donderdag 2 april 2015

HOE BRUIN IS RUTTE EIGENLIJK?Als de tekenen en signalen niet bedriegen is er iets aan de hand binnen de VVD. Vooral de laatste weken zijn er dingen gebeurd en uitspraken gedaan die er op wijzen dat de VVD hard bezig is om verder naar rechts op te schuiven. Het lijkt er sterk op dat dit een opschuiving richting het bruine fascistische gedachtegoed is. Konden de eerste uitspraken nog als verkiezingskreten worden weggezet, intussen is de campagne voorbij, en kunnen we niets anders concluderen dan dat er iets heftig aan het schuiven is binnen de VVD. Wat dit precies is, waarom het nu gebeurt, en waar het uiteindelijk heen gaat zullen we aan de hand van de feiten bekijken. Een ding kunnen we al van te voren vaststellen; de gebeurtenissen maken de coalitiepartner PvdA bloednerveus.
\
Het begon er mee dat Rutte tijdens de campagne voor de Provinciale Statenverkiezingen plotseling ging roepen dat het maar het beste zou zijn dat Nederlandse jihadisten die naar Syriƫ zijn gegaan daar gewoon sneuvelen en dus niet meer terugkomen. Op zich is daar niets mis mee, waren het niet dat deze hele uitspraak haaks staat op het beleid van de Nederlandse regering. Immers het beleid is; voorkomen dat jihadisten uitreizen, proberen om ze in de gaten te houden, en de radicalisering zoveel mogelijk tegen te gaan. Over laten gaan en vervolgens sneuvelen, staat niets in dat beleid. Toch zocht Rutte hier de krantenkoppen mee. Dit tot groot ongenoegen van zijn coalitiepartner en anderen in het Haagse schijnwereldje. Al snel werd gezegd dat hij een persoonlijke mening had gegeven en dat het beleid niet veranderd was. Maar er bestaat geen twijfel aan dat dit soort dingen niet zonder bedoeling worden gezegd.

Het bleef hier ook niet bij. Na de verkiezingen kwam de VVD met een nieuw asielplan waarbij alle buitengrenzen van de Europese Unie gesloten moeten worden om vluchtelingen buiten de deur te houden. Nog afgezien van de vraag of dit juridisch mogelijk is veroorzaakte ook dit incident veel onrust bij de PvdA en andere partijen. Rutte gaf in de Tweede Kamer aan dat het plan nu niet in het beleid opgenomen kan worden omdat er geen meerderheid voor is. Maar hij noemde het wel een waardevolle bijdrage aan de discussie over asiel en vluchtelingen. Er zal niemand zijn die gelooft dat Rutte door dit plan werd verrast. Hij zal er zondermeer van hebben geweten. PvdA politici vielen meteen over elkaar heen om hun achterban gerust te stellen met de mededeling dat dit plan nooit door de PvdA zou worden geaccepteerd. Juist die achterban heeft het toch al zo moeilijk met het VVD beleid dat Rutte II voert en de verkiezingsnederlagen die hier op volgen. De VVD uitspraken maken het dus voor Samsom en Co wel heel erg lastig.

Nog steeds kwam er geen einde aan de incidenten want eind vorige week gaf de VVD voorzitter Zijlstra aan dat er wat hem betreft veel meer samengewerkt moet worden met dictators. Het ging hem daarbij natuurlijk om rechtse dictators waarvan hij vindt dat ze veel te vaak met het terechtwijzende vingertje worden geconfronteerd. Dat zou niet goed zijn voor Nederland en ook de veiligheid niet ten goede komen. Hoe de PvdA leiding dit nu weer aan haar achterban moet uitleggen is een raadsel. Het wordt er in ieder geval niet beter op voor de sociaal democraten, die de nog weinige overgebleven principes hebben verkocht om in Rutte II te mogen zitten.

Dat brengt ons bij de vraag waar al deze zaken nu plotseling vandaan komen. Waarom laat de VVD en ook Rutte nu plotseling het ware gezicht zien? Een gezicht met duidelijke extreemrechtse trekjes. Natuurlijk kunnen we hier alleen maar over speculeren, want niemand kan in de VVD keuken kijken. En laten we eerlijk zijn; wie zou dat willen. Maar we kunnen wel een paar dingen vaststellen, want het gaat zeker niet om zaken die zo maar uit de lucht komen vallen. Er zit wel degelijk een lijn in. Ten eerste lijkt het er heel erg op dat Rutte tot de conclusie is gekomen dat de coalitie met de PvdA zijn langste tijd heeft gehad. Hij lijkt het huidige kabinet nog nauwelijks serieus te nemen. Dat was ook af te lezen aan het feit dat er twee politieke kleuters, met nauwelijks ervaring, op Justitie zijn gezet. Op die plek zaten altijd zwaargewichten. Eerst werd er nog gezegd dat Kamp die kant op zou gaan, maar dit ging plotseling niet door.

Het lijkt er op dat Rutte zijn krachten wil sparen en dat hij daarom voor twee stagiaires heeft gekozen. Hij ziet natuurlijk ook wel dat doorgaan met de PvdA de ene crisis na de andere zal opleveren, zeker nu de meerderheid in de Eerste Kamer weg is. Daar komt bij dat de regeringspartijen ook in de Tweede Kamer nog maar een minimale meerderheid hebben. Nog een paar ongelukjes, en ze zitten ook daar in de knel.

Als we alle bewijsstukken naast elkaar leggen kunnen we vaststellen dat Rutte nu al werkt aan het volgende kabinet. Daar zal de PvdA geen deel meer van uit maken, want de partij staat op instorten en heeft wat Rutte betreft zijn dienst gedaan. Hij is een paar weken bezig geweest om het CDA weer naar zich toe te trekken. De gebruikelijke praatjes over het nemen van verantwoordelijkheid. Maar het CDA ziet het niet zitten. Men weet nog maar al te goed hoe het avontuur met Rutte I is afgelopen. De samenwerking met de VVD en gedoogpartner PVV heeft het CDA toen bijna het leven gekost. Men krabbelt nu net weer een beetje op en is niet van plan om door Rutte teruggeduwd te worden in het politieke moeras. Die weg is dus gesloten.

Als we dan nu de extreem rechtse uitspraken van de VVD horen kunnen we alleen maar concluderen dat de VVD aanstuurt op een coalitie met de PVV. Heel lang heeft Rutte Wilders de hand boven het hoofd gehouden en pas na de Marokkanen uitspraken is hij zich wat harder gaan opstellen. Maar dat is allemaal show. De rechtervleugel van de VVD en de PVV staan echt niet ver van elkaar af. Het kan dus niet anders of Rutte is uit op een echt bruin kabinet. Dat zou een ware ramp zijn, maar we moeten de dreiging zeker niet onderschatten. In de geschiedenis zijn fascisten altijd door burgerlijk conservatieven aan de macht gekomen. We zullen deze ontwikkeling dus goed in de gaten moeten houden.
 
Hoe lang Rutte II nog zit is moeilijk te schatten. Er kan een moment komen dat beiden partijen een race houden voor wie er het snelste de stekker uittrekt. In feite is de zaak nu al onhoudbaar, maar durft men verkiezingen nog niet aan. Het gezicht van de Nederlandse politiek verandert in snel tempo, en zeker niet ten goede. Het gevaar is duidelijk en de noodzaak om het hele corrupte zootje weg te vagen eveneens. De vraag is dus; waar wachten we nog op?