donderdag 27 november 2014

HET AMERIKAANSE KEIZERRIJK Deel 3In de vorige afleveringen hebben we gezien hoe het Amerikaanse Keizerrijk is begonnen met een grootscheepse aanval op Rusland en hoe de Europanen dit beleid slaafs volgen. Op dit moment is het nog geen open oorlog en wordt de strijd gevoerd met sancties, verdachtmakingen en plaatselijke veldslagen zoals in de Oekraïne en Novorossia, maar de vraag is hoe lang het nog gaat duren voordat er een militair conflict uitbreekt. De tekenen zijn in iedere geval niet goed en wijzen op een confrontatie binnen afzienbare tijd.

Hoe de Amerikanen en de Europeanen hier mee omgaan hebben we intussen gezien. Maar hoe kijkt Rusland naar de recente ontwikkelingen en wat zijn de Russische plannen? Op deze vragen zullen we deze keer dieper in gaan. Voor een beter begrip moeten we terug gaan naar de jaren 90 van de vorige eeuw. De Sovjet Unie was gevallen en Rusland was in de greep terecht gekomen van een groep criminele kapitalisten die het land leegroofden en zelf megafortuinen opstreken. Met de dronkenlap Jeltsin als uithangbord, werd er net gedaan als of er een nieuw Rusland werd opgebouwd naar westers model. Maar wat er in feite aan de hand was is niet moeilijk te ontdekken. Het westen domineerde Rusland volledig met de hulp van de eerder genoemde kapitalisten, ook wel genoemd de oligarchen, en het land verarmde met de dag. De oligarchen verkochten letterlijk alles aan het westen en de Russische bevolking kwam voor grote delen in diepe armoede terecht.

Voor het westen, en vooral natuurlijk het Amerikaanse Keizerrijk leek het als of Rusland voor altijd verslagen was en een handige speelbal was geworden in handen van Washington en Brussel. Toen in 2000 Vladimir Poetin aan de macht kwam hoopte Washington dat hij het beleid van Jeltsin zou voortzetten en dat Rusland haar ondergeschikte status zou behouden. In eerste instantie gaf Poetin de indruk dat dit ook werkelijk zou gebeuren. Hij werkte samen met het westen en was graag aanwezig bij de verschillende Top bijeenkomsten die regelmatig op het programma staan. Rusland leek totaal onder controle van het westen te staan en de oligarchen konden doorgaan met hun westerse vriendjes tevreden stellen. Dit tegen rijke beloning natuurlijk.

Echter Poetin had hele andere plannen, die hij lange tijd goed verborgen hield. Hij wist dat hij een puinhoop had geërfd, en het was nodig om orde op zaken te stellen. Zijn agenda vanaf het begin is geweest om de macht en de soevereiniteit van Rusland te herstellen, en de westerse roofagenda een halt toe te roepen. Maar dit project moest rustig en voorzichtig worden opgebouwd. De oligarchen en hun westerse vrienden hadden veel geld en macht en waren gevaarlijk. Poetin moest dus eerst zijn macht echt vestigen voordat hij de strijd met de oligarchen, die hij ook wel de 5e colonne noemt, kon aangaan. Hij moest eerst de controle veroveren over het leger, de veiligheidsdiensten, binnenlandse zaken en zijn steun onder het Russische volk opbouwen. Hieraan heeft hij rustig en stap voor stap gewerkt zonder dat het westen echt in de gaten had wat er eigenlijk gebeurde.

In 2003 was Poetin sterk genoeg om terug te slaan. Hij liet de criminele zakenman Mikhail Chodorkovsky arresteren voor fraude en belasting ontduiking. Chodorkovsky verdween voor een lange tijd naar de gevangenis en zijn oliebedrijf Yukos werd ontmanteld. Deze aards oplichter en dief was een goede vriend van het westen en zijn arrestatie en opsluiting was het eerste teken voor Washington dat Poetin met een andere koers bezig was. Voor Poetin was de arrestatie niet zo zeer een signaal naar het westen, maar veel meer een waarschuwing aan de andere oligarchen dat het afgelopen was met hun rooftochten en dat ze in het vervolg op hun tellen moesten passen. Die boodschap kwam aan, hoewel ze hun strijd nooit hebben opgeven, tot aan de dag van vandaag. Chodorkovsky werd in december 2013 vrijgelaten, en voert nu vanuit het westen campagne tegen Rusland.

