donderdag 18 april 2013

Vorden blijft “fout”. Iets begrijpen kan moeilijk zijn

Velen zullen zich nog de commotie herinneren toen het gemeentebestuur van Vorden vorig jaar het plan opvatte om tijdens de 4 mei herdenking langs de graven van Duitse soldaten te lopen. Dit voornemen werd geblokkeerd omdat een Joodse organisatie een rechter een verbod liet uitspreken. Echter, maanden later won het gemeentebestuur het hoger beroep, en nu is men opnieuw van plan om op 4 mei de daders te eren. Een kaderlid van Het Rode Vaandel schreef hierop een persoonlijke protestbrief aan het gemeentebestuur. Hij was niet de enige, gelukkig. Intussen is het antwoord van de Gemeente Vorden binnen. Het valt moeilijk te begrijpen, maar het gemeentebestuur houdt vast aan haar voornemen en zal dus schaamteloos langs de Duitse graven paraderen. Het gemeentebestuur ziet het als een zaak van vrijheid van meningsuiting. Hieronder publiceren we zowel de originele brief als ook het antwoord van de gemeente. De inhoud van beiden spreek voor zich.

Wat maar niet tot de gemeente wil doordringen is dat juist de Duitse soldaten, die men nu gaat eren, hier waren om de vrijheid van meningsuiting de kop in te drukken. In dit streven hebben deze vertegenwoordigers van Hitler veel slachtoffers gemaakt. Je zou de tocht langs de Duitse graven dus zonder meer een bloedgang kunnen noemen. Vorden denkt dat men met het woord verzoening alles recht kan buigen wat krom is. Ze hebben het verkeerd, en het zou niet te verbazen zijn als ze daar op 4 mei achter komen, als de woede van velen zich zal uiten in demonstraties en protesten. Maar dan is het kwaad reeds geschied. Vorden lijkt vastbesloten om “fout” te blijven. Het is aan ons allemaal om te laten zien dat die houding niet acceptabel is. