donderdag 10 augustus 2017

EEN HALF EI IS BETER DAN EEN LEGE DOP – OF TOCH NIET?

Er gaat bijna geen jaar voorbij of er ontstaat een schandaal over de veiligheid van ons voedsel. Of het nu gaat om paardenvlees, gevaarlijk komkommers of nu weer de eieren, steeds opnieuw blijkt dat er veel meer aan schort dan dat er aan deugd. De term “smakelijk eten” kunnen we eigenlijk net zo goed afschaffen. Ook een andere slogan “weet wat je eet”, heeft eigenlijk geen waarde meer. Het schandaal rond de eieren bewijst opnieuw dat we er totaal geen weet van hebben wat we eten, en wat de gevolgen zijn van de zaken die we via ons eten binnen krijgen. Als we gezond willen eten zal het roer om moeten. En niet zo’n beetje ook.

Een ander punt dat door de eierencrisis opnieuw wordt bevestigd is dat er van echte onafhankelijke controles op de veiligheid van het voedsel geen sprake is. De zogenaamde waakhonden zitten zo dicht op de industrie dat ze praktisch alles laten door gaan, en alleen alarm slaan als het helemaal niet anders meer kan. Een bewijs hiervoor is dat er vorig jaar waarschijnlijk ook gif in de eieren heeft gezeten, maar toen is er niets aan gedaan omdat de veiligheidsniveaus anders lagen. Als of dat voor de gezondheid iets uitmaakt. Gig is gif en daar valt niet aan te tornen, wat een stel gewetenloze ambtenaren ook zegt. Ook het feit dat dit soort zaken altijd heel klein begint, en dan plotseling tot ontploffing komt, geeft aan dat van de controles eigenlijk helemaal niets deugd. We worden voorgelogen en bedrogen waar we zelf bijstaan.

Het kan zelfs nog gekker. Het bedrijf uit Barneveld dat het gif in de kippenstallen heeft gebruikt heeft geen registratie en ook het personeel is niet gediplomeerd. Niemand die daar ooit achter heeft gekeken. Waar zijn dan de waakhonden en de controle-instanties? Als verzachtende omstandigheid zou je nog kunnen denken dat ze allemaal hebben zitten slapen. Maar dat is niet het geval. Ze zien wel degelijk wat er gebeurd, maar laten het gaan omdat het slecht is voor de bedrijven, voor de export en uiteindelijk de winsten. Want dat is altijd het sluitstuk en de hoofdzaak, het feit dat er winst gemaakt moet worden. Als de veiligheid van het voedsel dan in de weg staat wordt er snel weggekeken. Immers wij kunnen toch niet checken wat er achter de schermen allemaal wordt afgeknoeid. Wij mogen betalen en het verontreinigde voedsel eten tot de dood er op volgt. Zo ernstig is het namelijk.

Als een minkukel als Van Vollenhoven al gaat zeggen dat hij geen vertrouwen meer heeft in de veiligheid van het voedsel, moet het er wel heel slecht voorstaan. Hij is immers onderdeel van het systeem en dus de heersende klasse. Dit soort figuren trekt niet zo snel aan de bel, omdat het hun vriendjes in de buidel treft. Doen ze wel de mond open, kunnen we er gerust vanuit gaan dat het goed mis is. Dat geldt overigens niet alleen voor wat er in het voedsel zit, maar ook hoe het wordt geproduceerd. Is er nog iemand die gelooft in labels als: scharreleieren, vrij uitloopeieren, of de mooiste van allemaal, blije kip eieren? Voor vlees geldt hetzelfde. Een label is snel geprint en een stempel is snel gezet. Maar wie controleert of dit allemaal wel klopt? En wie gaat na of biologisch wel echt biologisch is? Precies, dezelfde figuren die wegkijken als er weer eens iets in het voedsel zit wat er niet thuishoort. Verder bewijsvoering is eigenlijk niet nodig. In België gaat men nog verder, daar is het schandaal de hele zomer verzwegen. Zogenaamd in het belang van het onderzoek.

Er is niets in de westerse wereld waar zo veel oplichterij aan te pas komt als aan de productie van voedsel. Maar moeten we daar verwondert over zijn? Nee, natuurlijk niet. Zo lang ons voedsel in handen is van het kapitalisme en het alleen maar gaat over winst en niet over de mensen, zal de situatie alleen maar erger worden. Dan zullen het aantal enge en vreemde ziektes blijven toenemen, immers de stille getuigen van deze knoeierij bevolken de begraafplaatsen en kunnen weinig bewijs meer leveren. En, het volgende schandaal loert al weer om de hoek. Dan zien we weer hysterisch gekrijs in de media en gejammer over de miljoenenschades voor de producenten en supermarkten. Als dan de wind weer is gaan liggen, gaat alles weer gewoon door als voorheen. Het winstmotief blijft, dus waarom zou er ook iets veranderen. Intussen mogen wij ons platgezegd blijven dood vreten.

Een groot deel van de verantwoordelijkheid voor dit alles ligt bij de Europese Unie. Het beleid van deze misdadigers werkt de boven beschreven toestanden in de hand. Er moet steeds meer en sneller geproduceerd worden, en dan is er nog het idiote gesleep met voedsel van het ene land naar het andere land. De gevaren komen dus van alle kanten. Om toch nog aan hun winsten te komen zullen de producenten alles doen om de kosten zo laag mogelijk te houden. Dat de post veiligheid dan als eerste geschrapt word staat zonder meer vast. Als er dan ook nog niemand werkelijk controleert maakt de gelegenheid de dief.


Zolang het kapitalisme hier de dienst uitmaakt zullen dit soort schandalen zich blijven herhalen. We zeiden het al; het gaat allemaal om de winst. Daar zijn zowel wij als de dieren het slachtoffer van. Nu zullen er stemmen opgaan die zeggen dat we dan allemaal maar vegetariër moeten worden of zelfs veganist. Dat kan natuurlijk, maar het zal weinig verschil maken. Ook de producten die je dan eet worden voor de winst geproduceerd, dus kan ook in die sector geknoei en oplichterij niet worden uitgesloten. Ons eigen voedsel allemaal zelf produceren zal moeilijk gaan. Er zit dus maar een ding op; het kapitalisme afschaffen en de productie zelf controleren. Niet af en toe, of met een steekproef, maar overal en altijd. Tot dat moment is aangebroken, kunnen we alleen maar zeggen; smakelijk eten!