donderdag 1 oktober 2015

NOVOROSSIA TUSSEN VREDE EN OORLOGHet is stil in de steden en dorpen van Novorossia, tenminste bijna stil. Voor het eerst sinds de Akkoorden van Minsk werden getekend in februari, lijkt het er op dat de Kiev fascisten hebben besloten om hun terreurbeschietingen op de burgerbevolking te stoppen. Waarom nu en niet meteen in februari? Waarom nog zo veel mensen vermoorden als de beschietingen uiteindelijk toch stopgezet zouden worden? Op deze vragen zullen we nu proberen antwoorden te geven. Gelijktijdig zullen we vooruitkijken naar wat de toekomst te bieden heeft voor de moedige republieken in het oosten.

Dat er deze zomer geen nieuw offensief is gestart door het Kiev fascistenleger heeft veel analisten verrast. Het zag er in het voorjaar echt naar uit dat de aanval elk ogenblik van start kon gaan. Toch gebeurde dit niet, ondanks Amerikaanse drang. In de laatste weken was er weer hetzelfde beeld. Kiev trok steeds meer troepen samen langs de contactlijn en bracht ook zware wapens over. Gelijktijdig namen de beschietingen op de steden weer toe, en probeerden de fascisten om de milities tot gevechten te dwingen. Waar nodig schoten de milities terug, maar de troepen van Novorossia probeerde zoveel mogelijk binnen de Akkoorden van Minsk te blijven. Intussen liep de spanning steeds verder op en kwam er uit Kiev alleen nog maar oorlogstaal.

Een paar weken geleden, in eind augustus, vroeg Kiev junta leider Poroschenko een gesprek aan met Merkel en Hollande in Berlijn. Het is zeker dat hij de twee leiders, die Minsk mede ondertekenden, van zijn geplande offensief op de hoogte wilde stellen en gelijktijdig om steun vragen. Porky the Pig beweert immers steeds dat de Oekraïne de frontlinie tegen Rusland is en dat zijn troepen voor heel Europa vechten. Als de situatie niet zo tragisch was zou je in lachen uitbarsten. Vol goede moed, en voorzien van zijn gebruikelijke borrel vertrok Porky naar Berlijn.

Maar daar wachtte hem een onaangename verrassing. Merkel en Hollande wilden helemaal niets horen van een verdere oorlog en zeiden dat zij de Akkoorden van Minsk niet zouden loslaten. Poroschenko werd onder druk gezet om de Akkoorden eindelijk uit te voeren en op te houden met de beschietingen. Daar had hij natuurlijk niet op gerekend. Het ging zelfs nog verder, want zowel Merkel als Hollande gaven hun mening niet alleen achter gesloten deuren, maar ook op de aansluitende persconferentie, hoewel daar niet over de beschietingen werd gesproken. Die bestaan immers in de westerse propaganda niet. Terwijl het lot van de Syrische vluchtelingen op ieder Westers TV scherm voorbij komt, bestaan de slachtoffers van de oorlog in Novorossia voor het westen niet. Ze worden niet als mensen gezien. Meer weerzinwekkend kan het eigenlijk niet.

Gelijktijdig gebeurde er nog wat anders. De republieken van Novorossia riepen Kiev op om vanaf 1 september een echt bestand in acht te nemen. Dit omdat vanaf die datum de kinderen weer naar school zouden gaan. Dit initiatief kreeg meteen ondersteuning vanuit Moskou en sloot eigenlijk naadloos aan bij wat Merkel en Hollande aan de Kiev leiding hadden opgedragen. Kiev stemde schoorvoetend in en sinds 1 september zwijgen de meeste wapens. Nog niet allemaal want er zijn fascisteneenheden die het niet kunnen laten om toch te schieten, maar het is zeker stukken minder geworden. Dit tot teleurstelling van de Amerikanen die nog steeds uit zijn op een open oorlog tegen Rusland.

Waarom houden de EU leiders zo vast aan Minsk terwijl ze eerst Kiev onvoorwaardelijk ondersteunden en normaal gesproken ook niet tegen Amerikaanse orders in gaan? Een antwoord is niet moeilijk te vinden. Ten eerste heeft Merkel zelf het initiatief tot Minsk genomen en het zou voor haar een afgang zijn als er toch weer een oorlog zou uitbreken. Hierbij gaat ze tegen Washington in omdat ze het risico van een grote oorlog in Europa niet wil nemen. Verder is ze ook bang dat als Kiev weer aanvalt een nieuwe nederlaag het gevolg zal zijn. Dat zou de Oekraïne in een nog diepere crisis storten dan nu al het geval is, en de kans dat er nog meer invloed voor Rusland zou ontstaan is zeker aanwezig. Dat ziet Merkel al helemaal niet zitten. Voor haar is Minsk de enige manier om de problemen een poosje uit te stellen. De NAVO ziet het overigens net zo en steunt nu ook Minsk.

