woensdag 25 april 2012

Bruin 1 gevallen

Zeven weken duurde het toneelstuk in het Catshuis. Op zaterdag 21 april ging dan toch eindelijk de stekker eruit, en kwam er een einde aan het meest reactionaire kabinet dat Nederland sinds de Tweede Wereld Oorlog heeft gezien. Dat was zeker reden tot een feestje. Maar hoe kon het gebeuren dat zoveel “inspanning” uiteindelijk tot niets kwam? Laten we niet de fout maken door te denken dat het overleg afknapte omdat een van de partners tegen al te grote bezuinigingen is. Alle drie, CDA, VVD en PVV, willen de kosten van de crisis, die door het kapitalisme zelf is veroorzaakt, op de werkende mensen afwentelen. De tegenstellingen zitten meer in hoe het moet gebeuren en hebben ook wat theatraals. Wilders is nu hard bezig om zichzelf op te werpen als de held van de werkende bevolking. Hij heeft immers Nee gezegd, ook al was het op het laatste moment. Waar hij natuurlijk niet over spreekt is dat hij nog steeds medeverantwoordelijk is voor het wanbeleid van Bruin 1 dat we sinds 2010 hebben moeten meemaken.

Zijn methode is de gebruikelijke tactiek van populisten en fascisten; zogenaamd zetten ze zich af tegen het systeem, terwijl ze zelf het meeste brute onderdeel van het systeem vormen. In feite kunnen de werkende mensen Wilders geen moer schelen. Hij zoekt alleen stemvee. Dat moet goed begrepen worden om niet in dezelfde valkuil te trappen. In wezen is er geen enkel verschil tussen de voormalige partners die Bruin 1 vormden en elkaar nu naar de keel lijken te vliegen. Ze vertegenwoordigen allemaal de belangen van de heersende klasse. Niet meer en ook niet minder. De rest is allemaal leugens en kiezersbedrog.
Het zou zelfs kunnen dat de flop van het Catshuis onderdeel is van plannen om een nog rechtser kabinet te vormen. Dat zou dan een kabinet van VVD en PVV worden, en zo’n kabinet zou hakken met de botte bijl tot een kunstvorm verheffen. Dit is op dit moment alleen mogelijk als de kiezers mee spelen, het is dus zaak om waakzaam te zijn en er alles aan te doen om een extreem rechtse meerderheid te voorkomen. We zullen de komende tijd worden overspoelt met waarschuwingen over wat er zich voor rampen zullen voltrekken als Nederland het begrotingstekort niet zal terugbrengen. De schaduw van Brussel hangt nu al permanent boven Den Haag.

Het gevaar is dat ook de oppositiepartijen zich hier door laten meeslepen. Nu al hoor je geluiden over hoe verantwoordelijk iedereen zich wil opstellen. Hoe groot de zorgen om het landsbelang zijn. Maar over welke belangen praten we dan. Zeker niet de belangen van de gewone mensen. Het gaat natuurlijk om de belangen van de bankiers, de industriƫlen, de speculanten en de criminelen en oplichters die de aandelenbeurzen bevolken. Zij hebben de crisis gemaakt, en zullen dat altijd weer doen. En altijd weer zal de rekening bij de werkende bevolking worden neergelegd. En precies dat is onacceptabel. Het gaat er niet om of het de schuld is van Brussel of Den Haag. De ene uitbuiter is precies hetzelfde als de andere uitbuiter. De Nederlandse kapitalist is geen haar beter dan zijn tegenhanger waar ook ter wereld. En laat niemand beweren dat Nederland zelf voor de Euroregels heeft gekozen. De Eurowaanzin werd besloten door de elite, de bevolking is nooit iets gevraagd.
Als de linkse oppositie werkelijk een ander Nederland wil, zal men de kant van de werkende bevolking moeten kiezen en niet de kant van de bankiers en de monopoliekapitalisten. De partijen zullen moeten luisteren naar de stemmen van de eigen achterban, en niet naar de stemmen uit Brussel of Washington. En wat nog belangrijker is, er zal een links eenheidsfront moeten ontstaan, niet alleen tegen een mogelijk Bruin 2, maar ook tegen de druk uit Brussel en van de topkapitalisten van het IMF. Laten we niet vergeten dat regeringen in Griekenland en Italiƫ zijn afgezet en vervangen door technocraten die de politiek van de Eurowaanzin tot op de letter uitvoeren. Denk maar niet dat het deze heren en dames iets doet dat hele landen hierdoor in de armoede worden gestort. Integendeel, ze zien armoede, werkloosheid en uitbuiterij als een vast onderdeel van hun instrumentarium.

Ook hier kan zo’n situatie zich aandienen, en de huidige oppositie moet bereid zijn zich tegen dit soort dictaten te verzetten. Maar niet alleen de oppositie. Ook de werkende bevolking moet zich duidelijk uitspreken tegen verdere verslechteringen en bezuinigingen. Hierin hebben ondermeer de vakbonden een rol te spelen. De strijd van de komende maanden zal meer zijn dan alleen maar een verkiezingsstrijd. Het zal gaan om de toekomst van de huidige en toekomstige generaties. Als er meer geld moet komen, haal het dan waar het zit. Onteigen de Oranjes die net weer een miljoenen huis in Griekenland hebben gekocht van onze belastingcenten. Terwijl de Grieken niet te eten hebben leeft de Nederlandse elite in het zelfde land in luxe. Leg beslag op de bonussen van de topkapitalisten en pak de speculanten en belastingontduikers aan. En voor de villabelasting is dit precies het juiste moment. Kortom, er is geld zat te halen.
Natuurlijk zal een echte linkse politiek tot reacties leiden. Daarom is het zo belangrijk om een eenheid te vormen tegen het rechtse gevaar. De dagen van gezellige onderonsjes op het Binnenhof zijn voorbij. De intussen afgewezen plannen van Bruin 1 bewijzen dit. De klassenstrijd is nu actueler dan ooit.    

Geen opmerkingen:

Een reactie posten