donderdag 11 december 2014

HET AMERKAANSE KEIZERRIJK Deel 4In de vorige delen hebben we gezien hoe Europa en Rusland omgaan met de grote aanval die het Amerikaanse Keizerrijk op Rusland en haar bondgenoten heeft ingezet. Een aanval die nog steeds doorgaat en die nog heel lang zal duren. Deze keer kijken we wat de effecten van de aanval zijn voor de Oekraïne, een land dat tot een zwaartepunt van de Amerikaanse politiek is gemaakt. We zullen zien hoe hoog de prijs is die vooral de gewone Oekraïners moeten betalen. We kunnen gerust zeggen dat dit verhaal een ware tragedie is. Een tragedie die in Europa alleen word overvleugeld door de Tweede Wereld Oorlog en de oorlog in het voormalige Joegoslavië.
De geschiedenis leert ons dat de Oekraïne al voor de huidige oorlog een land was dat uit verschillende stukken bestaat. Delen van het land waren ooit van Polen, anderen behoorden bij Rusland. Het werkelijke Oekraïne beslaat eigenlijk maar een beperkt gebied vergeleken met de huidige omvang. De Oekraïne, zoals we het land de laatste periode hebben gekend, dankt zijn bestaan aan Lenin. Op zich is het een rijk gebied met veel landbouw  en industrie, waarbij vooral de mijnbouw in het oog springt. De bevolking is wel altijd verdeeld geweest in nationalistische stromingen en pro-Russische stromingen, die een reflectie zijn van de geschiedenis van het gebied.

Na de val van de Sovjet Unie werd de Oekraïne onafhankelijk. Maar er was wel een overeenkomst tussen Rusland en het westen waaronder de landen die onderdeel van de USSR waren geweest, niet zouden overgaan naar de NAVO of de EU. Het westen heeft deze overeenkomst vele malen geschonden. Het doel was, en is, om de NAVO tot aan de grenzen van Rusland te brengen. Ook het onafhankelijke Oekraïne kwam onder druk te staan om naar het westerse kamp over te stappen. Grote leningen van het IMF waren het lokmiddel. Maar de machthebbers aarzelden en balanceerden tussen Moskou en Brussel. Voor het Amerikaanse Keizerrijk duurde dit allemaal veel te lang en er werd een coup georganiseerd die als de Maidanopstand bekend werd. Dat was het begin van de huidige chaos in de Oekraïne.

De coup, waarin de CIA een grote rol speelde en nog steeds actief is, had maar deels succes. Rusland volgde de situatie met veel interesse en toen bleek dat in februari/maart 2014 de fascisten aan de macht kwamen in Kiev werd er ingegrepen. De Krim kwam na een referendum bij Rusland en in het zuid oosten, de Donbass, kwamen de mensen in opstand. Dit werd een gewapende strijd en uiteindelijk een open oorlog tussen Kiev en haar westerse meesters, en de milities van Donetsk en Lugansk, of beter gezegd Novorossia.  Novorossia sloeg de aanvallen van het fascistenleger af en heeft nu een groot gebied in handen, inclusief het gebied langs de Russische grens. 

Al deze ontwikkelingen zijn zo snel gegaan dat veel mensen zich afvragen hoe dit allemaal zo heeft kunnen lopen, en vooral hoe een gewoon land in midden Europa tot een groot slagveld kon worden. Deze vraag is niet zo gauw te beantwoorden omdat er veel factoren een rol hebben gespeeld en nog steeds spelen. Ten eerste is er binnen de Oekraïne altijd al een nationalistische stroming geweest die zich vooral richt op de plaatselijk Nazi leider uit de Tweede Wereld Oorlog, Bandera, en deze stroming is van nature anti-Russisch. Bandera richtte zich ook tegen Joden, de Polen en alles wat links was. Ook dit is niet veranderd, hoewel in de huidige versie van de stroming vooral de haat tegen Rusland de drijfveer is.