Voor Poroschenko is dit natuurlijk geen oplossing. Hij heeft dan wel ingestemd met het 1 september bestand, maar hij blijft gelijktijdig het leger bij de contactlijn versterken. Dat zelfde leger wordt langzaam aan ongedurig omdat het geplande offensief nu weer is uitgesteld. Er komen steeds meer incidenten van desertie voor en er ontstaan ook geregeld vuurgevechten tussen legereenheden en de fascisten bataljons. Gevechten die soms uren duren en waarbij aan beiden kanten slachtoffers vallen. Vaak gaat het hierbij om smokkelroutes en gestolen goederen. Kortom, de criminaliteit neemt met de dag toe. Een aanval zou dit oplossen, maar die route is voor Kiev voorlopig geblokkeerd.

Ook in Kiev zelf neemt de onrust toe. Recentelijk bestormde fascisten het parlement omdat er over een wet werd gesproken die meer zeggenschap aan de regio’s beweerde te geven. Dit was in feite niet waar, maar het feit dat er over zoiets werd gesproken was al voldoende voor een veldslag in de straten rondom het parlement. Er werd zelfs een handgranaat gegooid en er sneuvelden 3 politieagenten. Het protest ebde uiteindelijk weg, maar het is wel een waarschuwing aan de leiding in Kiev. Als Poroschenko werkelijk de Akkoorden van Minsk zou uitvoeren, zoals Merkel wil, zou de vlam helemaal in de pan slaan, want daarin staat dat Donetsk en Lugansk een speciale status moeten krijgen. Uitvoeren van deze plannen zou Porky de kop kosten.

Zo zit Kiev aan alle kanten vast. Aanvallen zou tot een nederlaag leiden en kan dus niet. Maar het leger nog maanden aan het front houden zonder offensief is een even groot risico. Minsk uitvoeren wordt door de extremisten niet gepikt, wat betekend dat er geen enkele uitweg is. Op een zeker moment zal er een explosie volgen die al deze barrières doorbreekt. Het is alleen nog niet af te zien wanneer dat zal zijn, of welke vorm het zal aannemen. Een lont in het kruitvat zouden de plaatselijke verkiezingen kunnen zijn die zowel in Novorossia als de Oekraïne zijn gepland. Kiev wil de verkiezingen in Novorossia onder haar controle laten uitvoeren, maar dat staan de republieken niet toe. De uitkomst van dit alles is onzeker.

Intussen kunnen Moskou en de vrije republieken rustig toe kijken en af en toe waarschuwen dat Kiev zich nog steeds niet aan de Akkoorden van Minsk houdt. Mocht er een aanval komen, zijn de milities daar klaar voor en intussen kunnen de republieken verder worden uitgebouwd. En natuurlijk gaat het schaakspel verder. Zo duiken er steeds geruchten op dat de republieken een referendum willen organiseren over aansluiting bij de Russische Federatie. Dit zou een herhaling zijn van het scenario in De Krim. De geruchten worden tot nu toe ontkend, maar in feite is er al een soort aansluiting via de achterdeur. Zo is in veel gebieden de Roebel al het enige betaalmiddel en kunnen alle burgers die het wensen de Russische nationaliteit aanvragen. Dit alles zet nog meer druk op Kiev omdat het de fascisten tot razernij drijft.

Tot slot is er nog een factor die doorslaggevend zal zijn. De winter is in aantocht en voor het sterk verarmde Oekraïne is dit een enorm probleem. Er zal weer gas van Rusland gekocht moeten worden en daar is in feite geen geld voor. De economie ligt nu al totaal plat. De kans dat dit tot meer opstanden gaat leiden wordt met de dag groter. Een groter rampscenario is er eigenlijk niet te bedenken. Om nog wat olie op het vuur te gooien functioneert er nu een Oekraïense regering in ballingschap in Moskou. Wat voor rol deze club gaat spelen is nog steeds niet duidelijk, maar alleen de aanwezigheid al zorgt voor onrust binnen de junta. We kunnen dus gerust stellen dat de Oekraïne een koude winter voor de boeg heeft. Een winter die de junta van Porky de Pig misschien niet zal overleven. Waarschijnlijk is dit laatste nog het beste nieuws voor alle betrokkenen.

Tegen het einde van deze week komen de leiders van Rusland, Duitsland en Frankrijk weer bij elkaar in het zogenaamde Normandie formaat om te kijken hoe het met Minsk verder moet. De vraag is bijvoorbeeld of de akkoorden ook in 2016 kunnen blijven functioneren. Daar is eerder niets over afgesproken. De kans is echter groot dat het conflict voorlopig bevroren blijft. Voor de mensen in Novorossia is dat goed nieuws. Met iedere dag die voorbij gaat wordt de kloof met de Oekraïne groter. Een terugkeer naar het oude formaat is praktisch uitgesloten. Als we verder in de toekomst kijken, lijkt het niet echt mogelijk dat de republieken volledig zelfstandig kunnen blijven functioneren. Dan komt de mogelijkheid van aansluiting bij Rusland weer in zicht. Op de lange termijn lijkt dat de beste optie. Het enige alternatief zou een democratische regering in Kiev kunnen zijn, maar daar lijkt absoluut gaan kans op te bestaan. Voor de mensen in de Donbass biedt aansluiting bij de Russische Federatie het meeste perspectief. Het is gewoon wachten tot de tijd daar voor rijp is.