donderdag 22 oktober 2015

PEGIDA PROBEERT HET IN NEDERLANDWe schreven al eerder dat de grote toestroom van vluchtelingen naar Nederland en andere Europese landen als bijwerking zou hebben dat het fascisme en racisme gaat toenemen. Helaas hebben we niet lang hoeven wachten op het uitkomen van deze voorspelling. Terwijl in tal van plaatsen racistische leuzen op muren zijn gekalkt en er ook een aantal spandoeken zijn opgehangen, besloot de Duitse Pegida beweging om ook in Nederland aan de weg te gaan timmeren. Utrecht werd als eerste uitvalsbasis gekozen om de onzalige Pegida boodschap Nederland in te sturen.

Die Pegida boodschap was bij het ontstaan van de beweging in Duitsland niet direct tegen vluchtelingen en asielzoekers gericht, hoewel er wel altijd een racistische ondertoon is geweest. Het eerste doel van Pegida was om te voorkomen dat Europa tot een islamitische eenheidsstaat werd gemaakt. Het moesten vooral de bezorgde burgers zijn die deze dreiging moesten afwenden. Die bezorgde burgers kwamen in Dresden ook echt opdagen. Eerst een paar honderd en later duizenden. Dit tot grote schrik van het Duitse establishment dat plotseling een massabeweging zag ontstaan. Een beweging waar men geen echte controle over had.

Het hoogtepunt van Pegida was na de aanslagen in Parijs, begin dit jaar, toen in meerdere Duitse steden duizenden mensen de straat op gingen om het zogenaamde Avondland te verdedigen. Intussen was extreem rechts zich steeds meer met Pegida gaan bemoeien en begonnen de demo’s gewelddadig te worden, iets wat in het begin maar sporadisch voorkwam. Gelijktijdig begon er binnen Pegida een machtsstrijd tussen nazi’s en mindere extreme types, en daaraan ging de hele beweging te gronde. Pegida in Duitsland was er nog steeds, maar de demo’s werden kleiner en van minder betekenis.

Tijdens dit hele proces ging steeds meer het vluchtelingenprobleem spelen en Pegida richt zich nu daarop, omdat men de vluchtelingen natuurlijk ziet als voortbrengers van nog meer islam en nog meer religieuze dominantie. Versterkt door rechts extreme elementen en voetbal hooligans is men nu bezig aan een doorstart. Het is intussen een van de vele anti-asiel bewegingen bij de oosterburen die een steeds grotere aanhang krijgen. De symptomen die hiermee samengaan zijn het in brandsteken van vluchtelingenonderkomens en politieke gebouwen, en verder het fysiek aanvallen van mensen zowel vluchtelingen als ook hulpverleners en activisten. Een zeer zorgwekkende toestand die een direct gevolg is van het volkomen idiote welkomstbeleid van de Merkel regering. Een deel van de uitkomst was afgelopen maandag in Dresden te zien toen Pegida 20.000 mensen op de been bracht, en er gewelddadige confrontaties waren met ongeveer evenveel tegendemonstranten. Een voorbode van de chaos die komen gaat.    

Omdat ook in Nederland de vluchtelingenstroom niet afneemt is er ook hier een Pegida ontstaan en op zondag 11 oktober maakt de beweging haar debuut in Utrecht. Van te voren was moeilijk in te schatten hoeveel aanhang er zou zijn, te meer ook omdat een aantal FC Utrecht supporters interesse bleek te hebben. Voor alle zekerheid verbood de Utrechtse burgemeester een demonstratie door de stad. Ook tegendemonstraties mochten niet. Pegida moest op het Vredenburg blijven en de tegendemonstranten op een plein een stukje verder op. Natuurlijk was de kans groot dat er toch problemen van kwamen, en dat gebeurde dan ook. De tegendemonstranten kwamen toch naar het Vredenburg en er waren opstootjes met Pegida en de massaal aanwezig politie. Er vlogen wat rookbommen en er waren 10 arrestaties. Utrecht had aan het einde van de middag in ieder geval laten zien dat Pegida in de Domstad niet welkom is.

Dat was een tegenvaller voor Pegida, en wat nog belangrijker is; de figuren die naar de Pegida demo kwamen waren niet echt van het soort dat Pegida graag ziet. Men wil immers verontruste burgers in het geweer brengen, “gewone mensen” dus. Dat is steeds de kracht van Pegida in Duitsland geweest. In Utrecht zagen we echter een heel ander beeld. Het waren vooral de bekende neo nazi’s die kwamen opdagen vanuit Nederland, Duitsland en BelgiĆ«. We kunnen dus spreken van de “usual suspects”  en het beeld van de manifestatie verschillende dan ook in niets van de beelden die we normaal zien bij marsen van de Nederlandse Volks Unie of ander Nazi gespuis. En ook nu was er gelukkig de tegenactie die er op gericht is om de straten vrij te houden van het bruine tuig. Het gebruikelijke beeld is dat de nazi’s geen enkele kans zouden maken als ze niet steeds door de politie beschermd zouden worden. In Utrecht was het niet anders.

Wat ook opviel is dat er een onderzoek is gestart naar aanleiding van een toespraak gehouden door de leider van Pegida Nederland waarin hij discriminerende teksten zou hebben gebruikt. In Duitsland probeert men dat steeds angstvallig te voorkomen, hoewel dat intussen anders is. Een slechte start dus voor het zielige zootje dat op het Vredenburg samenschoolde. Maar men vindt het nog niet genoeg. Omdat men boos is over de tegendemonstraties wil Pegida op 8 november weer in Utrecht demonstreren. Ook nu weer wil men een mars door de stad houden, wat op 11 oktober verboden was. De kans op een herhaling van de gebeurtenissen is dus groot.

Wat er in Utrecht is gebeurd en wat ook op andere plaatsen de kop begint op te steken is geen verrassing. Steeds minder mensen geloven dat de vluchtelingen zo maar uit het niets naar Europa komen. De stromen worden gestuurd en de organisatoren willen dat dit tot onrust en chaos in Europa leidt. Dit scenario zien we nu steeds vaker voor onze ogen ontvouwen. Pegida en het andere bruine tuig, waaronder Wilders, spelen met graagte hun partijtje mee in dit alles. De slachtoffers van de hele zaak zijn de vluchtelingen, die als speelbal worden gebruikt en de Europese burgers, die langzaam aan hun landen, steden en buurten in chaos zien verzinken. Chaos die door het optreden van de overheid alleen maar groter wordt gemaakt.

We kunnen het niet vaak genoeg zeggen; Europa is in groot gevaar, met als aanstokers de Amerikanen. Zij zijn het die deze crisis tot ontwikkeling hebben gebracht. Dat zijn de werkelijke vijanden die ons allemaal bedreigen. Zij proberen Europa te ontwrichten en gebruiken daarvoor de vluchtelingen als stormram. In de media is dit nergens terug te vinden omdat de Europese overheden opdracht hebben om de vluchtelingenstroom gewoon door te laten, met of zonder papieren. Alleen dat al zou de alarmbellen aan het rinkelen moeten brengen.

Voor alle duidelijkheid; echte politieke vluchtelingen moeten altijd welkom zijn. Maar politiek gemotiveerde vluchtelingenstromen, gestuurd door machten die ons niet welgezind zijn, en die als doel hebben om chaos en crisis te verspreiden, vallen hier niet onder. We weten dat dit een moeilijke discussie is omdat de eerste impuls is om te helpen, maar wat ons betreft is de ogen sluiten voor de realiteit van dit ogenblik geen optie. We moeten opstaan om het Amerikaanse complot tegen Europa te blokkeren, en gelijktijdig is het zaak om de fascisten van de straat te houden. De verbinding tussen deze twee moeten we goed begrijpend Wordt dus wakker, en kijk wat er om ons heen gebeurd. We zijn al te vaak belogen, met alle gevolgen van dien.