donderdag 25 juni 2015

KLEURENREVOLUTIES; HOE HET WERKTDe toon van de westerse media wordt met de dag meer hysterisch als het gaat om nieuws met betrekking tot Rusland of President Poetin. Kort geleden ging men weer totaal door het lint omdat Poetin een wet had ondertekend die het mogelijk maakt om NGO’s, die zich vijandig opstellen tegenover Rusland, buiten de deur te werken. Er werd onmiddellijk de conclusie getrokken dat het om een inperking van de mensenrechten ging en dat Poetin opnieuw zijn macht wilde tonen. Op zich was deze reactie niet zo verwonderlijk want met deze wet heeft de Russische regering het westen weer een mogelijkheid ontnomen om van binnenuit in te grijpen in de Russische politiek. Daar is men in Washington en Brussel natuurlijk niet over te spreken, wat meteen in de gelijkgeschakelde media wordt overgenomen. 

Maar hoe zit het dan met deze NGO’s en van welk spel maken ze deel uit? Jaren geleden waren het meestal de ambassades en consulaten van landen die fungeerden als basis voor spionage en andere ondermijnende activiteiten. Dit was en is alom bekend en dat maakt dat landen die het niet zo met elkaar kunnen vinden elkaars ambassades en andere gelijksoortige diensten intense in de gaten houden. Dat werkt beperkend en er wordt altijd naar nieuwe mogelijkheden gezocht om dit soort activiteiten op een meer ongeziene manier voort te zetten. Het westen heeft er al lang geleden voor gekozen om NGO’s op dit terrein in te zetten. Op zich hebben deze clubs een verkeerde naam. Ze beweren niet aan regeringen gebonden te zijn, maar in de praktijk blijkt dat toch vaak anders.

Veel NGO’s hangen af van overheidssubsidies en andere giften en dat maakt het voor regeringen makkelijk om wat terug te vragen voor de vrijgevigheid. Je ziet dan ook vaak dat dit soort clubs worden ingezet in landen waar de regering van het thuisland weinig banden mee heeft. Hoewel niet alle NGO’s als spionageorganisaties kunnen worden weggezet, rapporteren ze wel vaak terug en verstrekken informatie die op andere manieren moeilijk te krijgen is. Maar het gaat nog veel verder. Onder de vlag van NGO zijn er allerlei oncontroleerbare stichtingen in het leven geroepen, die over veel geld beschikken en zich vestigen in landen waar het westen plannen mee heeft. Het gaat dan zeker niet om positieve plannen. Dit soort stichtingen legt vaak de basis voor bewegingen die worden ingezet om een regering die het westen niet ziet zitten om ver te werpen. Zo worden de stichtingen en organisaties van de multi-kapitalist George Soros hier constant voor gebruikt. Soros heeft met trots toegegeven dat hij de Maidan in Kiev heeft georganiseerd en gefinancierd.

De werkwijze in dit soort campagnes is iedere keer hetzelfde en het gaat over het algemeen om langdurige projecten. Een gekozen regering omver werpen omdat een criminele geest in Washington dat graag wil, doe je niet in een paar dagen. We moeten dan in veel meer in jaren denken. Het begint er mee dat bijvoorbeeld de CIA via de verschillende NGO’s jonge professionals werft waarbij een voorwaarde is dat ze de taal van het land waar ze gaan werken perfect spreken. Na aanwerving worden ze uitgestuurd, gaan in het betrokken land langdurig wonen, en gaan aan de slag. Meestal gebeurt dat via de bureaus en kantoren van NGO’s, en dan gaat het zeker niet om de kleinste. Er wordt informatie verzameld, teruggerapporteerd, er worden contacten gelegd, vooral met actiegroepen en men probeert op die manier invloed te krijgen. Zo als gezegd; dat kost allemaal tijd. Dit is echter geen probleem voor de plannenmakers.  

