donderdag 13 november 2014

HET AMERIKAANSE KEIZERRIJK Deel 2In de vorige aflevering hebben we gezien hoe het Amerikaanse Keizerrijk is begonnen met een grootscheepse aanval op Rusland. Deze aanval heeft nog niet de vorm van een open oorlog, maar het is wel duidelijk dat de Amerikanen en de NAVO voorbereidingen treffen om de huidige politieke en economische aanvallen om te zetten in volledige oorlogsvoering. Het doel is duidelijk; het Amerikaanse Keizerrijk wil de alleenheerschappij in de wereld. Omdat Rusland dit streven in de weg staat, neemt de spanning met de dag toe. Europa zit in feite tussen de fronten. We zullen nu zien hoe Europa op deze situatie reageert.

Al sinds de Tweede Wereld Oorlog heeft Amerika een enorme grip op Europa. Deze invloed loopt over twee polen. De eerste pool is Groot Brittannië en de tweede Duitsland. Groot Brittannië pronkt al jaren met de “special relationship”, de bijzondere relatie met Amerika. Tijdens de Tweede Wereld Oorlog kreeg de Britse regering steun van de Amerikanen. Er werden materieel en voorraden geleverd. Later gebruikte de Amerikanen het land als een soort vliegdek en troepenschip. Vandaar uit werden de Duitsers aangevallen op het vaste land. Met de steun aan Groot Brittannië sloegen de Amerikanen twee vliegen in een klap; ten eerste had men een prachtige uitvalsbasis om bezet Europa aan te vallen, en gelijktijdig kreeg Amerika veel macht over de Britten. Het materieel dat werd geleverd was namelijk geen gift. Het moest allemaal na de oorlog worden afbetaald.

Het resultaat was dat Groot Brittannië wel als winnaar, maar gelijktijdig ook als volkomen verarmd uit de oorlog kwam. Hierdoor ging het Britse rijk te gronde en konden de Amerikanen hun macht in de wereld enorm uitbreiden. De invloed over Londen is altijd gebleven. Als we naar de Britse buitenlandse politiek kijken zien we dat er veel vijandigheid en wantrouwen is tegenover Europa, terwijl Amerika als de nooit falende God wordt gezien. Iedere Britse minister president volgt de Amerikaanse leiding op meer dan slaafse wijze. Het maakt dan niet uit of het om een Labour of een conservatieve regering gaat. De Britten volgen de Amerikanen ook altijd trouw als er weer een interventie ergens in de wereld op het programma staat. Zie bijvoorbeeld de voortrekkersrol die Blair tijdens de tweede golfoorlog speelde. Zijn leugens sleepte Groot Brittannië een kostbare oorlog in die uitliep op een trauma waarvan men nog steeds niet is genezen. Het Amerikaanse Keizerrijk kan dan ook zonder meer op de Britten rekenen in de aanval op Rusland.

De relatie van Amerika met Duitsland ligt nog weer anders. Duitsland staat in feite onder Amerikaans toezicht sinds 1945. Nergens in Europa zijn zo veel Amerikaanse troepen gestationeerd als in Duitsland. Duitsland wordt voor iedere klus gebruikt die de Amerikanen maar kunnen bedenken en de Duitse regering moet volgen. Waar Groot Brittannië nog wat inbreng heeft is dat bij Duitsland totaal afwezig. Men volgt gewoon de orders uit Washington en doet dit al zo lang dat men vergeten is dat het ook anders kan. In ruil hiervoor heeft Duitsland een paar economische wonderen mogen beleven en werd ook de Duitse eenheid vergoed. Maar de prijs die Duitsland hiervoor betaald is enorm hoog. Daarom ook was de Duitse regering zo ontstemt over de NSA spionagepraktijken. Men was al zo ver gegaan om een trouwe volgeling van het Amerikaanse Keizerrijk te zijn, waarom moest er dan toch gespioneerd worden? Het antwoord is natuurlijk dat de Amerikanen niemand vertrouwen, ook niet de trouwste bondgenoot.

