donderdag 24 juli 2014

Fortunes of war – de oorlog en haar gevolgenAf en toe krijg je het idee dat Europeanen oorlog niet meer serieus nemen. Ondanks het feit dat het op zich nog niet zo heel lang geleden is dat de Tweede Wereld Oorlog was afgelopen, kijken Europeanen over het algemeen naar oorlog en vernietiging als iets dat je alleen maar als een ver-van-mijn-bed show kunt zien. Voor de rest gaan de oogkleppen op en gaat men vrolijk verder met het leven van alle dag. Tot er iets gebeurt dat oorlog plotseling heel dicht bij brengt. Zo’n incident was het neerkomen van Malaysian Airlines vlucht MH 17 op 17 juli in Donetsk. In het toestel zaten namelijk 193 Nederlanders en een aantal andere Europeanen. Plotseling was de oorlog heel dichtbij, zo dichtbij dat hij grijpbaar bleek. Voor alle betrokken is het neerkomen van het toestel een ramp, die vele levens voor altijd zal veranderen. Gelijktijdig is het ook een aanklacht tegen het schouderophalend wegkijken van grote delen van de wereld als het gaat om de oorlog en de vele slachtoffers in Novorossia.

Meteen begon de speculatie over hoe het vliegtuig was neergehaald en wie dat dan wel had gedaan. Mede door een sterk schuld gevoel over het eigen desinteresse begon een koortsachtige jacht om de schuldigen zo snel mogelijk op te sporen. Het spreekt voor zich dat ook de partijen betrokken in het conflict elkaar de schuld gaven. Dit gedrag werd nog verder aangewakkerd door de Amerikanen die bijna vanaf het begin beweerden dat de milities en uiteindelijk Rusland achter de ramp zitten. Maar wat weten we werkelijk over wat er met het vliegtuig is gebeurd? Het gaat om een lijnvlucht tussen Amsterdam en Kuala Lumpur die regelmatig heen en weer pendelt. In de dagen voor de crash vloog het vliegtuig ook over de Oekraïne, maar dan via een wat andere route, die het oorlogsgebied rond Donetsk ontweek. Maar op die donderdag werd er wel direct over het oorlogsgebied gevlogen ondanks het feit dat er in de voorgaande dagen al verschillende Oekraïne militaire vliegtuigen naar beneden waren geschoten, terwijl ze burgerdoelen aanvielen of voorraden aan voerden voor het Kiev leger. Het was dus zeker niet veilig in dit gebied, en dat was algemeen bekend. Mede daarom ook was het luchtruim tot op een bepaalde hoogte gesloten, en deze maatregel was al sinds 8 juli van kracht. De luchtvaart autoriteiten verschuilen zich er nu achter dat het boven de 10.000 m wel veilig leek. Maar daar staat tegenover dat het vliegtuig vanuit de toren in Kiev opdracht kreeg om wat lager te gaan vliegen dan men in eerste instantie deed. Dit is bevestigd door een woordvoerder van de vliegmaatschappij. Daar komt nog bij dat veel andere vlieglijnen wel het gebied meden.

De autoriteiten in Maleisië ontkennen dat er een andere route is gevlogen dan eerdere dagen, maar vlieggegevens die op internet vrij voor handen zijn laten zien dat de MH17 die dag voor het eerst over het oorlogsgebied vloog. Dit met rampzalige gevolgen. Wat er daarna is gebeurd kent vele versies. De meeste gehoorde is dat een luchtdoelraket van de grond het vliegtuig uit de lucht schoot. Dit kan alleen met een zwaar systeem zoals de BUK, die zeer moeilijk te bedienen is. Dit soort systemen is voor handen in zowel de Oekraïne als ook Rusland. De milities hebben eenvoudig weg niet de expertise om dit soort apparatuur te gebruiken, als ze het al hadden. Als het dus een raket van de grond is geweest moet het Kiev leger hem hebben afgevuurd. Kiev had een BUK batterij in de buurt van Donetsk die dag. Het Russische leger heeft de hele dag signalen van de radar die bij de BUK hoort opgevangen. Kiev is dus de meest voor de hand liggende bron van de raket. De westerse media lieten deze theorie meteen varen en gingen voor de milities als schuldigen. Dit werd versterkt door een opname van een zogenaamd afgetapt telefoon gesprek tussen militieleden waarin het neerschieten zo ongeveer werd toegegeven. 