Een bijkomende factor is dat veel Oekraïners in de oorlog de kant van de Duitsers kozen en lid werden van de SS. Zij stonden als zeer bloeddorstig en wreed bekend. Toen de Nazi’s verslagen waren door het Rode Leger namen veel van deze fascisten de benen en kwamen op veel plaatsen ter wereld terecht. Een grote groep ging naar Canada en de nazaten van deze groep wonen nu nog in de Canadese provincie Alberta. Van daaruit is men jarenlang bezig geweest om de nationalistische stroming in de huidige Oekraïne te voeden en financieel te ondersteunen. De steun voor het fascisme in de huidige Oekraïne kwam dus niet uit de lucht vallen, maar is jarenlang goed voorbereid. Samen met de CIA en de Europese geheime diensten heeft men de gekozen regering in Kiev omvergeworpen en een fascistische junta geïnstalleerd, die de Oekraïne tot de huidige chaos heeft gebracht.  De Canadese connectie verklaart ook de steun die de regering van Canada geeft aan de Kiev fascisten. De Oekraïense nationalisten in Canada hebben een behoorlijk vinger in de politieke pap en de Canadese regering moet hier rekening mee houden.

Zoals gebruikelijk probeert het westen iedereen wijs te maken dat in Kiev een democratische regering zetelt, met een democratisch gekozen president. Niets is minder waar.  De zogenaamde president Porochenko, beter bekend als Porky, heeft niet het recht om zich zelf president van de Oekraine te noemen. Hij is alleen door het westelijk deel gekozen en dus niet representatief. Hetzelfde geldt voor de minister president, Yatsenyuk, die ook niet door het hele volk is gekozen.  De hele regering en ook het parlement worden bevolkt door een mengeling van oligarchen, nationalisten, ultranationalisten en openlijke fascisten. Porochenko bijvoorbeeld is een oligarch die zijn fortuin heeft gemaakt uit chocolade, en ook de bezitter is van een bank. Velen van de parlementsleden zijn aanhanger van Bandera en allemaal hebben ze gemeen dat ze alles haten wat Russisch is. Het aantal leugens dat intussen door deze junta is verteld, en die in het westen als zoete koek worden geslikt, is intussen niet meer te tellen. Hoe politiek failliet het land is blijkt wel uit het feit dat Porochenko buitenlanders heeft gevraagd om toe te treden tot de regering. Er zitten nu drie van deze figuren in de Oekraïense regering, waaronder een Amerikaan. De zogenaamde Oekraïense soevereiniteit is hierdoor totaal uitgehold en geen stuiver meer waard.

De nationalisten en Nazi’s in het parlement zijn verantwoordelijk voor de militaire operatie in Novorossia, inclusief de beschietingen van steden waarbij honderden burgerslachtoffers zijn gevallen. Dit zijn oorlogsmisdaden die worden gepleegd terwijl de wereld de andere kant op kijkt. Maar het is allemaal nog veel erger. Naast het reguliere Kiev leger zijn er een aantal fascistische paramilitaire groepen die in de bezette gebieden van Novorossia ontelbare moorden hebben gepleegd. Het gaat hierbij in feite om de privé legertjes van verschillende oligarchen waarvan Komolski de meest beruchte is. Komolski heeft zowel een Oekraïens als ook een Israëlisch paspoort, en zijn zogenaamde troepen dragen openlijk SS insignes en laten zich fotograferen met de hakenkruisvlag. Deze aartscriminelen zijn verantwoordelijk voor ontelbare mensenrechtenschendingen.  Iedereen die in hun handen valt wordt gemarteld en niet zelden vermoord. Mensen worden gebrandmerkt met hakenkruizen en het tuig heeft er voorliefde voor om gevangenen praktisch naakt in kuilen vast te ketenen. Van al deze praktijken zijn bewijzen, die overal te vinden zijn, inclusief filmpjes die de daders zelf maken. Alleen het westen ziet deze filmpjes niet omdat het Amerikaanse Keizerrijk het verbiedt. Volgens Washington zijn er immers geen Nazi’s in de Oekraine.  De Europese Unie is gehoorzaam en ziet dus ook niets.

Het aantal misdaden door de junta begaan is niet meer te tellen, inclusief de volkerenmoord in Odessa. Veel mensen zijn verdwenen, vooral jonge vrouwen en meisjes, verkrachting wordt als oorlogmiddel gebruikt en in de steden die zijn bezet door het Kiev leger heerst openlijke terreur. Toch blijven de westerse regeringen dit tuig gewoon steunen en worden er voorraden en in het geheim wapens gestuurd. Washington zet weer op de Nazi’s, en dat is een gevaar voor ons allemaal. Want het blijft niet bij de Oekraine. Ook in de Baltische staten en in Polen neemt het nationalisme en openlijk fascisme steeds meer toe. Op een aantal plekken wordt de SS openlijk geëerd. De bedreiging door het fascisme is in Europa sinds 1945 niet meer zo groot geweest. Wie de sponsors van dit alles zijn hebben we boven gezien. Toen de Maidanopstand begon werd er gezegd dat het een opstand tegen de oligarchen was.  Nu hebben de oligarchen en de fascisten samen de complete macht.

