donderdag 28 april 2016

THE END OF EUROPE AS WE KNOW ITWe hebben al een aantal malen geschreven dat Europa wordt bedreigd, en dan hebben we het niet over de idioten die zich jihadisten noemen. Zij zijn weliswaar onderdeel van het probleem, maar de ware bedreiging is veel groter en beter verborgen. Europa is hard op weg om met volle kracht op de zelfvernietigingsknop te drukken. De bedreiging komt niet alleen van buiten, maar juist vooral van binnen. Een sluipend gevaar dat in de laatste maanden in snelheid is toegenomen. We kunnen alleen maar waarschuwen en hopen dat de ogen open gaan. Er is niet veel tijd meer te verliezen.

Al vele jaren is Europa een continent dat als zwak werd gezien door de onderlinge strijd en afgunst. De verschillende landen en volkeren kwamen op voor hun eigen rechten en belangen. Daar moest verandering in komen en er werd een proces in gang gezet dat uiteindelijk heeft geleid tot het ontstaan van de Europese Unie. Een van de doelen was economische samenwerking, maar gelijktijdig was er ook de gedachte dat een verenigd Europa sterker zou staan in de wereld. Er waren zelfs fanatiekelingen die droomden van een Verenigde Staten van Europa. Een superstaat dus, waar alle Europese landen ondergeschikt aan zouden zijn. Zo ver is het nooit gekomen, omdat de tegenstand tegen een superstaat te groot is.

Maar intussen is wel gebleken dat in plaats van een sterker Europa, de Europese Unie en haar voorlopers een continent hebben geproduceerd dat alleen maar zwakker en kwetsbaarder is geworden. Voor grote delen mogen de lidstaten niet meer opkomen voor de eigen belangen en daardoor liggen grote beleidsterreinen onder de autoriteit van de EU. Dat is ook nog niet het hele verhaal, want in feite ligt de macht nu in handen van een of twee grote landen, met Duitsland als de onofficiële baas van de EU. Natuurlijk wordt dat niet zo gezegd, maar de praktijk wijst uit dat Duitsland op bijna elk gebied het laatste woord heeft.

Het is ook geen geheim dat Duitsland zijn orders direct uit Washington ontvangt. Een goed voorbeeld hiervan hebben we in de afgelopen dagen kunnen zien toen Merkel achter de bezoekende Obama aankroop als of hij een godheid uit de hemel was. Het doel van het bezoek van deze mislukte president was duidelijk; Europa dwingen om het misdadige TTIP handelsverdrag te accepteren wat van Europa nog meer een slaaf van Amerika zal maken als nu al het geval is. Het verdrag zal Europa op veel terreinen verlagen tot het Amerikaanse niveau, terwijl de kapitalisten aan de overkomt van de oceaan de winsten opstrijken. Merkel is natuurlijk een prachtig instrument om dit verdrag, dat voor grote delen geheim is, aan de rest van de Europese landen op te leggen. Obama heeft zijn instructies gegeven en hij heeft zijn werktuig goed geprogrammeerd.

Maar deze loopjongen van het Amerikaanse groot kapitaal ging nog veel verder. Toen hij in Groot Brittannië was benadrukte hij dat hij wil dat het land in de EU blijft. Deze armzalige mislukkeling had de gore moed om in te grijpen in de Britse interne politiek, wat tegen alle conventies is. Hij deed zijn best om zijn wil op te leggen aan de Britten die in juni stemmen over het verblijf in de EU. Obama vond het zelfs niet voldoende om zijn mening te geven over deze zaak. Hij overschreed de grens nog verder door het Britse volk direct te bedreigen. Obama beweerde op TV dat als Groot Brittannië de EU verlaat het veel moeilijker zal worden om handelsovereenkomsten te sluiten. Het kon zelfs 5 of 10 jaar langer duren. Het geeft aan hoe ver deze zogenaamde democraat wil gaan om zijn zin door te drijven. Het is te hopen dat de Britten dit als aanleiding nemen om juist tegen de EU te stemmen.

Deze hele zaak geeft aan dat de Yanken gewoon met Europa kunnen doen wat ze willen. Iedere gril en iedere opgelegde maatregel wordt gewoon uitgevoerd. De voorbeelden zijn vlak voor onze ogen. Kijk maar naar Rutte die met zijn lompe liberale poten gewoon over de Nee stem van het Nederlandse volk met betrekking tot het Oekraïne verdrag heen loopt. Kijk maar naar de armetierige oppositie in de Tweede Kamer die dit gewoon laat gebeuren. Een beter toonbeeld van de geestelijke corruptie van de huidige politiek is in feite niet te vinden. Weer kunnen de Amerikanen, die de huidige Oekraïne hebben gecreëerd, gewoon hun gang gaan. Weer zijn het de Europeanen die met lege handen achter blijven en de prijs mogen betalen voor dit corrupte wanbeleid.

De vijanden van Europa, want de Amerikanen zijn onze vijanden, zien en ruiken de zwakte, en slaan dan ook meedogenloos toe. Overigens niet alleen de Amerikanen, maar ook de Turken. De bloed dictator Erdogan pleegt openlijk chantage en de Europese leiders zwijgen. Hij laat een Duitse komiek aanklagen die hem zou hebben beledigd, en Merkel staat het toe. Kruipend voor deze aftandse Ottomaan verschuilt zij zich achter het juridisch proces. Weer kiest zij voor Erdogan, tegen haar eigen mensen. Je vraagt je af hoe ver ze hier nog mee kan gaan. Dat antwoord weten alleen de Duitsers.

Erdogan gaat intussen gewoon door met zijn kruistocht tegen Europa. De ene dag bedreigt hij België omdat men een Koerdische demo toelaat. Een andere keer bedreigt hij Zweden omdat de Zweedse TV een documentaire wil uitzenden over de Armeense genocide. Gelukkig hebben zowel België als ook Zweden niet aan de druk toegegeven. Kijk ook hoe het in Nederland gaat. De Turkse overheid stuurt een brief waarin Turken in Nederland worden opgeroepen om beledigingen van Erdogan te melden. Later wordt dit deels teruggetrokken, maar niet als gevolg van een keihard Nederlands antwoord. Over een kleine beetje meer dan ongerustheid werd door de Nederlandse regering niet gerept. De kliklijn is er dus nog steeds, alleen in een andere vorm.

Deze zwakke reactie spoorde Erdogan natuurlijk aan. Dat is bij fascisten altijd zo als ze bloed ruiken. Dus liet hij een Turks Nederlandse columniste oppakken die beledigende tweets zou hebben geschreven. Ze werd vrijgelaten, maar mag Turkije niet uit. Om de zaak af te ronde liet Erdogan zijn kettinghonden in breken in het huis van diezelfde columniste in Amsterdam West. Je zou denken nu komt de Nederlandse regering eindelijk uit zijn pijp. Maar niets van dat alles. De rat Koenders mompelt wat over juridische bijstand en gesprekken met de Turken. Maar daar blijft het bij. Weer staan de Europeanen, in dit geval Nederland, met lege handen. Bang als men is voor de handelsbetrekkingen en een nieuwe stroom vluchtelingen. Weer kunnen onze vijanden hun gang gaan.

Is het niet tijd dat de Europese landen tegen Erdogan zeggen dat hij naar de hel kan lopen met zijn fascistische en corrupte AKP? Is de tijd niet gekomen dat, als de Europese leiders het niet durven, dan tenminste de Europese volkeren Erdogan een opgeheven middelvinger laten zien? Is de tijd niet eindelijk gekomen dat we afrekenen met de vijanden die denken dat ze van Europa hun eigen speeltuin kunnen maken?

Ons antwoord op deze vragen is: Ja, het is tijd. Tijd om de Europese zogenaamde leiders aan de kant te zetten en de EU op te blazen. Tijd dat er een Europa komt van de volkeren waarbij we zullen vechten voor onze eigen rechten en belangen, en ons niet meer laten uitbuiten door buitenlandse mogendheden die hier niets te vertellen hebben. Die hier in feite geen donder te maken hebben. Als de huidige lijn wordt door gezet blijft er van Europa alleen maar een armzalige kolonie over. We weten wie hier voor verantwoordelijk zijn. We zien ze immers iedere dag. Niet alleen de systeempolitici, maar ook de bankiers, de zogenaamde industriële kopstukken en hun leugenachtige verlengstukken in de pers.

Uiteindelijk kunnen we deze strijd alleen winnen als we onze vijanden kennen, en in staat zijn om een duidelijke lijn tussen ons en deze vijanden te trekken. We moeten ons niets meer laten zeggen door het systeem en haar leugenaars. We kennen immers hun smerige praktijken en hun neiging om over lijken te gaan. Onze voorouders hebben ooit gevochten voor een betere toekomst. Of het nu gaat om de Russische revolutie of de Paasopstand in Ierland. Of het gaat om de communisten in Duitsland, die ook onder het Hitler regime gewoon doorvochten, of onze eigen Februaristakers van 1941.

Zij allemaal zagen hun vijanden en zagen het onrecht, en zijn waren niet bereid aan de kant te gaan ook al kon dit hun leven kosten. Hebben wij die vechtlust en dat bewustzijn verloren, of slaapt het alleen maar? Wij denken het laatste. De grote Ierse revolutionair James Connolly wijst ons de weg, ook nog 100 jaar na zijn dood. Daarom sluiten wij af met een van zijn uitspraken, die nog steeds de kern bevat van onze strijd voor een andere wereld: “De zogenaamde grootheden van deze aarde zijn helemaal niet groot. Ze lijken alleen maar groot omdat wij op onze knieën leven. STA OP!!!”