Als men enigszins geworteld is, en af en toe ook naar buiten treed, begint de volgende fase. Er wordt geprobeerd om onrust te stoken en aan te wakkeren. Men laat de plaatselijke actievoerders voor aan gaan en stuurt van uit de achtergrond. Dan is het wachten op het juiste onderwerp om de boel echt op zijn kop te zetten. In Kiev ging het hierbij vooral om de banden met de EU en de mogelijke toetreding tot de Eurozone. De regeringen beginnen met leningen te zwaaien en gestuurde personen nemen de actie meer en meer over. Hierbij gebruikt men alles en iedereen, vooral heeft men een voorliefde voor fascistische groepen die nodig zijn voor straat rellen. Het volgende doel is dan om het betrokken land onbestuurbaar te maken. De westerse pers helpt natuurlijk en voor een regering die niet al te stevig in de schoenen staat is het heel moeilijk om dit proces te bedwingen. Als dan de stormloop wordt ingezet om de regering om ver te werpen spreken we van een kleurenrevolutie.

In de Oekraïne was er in de jaren 90 de zogenaamde “oranjerevolutie”. Ook die was er opgericht om de Oekraïne zo ver mogelijk bij Rusland vandaan te drijven. In eerste instantie lukte de greep naar de macht, maar de leiders van de coup kregen onderling ruzie en het proces liep vast. Sinds die tijd is het westen bezig geweest om de Oekraine toch weer onder controle te brengen. Dit proces kreeg pas met de Maidan zijn beslag, dus vele jaren later. Maar ook nu is het misgegaan omdat Rusland ingreep en de Krim bij de Russische Federatie liet aansluiten, op verzoek van de bevolking. Ook de Donbass weigerde het nieuwe bewind te accepteren en dat leidde tot de huidige oorlog. De Oekraine is nu een gedeeld land en dat stond niet in de plannen van het westen. Opnieuw is dus het proces mislukt, wat ook de grote woede en frustratie in Washington en Brussel verklaard.

We hebben intussen dit soort kleurenrevoluties gezien in verschillende landen, waaronder Servië, Libië en tijdens de zogenaamde “Arabische Lente.” Op dit moment loopt er weer een gelijksoortig proces in Macedonië. Ook daar zijn het weer de agenten van het westen onder NGO vlaggen die de boel ophitsen en de protesten provoceren. De Amerikanen hebben het voorzien op de regeringsleider van Macedonië omdat hij naar Moskou is geweest voor de grote Victory Parade op 9 mei. Hij moet dus verdwijnen volgens Washington en als aanleiding wordt een afluisterschandaal naar voren geschoven. Als of the Amerikanen nooit iemand afluisteren. Tot nu toe houdt de regering stand en heeft om bemiddeling van de EU gevraagd. Of dat veel zal helpen valt te betwijfelen. Dit proces is dus nog in volle gang. Gelijksoortige processen hebben we ook gezien in Syrië, en er zijn pogingen geweest in Wit Rusland. De leiding van Wit Rusland zit echter stevig in het zadel en heeft alle pogingen tot nu toe afgeslagen. Dit tot grote woeden van het westen dat de president van Wit Rusland bestempeld als “de laatste dictator in Europa”. Overigens gebeuren er nu ook dingen in Armenië, die de bekende kenmerken vertonen.

Een ander kenmerk van deze kleurenrevoluties is dat ze de betrokken landen in chaos achter laten. Alles bij elkaar zijn er miljoenen slachtoffers, zijn economieën geruïneerd, en infrastructuren teruggebracht tot het stenentijdperk. Kortom; als het westen onder Amerikaanse leiding ergens ingrijpt, blijven er alleen rokende puinhopen achter. Dat is de erfenis van de zogenaamde kampioenen van democratie en vrijheid. Kampioenen van dood en verderf zou een betere titel zijn.

Het spreekt vanzelf dat Moskou deze Amerikaanse methode maar al te goed kent. Ook in Rusland zijn er in de jaren 90 dit soort processen geweest. President Poetin heeft het tot prioriteit gemaakt om dit soort westers geïnspireerde opstanden te voorkomen en iedere poging in de kiem te smoren. Daarom ook zal onder de nieuwe wet iedere NGO die verkeerde activiteiten ontplooid meteen worden gesloten. Een wijze beslissing die het westen tot hysterische verontwaardiging drijft. Niet dat Poetin veel heeft te vrezen. Hij heeft de steun van bijna 88% van het Russische volk. Maar zeker is zeker. Ook heeft het Russische leger opdracht gekregen om iedere poging tot een kleurenrevolutie te onderzoeken en zo nodig aan te pakken. De Amerikanen maken dus geen enkele kans, ook al lijken ze dat zelf niet te beseffen. Tegen domheid valt nu eenmaal niet te werken.