet dat dit inhoud dat de losgaande smerissen dan op de vingers worden getikt, misschien alleen voor het feit dat ze zo stom zijn geweest om zich te laten filmen. Maar hun daden worden wel steeds meer zichtbaar voor het grote publiek. En dat is een belangrijke stap naar voren.

Om goed te begrijpen waarom deze dingen gebeuren moeten we kijken naar de rol van de politie in de huidige maatschappij. Naar buiten toe wordt beweerd dat de politie er is om de wet te handhaven en ons allemaal te beschermen. Dit is totale onzin. Natuurlijk worden er ook gewone zaken opgelost, omdat dit als dekmantel voor de politie dient. Maar de ware rol van de politie, net als het leger en de inlichtingendiensten, is om het voortbestaan van de kapitalistische maatschappij te verzekeren en de elite te beschermen. Met de gewone burgers heeft dit niets te maken.
Veel dingen zijn ook niet wat ze lijken. Zo worden buurt of wijkagenten altijd voorgesteld als goedwillende “bromsnors” die samen met ons willen werken aan een betere buurt. Als je verder kijkt blijkt meestal dat deze bromsnors intussen ook bij de ME zitten of een andere meer “spannende” politiedienst. In de ochtend lopen ze vriendelijk door hun wijk, in de avond knuppelen ze er vrolijk op los.

Vergeet ook niet dat deze wijkagenten hun wijk ook heftig in de gaten houden met betrekking tot opstandige elementen of mensen die opkomen voor hun rechten. Dat wordt allemaal netjes gerapporteerd voor toekomstig gebruik. Net als de buurthuizen of posten waar ze rond hangen hebben ze een directe draad naar de verschillende inlichtingendiensten.
Dat het geweld nu toeneemt, heeft ook te maken met de toenemende spanningen binnen de maatschappij. De crisis en de bezuinigingen worden door steeds meer mensen als een aanslag op hun levens gevoeld. Deze gevoelens kunnen snel omslaan naar verzet. Het zal de taak zijn van de politie om dit verzet neer te slaan. Daarvoor wordt nu al volop geoefend. We zeiden het al eerder, de staat en haar diensten zijn beter bewapend dan ooit. Deze kracht zal zich uiteindelijk tegen iedereen keren als we het niet meer pikken. Laat er dus geen enkel misverstand over bestaan wat je van de politie kun verwachten. Hun rol tijdens de Tweede Wereld Oorlog is tussen goed gedocumenteerd, en dient als waarschuwing. Het moet duidelijk zijn dat als de tijd komt zij weer lijnrecht tegenover ons zullen staan. In feite is dat nu al het geval. Laten wij zorgen dat we daar klaar voor zijn. Organiseer en sla terug!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten