donderdag 14 november 2013

Daar gaan ze weerDe Nederlandse heersende klasse heeft het weer voor elkaar. Men mag opnieuw deelnemen aan een zogenaamde “vredes” missie, of kunnen we beter zeggen een oorlogsopdracht. Deze keer is Mali aan de beurt om door het zogenaamde “vrije” Westen uit de nood te worden geholpen. Het land heeft problemen met moslimfundamentalisten die eerder door het Franse leger werden teruggedreven. Dus snellen de westerse mogendheden, waaronder Nederland, te hulp om democratie en vrede te brengen. Tenminste dat wordt altijd beweerd. Deze keer zullen 400 Nederlandse militairen naar Mali vertrekken om de opdracht uit te voeren die door de Nederlandse regering is aangenomen. Opnieuw moeten we er op wijzen dat de soldaten die naar Mali gaan, en die hun leven riskeren, niet de zonen of dochters zijn van de ministers en hoge officieren die de bevelen geven. Het zijn natuurlijk altijd de kinderen van anderen die op dit soort hemelvaartscommando’s worden afgestuurd.

Opnieuw zijn allerlei redenen gevonden om het uitzenden van de troepen te legitimeren. Ten eerste moet natuurlijk de bevolking van Mali geholpen worden zodat ze niet in de handen van de extremisten terecht komen. Om dit te bereiken zal men vooral inlichtingen verzamelen en plaatselijke militairen en politiemensen opleiden. Het klinkt allemaal weer heel humanitair. Ministers hebben er altijd een speciaal talent voor om dit soort opdrachten als pure naastenliefde te laten klinken. Maar de bevolking kent intussen dit soort PR onzin uit het hoofd, dus moet er een nieuw sausje over de maaltijd worden uitgegoten. Deze keer heeft men bedacht dat de uitzending van troepen ook noodzakelijk is om de Nederlandse veiligheid te beschermen. De redenering is dat als Mali in handen van de extremisten is, Nederland met aanslagen te maken kan krijgen. Iets onzinnigers kun je niet bedenken. Het zou veel eerder zo zijn dat deelname Nederland in de kijker van de extremisten speelt, met alle gevolgen van dien.

De regering grijpt dus ieder excuus aan om toch maar weer een beetje het vaandel van een koloniale macht op te houden. Immers men wil meetellen op het internationale toneel. Om dat te bereiken is geen prijs te hoog. Geloof ook niet dat het alleen de VVD is die deze agenda steeds opnieuw aan de orde stelt. De PvdA is geen haar beter en heeft zelfs gezegd dat men het besluit over de JSF liet afhangen van of er wel voldoende toestellen zouden zijn om internationale oorlogsopdrachten uit te voeren. Blijkbaar is men daar nu uit, want zo als al was verwacht hebben de sociaal democraten netjes hun verkiezingsbelofte gebroken en als trouwe volgelingen van de heersende klasse voor de JSF gestemd. Hiermee ging ook het laatste stukje geloofwaardigheid het raam uit, maar dat interesseert de PvdA leiding al lang niet meer. Men hoopt dat de achterban de leugens en bedrog wel vergeten zal zijn als het weer tijd wordt voor de stembus. Maar dat kon wel eens vies tegenvallen.

Terwijl dit alles de revue passeerde kwam Opstelten, het stuk onheil op justitie, ook weer met een nieuw plan. Hij wil de reisgegevens van alle Nederlanders gaan registeren en opslaan. Blijkbaar zijn de lessen die hij heeft gehad van de Amerikaanse NSA goed aangeslagen. Volgens Opstelten is dit opslaan nodig in de strijd tegen het terrorisme. Daar komt weer een excuus dus. Om welke terroristen gaat het dan? Het antwoord is; de paar zielige jihadstrijders die naar Syrië reizen om zich daar, in de burgeroorlog, voor Al Nusra te laten doodschieten. Nu zou je de indruk krijgen dat er duizenden van dit soort figuren de grens over trekken. Maar hier zien we weer hoe Opstelten een meester is in het opblazen van dit soort dingen als het hem uitkomt. In waarheid zijn er net 100 jihadisten vertrokken. Gelooft hij nou echt dat we zijn verhaal accepteren dat om dit minuscule groepje te volgen de reisgegevens van iedereen opgeslagen moeten worden? We weten intussen wel beter. Het gaat om nog meer controle en nog meer schending van de privacy. De maatregel is nog niet door de Kamer, maar als dat niet lukt, zal Opstelten wel de weg van zijn Amerikaanse vriendjes volgen en de gegevens illegaal aftappen en als nog opslaan.

Als we goed kijken zit er ook een link tussen de inzet in Mali en het opslaan van de gegevens. Immers; Opstelten zegt dat hij de jihadisten wil tegen houden omdat zij een bedreiging voor Nederland en de Nederlandse bevolking zouden vormen als ze weer terug komen in de Nederlandse maatschappij. Ze hebben dan immers ervaring met wapens en explosieven en zouden zomaar aanslagen kunnen gaan plegen. Ook zouden ze nog wel eens getraumatiseerd terug kunnen komen. Dan zijn ze onberekenbaar en wordt het risico alleen maar groter. Daarom is het beter om ze tegen te houden voordat ze de grens over kunnen trekken. Dat is de redenering van Opstelten.

Maar hoe zit het met de militairen die naar Mali gaan? Als we kijken naar eerdere conflicten van Korea tot Libanon. Van het voormalige Joegoslavië tot Afghanistan dan zien we dat veel militairen die uit die conflicten zijn teruggekomen vele trauma’s hebben opgelopen. Ook zij komen terug in de maatschappij met alle gevolgen van dien. Hoeveel veteranen zijn niet terecht gekomen in de criminaliteit of raken aan de drugs of de alcohol? Hoeveel van hen raken betrokken bij huiselijk geweld of draaien door? Ook zij hebben kennis van wapens en explosieven. En dan hebben we het nog niet eens gehad over het speelgoed dat men mee terugbrengt uit de oorlogsgebieden. Het was echt geen toeval dat na de Joegoslavieoorlog de illegale wapenhandel plotseling werd overspoeld met handwapens en handgranaten uit het oorlogsgebied. Veel voormalige soldaten haalden hier een leuk zakcentje uit. Daar hoor je nooit iemand over, maar het gebeurd steeds opnieuw.

De conclusie moet zijn dat er net zo veel gevaar uitgaat van teruggekeerde militairen als van jihad strijders, met verschil dat er van deze laatste groep een stuk minder terugkomen. Het hele verhaal over opslaan van reisgegevens om het terrorisme te bestrijden is dus een nieuw voorbeeld van de leugens en bedrog die de Nederlandse regering inzet om dit soort maatregelen door het parlement te jagen en de publieke opinie in slaap te sussen. Gelukkig slaapt niet iedereen. Er zijn al genoeg rechten ingeleverd, en de privacy is al voldoende geschonden. De les van dit alles is dat de overheid voor geen cent te vertrouwen is. Zij dienen de belangen van de heersende klasse, en dat zijn niet onze belangen. Precies dat moeten we nooit vergeten.

1 opmerking:

  1. Voor een Betere Verzorgingsstaat zal men iets van privacy moeten inleveren. Dat is dan jammer voor al die intellectuele liberalen die alles toch wel konden betalen!

    BeantwoordenVerwijderen