zondag 22 april 2012

Georganiseerde religie: machtsmisbruik en corruptie


In het begin van de vorige eeuw was de strijd tegen de kerken en hun politieke uitwassen een vast onderdeel van het programma van de links revolutionaire beweging. Dit was overigens een strijd die van twee kanten kwam, want ook de kerken waren agressieve tegenstanders van het socialisme. Volgens het programma van de revolutionaire beweging moesten de mensen vrij kunnen leven zonder druk en dwingelandij van oerconservatieve bolwerken zoals de kerken. Diezelfde kerken waren overigens in veel gevallen ook spreekbuizen van de heersende klasse. Om de mensen te bevrijden moest de macht van de priesters en de dominees gebroken worden.

Door de leegloop van de kerken, die al vele jaren aan de gang is, was dit alles nauwelijks nog een thema. Maar tijden veranderen en situaties ook. Dan kan het gebeuren dat oude discussiepunten plotseling, of sluipend, weer actueel worden. Met de religie is dit nu het geval. In Nederland hebben de christelijke kerken nauwelijks meer iets te zeggen. Ze mogen al blij zijn als ze het hoofd boven water kunnen houden. Men kan nog wat krabbelen in de marges, maar daar houdt het dan ook op. Toch hebben zulke intussen kleine stromingen, hier en daar nog wel wat te melden. Door het afbrokkelen van het kabinet Rutte staat plotseling de christen fundamentalistische SGP in het centrum van de belangstelling. Hierdoor ontstaat het gevaar dat een kleine minderheid delen van haar agenda, waar niemand op zit te wachten, door de achterdeur kan doordrukken. Dit alleen om Bruin 1 aan een meerderheid te helpen. Dat is een zorgelijke situatie, want de visie van de SGP is gericht op een benauwde kneuterige maatschappij die bol staat van schijnheiligheid.

Maar er is meer; delen van de linkse beweging voelen zich geroepen om de islam te verdedigen en vergoelijken. Iets anders zeggen, zo gaat de redenatie, zou als discriminatie kunnen worden uitgelegd. Dan beland je al snel in een kamp als dat van Wilders. Maar als we terug gaan naar de basis zien we dat binnen de islam dezelfde onderdrukkingsmechanismen functioneren die we bij andere religies altijd hebben bestreden of afgekeurd. Het achterstellen van vrouwen, het veroordelen van homoseksualiteit en opleggen van onderdrukkende regels ondermeer door verstikkende sociale controle. Daar komt nog bij dat de islam en haar instituties zich altijd vijandige heeft opgesteld tegen linkse progressieve bewegingen. Kortom; er is eigenlijk geen enkel verschil. Waarom dan deze dubbele houding? Als een priester, een dominee of een rabbijn over de schreef gaat breekt de hel los. Maar als een imam hetzelfde doet word er de andere kant opgekeken, omdat stelling nemen misschien discriminatie zou kunnen zijn.

Een deel van het probleem is dat niemand de racisten en de fascisten in de kaart wil spelen. Wat op zich juist is. Maar wegkijken en het allemaal laten gebeuren is zeker niet het antwoord, en kan uiteindelijk dodelijk gevaarlijk zijn. Om niet in deze val te trappen moeten we realistisch naar de dingen kijken. Op dit moment, en in de vele jaren die achter ons liggen, zijn er meer moorden gepleegd, meer oorlogen uitgevochten en meer mensen omgekomen uit naam van religie dan uit welke andere overtuiging dan ook. Nog steeds word religie door de heersende klasse overal ter wereld gebruikt om de volkeren te verdelen en tegen elkaar op te zetten. Nog steeds maken de instituties en instellingen van de georganiseerde religies misbruik van hun macht en invloed, en worden ook zelf weer gebruikt.

Voorbeelden zijn er meer dan genoeg: jarenlang hebben de Verenigde Staten fundamentalistische organisaties als de Taliban en Al Qaeda opgebouwd en bewapend. Eerst als wapen tegen de Sovjet Unie en gelijktijdig als reservevijand mocht in de wereld ooit de vrede uitbreken. Toen dit inderdaad min of meer gebeurde in de jaren 90 werden de wapens omgedraaid en de reservevijand in stelling gebracht. Dat was het begin van de zogenaamde oorlog tegen het terrorisme. De wapenindustrie moest immers blijven draaien en daar is een vijand voor nodig. De zelf opgebouwde vijand kwam nu dus prima van pas. Gelijktijdig maakte christen fundamentalisten in de VS gebruik van hun posities om een conservatieve agenda door de drukken. Ook elders zien we dat beeld. Bijvoorbeeld, in Turkije is de islamitische Gulen beweging, die streeft naar wereldmacht, oppermachtig en gelijktijdig levensgevaarlijk. De wortels van de Gulen beweging liggen deels in de VS. Zo sluit de cirkel zich. In Israel bedreigd een ultra orthodoxe minderheid de rechten van vrouwen en indirect de gehele staat. Veel mensen zien dit als alarmerend, maar er word weinig aan gedaan 

Net als aan het begin van de vorige eeuw staat de georganiseerde religie de bevrijding van de volkeren in de weg. Het is aan de linkse revolutionaire beweging om dit te benoemen en te bestrijden. De achtergrond van de verschillende religieuze stromingen is daarbij niet van belang. Voor alle duidelijkheid; ieder mens heeft het recht om te geloven wat hij of zij wil. Dat is een fundamenteel recht en onderdeel van de menselijke vrijheid. Hetzelfde geldt voor het recht om niet te geloven. Maar we moeten niet uit het oog verliezen dat de georganiseerde religie, met al haar zijtakken en organisaties, onderdeel is van de onderdrukkende structuren van de heersende klasse wereldwijd. Hierover mogen we niet zwijgen en zeker niets vergoelijken. Het is onze plicht om deze structuren te bestrijden altijd en overal. In een vrije wereld hebben zij geen plaats omdat ze de vrije ontwikkeling en ontplooiing van de mens blokkeren. Een situatie die urgent om actie vraagt. 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten