donderdag 18 december 2014

STAKINGSGOLFAls we naar de landen om ons heen kijken zien we dat op veel plaatsen de strijd tegen de crisispolitiek van de verschillende Europese regeringen is ontbrand. Ook wordt er gevochten voor de rechten van de arbeiders en de vakbonden. Kortom, de Europese arbeiders zijn het zat om als melkkoe van hun regering te functioneren, en in het proces ook nog eens een groot deel van hun rechten in te leveren. In een aantal landen heeft deze strijd geleid tot stakingen. Op andere plekken wordt gedemonstreerd of worden de machthebbers op andere manieren onder druk gezet. We kunnen zeker nog niet spreken van een opstand, maar de Europese arbeiders zien een aantal rode lijnen naderen en dan kan onrust niet uitblijven.

In Duitsland, bijvoorbeeld, zijn er verschillende stakingen van de treinmachinisten geweest. Het gaat hierbij om onderhandelingsrechten en oppositie tegen verslechteringen. Deze stakingen duren soms dagenlang en dat heeft er in Duitsland toe geleid dat er een inperking van het stakingsrecht wordt overwogen. Vooral de Duitse media schreeuwde moord en brand tijdens de stakingsdagen en op radio en TV werd openlijk campagne gevoerd tegen de stakers. Overigens zijn de machinisten niet de enige die in Duitsland op de barricaden staan. Ook de piloten van de Lufthansa  hebben al een aantal stakingen achter de rug. Hierbij gaat het vooral over het verhogen van de pensioenleeftijd. Ook in andere sectoren rommelt het, en meer acties zijn te verwachten.

In Italië zijn deze week grote stakingen geweest tegen de plannen van de regering om het voor werkgevers makkelijker te maken om mensen te ontslaan. Tijdens de stakingen waren er grote demonstraties en in een aantal gevallen liep dit uit op vechtpartijen met de politie. De politie gaat er immers steeds vaker toe over om demonstraties en protesten aan te vallen en hierbij wordt er gevaarlijk veel traangas gebruikt. Dit is een beeld dat we overigens in heel Europa tegen komen, niet alleen in Italië. De machthebbers willen op deze manier alle oppositie van de straat slaan. Gelukkig lukt dit nog steeds niet. De strijd in Italië zal voorlopig zeker nog voortduren, want de regering is niet van plan de zogenaamde Jobs Act in te trekken.

Ook in België zien we grote stakingsbewegingen tegen de afbraakplannen van de meest rechtse regering die België ooit heeft gehad. Een aantal sectoren is al in actie geweest en er zijn plannen om over te gaan tot een algemene staking voor onbepaalde tijd als de regering niet wil luisteren en vasthoudt aan haar crisisbeleid. Het is nu al duidelijk dat de zaak dan behoorlijk grimmig kan worden. Over de laatste maanden hebben we ook protesten gezien in Frankrijk, Griekenland en Spanje. Overal beginnen de werkers de strijd aan te binden omdat de grenzen van het toelaatbare meer dan bereikt zijn.

Alleen in Nederland blijft het stil. Stil is eigenlijk niet het juiste woord. We moeten eigenlijk spreken van de doodse stilte van een afgelegen en vergeten begraafplaats, waar de voetstappen van de laatste bezoekers al jaren geleden zijn verwaaid. Ook hier zien we overal verslechteringen en totale achteruitgang. Maar van weerstand of verzet is totaal geen sprake. De slaafse vakbondsleiding is veel meer bezig met een fusie die niemand wil, maar die toch ten koste van alles moet worden doorgedrukt. De bondsbestuurders hebben het goed afgekeken van hun kapitalistische vriendjes; als je na een stemming niet je zin krijgt, blijf je gewoon stemmingen organiseren tot je wel het juiste resultaat hebt. Dat is wat er nu gaande is, en de kans is groot dat de leiding nu wel haar zin krijgt en dat ook de laatste kritische vakbondsgeluiden voorgoed zullen worden onderdrukt. Daar gaat immers deze hele hervorming om. Het laatste restje strijdbare vakbond moet verdwijnen zodat men lekker door kan gaan met polderen in de warme directiekamers.

Dat er hier niets is om voor te vechten wordt immers iedere dag tot een fabel gemaakt. Steeds opnieuw zien we grote groepen werkers op straat terechtkomen. Kijk naar KPN, Imtech en de banken. Van de traditionele industrieën is nu al niets meer over. Ook in de winkelstraten vallen steeds meer gaten. Halfords en Mexx verdwijnen gewoon, en met hen een groot aantal banen. Iedere keer als er een grote groep arbeiders op straat wordt gegooid komen de bondsbestuurders met dezelfde smoes: “We zijn ontzet, en hebben het niet zien aankomen.” De leugens klimmen zonder moeite tegen je op. Natuurlijk hebben ze het wel zien aankomen, maar kan het ze geen moer schelen. Als hun eigen mooie baantje maar veilig is. Een baantje waar wij de leden overigens voor betalen, en dik ook. We kunnen gerust stellen dat in deze hele crisis, die nog lang niet afgelopen is, de Nederlandse vakbond het meest waardeloze instituut is dat we in (in) actie hebben gezien.

Dan hebben we het nog niet eens gehad over de zorg, waar door de zogenaamde hervormingen van de moordenaar-op-afstand Van Rijn, duizenden thuiszorgmedewerkers hun baan verliezen. Van Rijn ziet zelfs kans om zijn eigen ouders met zijn beleid in de afgrond te storten. Ook op dit terrein voeren de bonden weer nauwelijks iets uit. Gewoon slikken en verder polderen is de slogan. Hier en daar wordt er een beetje onderhandeld om de schijn op te houden en te voorkomen dat alle leden weglopen. Daar komt nog bij dat men niet in het strijdperk wil treden tegen sociaal democraten als Van Rijn en Klijnsma, want dat zijn immers vriendjes. Dat het juist de sociaal democraten zijn die altijd de bloedhonden leveren wil er bij het FNV natuurlijk helemaal niet in.

Misschien is de tijd gekomen om het hele FNV tot de grond toe af te breken waarbij we ook de fundamenten niet moeten vergeten. Dan komt er ruimte voor een nieuwe vakbond die we zelf kunnen opbouwen. Waar de arbeiders en niet de volgevreten bestuurders de dienst uit maken. Dan is het met die vriendjes in de regering en de directiekamers ook snel afgelopen. Wel een interessante gedachte overigens, de huidige bondsleiding plotseling brodeloos. Zou niet slecht zijn, dan kunnen ze ook eens voelen hoe het is om afgedankt te worden, zoals al velen van hun leden het hebben gevoeld. Dan mogen ze naar Klijnsma om hulp te vragen. Misschien dat ze dan ondervinden wie wel en wie geen vriendje is.     
 
Misschien is het afbreken en weer opbouwen van de Nederlandse vakbeweging een interessante visie om de komende “feestdagen” eens goed te overdenken. Zodat ook hier in de niet al te verre toekomst de strijd kan losbreken.  Wij blijven bij ons bekende slogan: Organiseer en sla terug!! Ook in 2015.