donderdag 5 maart 2015

EEN DUISTERE NACHTAls we de media van de laatste maanden doornemen moeten we tot de conclusie komen dat de toekomst er niet al te rooskleurig uit ziet. Men mag dan wel beweren dat de crisis voorbij is, maar de feiten spreken een andere taal. We zien steeds meer bedrijven sluiten en het aantal grote winkelketens dat failliet gaat is intussen niet meer te tellen. Anderen halen het nog maar net, denk bijvoorbeeld aan V&D. Bij dat bedrijf probeert men zelfs een loonsverlaging door te drukken. Hoe je er ook naar kijkt, dit lijkt echt niet op het einde van de crisis. Sterker nog, veel mensen beginnen nu pas te voelen wat een crisis precies betekend.

Dan is er nog de dreiging van het terrorisme van de politieke islam. Of het nu gaat om de IS of Al Quaida, beiden overigens uitvindingen van het Amerikaanse imperialisme, de dreiging wordt er niet minder door. Nog in het afgelopen weekend werd heel Bremen in Noord Duitsland tot een soort mini politiestaat verklaard omdat er een dreiging van aanslagen zou zijn. Uiteindelijk gebeurde er niets en werden er ook geen wapens gevonden, maar het gevoel van onrust en onveiligheid neemt natuurlijk wel steeds verder toe. Voor de autoriteiten is dit vruchtbare grond om de terreurwetten nog wat verder aan te scherpen en de rechten van ons allemaal nog meer in te perken. Tot het moment gekomen is dat er nauwelijks meer rechten zijn.

We zien nu al hoe het hele Europese continent steeds meer op een Amerikaanse militaire basis begint te lijken. Terwijl de media maandenlang bol hebben gestaan van verhalen over Russische troepen die de Oekraïne binnen getrokken zouden zijn, wordt er aan de Amerikaanse opbouw nauwelijks aandacht besteed. Steeds meer Amerikaanse vliegtuigen en wapens worden in Europa gestationeerd, vooral in Polen en de Baltische staten. Dit zijn de meest reactionaire landen in Europa die, op Amerikaanse orders, iedere dag bezig zijn om de situatie verder te destabiliseren. Het zijn ook vooral deze landen die opnieuw het fascisme openlijk tolereren. In Polen en de Oekraïne gaat het onder het mom van extreem nationalisme, waarbij fascistische voormannen uit de jaren 30 van de vorige eeuw als helden worden vereerd. Bandera is hiervan een goed voorbeeld.

In de Baltische staten worden oud SS officieren en gevallen SS soldaten tot helden verklaart. Ook zijn in deze landen de vlaggen en symbolen van Hitler’s Derde Rijk steeds vaker op straat te zien. Niemand die hier iets tegen onderneemt. Recent heeft de Joodse gemeenschap in Rusland zijn afkeer uitgesproken over de openlijke verheerlijking van het fascisme in steeds meer delen van Europa. Een woordvoerder zei dat het gevaar van een heroplevend fascisme niet onderschat mag worden. Toch kijkt de West Europese politiek gewoon de andere kant op. Men ziet de vlaggen en symbolen niet en men wil ook niet luisteren naar de waarschuwingen. Ook de Nederlandse politiek negeert dit alles volkomen. We weten uit het verleden maar al te goed wat het negeren van deze tendensen kan betekenen. Maar daar schijnt niemand aan te willen denken. Tot het te laat is natuurlijk, ook dat hebben we eerder gezien.

Als we de situatie in Europa goed bekijken kan er maar een conclusie zijn; we zien een continent dat klaar gemaakt wordt voor oorlog. Een oorlog die voortkomt uit de machtswaanzin van de Amerikanen en die op Rusland is gericht. Overigens zit hier ook een sterke economische kant aan. Het westerse kapitalisme heeft geen markten meer om te veroveren, en geen plekken om te roven en plunderen zo als de wetten van het kapitalisme het voorschrijven. Oost Europa is leeggestolen en op andere plekken in de wereld is weinig meer te halen. In plaats van het geld van anderen te stelen is men er nu toe overgegaan om dan maar het eigen geld te stelen. Daarom draaien de geldpersen op volle toeren. Maar dit kan maar een tijdelijke oplossing zijn, want een monster dat begint met zijn eigen staart op te eten zal uiteindelijk aan de kop uitkomen en dat is het eindpunt.

Er moeten dus nieuwe terreinen komen om uit te plunderen en nieuwe bevolkingen om uit te buiten. Voor de Amerikanen komt hier voor alleen Rusland in aanmerking. Het Amerikaanse imperialisme wil opnieuw proberen wat Napoleon en Hitler eerder niet is gelukt. Als ze dit doorzetten zullen ze er spijt van krijgen, want we weten hoe het met hun twee voorgangers is afgelopen. Toch zullen ze er niet voor terugschrikken om het te proberen, en dit ten koste van Europa en al haar volkeren. Dat is de enige verklaring zijn voor de Amerikaanse militaire opbouw in Europa. Met veiligheid heeft het niets te maken, want van Rusland gaat geen dreiging uit. Maar de Amerikanen schrikken er niet voor terug om met hun tanks 300 meter van de Russische grens te paraderen. Als het andersom zou zijn en Rusland zou haar tanks tot op 300 meter van de Amerikaanse grens brengen zou de complete Amerikaanse leiding een toeval krijgen. Gelukkig maar dat er in Moskou wijzere hoofden regeren.

We kunnen er echter niet om heen dat Europa in een duistere nacht is terecht gekomen. Dat is de prijs die wordt betaald voor de jarenlange onderdanigheid tegenover de Amerikanen. Iedere wens wordt immers van de Amerikaanse ogen afgelezen ondanks het feit dat we in die ogen alleen maar tanks, granaten en dollartekens kunnen zien. Nog steeds wordt Washington als een heilig altaar aanbeden, en ziet men niet het gevaar en het verderf dat van het Amerikaanse keizerrijk uitgaat. Laat er geen misverstand over bestaan, de architecten van de Derde Wereld Oorlog bivakkeren in Washington en niet in Moskou.

Toch hoeven we nog niet te wanhopen. Er zijn kleine tekenen dat sommige Europese leiders eindelijk beginnen in te zien in wat voor gevaar we terecht zijn gekomen. Het is niet voor niets dat Duitsland en Frankrijk proberen een oplossing voor het conflict in de Oekraïne te vinden. Men is ook tegen Amerikaanse wapenleveranties aan de fascisten in Kiev. Dat dit nog een veel grotere oorlog zou opleveren doet de Europese leiders bibberen in angst en wanhoop. Niet allemaal natuurlijk, zo kan de criminele miljonair Cameron van Engeland niet wachten om de oorlogstrom te roeren. Hij is immers een verlengstuk van de Amerikaanse buitenlandse politiek. Maar in de rest van Europa deelt men zijn mening steeds minder.

Natuurlijk is dit nog geen garantie dat een groot conflict in Europa voorkomen kan worden. De Amerikaanse invloed is groot en de Europese leiders zijn zwak en vaak ook verdeeld. De Europese volkeren kunnen een oorlog wel voorkomen, door zich tegen de Amerikaanse hitserij te verzetten. Helaas denkt in Europa praktisch niemand aan een echte oorlogsdreiging. In Rusland wordt al maanden over deze dreiging gesproken, in de media, maar ook door de mensen op straat. In Europa is het stil, op dit gebied. Precies dat is spelen met vuur, want die stilte hebben de Amerikanen nodig om hun plannen uit te voeren.

Europa had ooit een reusachtige vredesbeweging. Miljoenen mensen protesteerden tegen kruisraketten, de neutronenbom en de algemene oorlogsdreiging. De Amerikanen waren doodsbang voor deze beweging. Ze bespioneerde de leiding, liet infiltreren en probeerde de beweging in diskrediet te brengen. De tijd is nu gekomen om in te zien hoe groot het gevaar is en de eens zo machtige vredesbeweging weer tot een realiteit te maken. Net als toen, is het ook nu van levensbelang voor ons allemaal. We moeten de mensen weer bewust maken van de dreiging en uit welke hoek die komt. Zonder Europa is de Amerikaanse aanval op Rusland niet mogelijk. Dus waar wachten we op; de klok tikt. Laten we er samen voor zorgen, dat die tikkende klok geen tikkende bom wordt.