vrijdag 27 juli 2012

Vertrouwen in het kapitalisme naar diepte punt

Het was al bekend dat veel mensen niet blij zijn met de ontwikkeling van de vrije markt en het kapitalisme in het algemeen. Maar uit een onderzoek gedaan door een instituut in Washington blijkt nu dat grote delen van de volkeren het vertrouwen in het kapitalisme volledig kwijt zijn. Het instituut interviewde 26.000 mensen in 21 landen. De resultaten zijn schokkend voor de aanhangers van de vrije markt. In veel landen, waaronder Spanje, Italië, Griekenland, Polen en Rusland is het aantal mensen dat blij is met de huidige economie tot 30% of minder gedaald. Zelfs veel Amerikanen zien het kapitalisme niet meer zitten. Ze geloven niet meer dat de vrije markt hun problemen kan oplossen, en vele denken dat het allemaal nog erger gaat worden.

Er zijn nog wat uitzonderingen. In Duitsland, Brazilië en Turkije zijn de mensen nog redelijk tevreden. Maar de vraag is hoe lang dat zal duren, want de crisis maakt voor niets halt. Integendeel, bijna overal zien we de werkloosheid stijgen. Vooral de jongeren zijn hiervan het slachtoffer. In Spanje, bijvoorbeeld, is meer dan 50% van de jongeren werkloos. De regeringen van de grote kapitalistische landen beweren dat alleen hard werk en bezuinigingen de oplossing kunnen brengen. Maar dat gelooft bijna niemand meer.
Het zijn allemaal woorden om tijd te winnen en de moed er nog enigszins in te houden. Maar loze woorden verliezen op een zeker moment hun kracht. Ook in Nederland is dat goed te zien. Volgens het BKR, dat de schulden registreert, raken steeds meer mensen diep in de schulden. De achterstanden lopen langzaam, maar zeker op en het aantal mensen dat hun hypotheek niet meer kan betalen is niet meer te tellen. Intussen klagen de Voedselbanken steen en been omdat ze de vraag niet meer aan kunnen door het toenemende aantal cliënten. Ze hopen zelfs dat er meer stroomstoringen zullen optreden zodat de supermarkten de voorraad weer wat kunnen aanvullen omdat de bederfelijke producten niet meer te verkopen zijn.

Dat is de stand van zaken in het land van Rutte en de Jager in 2012. Veel mensen geven de schuld voor dit alles aan Europa en de Euro. Vooral de banken worden als schuldigen aangewezen. En terecht. Maar dit zijn natuurlijk deelterreinen. Dat steeds meer mensen het volledige kapitalisme de rug toe keren is veel belangrijker. Het geeft aan dat de leugens van de geldhaaien en hun politieke volgelingen niet meer worden geloofd. Voor het kapitalisme is dit het begin van het al heel lang noodzakelijke einde. Ook de leugen dat er geen alternatief zou zijn wordt niet meer geloofd.
Mensen zijn nog niet massaal overtuigd van het socialisme, maar dat zal zeker de volgende stap zijn. Uiteindelijk zal bewezen worden dat alleen een socialistische maatschappij de problemen van de mensheid kan oplossen. Alleen door het verwijderen van de kapitalistische parasieten kunnen we tot een beter en eerlijk leven komen. Het idee dat het kapitalisme te hervormen is, heeft geen enkele kans meer. De huidige crisis is het volledige bewijs. Een ieder die nu nog rentmeester voor het kapitalisme wil zijn graaft zijn eigen graf. Hervormingen zijn een gepasseerd station. Alleen een volledige omverwerping van het van het kapitalisme kan de weg vrij maken voor een socialistische maatschappij, en een betere toekomst.

Dit zal er ook zeker van komen, maar er is nog veel strijd voor nodig. En we zullen ook offers moeten brengen. Maar als we geloven in die nieuwe toekomst, zullen we deze problemen oplossen en de barrières afbreken die ons nog tegen houden. De wereld beweegt in de juiste richting en dat stemt optimistisch. Nog even en de trein zal niet meer te stoppen zijn. Wie dan nog op de spoorbaan zit zal een hoge prijs betalen. De dagen van het vrije markt kapitalisme zijn geteld, daar bestaat geen twijfel meer aan.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten