donderdag 3 maart 2016

75 JAAR FEBRUARISTRAKING; HET MEDIA VERHAALAls er een bijzondere herdenking op het programma staat hebben de media de neiging om groot uit te pakken. Er worden live uitzendingen gemaakt, documentaires geproduceerd en krantenstukken geschreven. Op het eerste gezicht zou je dit toejuichen. Maar als je wat verder kijkt, en een beetje op de hoogte bent van wat er in de Tweede Wereld Oorlog is gebeurd, zie je al snel dat men het met de waarheid niet zo nauw neemt. Er worden fouten gemaakt die op domheid berusten, feiten worden verdraaid en er wordt glashard gelogen. Vorige week werd herdacht dat de Februaristaking 75 jaar geleden was begonnen. Ook nu weer waren de media volop in actie. Laten we in een kort overzicht eens kijken hoe men in de verschillende programma’s en krantenartikelen met het verhaal van de staking is omgegaan.

Comité

We kunnen dit overzicht het best beginnen met het jaarlijkse krantje dat door het herdenkingscomité wordt uitgegeven. In dit krantje kunnen we al meteen de trend van de laatste jaren bespeuren, want de illegale CPN wordt niet genoemd als organisator van de staking. We zien dan gelijk de methode die men gebruikt om dit feit te verdoezelen. Men concentreert vooral op individuele mensen die bij de staking betrokken waren. Insiders weten dan meteen dat dit communisten waren, maar voor anderen, en zeker voor de huidige generaties is dat er niet uit te halen. Er wordt dus een beeld geschetst van individuele helden die allemaal een grote bijdragen hebben geleverd. Op zich klopt dat natuurlijk, maar als deze mensen niet vanuit een organisatie hadden gewerkt en de beschikking hadden gehad over een partijapparaat was het organiseren van de staking veel moeilijker geworden en waarschijnlijk zelfs onmogelijk geweest.

In voorgaande jaren stonden achter in het krantje altijd de namen van de donateurs afgedrukt. Hier was bij een aantal nog altijd te lezen dat ze oud CPN leden waren. Dit jaar zijn de namen uit het krantje verdwenen en zijn ze alleen nog op internet op te zoeken. Dat zullen natuurlijk veel minder mensen doen. Zo verliest de krant weer een stukje politiek gehalte. De redactie zal zeker zeggen dat er heel goede redenen zijn voor de verandering. Maar het komt ze natuurlijk ook wel goed uit dat de krant zo nog neutraler en dus leger wordt.
De Stakende Stad

Dan gaan we over naar de week voor de grote herdenking. De TV makers begonnen hun Februaristaking campagne met een nieuwe documentaire, met titel “De Stakende Stad”. Er werd vooraf gezegd dat het reconstructie zou zijn van de staking en de dagen die er aan vooraf gingen. Dat geeft het idee dat er een gedegen document zal worden neergezet, dat ook in de komende jaren gebruikt kan worden. Niets is minder waar. Het gaat bijna een uur lang over het betreuren van het feit dat er geen foto’s van de staking zouden zijn. Het is inderdaad jammer dat er weinig beeldmateriaal is, maar men vergat volledig dat er wel een foto is van stakende tramchauffeurs in de Sarphatistraat. Zelfs de “deskundige” van het NIOD repte hier niet over.

Ook beweerde men dat van de mensen die tijdens de grote razzia zijn opgepakt er geen namen bij de foto’s bekend zijn. Men claimde een kleine doorbraak toen door een vergelijk met andere foto’s een van de opgepakte mannen waarschijnlijk werd geïdentificeerd. Om het effect te vergroten werd vergeten dat al jaren geleden een van de mannen op de foto’s werd geïdentificeerd door een familielid. Hierover is toen uitgebreid geschreven in Hert Parool. Dat paste natuurlijk niet in de dramatiek van de film en werd dus weggelaten. Helaas was dit nog niet alles. Toen er werd gesproken over de knokploegen die er voor de staking in de Joodse buurt waren om de WA te weren, beweerde men dat het om volledig Joodse groepen ging. Dat is niet waar. Ook veel arbeiders uit andere delen van de Amsterdam, zoals de Jordaan en Kattenburg kwamen naar de Jodenhoek om bij de verdediging te helpen. Juist deze samenwerking, die aangeeft dat de Joden niet alleen stonden, werd niet genoemd. In feite werd door de documentairemakers gewoon weer gegeven wat de Duitsers in der tijd ook zeiden; dat alleen de Joden geweld gebruikten. Dit is niet zo maar een fout in de weergave, maar een opzettelijke verdraaiing.

Over wie de staking organiseerde zei de documentaire helemaal weinig. Ook hier werd weer de methode van de individuele mensen gebruikt. Alleen in een oud fragment dat was ingevoegd werd gezegd dat communistische arbeiders naar de bedrijven in Noord trokken om die aan het staken te krijgen. Verder werd de CPN en de leidende leden die betrokken ware niet genoemd. Als we dit allemaal optellen kunnen we vaststellen dat de documentaire een totale tijdsverspilling is geweest, en gelijktijdig een gemiste kans. Wie echt meer wil weten kan beter naar een oude aflevering van “De Bezetting” kijken die over de staking gaat.

Amsterdamse media

In de Amsterdamse media, Het Parool en At5 werd wel op de juiste wijze aandacht aan de staking besteed. Er werd duidelijk bijgezegd dat de CPN het initiatief had genomen, en dat dit inzet doorslaggevend was geweest. Men besteedde ook veel aandacht aan het feit dat het openbaar vervoer in Amsterdam een minuut stilstond op de dag van de herdenking. Daarnaast kwam Het Parool met een verhaal over 4 stakers die nu geïdentificeerd zijn en waarvan de belevenissen verteld kunnen worden. Hun politieke keuzes werden hierbij niet achterwegen gelaten. Ook was er een overzicht van de getuigenissen van Amsterdamse politiemensen die razzia’s voor de staking meemaakten. We kunnen gerust zeggen dat de geschiedenis van de politie in oorlogstijd een kwalijke schandvlek is, maar deze verhalen voegde toch wel iets toe aan het begrijpen van de situatie aan de vooravond van de grote staking.

Ook de Joodse site Jonet had een goed verhaal over de staking en over de organisatoren. Het vreemde was wel dat in dit artikel de Amsterdamse haven als dynamo van de staking wordt neergezet, hoewel het algemeen bekend is dat het vooral het personeel van de gemeentetram en andere gemeentearbeiders waren die de staking hebben gedragen. Het geeft steeds opnieuw aan dat de kennis over onderwerpen uit toch nog steeds recente geschiedenis bij veel schrijvers maar zeer beperkt voor handen is. Op de redenen hiervoor komen we later nog terug.

De herdenkingsuitzending

Het zwaartepunt van het mediaspektakel rond de herdenking van 75 jaar Februaristaking lag bij de live uizending van de herdenking donderdagmiddag op het Jonas Daniel Meijerplein in Amsterdam. Zo als we al eerder schreven kwam hier ook een lid van het oranjegepeupel aan te pas. Maar omdat deze persoon totaal niet van belang is zullen we hier verder geen aandacht aan besteden. Dat heeft de NPO al genoeg gedaan. Op zich was het al een stap vooruit dat de herdenking live werd uitgezonden, en wonderbaarlijk genoeg werd er vrij eerlijk over de staking en het ontstaan er van gesproken. Er was zelfs een nieuwe foto van de staking op het Raamplein opgedoken. Toch zijn er wel een aantal kanttekeningen te plaatsen bij de uitzending.

Ondanks dat men wel toegaf dat de CPN de drijvende kracht achter de staking was kon men het toch niet laten hier wat koude oorlog commentaren aan toe te voegen. De neoliberale meesters van de NPO laten natuurlijk niet toe dat er positief over de communisten wordt gesproken. En ook deze keer kwam het naar voren schuiven van individuen er weer aan te pas. Dat schijnt een algemeen doorgevoerde methode te zijn. Ook was er een schrijfster die haar best deed om de rol van de CPN zo veel mogelijk te verkleinen. Zo gaf ze aan dat het de Amsterdamse leiding van de CPN opdracht gaf tot de staking zonder dat de landelijke leiding hier aan te pas kwam. Dat is maar een halve waarheid. Natuurlijk was de Amsterdamse leiding de hoofdorganisator, maar het bekende Staakt – Staakt - Staakt manifest was bijna zeker door Lou Jansen geschreven, en hij was lid van het Driemanschap, de landelijke leiding van de CPN.

Ook kwam aan de orde dat er in de jaren na de oorlog aparte herdenkingen waren van de staking; een kleine herdenking in de ochtend door de gemeente en de grote herdenking in de middag georganiseerd door de leden van de CPN. Dit was tot midden jaren 60 de praktijk. Er werd gesuggereerd dat dit vooral kwam door de houding van de CPN. Maar op zich was de rol van de gemeente tijdens de staking geen frisse aangelegenheid. De Gemeente Amsterdam heeft er alles aan gedaan om de staking te breken. Natuurlijk was dit mede op bevel van de bezetter, maar de gemeente gaf maar al te graag gehoor aan de bevelen. Stakers werden bedreigd, geïntimideerd en zelfs ontslagen. We zagen in een eerder artikel al dat de gemeente een lijst van stakers voor deze doeleinden liet opstellen. Dat de CPN dus niet veel voelde voor een gezamenlijke herdenking valt volledig te begrijpen.

Toch was het goed om de herdenking op TV te zien en een ander pluspunt was de hoge opkomst. Ook de gedichten van Joost Prinsen waren een prima toevoeging. Maar natuurlijk moest de NPO de herdenking ook weer in een soort amusementsprogramma veranderen door iemand midden op het plein “Sally met de Roomijskar” van Louis Davids te laten zingen. Op het liedje is niets tegen, integendeel, maar dit was duidelijk niet de tijd en ook niet de plaats. Dat dit niet is begrepen zegt iets over de geestelijke gesteldheid van de programmamakers.
Als we zo al de bovengenoemde zaken langs lopen kunnen we vaststellen dat de Nederlandse heersers, en hun verlengstukken in de media, het nog steeds niet kunnen laten om de CPN aan te vallen of eenvoudig weg dood te zwijgen. Men is nog steeds als de dood voor het communisme. Een andere verklaring is er immers niet. Het spook waard dus nog steeds door de geesten van de elite, en dat is maar goed ook. Het biedt hoop voor de toekomst.

Een ander probleem is dat men er duidelijk niet meer in slaagt om gebeurtenissen uit de Tweede Wereld Oorlog te belichten zonder fouten en een verkeerde weergave van de feiten. Dat is een groot probleem voor de huidige generaties die het allemaal zelf niet hebben meegemaakt en dus afhangen van deze gebrekkige informatievoorziening. Daar komt nog bij dat in het onderwijs op veel scholen zaken als de Holocaust niet eens meer besproken worden omdat de docenten bang zijn voor discussies met leerlingen. Ook dat is een groot gemis. Hoe kunnen we verwachten dat de huidige en de komende generaties niet steeds dezelfde fouten maken, als we de feiten van wat er is gebeurd niet op een behoorlijke manier doorgeven? De lessen zijn er zonder twijfel, maar dan moeten die wel op een betrouwbare manier naar voren worden gebracht. Als dit niet gebeurd moeten we niet verbaasd zijn als de geschiedenis zich steeds blijft herhalen. Hoe hoog de prijs van dit alles kan zijn weten we intussen maar al te goed, de vele oorlogsgraven spreken wat dat betreft een duidelijke taal.