donderdag 22 maart 2018

AFRIN; KOERDISTAN'S DRESDEN


We hebben er al eerder melding van gemaakt, in Afrin vecht het Koerdische volk al weken lang voor haar leven. Natuurlijk heeft zo'n strijd iets heldhaftigs. Niet opgeven, vechten tot de laatste kogel. Jammer genoeg is dat soms zelfs niet genoeg. Intussen zijn Turkse troepen, samen met de islamistische terroristen, waar ze gemene zaak mee maken, Afrin binnen gedrongen. De bevolking is geëvacueerd, en de Koerdische milities beginnen nu een guerrilla oorlog tegen de moordbendes van Erdogan. Deze manier van vechten zal meer succesvol zijn dan een frontenoorlog. Het is immers niet makkelijk om een NAVO leger met normale middelen tegen te houden. Maar in een guerrilla oorlog ligt dit anders. Een guerrilla leger is niet te verslaan en altijd in het voordeel tegen een regulier leger. We kunnen dus gerust aannemen dat er nog vele Turkse soldaten en andere moordenaars in kisten naar huis terug zullen keren.

Maar er zit ook een andere kant aan deze strijd. Want er wordt niet alleen gevochten in Afrin, de stad en dus ook haar burgers zijn wekenlang constant gebombardeerd door de Turken. Sirenes, schuilkelders en angst. Het ging 24 uur per dag door. Slachtoffers bleven natuurlijk ook niet uit. Cijfers zijn moeilijk te krijgen, maar het zullen er vele honderden zijn. Daarom ook kunnen we zeggen dat Afrin Koerdistan’s Dresden is geworden. Afrin is immers een cultuurstad, en dat was Dresden ook. Daar houdt de vergelijking ook nog niet op. Dresden was geen militair steunpunt, maar toch werd de stad door de Britten en de Amerikanen in 1945 platgegooid. Precies zoals nu met Afrin is gebeurd. Terwijl dit gaande was keek de wereld toe. Niemand kan deze keer zeggen dat ze het niet hebben geweten. Vele mediakanalen hebben naar buiten gebracht wat er met Afrin gebeurde. Maar nog steeds keek de wereld elite de andere kant op.

Steeds opnieuw “vergeten” de oorlogsvoerders dat het verboden is om burgerdoelen te bombarderen. Dat de burgerbevolking nooit als een doel mag worden gezien. Het staat in verdragen en conventies. Presidenten en premiers hebben er hun handtekening onder gezet. Maar het maakt geen enkel verschil. Al vele jaren zien we dat terreurbombardementen gericht tegen de burgerbevolking gewoon doorgaan. Niemand wordt hier voor berecht, en niemand beland in de gevangenis. Vele steden zijn intussen doelwit geweest. Warschau, Rotterdam, Coventry, Dresden, de steden in Vietnam en Cambodja, steden in Irak en Afghanistan, de Servische steden, Halabja en nu dus Afrin. Het is makkelijk om deze laffe manier van oorlogsvoeren in te zetten tegen vrouwen en kinderen, tegen oudere mensen en zieken. De zieke geesten die dit soort dingen bedenken krijgen er zelfs onderscheidingen voor. Je blijft je afvragen hoe diep de mensheid eigenlijk nog kan zinken.

Maar dan maken we een fout. Het gaat niet om de mensheid, maar om de geldgierige elites die de dienst uit maken. Als de gewone mensen het voor het zeggen hadden bestonden terreurbombardementen niet. Daar heb je slagers als Erdogan voor nodig. En hij staat niet alleen. De Amerikaanse leiders, de NAVO generaals en vele anderen in de wereld elite schrikken er niet voor terug om duizenden onschuldige levens van de kaart te vegen. Als hun belangen in het geding komen is geen enkel leven een cent meer waard. En achteraf wordt er over gelogen en bedrogen. Niemand is ooit ergens verantwoordelijk voor. Sterker nog; uiteindelijk komen er zo veel leugens aan te pas dat het er op gaat lijken dat de slachtoffers van de terreurbombardementen zelf de schuld dragen. Hiervoor gebruikt men onderzoeken, geheime diensten en gekochte wetenschappers. Als er geld op tafel komt is bijna iedere onderzoeker of wetenschapper te koop. Er zijn uitzonderingen, maar het zijn er weinig en zij worden nauwelijks gehoord.