Men zou nu kunnen denken dat Poetin toen al de wortels heeft geplant voor een confrontatie met het westen, maar dat is niet het geval. Poetin wilde maar al te graag met het westen samenwerken, maar dan moest Rusland wel gezien worden als een volwaardige partner en niet als een slaafse volgeling van de dictaten uit Washington en Brussel. Het Russisch herstel werd nog een heel proces  waar Poetin keihard aan moest werken. Langzaam aan herstelde hij de Russische economie, hield de oligarchen op hun plaats en verstevigde zijn eigen machtsbasis. Er is wel eens gesuggereerd dat Poetin zelf een oligarch is die ook uit was op een groot fortuin. Maar ook dat was een totaal verkeerd beeld. Het is Poetin altijd om het welzijn van Rusland en de Russische bevolking gegaan. Rusland moest ten kosten van alles herbouwd worden, en daar is Poetin grotendeels in geslaagd. De 5de colonne is er nog steeds en ook op prominente posities, maar Poetin heeft hun macht binnen de perken gekregen en als iemand hier aan probeert te ontkomen volgen er onmiddellijk maatregelen. Dit tot grote ergernis van het westen die het onder controle houden van de oligarchen als schending van de mensenrechten ziet.

Toch hoopten men in het westen nog steeds dat Poetin te controleren was en dat men Rusland zonder veel moeite onder de duim kon houden. Dat dit een droom was bleek tijden de Syrië crisis. Rusland liet niet toe dat het westen Syrië onder de voet liep zoals dat eerder was gedaan met Irak en Libië. Sterker nog, toen Obama in de problemen raakte door zijn rode lijnen en dreigementen om Syrië te bombarderen, greep Poetin in en zette de situatie zo naar zijn hand dat Syrië niet ten onder kon gaan. Naar buiten toe was het westen blij met de Syrische ontknoping, maar achter gesloten deuren was men furieus. Rusland had bewezen dat het eigenmachtig kon optreden en het westen had het nakijken. Dat was men absoluut niet gewend en kon dus ook niet worden geaccepteerd.

Op dat moment besloot men in Washington om de reeds lang aan de gang zijnde aanval op Rusland een paar grote stappen verder te zetten. De Oekraïne werd als springplank aangewezen om de NAVO tot aan de grenzen met Rusland te brengen. Om dit te bewerkstellingen organiseerde het westen een coup in Kiev en kwam er een fascistische junta aan de macht. Maar Poetin zat niet stil en greep in terwijl het westen er nog van overtuigd was dat hij eigenlijk niets kon doen. De Krim werd via een referendum lid gemaakt van de Russische Federatie, waarmee twee dingen binnen enkele weken werden veiliggesteld. Ten eerste kwam de basis van de Russische vloot weer in Russische handen, en gelijktijdig kon het westen de Krim niet gebruiken om het Russische territorium te bedreigen. Dat was namelijk de opzet van Washington geweest. Zonder de Krim is de Oekraïne eigenlijk voor het westen waardeloos. Het ging nog verder want het zuid oosten, de Donbass, kwam in opstand tegen de Kiev fascisten en dat is nu Novorossia. Rusland steunde de opstand en hielp zo veel mogelijk op humanitair gebied. Novorossia is nu een feit en de Oekraïne is een verscheurd land geworden. Er is nu een soort bestand, maar de gevechten en beschietingen gaan door.

Voor de tegenstanders van Poetin binnen Rusland was de overname van de Krim een enorme klap. Men wist dat het westen dit nooit zou accepteren en de 5de colonne realiseerde zich dat hun westerse vrienden steeds meer afstand zouden nemen. Deze groep is nu in feite verslagen, maar nog steeds gevaarlijk omdat men over enorme geldmiddelen beschikt. Poetin houd de oligarchen op afstand door zijn controle over de belangrijkste ministeries van het land en een steun van rond de 80% van de Russische bevolking. Deze hele gang van zaken heeft het westen woedend gemaakt en de Amerikanen hebben Europa gedwongen sancties tegen Rusland af te kondigen. Het doel van deze sancties gaat veel verder dan de situatie in Novorossia. Washington gebruikt de sancties om een ander regime in Moskou te bewerkstelligen. Men hoopt op een gelijksoortig coup als in Kiev. De Russische minister van buitenlandse zaken, Lavrov, heeft gezegd dat Moskou weet waar het westen mee bezig is, maar dat het geen verschil zal maken. Rusland wil nog steeds samenwerken, maar de toon wordt duidelijk harder.

Overigens blijft het niet bij woorden. President Poetin is op vele terreinen bezig Rusland los te koppelen van het westen. Hij wil af van een wereld waarin de Amerikanen de alleenheerschappij opeisen, en streeft naar meerdere machten in de wereld die onafhankelijk van elkaar opereren, maar ook samen kunnen werken. Daarom zet hij in op de Eurazië Economische Unie en andere samenwerkingsverbanden van onafhankelijke landen. Vooral dit is het westen een doorn in het oog. De grote prijs voor Rusland is de toenemende samenwerking met China. Bijna iedere week worden er grote gascontracten tussen Rusland en China getekend en ook op veel andere terreinen wordt er samengewerkt. Daar komt nog bij dat deze grote energiecontracten worden betaald in Roebels en Yuan, de Chinese munteenheid, en niet meer in dollars. Dit ondermijnt de dollarheerschappij in de wereld.

Poetin is van plan een heel eigen betalingssysteem op te zetten voor internationale deals, zodat Rusland los kan komen van het internationale SWIFT systeem. Via de SWIFT kan Rusland nu nog gechanteerd worden omdat het westen steeds dreigt om Moskou uit de SWIFT te zetten. Als Rusland samen met China een eigen systeem opzet is het afgelopen met de chantage. Zo komt Rusland steeds meer op eigen benen te staan zonder dat de Amerikanen er greep op hebben, en dat steekt in Washington. De huidige sancties zijn voor Rusland natuurlijk een probleem, maar ten eerste is dat maar tijdelijk en ten tweede is er ook een positieve kant.

Rusland is sinds de jaren 90 steeds meer afhankelijk geworden van westerse producten terwijl men zelf alleen maar grondstoffen leverde. Nu is Rusland door de sancties weer bezig om zelf producten te ontwikkelen en produceren. Zo verliest het westen nog meer grip op de Russische markt. Poetin heeft zijn strategie lang van te voren gepland en gaat in zijn tegenstoten tegen het westen niet verder dan noodzakelijk is. Hij wil niet afwijken van zijn eigen tempo en is daarin erg succesvol geweest. Maar hij is ook constant bezig om het westen te waarschuwen. Zo heeft hij gezegd dat het voor Moskou onacceptabel is dat in Kiev een fascistisch regime huist. Hij heeft ook duidelijk gemaakt dat Rusland niet zal tolereren dat Novorossia door Kiev, met steun van de NAVO, onder de voet wordt gelopen. Hij wil niet militair in grijpen in de Oekraïne, maar zal het wel doen als er geen ander alternatief meer is.

Ook op dit gebied is de steun van China van groot belang. China heeft de aansluiting van de Krim bij de Russische Federatie erkend, en heeft geen enkele keer de Russische betrokkenheid bij Novorossia bekritiseerd. Ook de westerse sancties zijn door China afgewezen. De alliantie tussen Moskou en Beijing neemt iedere dag duidelijkere vormen aan. Heel af en toe spreken sommige Europese landen hun steun uit, zoals we hebben gezien met Tsjechië en Hongarije. Maar het blijven uitzonderingen.

Poetin gaat er vanuit dat de Amerikaanse aanval nog lang niet is afgeslagen en dat er nog veel meer strijd zal volgen. Hij wil geen militair conflict met het westen, maar hij zal niet aarzelen om alles te doen wat nodig is om de Russische belangen te beschermen en veilig te stellen. Hij heeft steeds duidelijk gemaakt dat het westen de confrontatie zoekt en dat men dat maar beter kan laten. De kans dat Washington zal luisteren is klein. Dat weet Poetin ook en hij laat niets aan het toeval over. Op dit moment is het hele conflict een gigantisch schaakspel, en Poetin is zeker niet van plan om deze partij te verliezen.

In de komende tijd zullen we door gaan met het volgen van deze ontwikkelingen en regelmatig terugkomen op de aanval van het Amerikaanse Keizerrijk op Rusland. De nu lopende strijd zal uiteindelijk beslissen hoe de toekomstige wereld er uit komt te zien. Zal het een wereld zijn waarin de Amerikanen iedereen tot slaaf maken, of komt er een wereld met sterke onafhankelijke landen die als werkelijke partners met elkaar zullen coöpereren? Om deze strijd kan niemand van ons heen, want hij is beslissende voor de toekomst van ons allemaal.