donderdag 26 juni 2014

De Amerikaanse atoomdreiging tegen RuslandOp internet circuleren al een paar weken berichten dat Amerika de Russische Federatie in toenemende mate bedreigd met nucleaire wapens. Op zich is dat natuurlijk niet nieuw want beide kanten beschikken over een groot arsenaal aan atoomwapens, dat over de laatste jaren nauwelijks kleiner is geworden. Maar de recente dreigementen hebben een meer sinistere vorm aangenomen en als de rapporten over deze Amerikaanse activiteiten kloppen vormen zij een reusachtige bedreiging voor ons allemaal.

De nieuwe dreigingen hebben te maken met de crisis in de Oekraïne. Het Amerikaanse imperialisme heeft de huidige situatie aangegrepen om steeds meer soldaten en zwaar materiaal naar Europa te sturen. Zogenaamd is dit op verzoek van ondermeer Polen en de Baltische staten, maar aangezien de regeringen in deze landen horig zijn aan Amerika zal de Amerikaanse regering er wel voor hebben gezorgd dat er dit soort verzoeken werden ingediend. Het dient immers allemaal de agenda die er toe moet leiden dat de NAVO tot aan de grenzen van Rusland kan oprukken. Er werden dus troepen en wapens gestuurd, en er werden oefeningen gehouden zo dicht mogelijk bij de Russische grens. Met wat deze troepen waren bewapend is niets bekend.

Maar er werd ook nog iets anders gedaan, zogenaamd om Europa te beschermen tegen het Russische gevaar. Obama stuurde twee zogenaamde Stealth bommenwerpers naar Europa. Deze vliegtuigen zijn in zo verre bijzonder dat ze niet op de radar zichtbaar zijn. Ze kunnen dus naderen zonder dat iemand het in de gaten heeft. De B2 bommenwerpers hebben de veelzeggende namen Death 11 en Death 12. De vliegtuigen staan nu op de Engelse vliegbasis RAF Fairford samen met 3 B52 Stratofortress bommenwerpers. Op zich is dit nog niet echt een grote bedreiging, ware het niet dat Obama de vliegtuigen heeft laten laden met AGM-86 Kruisraketten, die op hun beurt weer beschikken over W80 nucleaire kernkoppen. Deze groep vliegtuigen kan alleen maar worden beschreven als een aanvalsformatie, die er op is gericht Rusland te intimideren en als nodig aan te vallen. We moeten niet vergeten dat de vliegtuigen van af hun huidige basis maar 3 uur vliegtijd nodig hebben om Moskou te bereiken.

Het is natuurlijk zo dat er veel verhalen op internet circuleren en het waarheidsgehalte is vaak moeilijk in te schatten. Maar in dit geval zijn er bewijzen die er niet om liegen. Ten eerste heeft Obama openlijk gezegd dat de Stealth bommenwerpers naar Europa zouden komen. Dat ze met kernwapens bewapend zouden worden heeft hij natuurlijk verzwegen. Over dit soort wapens wordt immers altijd gezwegen. Iedereen weet bijvoorbeeld dat er Amerikaanse kernwapens op Volkel liggen, maar officieel wordt er nooit melding van gemaakt. Ook over de bewapening van deze vliegtuigen wordt dus gezwegen.

Maar de aanwezigheid van dit gevaarlijk speelgoed heeft zich toch voelbaar gemaakt. Op 5 en 10 juni verdwenen plotseling een aantal gewone passagiersvliegtuigen van de radar in Midden Europa. Er waren meldingen uit Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Tsjechië en Slowakije. De vliegtuigen verdwenen soms voor een paar minuten, maar in andere gevallen wel voor 25 minuten. De controletorens van de verschillende vliegvelden hadden nog wel radiocontact met de bemanningen, maar het feit dat ze niet op de radar te zien waren had tot gevaarlijk situaties kunnen leiden omdat het zonder de radar moeilijk is vast te stellen waar vliegtuigen precies zijn. Het fenomeen kwam in de media aan de orde, maar niemand kon precies vertellen hoe dit was gekomen. Toen er verder onderzoek werd gedaan door journalisten en deskundigen werd beweerd dat de storingen worden veroorzaakt door militaire NAVO oefeningen in Hongarije.

Dit klopt echter niet want op de tweede dag van de incidenten, 10 juni, waren de oefeningen in Hongarije al lang afgerond. Er is nu een onderzoek gaande om uit te vinden waar de storingen dan wel door veroorzaakt kunnen zijn. Een aanwijzing voor de oorzaak is naar buiten gekomen via de Slowaakse inlichtingendienst. Deze dienst beweerd dat de storingen werden veroorzaakt door testprocedures die door de Amerikanen in Engeland werden uitgevoerd om de Stealth bommenwerpers en de andere nucleaire vliegtuigen te testen. Deze testprocedures hadden zo’n kracht dat de radar in hele Midden Europa door de signalen werd getroffen. Nog uitgezonderd van het feit dat het onacceptabel is dat de Amerikanen midden in Europa met atoomwapens dreigen, moeten we ook vast stellen dat ze de levens van honderden en misschien wel duizenden vliegtuigpassagiers op het spel hebben gezet. Daar komt nog bij dat het zo weer kan gebeuren, want deze nucleaire aanvalsmacht staat nog steeds op Fairford.

In de Amerikaanse en Europese propaganda wordt Rusland steeds afgebeeld als de agressor. Poetin zou uit zijn op een oorlog in Europa, wordt er beweerd. Het is nu duidelijk dat het de Amerikanen en hun nucleaire wapens zijn die de vrede en de veiligheid in Europa bedreigen. Op zich is dit niet echt iets nieuws. We moeten nooit vergeten dat de Amerikanen de eerste waren die atoombommen hebben gebruikt tegen burgerdoelen in Japan in 1945. Daar komt nog bij dat de Sovjet Unie tijdens het oost-west conflict altijd een garantie heeft gegeven dat het Warschau Pact nooit als eerste atoomwapens zou inzetten. Van de Amerikanen is zo’n garantie nooit gekomen.

Het is dus noodzakelijk om de komende tijd extra waakzaam te zijn. Obama is een zwakke en gelijktijdig ook angstige president. Dit soort figuren kunnen plotseling in paniek raken en de vreemdste dingen gaan doen als ze denken dat ze in het nauw gedreven worden. Het is bekend dat er binnen de Amerikaanse strijdkrachten veel haviken zitten die een oorlog met Rusland zouden toejuichen. Zij zullen dus Obama niet terugfluiten als hij tot openlijke agressie over gaat. Een ding moet duidelijk zijn, de Amerikaanse aanwezigheid in Europa vormt een bedreiging voor ons allemaal. Achter de gordijnen van het Witte Huis gaan duistere dingen schuil, waarover maar weinig mensen de waarheid weten. De oude slogan van jaren geleden: “Yank go Home” is meer actueel dan ooit.