Maar al de volgende dag bleek het filmpje, dat op YouTube, stond een vervalsing van de Oekraïense geheime dienst. Oplettende kijkers kwamen er achter dat het filmpje al op de 16de was gemaakt, een dag voor de crash. Kort daarna werd het van het net gehaald. In de media wordt er ook nauwelijks meer over gesproken.
Het is trouwens nog helemaal niet zeker dat het om een raket ging. De Amerikanen beweren dit, maar de zogenaamde bewijzen zeggen in feite niets. Op dezelfde manier beweerde men ook van alles over massavernietigingswapens in Irak voor de tweede Irak oorlog. Ook dit bleek een leugen. Er waren geen wapens en de zogenaamde bewijzen waren vals. Dat kan ook nu weer het geval zijn. Wie gelooft immers de Amerikanen nog? Sporen op de brokstukken, die veelvuldig op internet te vinden zijn, geven eerder aan dat het vliegtuig door een raket is getroffen die door een ander vliegtuig werd afgevuurd. De zogenaamde air-to-air raketten laten hun doel meestal niet exploderen in de lucht, maar veroorzaken gaten waardoor de druk in het vliegtuig wegvalt, de systemen worden uitgeschakeld en het toestel gewoon naar beneden valt in een razende vaart. Meestal breekt het dan ook in twee of meer delen. Deze theorie wordt ondersteund door de beelden die van de rond geslingerde lijken zijn gemaakt. Een aantal zitten nog gewoon op hun stoel of delen daarvan. Ze zijn als het ware gewoon van grote hoogte neergevallen. Pas op de grond is het vliegtuig geëxplodeerd. Dit is niet in de lucht gebeurd. Nu is er een rapport op Twitter geweest van een Spaanse air traffic controller die het toestel volgde en vlak voor de crash twee Oekraïense gevechtsvliegtuigen in de buurt van het toestel zag. Zijn account is nu van Twitter verdwenen, maar er zijn overal op internet kopieën te vinden. Waarom het account is weggehaald is onduidelijkheid. Zat hij te dicht bij de waarheid misschien? Want ook in deze theorie moet het Kiev geweest zijn die de trekker heeft overgehaald. Intussen heeft Rusland bevestigd dat er in ieder geval een gevechtsvliegtuig van de Oekraïense luchtmacht in de buurt van het vliegtuig was. Het toestel werd op de Russische radar waargenomen.

Blijft er nog een andere mogelijkheid; die van een bom aan boord. Ook een bom slaat meestal een gat waardoor het vliegtuig naar beneden komt. De bom alleen kan dit soort grote vliegtuigen niet volledig uit elkaar doen spatten. Het effect zou dus hetzelfde zijn als bij de air-to-air raket. Deze theorie is nauwelijks aan de orde geweest omdat hij blijkbaar het westen niet goed uit kwam. Er werd in de media beweerd dat de veiligheid nu zo goed geregeld is dat een bom aan boord bijna onmogelijk is geworden. Dit is totale onzin. Nog maar kort geleden hebben de Amerikanen nieuwe regels ingevoerd voor elektronica die mee aan boord wordt genomen door passagiers. Blijkbaar had men een vermoeden dat er bommen bestaande uit elektronica in omloop waren. Dus waarom zou er in dit geval geen bom aan boord kunnen zijn geweest? Immers, het is dit jaar al het tweede toestel van Malaysia Airlines dat plotseling van de radar verdwijnt. Kan dit echt allemaal toeval zijn?

