donderdag 23 april 2015

COALITIE BIJNA OP SPRINGENNog maar kort geleden hebben we geschreven dat de Rutte II coalitie voor de rest van zijn dagen te maken zou krijgen met crisissen, incidenten en hoog oplopende meningsverschillen. Het uitkomen van deze voorspelling heeft niet lang op zich laten wachten. We voegden daar nog iets anders aan toe; namelijk dat Rutte op deze coalitie is uitgekeken en dat hij bezig is met plannen voor het volgende kabinet. Een kabinet waar de PvdA geen deel meer van zal uitmaken. Alle tekenen lijken er nu op te wijzen dat ook deze voorspelling een schot in de roos was. Hoe wel het nog wel iets langer zal duren voordat dit uitkomt.

Een week lang maakten de coalitiepartners ruzie over het vluchtelingenbeleid na een juridisch oordeel uit Europa dat door beide kanten verschillend werd uitgelegd. De VVD ging er van uit dat het Europese besluit betekende dat er geen onderdak geboden hoefde te worden aan asielzoekers die van de rechtbank te horen hebben gekregen dat ze moeten vertrekken. De PvdA bracht hier tegen in dat het besluit juist betekend dat er wel opvang gegeven moet worden. Over deze zaken werd een week lang gevochten, soms tot diep in de nacht. Uiterlijk deed men of er niets aan de hand was, maar het is wel duidelijk dat de loopgraven tijdens de strijd behoorlijk diep gegraven werden. Er wordt in de wandelgangen gesproken over hoog oplopende ruzies tussen de bewindslieden.

De VVD beweerde koppig te willen vasthouden aan haar eigen standpunten om de PVV de wind uit de zeilen te nemen. De PvdA kon niet toegeven omdat haar achterban dit niet zou pikken. De partij heeft zich op dit gebied al hopeloos te schande gemaakt door het tot misdaad verklaren van de illegaliteit niet te blokkeren. Uiteindelijk was het de Christen Unie die dit wel deed en het plan ging van tafel. De PvdA kon zich niet nog een debacle op het gebied van asielbeleid veroorloven omdat dan de achterban zeker in opstand zou zijn gekomen. Men is al niet blij met Samsom en de vele verkiezingsnederlagen die hij de partij heeft bezorgd. Weer buigen voor de VVD zou een brug te ver zijn geweest. Niet alleen zou dat een opstand in de eigen gelederen uitlokken, maar ook de laatste PvdA stemmers zouden de sociaal democraten de rug toekeren.

Intussen is er toch een soort tussenoplossing gevonden waarbij er opvang komt in de grote steden. Eigenlijk het beleid dat nu al enige tijd in vooral Amsterdam wordt gevoerd. Het voorbeeld lag er dus al en ook burgemeesters van andere steden hadden al aangegeven dat ze toch opvang wilden blijven verstrekken. Waarom dan toch deze loopgravenoorlog in Den Haag? Het wordt steeds duidelijker dat dit hele Haagse conflict niet veel meer was dan een grote show. De constante beweringen dat men er uit wilde komen gingen met de dag holler klinken. Zelfs de politiek labiele NOS kwam er op een bepaald moment achter dat Rutte hard aan het zoeken is naar een manier om de stekker uit zijn eigen kabinet te trekken. Het lachende wonderkind heeft duidelijk geen zin om nog 2 jaar van de ene brand naar andere te rennen met een steeds kleiner wordend slangetje. Hij zoekt een weg, of een vlucht naar voren.

Precies dat jaagt de PvdA de stuipen op het lijf. Rutte was meer bezig om een manier te vinden om de val van het kabinet goed te kunnen verkopen dan dat hij naar een oplossing van het conflict zocht. Hij moet immers voorkomen dat hij wordt bekeken als iemand die wegloopt voor zijn eigen verantwoordelijkheid, precies datgene waarvan hij anderen zo vaak heeft beschuldigd. Waarschijnlijk heeft hij deze manier nog niet kunnen vinden en liet hij een compromis toe. Maar waar een wil is, is een weg, dus we kunnen er van uit gaan dat de oplossing die nu is gevonden alleen maar uitstel van executie is. Ook is het maar de vraag wie deze strijd nu heeft gewonnen. Er komt opvang, dus dat is een pluspunt voor de PvdA. Maar het zal maar in 5 steden gebeuren in plaats van de 25 waar nu opvang wordt gegeven, en het is tijdelijk. Dat is dus een beetje winst voor de VVD. Het is maar een beetje want de VVD moet toch opvang toestaan terwijl men er helemaal van af wilde. Echter, dit alles is voor Rutte maar van nevenbelang. Zijn toekomstplan is meer dan duidelijk.