Het Amerikaanse Keizerrijk heeft de gewoonte om in de meeste gevallen anderen voor zich te laten vechten, en natuurlijk sterven. Daarom ook moeten er altijd coalities worden gevormd. We hebben dat gezien in Irak, Afghanistan, Libië en nu ook weer tegen de IS. Deze coalities mogen in feiten deze naam niet hebben. Het gaat gewoon om een strijdmacht met een Amerikaanse leiding en kanonnenvlees uit andere landen. Deze landen hebben geen invloed op het beleid of de strategie, dat wordt allemaal in Washington bepaald. Ze mogen alleen mensen en machines leveren en de zondebok zijn als er weer eens iets fout gaat. De Amerikanen zijn immers onfeilbaar, dus als iets op een fiasco uitloopt moet er voetvolk zijn dat als de schuldige kan worden aangewezen. Zo werkt de volledige Amerikaanse militaire en politieke strategie.

Europa biedt geen enkele tegenstand. Frankrijk wil nog wel eens een beetje tegensputteren, maar dat is alleen maar spel, want als het er op aankomt, is Frankrijk net zo slaafs tegenover Amerika als de rest van de zogenaamde bondgenoten. Toen al die interventies op afstand waren, in het Midden Oosten of elders, was er voor Europa geen echt gevaar. Maar nu komen we in een periode waarin het anders wordt. Vanaf het einde van de Sovjet Unie heeft Amerika er naar gestreefd om alle voormalige Warschau Pact landen onder haar controle te brengen. Dat is in een aantal gevallen ook gelukt. Een overeenkomt met Rusland om dit niet te doen is vele malen geschonden. In de jaren 90 was Rusland te zwak om hier krachtdadige op te reageren. De NAVO kwam dus steeds dichter bij de Russische grenzen.

In de laatste jaren heeft President Poetin zich tegen deze politiek te weer gesteld en ook actief laten zien dat Rusland niet aan de leidband van het westen zal lopen. Het resultaat is dat het Keizerrijk nu de aanval op Rusland zelf heeft geopend. Voor dit doel worden de Europese landen ingezet. Duitsland heeft bijvoorbeeld een grote rol gespeeld in de zogenaamde Maidan coup in Kiev. Het geld voor de coup kwam uit Amerika en dan vooral van George Soros, maar organisatorisch moest Duitsland het vuile werk opknappen. De Maidan leiders liepen bij Merkel in en uit om hun orders te ontvangen. Natuurlijk gebeurde dit onder Amerikaanse regie en ook de openlijke leiding werd onmiddellijk aan Washington overgedragen, toen het allemaal de verkeerde kant op ging. Duitsland kan nu alleen nog maar een bijrol spelen waar dat door de Amerikanen wordt bevolen of gewenst. De rest van Europa sukkelt gewoon mee en stelt zich trouw op aan de zijde van Kiev.

Toch levert dit voor Europa enorme gevaren op. Het gaat nu niet meer om wat interventies ergens ver weg. Plotseling is het oorlog, en wel midden in Europa. De oorlog in de Oekraïne is door Amerika gewild en wordt door Amerika gesteund. Zonder die steun was Kiev allang in elkaar gestort. Het is dus de Amerikaanse wil dat het conflict door gaat, als een proxy oorlog tegen Rusland. Maar de kosten zijn voor Europa. Kijk maar naar de resultaten. Nog maar een jaar geleden was de Oekraïne een gewoon land in Midden Europa. Nu is het in stukken gescheurd, failliet en deels in handen van fascisten. Europa moeten miljarden uitgeven om het stuk Oekraïne, dat nog over is, niet failliet te laten gaan, de rekening voor het gas uit Rusland komt ook bij de Europese Unie. Midden in Europa is weer een land dat wordt bestuurd door oligarchen en fascisten, dat moord onder de eigen bevolking en openlijk oorlogsmisdaden pleegt. En dan zijn er nog de economische sancties tegen Rusland. Europa wilde die sancties niet en heeft ze ook lang uitgesteld. Maar de Amerikaanse wil is wet en Amerikaanse ministers lopen er openlijk mee te pronken dat ze Europa zelfs met chantage hebben gedwongen om de sancties op te leggen. En ook voor die sancties betaald Europa een hoge prijs, die het prille economisch herstel met een klap uit het water blaast. In dit alles zijn er twee echte verliezers; de Oekraïne en Europa. Voor beiden is dit nog maar het begin, zo veel staat nu al vast.

Is er dan helemaal geen verzet in Europa tegen deze zinloze en gevaarlijke Amerikaanse aanval op Rusland? Hierop kunnen we een heel kort antwoord geven: Nee, dat verzet is er niet of nauwelijks. Soms hoor je hier en daar in de Europese hoofdsteden wel eens mompelen dat het nu toch afgelopen moet zijn met die sancties en dat het allemaal al kostbaar genoeg is geweest. Maar dat is alleen maar mompelen. Een blik vanuit het Witte Huis is voldoende om deze kleine aanzetten tot tegenstand de kop in te drukken. Praktisch heel Europa, inclusief de Europese media, volgen trouw de richtlijnen die uit Washington arriveren. Men weet dat er hard wordt gewerkt aan het graven van het eigen graf, dat Europa door de Amerikaanse acties steeds verder naar de afgrond wordt geduwd. Maar geen enkele Europese leider staat op en slaat met de vuist op tafel ten teken dat het genoeg is geweest. Men volgt de richtlijnen ook al is het duidelijk dat, in de niet al te verre toekomst, de bevolkingen van de Europese landen groot gevaar zullen lopen. Want wat nu in de Oekraïne en Novorossia gaande is kan overal in Europa gebeuren.

De Europese leiders hebben aangetoond dat ze geen staatsmannen en vrouwen zijn, maar kruiperige onbenullen die liever hun eigen volken in de waagschaal stellen dan zich te verzetten tegen de orders van het Amerikaanse Keizerrijk. Nederland blinkt hierbij nog uit in kruiperigheid. Men gaat zelfs zo ver dat er 400.000 euro wordt uitgetrokken om winterkleding en andere zakenvoor het Kiev fascistenleger te kopen. Voor hetzelfde leger dat intussen verantwoordelijk is voor velen oorlogsmisdaden, vooral begaan tegen vrouwen en kinderen. Hetzelfde leger ook dat naar grote waarschijnlijkheid verantwoordelijk is voor het neerhalen van de MH17. De nieuwe minister van buitenlandse zaken, Koenders, een arrogante sociaal democraat, heeft blijkbaar veel haast om bij zijn meesters in Washington in een goed blaadje te komen. We moeten er wel aan toevoegen dat hij zeker niet de enige is. Europa laat zichzelf blindelings door de Amerikanen naar een nieuwe oorlog slepen.

De Europese volkeren hebben van dit alles weinig in de gaten. De media vertellen alleen wat door de Amerikanen wordt voorgeschoteld, en daardoor hebben veel mensen niet door wat er nu in midden Europa gaande is. De leugens van Kiev schallen uit de luidsprekers van alle Europese media organisaties en over de achtergronden van het conflict wordt al helemaal niet gesproken. Men is veel te druk met het zwartmaken van President Poetin en alles wat Russisch is. Zo gaat de slaapwandeling verder tot Europa tegenover een schokkend ontwaken zal aanlopen. Helaas zal het dan waarschijnlijk te laat zijn om nog een andere richting in te slaan.

Intussen gaan de ontwikkelingen in Rusland gewoon verder en werkt Moskou aan een nieuwe toekomst waarbij de afhankelijkheid van het westen, die in de jaren 90 is ontstaan, steeds verder wordt teruggedrongen. In de volgende aflevering zullen we zien hoe Moskou met al deze ontwikkelingen omgaat en gelijktijdig het hoofd probeert te bieden aan de 5de colonne binnen Rusland zelf. Een 5de colonne die weliswaar is verzwakt, maar nog niet verslagen.