donderdag 18 juni 2015

GRIEKENLAND – OEKRAINE EEN WERELD VAN VERSCHILWe kennen allemaal de lokkende advertenties: “Snel geld nodig? Wij kunnen helpen. Zekerheden niet nodig.” Het zijn de advertenties van zogenaamde krediethaaien, die proberen nieuwe klanten te winnen. De methode is bekend; je krijgt je geld, maar tegen een woekerrente. Als je al niet in de schulden zat, zorgen zij er wel voor dat je een pak schulden krijgt. Het IMF en de Wereld Bank doen in feite precies hetzelfde als deze krediethaaien. Alleen gaat het dan niet om een paar honderd of een paar duizend euro, maar om miljarden. Landen die bij het IMF of de Wereld Bank aankloppen graven in feite hun eigen graf. Alleen lijkt dat niet zo in het begin van de relatie.

Je kunt je afvragen hoe landen en regeringen zo naïef kunnen zijn dat ze geld lenen bij deze krediethaaien van de meest misdadige klasse. Weten ze niet wat de gevolgen kunnen zijn? Waarschijnlijk wel, maar de miljarden lokken en het IMF geeft altijd aan dat het met het terugbetalen wel mee zal vallen. Tot de dag dat de eerste terugbetaling gedaan moet worden. Als landen hier geen geld voor hebben worden ze al snel heftig op de vingers getikt en binnen niet al te lange tijd dicteert het IMF, en in feite de Amerikanen, het beleid van het betrokken land. Dit alles gebeurt altijd alleen in het belang van het IMF en haar steunpilaren en zeker niet in het belang van de betrokken volkeren. En extra punt dat we niet moeten vergeten is dat de meeste politici alleen op de korte termijn denken. Als ze de miljarden zien binnenstromen, denken ze al niet meer aan de consequenties later. De rekening komt uiteindelijk toch bij het volk terecht, en niet bij de betrokken politici. Dat dit hele systeem is gebaseerd op waanzin, staat vast. Maar het is een dure, en uiteindelijk een tragische waanzin.

Hoe groot de impact van dit alles kan zijn zien we in Griekenland. Onder invloed van de dagelijkse propaganda die over ons wordt uitgestort denken veel mensen dat de schuldencrisis de verantwoordelijkheid is van de Griekse regering en het Griekse volk. De commentaren zijn bekend: “Wie schulden maakt moet die ook terug betalen.” Of: “Ze leven daar van ons geld, natuurlijk moet alles terug komen”. Dat wordt ons immers iedere dag voorgekauwd. De Grieken hebben te lang boven hun stand geleefd en betalen nu de prijs. Dat is echter een valse voorstelling van zaken. Griekenland is met veel mooie beloften de Eurozone binnen gelokt. Er werd met grote bundels geld gezwaaid terwijl het IMF heel goed wist dat terugbetalen er hoogstwaarschijnlijk niet in zat. Het risico werd genomen om Griekenland binnenboord te houden. Daar waren niet alle geldverstrekkers het mee eens, maar het westen dreef zijn zin door.

Wie is dus verantwoordelijk, Griekenland, omdat het de pot met goud niet kon weerstaan, of de geldgierige bankiers die onverantwoordelijke leningen gaven, tegen beter weten in? Het antwoord ligt voor de hand, niet de Grieken, maar de bankiers hebben deze crisis veroorzaakt. Uiteindelijk kregen ze hun zin en ging de vorige Griekse regering aan de slag met het uitpersen van het Griekse volk. Een wolk van armoede zweeft boven de Griekse steden. Dat interesseert de financiële terroristen van het IMF natuurlijk niet. De huidige Syriza regering verstoorde echter dit proces. Men praat wel met de IMF en Wereld Bank vertegenwoordigers, maar Syriza weigert tot nu toe om de bevelen uit te voeren en de bevolking nog verder te verarmen. Er zijn constante onderhandelingen en toenemende druk op Athene, ondermeer via intimiderende Amerikaanse telefoontjes, om toe te geven. Maar dat is nog steeds niet gebeurd.

De twee hoofdeisen van de schuldeisers zijn dat de pensioenen verlaagd worden en de BTW om hoog gaat. Dat zijn twee punten die de zwakste groepen het zwaarst zouden treffen. Tot nu toe heeft Syriza geweigerd om deze twee eisen uit te voeren, tot grote woede van de Europese financiële terroristen. Of de Griekse regering kan standhouden is nog maar de vraag. Syriza is niet zo radicaal links als wel wordt beweerd, en het is op zich al een wonder dat men zo lang verzet biedt. Er zitten veel sociaal democraten in de partij en die neigen altijd tot toegeven aan de heersers. Maar tot nu is er geen overeenkomst en dat gaat binnenkort twee dingen betekenen.

Ten eerste; als Griekenland eind juni geen terugbetaling stort zal het land failliet worden verklaard. Ten tweede; als het bovenstaande inderdaad gebeurd zal Griekenland de Eurozone moeten verlaten. Dat dit al niet is gebeurd heeft te maken met het feit dat de leiders van de Eurozone niet precies weten wat de consequenties zullen zijn van het vertrek van Griekenland. Naar buiten toe doet men optimistisch, maar het is maar de vraag of men binnenskamers hetzelfde denkt. Verder is men ook bang dat Griekenland met de BRICS Bank in zee zal gaan. Dat zou Athene tot een Russisch steunpunt in Zuid Europa kunnen maken. Daar zit het westen al helemaal niet op te wachten. Dus gaat het schaakspel door tot het bittere einde. Griekenland wil geen extra geld, maar wel uitstel van betaling. De schuldeisers weigeren dit tot nu. Uitkomst nog onbekend.

Wat intussen wel duidelijk is dat het IMF en de andere financiële terroristen minder streng zijn als het gaat om landen waar het westen belang bij heeft. Neem bijvoorbeeld de Oekraïne. Vorige week heeft het IMF bekend gemaakt dat het meer geld naar Kiev zal sturen, zelfs als het land zijn schuldeisers niet meer kan betalen. Wat dit betekend is dat men nog steeds geld zal steken in een failliete boedel. Wel even een verschil met de druk die op Athene wordt gezet. Dit terwijl de Oekraïne er veel slechter voor staat dan Griekenland. Laten we even naar de Oekraïense economie kijken.

Alle deskundigen zijn het er over eens dat de Oekraïense economie is ingestort en de laatste cijfers geven aan dat 80% van de bevolking onder de armoedegrens leeft. Dat is niet verwonderlijk want de industriële basis van de Oekraïne, waaronder de mijnen, bevindt zich nu in de vrije republieken van Novorossia en is voor Kiev onbereikbaar. Daar komt nog bij dat de oorlog, die door Kiev is gestart, miljarden heeft verslonden. In feite is de Oekraïne nu al failliet, en kan Kiev alleen overleven van geld dat door het westen wordt overgemaakt.

In deze puinhoop stopt het IMF dus geld, geld dat van ons allemaal afkomstig is. Men weet dat de geïnvesteerde bedragen nooit meer terugkomen, omdat het geld niet ten gunste van de bevolking wordt besteed, maar direct in de oorlogsmachine verdwijnt. Er wordt geen brood, maar wapens mee gekocht zodat de fascisten kunnen doorgaan met het beschieten van steden en burgers. Toch houden de financiële terroristen van het IMF vast aan hun voornemen. Wat een wereld van verschil in vergelijking met hoe er naar Griekenland wordt gekeken. De enige reden voor de financiële steun is dat de Amerikanen het zo willen. De Oekraïne moet immers beschikbaar blijven om de aanval op Rusland te kunnen voortzetten. Dat mag natuurlijk geld kosten en is veel belangrijker dan die gepensioneerde in Griekenland die door de bezuinigingen tot zelfmoord wordt gedreven.

Ieder die de vele informatiestromen goed volgt kan al deze zaken zonder veel moeite vinden. Jammer genoeg kiezen te veel mensen er voor om maar liever de ogen te sluiten en de Amerikaanse terreur te laten voortwoekeren. Het is nu nog niet te laten om in te grijpen. Maar de vraag is; hoe lang nog?