Het onderzoek zal het allemaal moeten uitwijzen, maar er zijn intussen zoveel belangen dat een objectief onderzoek bijna onmogelijk lijkt. In de westerse media is er veel te doen geweest over mensen in het rampgebied, moeilijke toegang, en gesleep met lijken. Maar de vraag is, wat moesten de autoriteiten op de grond anders? Het is een oorlogsgebied en dus is er ook veel wantrouwen. Zogenaamde experts kunnen ook spionnen van de tegenstander zijn. De echte experts bleven heel lang in Kiev hangen. Was dat ook een manier om sporen te laten vervagen? Uiteindelijk heeft de leiding van Donetsk besloten de lijken zelf weg te halen en in een koeltrein op te slaan. Ze konden in de hitte niet langer blijven liggen. Hierop kwam veel kritiek, maar als we alles goed bekijken was het de enige juiste en ook humanitaire beslissing. Dat werd later ook door de Nederlandse regering toegegeven. Maar intussen waren de mensen die in het gebied werkzaam waren wel dagenlang door de Nederlandse media door het slijk gehaald. Ook de zwarte dozen werden overhandigd zonder dat er mee was geknoeid. Dat is door experts uit Maleisië bevestigd. Kortom, de autoriteiten in Donetsk hebben hun werk goed gedaan. Een bedankje vanuit Nederland zou op zijn plaats zijn, maar dat mag natuurlijk niet van de Amerikanen, die steeds opnieuw met in elkaar geknutselde bewijzen komen.  

Blijft de vraag wie nu eigenlijk verantwoordelijk is voor het uit de luchthalen van het vliegtuig. Boven halen we een aantal theorieën aan. Maar als je in dit soort situaties in de buurt van de waarheid wilt komen is er maar een oude vertrouwde methode; kijk naar wie er het meeste belang bij het gebeuren had en wie er van heeft geprofiteerd. De milities hadden er geen enkel belang bij en hebben er alleen maar schade van ondervonden. Hetzelfde kan van Rusland worden gezegd. De enige die hebben geprofiteerd zijn de fascisten in Kiev en hun westerse sponsors. Voor de crash was het Oekraïense leger in grote moeilijkheden en de milities wonnen terrein. Dit sloeg om na de crash omdat Kiev nu de kans schoon zag om nog meer zware wapens tegen burgerdoelen te gebruiken. Kiev riep ook meteen om hulp van de NAVO en gebruikte het gebeuren om Rusland nog verder zwart te maken. Dit werd met graagte overgenomen in de Europese hoofdsteden. Alleen Kiev had dus belang bij de ramp, en precies dat zegt genoeg. Opmerkelijk is ook dat Israel nog dezelfde avond de grondoorlog in Gaza startte. Daar was dus ook een deelbelang te vinden waarvan de Amerikanen wisten.

Daar komt nog bij dat als het wel de milities waren geweest die de raket afvuurden, dit alleen op een vergissing zou berusten, zoals die in elke oorlog voorkomt. Als het al gebeurd was zou het nooit een daad van terrorisme zijn geweest, veel meer een tragisch gevolg van de oorlog. Ook in de Tweede Wereld Oorlog bombardeerden de geallieerden per vergissing Nederlandse steden, waaronder Den Haag en Nijmegen. Hierbij vielen honderden burgerdoden. Werden deze vergissingen ooit als daden van terrorisme gekenmerkt?

Nogmaals het gebied waar het vliegtuig neer kwam is een oorlogsgebied, en daar hebben burgervliegtuigen niets te zoeken. Doet men dit wel, dan is het op eigen verantwoordelijkheid. Het is heel triest dat zoveel onschuldige mensen hun leven hebben verloren, net als dat het heel triest is dat honderden mensen in Novorossia door de beschietingen van het Kiev leger zijn vermoord. Nog triester is dat er over deze laatste moordpartijen gewoon wordt gezwegen, eenvoudig weg omdat ze niet in de Amerikaanse propaganda passen.

We schreven al eerder dat de oorlog die nu in Novorossia gaande is niet om dat gebied alleen gaat. Het gaat om de macht in midden Europa en de Amerikaanse intentie om de EU en nog veel meer de NAVO tot aan de grenzen met Rusland te brengen. Washington zoekt oorlog met Rusland en heeft daar alles voor over. Om dit doel te bereiken offeren de slagers uit Washington en Brussel honderden, zo niet duizenden onschuldige mensen op hun bloedige altaar. Laten we de ogen openen en zien wat er werkelijk om ons heen gebeurd. En laten we dan een einde maken aan deze waanzin, voordat er echt een Derde Wereld Oorlog ontstaat. Laat niemand zeggen dat hij niet gewaarschuwd is.