donderdag 21 mei 2015

VLUCHTELINGENCRISIS; EU DODELIJK VERDEELDDe meest bittere discussie binnen de Europese Unie op dit moment gaat over de opvang van vluchtelingen. De beelden zijn bekend; ondanks de hoge risico’s proberen vluchtelingen uit de vele brandhaarden van deze wereld met boten Zuid Europa te bereiken. De boten van mensensmokkelaars die hiervoor worden gebruikt zijn meestal slecht en overvol. Het gevolg is dat duizenden vluchtelingen zijn verdronken in de Middellandse Zee. Voor lange tijd hebben de Europese leiders deze situatie genegeerd en waar mogelijk de vluchtelingen tegengewerkt of gewoon laten verdrinken. Maar toen er zo veel slachtoffers vielen dat het niet meer uit nieuws was te houden, kwamen er toch plannen om iets aan de situatie te doen. Tenminste, dat wordt beweerd.

De meeste vluchtelingen die de wal halen, na een gruwelijke tocht, komen in Italië terecht. De Italiaanse autoriteiten kunnen de grote toeloop niet aan en hebben de rest van de EU om hulp gevraagd. Zo als gebruikelijk tonen de EU leiders zich naar buiten toe geschokt over de situatie en heeft men de mond vol over humanitaire hulp. Maar achter de schermen is men de vluchtelingen liever kwijt dan rijk en de Europese semi-politie organisatie, Frontex, probeert al jaren om de vluchtelingen en hun boten te weren. Het staat zelfs vast dat de acties van Frontex deels verantwoordelijk zijn voor de vele slachtoffers die er intussen zijn gevallen. Daar wil men natuurlijk niet over praten, dus zoekt men naar andere oplossingen.

In sommige kringen wordt er op aangedrongen om de boten van de mensensmokkelaars gewoon tot zinken te brengen. Uit het water schieten dus. De EU heeft hier al een besluit overgenomen, en wacht nu op VN toestemming. Weliswaar wil men dat nu nog doen terwijl er geen vluchtelingen meer op zitten, maar de vraag is hoe lang het duurt voordat er gewoon op iedere boot geschoten gaat worden. Immers, het zal gaan om een legerinzet, en dan weten we het wel. De prioriteit is niet het redden van mensen maar het verdedigen van de Europese grenzen. Dat is de ware taak van Frontex. Het gaat er niet om dat wij de mensensmokkelaars, die criminelen op hoog niveau zijn, de hand boven het hoofd houden. Maar als men toestemming gaat geven voor het schieten op boten is het niet moeilijk te raden welke kant het binnenkort op zal gaan. Meer slachtoffers dus.

De vraag is; hoe het probleem dan aan te pakken? Ten eerste moeten we vaststellen dat, in tegenstelling tot wat fascisten en andere rechtse ballen altijd beweren, de meeste mensen niet vrijwillig vluchten. Alles achter laten doe je pas als het echt niet meer anders kan. Ook is het niet waar dat de meeste mensen die de oversteek wagen verarmd zouden zijn en op zoek naar een beter economisch klimaat. In tegendeel; je laten overzetten door de mensensmokkelaars kost dik geld. Zij die de hoge bedragen niet kunnen opbrengen krijgen zelfs de kans niet om te vluchten. Zij mogen hun heil ter plekke zoeken of ondergaan. Hoe we het ook bekijken, vluchten is een wanhoopsdaad.

Naast het laten zinken van boten is er nog een ander plan dat binnen de EU circuleert. Om Italië en de andere zuidelijke landen te ontlasten wil men de vluchtelingen die het halen via een quotasysteem over de EU landen verdelen. Dit onder het motto dat ieder land offers moet brengen. Maar dit plan heeft geen volledige steun en een aantal landen, waaronder Groot Brittannië en Hongarije, hebben aangekondigd dat ze onder geen beding aan het plan zullen meewerken. De hoofdreden voor de weigering is dat men bang is dat het karakter van de verschillende landen te veel zal wijzigen. Het spreekt vanzelf dat daar ook een grote dosis racisme achter zit. Het lijkt er op dat de discussie over het quotasysteem een van de meest verbitterde strijdpunten in de geschiedenis van de Europese Unie gaat worden. Intussen gaat het sterven in de Middellandse Zee gewoon door, en blijven de boten komen.

Al het bovenstaande is alleen symptoombestrijding met als doel vluchtende mensen te weren. Veel beter zou het zijn om de oorzaken van het vluchten daadwerkelijk aan te pakken. Om te weten te komen waarom mensen vluchten hoeven we niet ver te zoeken. De grootste stromen vluchtelingen komen voort uit de vele westerse interventies en oorlogen in landen waar het westen in feite niets mee te maken heeft. De bemoeizucht en heersersdrang van vooral de Amerikanen zijn de grootste redenen voor de noodzaak tot vluchten. Landen als Irak, Afghanistan, Syrië, Somalië, Libië en Jemen zijn door de westerse interventies in oorlogen gestort waar de plaatselijke bevolking het grootste slachtoffer van is geworden. Naast miljoenen doden zijn er ook miljoenen op de vlucht geslagen. Deze situatie zal niet veranderen zo lang het westen zich blijft inmengen en er steeds nieuwe pogingen zijn om bevolkingsgroepen tegen elkaar op te zetten. Het is juist dit westerse gif dat voor de meeste problemen heeft gezorgd.

Dan is er nog een ander aspect dat niet mag worden vergeten. Het westen verdient gigantisch bedragen aan de wapenhandel, waarbij er juist veel wordt verkocht aan crisisgebieden. Soms zelfs aan beide kanten in het conflict. De conflicten die hierdoor ontstaan of escaleren zorgen voor nog meer vluchtelingen. Als de handel in wapens niet direct kan worden uitgevoerd omdat het tegen een bepaalde internationale wet in gaat wordt er meestal een derde land gezocht dat als stroman kan optreden. Men verdient dus miljarden aan de wapenhandel, maar raakt in paniek als dit vluchtelingen oplevert. De Amerikaanse economie zou zonder de wapenhandel instorten, maar als het gaat om onderdak verlenen aan vluchtelingen die door Amerikaans toedoen hebben moeten vluchten geeft Washington niet thuis. De arrogantie van de vermeende heerser.

Dit alles geeft opnieuw het criminele karakter aan van de westerse machten die naar eigen goeddunken oorlogen en conflicten creëren om hun eigen macht en invloed te vergroten. Dat men hier door complete landen en volkeren te gronde richt kan niemand van deze zogenaamde elite iets schelen. Ze zien dat als bijkomstige schade waar anderen maar de rekening voor moeten betalen, sommige in geld, anderen in bloed. De vluchtelingen, die proberen te ontsnappen aan de gevaren van de crisisgebieden, denken dat ze in Europa een veilige thuishaven zullen vinden. Ze vergissen zich. In feite doen ze niets meer dan kloppen op de poorten van de hel.