donderdag 9 februari 2017

KLEURENREVOLUTIE IN AMERIKA

Een veel gehoorde Russische grap zegt dat er in Amerika nooit een kleurenrevolutie zal plaats vinden, omdat er geen Amerikaanse ambassade staat. Toch lijken de ontwikkelingen van de laatste weken richting een kleurenrevolutie te wijzen, dus een door reactionairen georganiseerde “opstand” die meestal eindigt in dood en verderf. Het concept voor een kleurenrevolutie is uitgewerkt door de Amerikaanse politieke elite, en een hele serie landen is er slachtoffer van geworden. Nu is de elite die het in Amerika jarenlang voor het zeggen heeft gehad in de problemen, en het is dus niet verwonderlijk dat ze hun kwalijke praktijken in eigen land gaan uitvoeren. De politieke elite, die door Trump werd verslagen tijdens de verkiezingen, heeft zich daar nooit bij neergelegd. Men is op zoek naar iedere kans om Trump onderuit te halen. Het zogenaamde inreisverbod bood zo’n kans, samen met al het nepnieuws er om heen.

Wat was er precies aan de hand? Trump gaf bevel om mensen uit 7 moslimlanden tijdelijk niet Amerika binnen te laten. Het ging om landen waar islamitische terroristen het meest actief zijn. Dat Amerika door eigen toedoen in die landen veel vijanden telt is geen geheim. Dat er dus eens iemand op het idee zou komen om terug te slaan is zeker niet denkbeeldig. Trump blokkeerde mensen uit die 7 landen tijdelijk, om in de tussen tijd een nieuw controle systeem op te zetten wat de terroristen er uit zou moeten filteren. Als dit systeem eenmaal stond zou het verbod weer worden opgeheven. Dat was eigenlijk alles. Dat zo’n filtersysteem ook in Europa hard nodig is bewijzen de aanslagen van de laatste jaren. Trump wilde de situatie, die in Europa praktijk is in Amerika voorkomen.

Echter, onmiddellijk na het bekend maken van de beslissing barste er een hysterisch protest los waarbij het nodige nepnieuws een grote rol speelde. Zo werd beweerd dat alle moslims uit Amerika werden geweerd, alle moslimlanden waren getroffen en dat het hele inreisverbod was gebaseerd op racisme. Zelfs in de NOS berichtgeving waren dit soort onwaarheden af en toe te vinden. Overal in Amerika en Europa gingen groepen de straat op om tegen het verbod te demonstreren. Maar ging het deze groepen om het inreisverbod of om Trump zelf? Dit laatste lijkt het geval. Immers tijdens zijn tijd in het Witte Huis blokkeerde Obama vluchtelingen uit Irak voor 6 maanden omdat hij bang was voor aanslagen. Er was toen geen enkel protest. Daar komt nog bij dat de mensen die nu de straat opgingen nergens te zien waren toen Amerika moslimlanden platbombardeerden en miljoenen mensen de dood in joeg. Er zaten dus wel degelijk andere krachten achter de protesten, inclusief Soros en de Clinton’s.

In Nederland ontdekte de PvdA dat men in een grijs verleden ook nog een demonstratietraditie had gekend, en organiseerde een protest tegen Trump op het Malieveld. Het is geen geheim dat de PvdA achter Clinton stond tijdens de verkiezingen en ook nu nog op de bres staat voor de politieke elite die door het Amerikaanse volk aan de kant is gezet. Sociaal democraten kunnen alleen maar tegen het verlies van anderen. Eigen verlies door eigen schuld wordt nooit geaccepteerd. Achter de gang van de sociaal democraten naar het Malieveld zaten dus dezelfde figuren als achter de protesten in Amerika zelf. In de rest van Europa was het niet anders.

Het gaat er niet om Trump de hand boven het hoofd te houden, maar we moeten goed begrijpen dat er in Amerika een gevecht gaande is tussen een fractie van de zakenwereld en de verslagen elite. De kans is groot dat Trump uiteindelijk minder gevaarlijk is dan de oude elite van de neocons, ook wel bekend als de war party, de partij van oorlog. Laat niemand de fout maken om zich voor het karretje van deze moordenaars te laten spannen. Miljoenen hebben daarvoor al de hoogste prijs betaald. Dat de neocons het niet kunnen laten om conflicten verder op te stoken bewijst de toename van de strijd in de Donbass eind januari. Na een bezoek van de neocon McCain en een andere oorlogshitser begonnen de Kiev fascisten een zogenaamd “kruipende” offensief. Er werd met zware wapens op de steden in de vrije republieken geschoten en er vielen veel burgerslachtoffers. De fascisten werden door de Milities teruggeslagen, maar het doel van de Kiev actie was duidelijk; opnieuw proberen om Rusland tot oorlog te provoceren.

Dat is precies wat de neocons steeds voor ogen heeft gestaan, en ze proberen door de escalatie Trump mee te trekken in dit streven. Tot nu toe zonder succes, want Trump heeft Kiev per telefoon laten weten dat hij geen extra geld of militaire steun zal sturen. De fascisten in Kiev hebben tijdens de Amerikaanse verkiezingen Clinton gesteund, en verschillende Oekraïense oligarchen hebben geld in de Clinton campagne gestoken. Dat zal Trump zeker niet vergeten zijn. Kiev probeert nu Trump aan zijn zijde te krijgen omdat er zogenaamd een grotere dreiging zou zijn. Maar daar schijnt Trump door heen te prikken. Dat is slecht nieuws voor de fascisten, en we kunnen dan ook niet uitsluiten dat Kiev uit wanhoop een nog groter offensief zal starten. Zo als gebruikelijk zullen ze verliezen, maar het zal wel veel levens kosten.

De strijd tussen de verschillende groepen in Amerika zal zeker nog meer problemen creëren, zowel in de Donbass als ook in andere gebieden. De oude Amerikaanse elite probeert in ieder geval een deel van de macht vast te houden, en dat zal tot nog meer onderlinge strijd leiden. Intussen hebben de rechtbanken inde VS het inreisverbod voorlopig opgeschort, maar daar laat Trump het niet bij zitten. De juridische strijd zal nog wel even duren, en in een nieuwe zet heeft Trump aangekondigd dat de controle op mensen die uit moslimlanden komen verscherpt zal worden. Dat betekent langere wachttijden en nog meer chaos.

Voor Europa is dit alles geen enkel probleem. Zolang de verschillende groepen in Amerika met elkaar vechten, moeten ze zich met interne dingen bezighouden. Dat zal Amerika verzwakken en biedt een prachtige kans voor de Europese volkeren om eigen beleid te ontwikkelen en zelf beslissingen te nemen, weg van de Amerikaanse druk en bemoeizucht. Als dit goed wordt aangepakt kan er een heel ander Europa ontstaan. Dit proces zal worden bemoeilijkt door Duitsland, dat zoals gebruikelijk, de Amerikaanse kant zal blijven trekken. Maar ook de Duitsers zijn verdeeld, en dus minder slagkrachtig dan eerder.


We staan aan de vooravond van een hele interessante tijd, die de kaarten in Europa opnieuw kan schudden. Sinds begin jaren 90 heeft Amerika de alleen heerschappij in de wereld gehad, gesteund door een stel hersenloze Europese leiders, en we kunnen dagelijks zien wat een puinhoop dat heeft opgeleverd. Er zullen nu nieuwe kansen komen, waarvan het zaak is om die zo snel mogelijk aan te grijpen. Dit soort mogelijkheden is er vaak maar voor een korte periode. Intussen moeten we wel de oorlogshitsers goed in het oog houden om een grote oorlog in Midden Europa te voorkomen. Zij zullen geen enkele kans onbenut laten.