Wat merkt de gemiddelde burger van de Oekraine van dit alles? Ten eerste is het dagelijks leven ontwricht. Het land is compleet failliet en wordt door het westen in stand gehouden. Dit betekent dat veel dingen niet meer te krijgen zijn. Iedere dag trekken mensen de grens over naar Polen om te proberen nog wat te bemachtigen of een baantje te vinden. De taferelen bij de grensposten zijn chaotisch. Zowel het licht als de verwarming vallen geregeld uit waardoor mensen hun huizen op andere manieren proberen te verwarmen. Het aantal branden, inclusief slachtoffers, neemt toe met het koude weer. Er heerst een algemene angst stemming. Niemand durft iets tegen de junta te zeggen omdat de fascisten dan wraak komen nemen. Overal is controle en iedereen die iets zegt dat als pro-Russisch kan worden gezien is in levensgevaar. De enige industrie die groeit, is de verf industrie; de nationalisten schilderen alles in geel en lichtblauw, de kleuren van de Oekraïense vlag. Zelfs een aantal huisdieren ontkomt hier niet aan.

Daar komt nog bij dat de fascistische indoctrinatie steeds grotere vormen aanneemt. Dit is zichtbaar in de media, maar bijvoorbeeld ook op de scholen waar soldaten van de fascistische eenheden lezingen houden en vlaggetjes uitdelen. Kinderen met Russische namen worden geïntimideerd en gepest. De willekeur  regeert, en het is nog maar de vraag hoe lang de bevolking dit accepteert. Er zijn al geregeld protesten tegen de mobilisatie waarbij steeds meer mannen worden opgeroepen voor de oorlog in Novorossia. Velen komen echter nooit meer terug en tegen hun families wordt gelogen over hun lot. De Kiev junta heeft immers nog nooit accurate verliescijfers gegeven, en de duizenden verliezen worden verzwegen. De families eisen antwoorden en anderen proberen hun mannen tegen te houden als de oproep komt. Ook de desertie uit het leger is nog nooit zo groot geweest. De algemene verwachting is dat het hele regime binnen afzienbare tijd in elkaar zal storten. Dit was allang gebeurd als het Amerikaanse Keizerrijk en de EU niet steeds de boel op de been hadden gehouden. Maar hoe lang dit nog goed kan gaan hangt van de bevolking af. Nu al zien we dat in een aantal plaatsen waar de Kiev fascisten de macht hebben partizanen groepen ontstaan. Zij vallen leger colonnes aan en steken opslagplaatsen van het leger in brand. 

Al deze bovengenoemde Nazimisdaden gebeuren midden in Europa, met steun van de Europese regeringen, inclusief de regering van Rutte in Den Haag. Men volgt de Amerikaanse lijn en steunt de fascisten. De oorlogsmisdaden worden genegeerd en men doet als of Novorossia niet bestaat. De wil van de bewoners daar en van de bewoners van de Krim doet er niet toe in de arrogante ogen van de Amerikanen en de Europeanen.  Men gaat mee in de moordpraktijken van Porochenko en Komolski en geeft openlijk steun. Daar komt nog bij dat alle Europeanen mogen meebetalen aan het gas voor de Oekraine. Het land heeft zelfs immers geen cent. Dat is de realiteit en de uitkomst van het beleid van het Amerikaanse Keizerrijk en haar lakeien in west Europa. De Europese burgers moeten betalen voor het aan de macht houden van de fascisten in Kiev. Dieper kan men in feite niet zinken.
 
Is het dan verwonderlijk dat Rusland een andere route kiest en steun geeft aan de mensen die zich verzetten tegen de misdaden van het Amerikaanse Keizerrijk. Nee, dat is niet verwonderlijk. Het is de enige manier om aan de misdadige aanvallen en de politiek van Washington te ontsnappen. Rusland en president Poetin zijn op dat gebied de enige hoop. Vandaar ook de haatcampagne tegen Rusland waar we iedere dag mee te maken krijgen. Poetin boezemt de Amerikanen en de Europese leiders angst in. Dat is het enige goede nieuws dat we op dit moment kunnen melden. Intussen blijven we alert en zullen steeds opnieuw ons licht laten schijnen op de misdaden van het Amerikaanse Keizerrijk. Een rijk wat, net als alle andere grote rijken, op een dag verdwenen zal zijn.