We hebben Afrin aan het begin vergeleken met de Duitse stad Dresden. Misschien kent niet iedereen het verhaal van deze stad, die als een van de mooiste in Europa gold. Dresden was de hele oorlog niet gebombardeerd, tot februari 1945. Voor alle duidelijkheid, Duitsland had toen de oorlog al verloren, en de capitulatie zou over een paar maanden een feit zijn. Toch werden de Britse en Amerikaanse luchtmachten in februari 1945 naar Dresden gestuurd, een stad zonder militair belang, en met nauwelijks industrie, maar wel vol gepakt met vluchtelingen uit het oosten. Dit waren meest vrouwen en kinderen, en verder oudere mannen die niet meer naar het front konden. In drie aanvallen met honderden bommenwerpers werd Dresden met de grond gelijk gemaakt. Er werd gebruik gemaakt van een bijzondere manier van bombarderen om een zogenaamde vuurstorm te ontketenen. In een paar uur tijd werden duizenden mensen gedood. Mensen die probeerden te vluchten werden nog beschoten door Amerikaanse jagers.

Er bestaat geen twijfel aan dat dit een oorlogsmisdaad was. Maar niemand is ooit voor het vernietigen van Dresden voor de rechtbank gezet. Het is eigenlijk nog veel erger, want de Amerikanen, de Britten en de huidige Duitse autoriteiten zijn al jaren bezig om de ramp kleiner te laten lijken dan dat het werkelijk was. Door de vele vluchtelingen, die niet geregistreerd waren, wist niemand hoeveel mensen er precies in de stad waren. Kort na het bombardement ging men er vanuit dat er tussen de 250.000 en 500.000 mensen waren omgekomen. Maar dat cijfer mocht geen standhouden want dan zouden de Britten en Amerikanen officieel van een oorlogsmisdaad kunnen worden beticht. Na jaren van onderzoek en geschiedvervalsing beweerd men nu dat er 20.000 tot 25.000 slachtoffers waren. In Dresden gelooft niemand dit. Maar de overwinnaars schrijven de geschiedenis en komen zo met alles weg.

Als de geschiedenis van Afrin wordt geschreven zal het niet anders zijn. Turkije is nog steeds lid van de NAVO en zal altijd steun van de rest van deze misdadige organisatie krijgen. En de islamistische bendes die door Turkije zijn ingezet worden ook door anderen gebruikt, dus zal er ook geen vinger naar deze moordenaars wijzen. De conclusie kan alleen maar zijn dat de Koerden er weer alleen voor staan, zoals al zo vaak in de geschiedenis. Maar de strijd is nog lang niet verloren. Een guerrilla oorlog tegen de Turken en hun handlangers kan eigenlijk alleen maar succesvol zijn. En, om bij het thema van de Tweede Wereld Oorlog te blijven, het is zeker niet uitgesloten dat Afrin uiteindelijk het Stalingrad van de Turken gaat worden. In 1942 leek Stalingrad ook verloren, en hadden de Duitsers grote delen van de stad in handen. Met de soldaten van het Rode Leger gaven niet op en vochten voor ieder huis en voor iedere verdieping. Na veel offers wonnen zij de strijd, en was het lot van de Duitsers bezegeld. Niemand kan zeggen dat in Afrin niet hetzelfde zal gebeuren. Met de moed der wanhoop is heel veel mogelijk. En een ding is zeker, aan moed heeft het Koerdische volk nooit gebrek gehad. Een overwinning is dus nog lang niet uitgesloten.