Afgelopen maandag ging hij te voet naar het overleg en liep een half uur door Den Haag. Hij maakte praatjes, ging op de foto en dronk koffie. Het zal een geroutineerde kijker niet zijn ontgaan dat dit het begin was van de verkiezingscampagne van de VVD. Het zijn nog prille aanzetten, en het echte werk zal nog even moeten wachten. Maar het bewijst wel welke kant Rutte graag op wil; als het verdedigbaar is, zo snel mogelijk nieuwe verkiezingen en een nieuwe coalitie.

Over dit alles zwijgt de PvdA en is het bibberen van de sociaal democraten zelfs van kilometers afstand te horen. Men heeft ook nog al wat te verliezen. Als Rutte bij de volgende gelegenheid besluit om er een einde aan te maken en dus het initiatief neemt, zal de PvdA er als een zielig zootje bij staan, en terecht. Opnieuw zal men zien dat de PvdA tot het uiterste vasthoudt aan de zo fel begeerde stoelen en daar bijna alles voor over heeft. De stemmers zullen dan niet alleen weglopen, ze zullen wegrennen als of de snelste marathonlopers ze op de hielen zitten. In feite zal dit het einde van de PvdA betekenen en zal de SP de leidende mantel van de sociaal democratie overnemen. Je zou het als het Griekse scenario kunnen beschrijven want ook daar was het stuivertje wisselen op sociaal democratisch gebied.

We komen zo vanzelf bij de vraag wat de PvdA nog kan doen om de ondergang van haar wereld te voorkomen. In feite zit er nog maar een ding op; de leiding van de PvdA moet een “Wouter Bos” doen. Ze moeten zelf uit het kabinet stappen nog voordat de VVD het initiatief kan nemen. Bos deed een aantal jaren geleden hetzelfde toen hij Afghanistan aangreep om een kabinetscrisis te veroorzaken. Dit heeft de PvdA toen gered van een heftige nederlaag. Waarschijnlijk zal de medicatie dit keer minder werken omdat de PvdA zich tijdens deze gehele coalitie steeds als de mindere van de VVD heeft opgesteld. In feite heeft Rutte II alleen maar VVD beleid uitgevoerd. Maar er zal voor de PvdA weinig anders op zitten dan de gok maar te wagen en het kabinet uit te vluchten. De partijleiding kan dan tenminste zeggen dat ze over een principekwestie is opgestapt, welke dat dan ook is. Misschien dat hier nog een beetje krediet te halen is.

Maar alleen opstappen, zal niet genoeg zijn. Meteen na het opstappen, zal er een volledig nieuwe leiding moeten komen. Iedereen die in verband gebracht wordt met Rutte II zal geen toekomst meer hebben. Dat betekent dat Samsom, Asscher, van Rijn, Koenders en Klijnsma uit het zicht zullen moeten. Zij stralen aan alle kanten het VVD beleid van Rutte II uit en dat zal de kiezer zeker niet vergeten. Men moet dus op zoek naar een nieuwe Job Cohen, die misschien te eerlijk was om oppositieleider te zijn, maar wel werd gerespecteerd. Of er zulke figuren ook vandaag nog rondlopen in de PvdA valt te betwijfelen. Het gaat dus hoe dan ook een stevige strijd worden.
Zo als gezegd; de beslissing is nog even uitgesteld omdat Rutte en zijn VVD kornuiten het blijkbaar nog niet aan durfde om nu al te springen. In ieder geval hebben we opnieuw een mooie repetitie gezien voor wat er binnenkort gaat komen. Want nu deze crisis niet het eindpunt is geworden zal het zeker de volgende zijn. Doormodderen heeft geen zin, daar zullen er de komende tijd steeds meer achter komen.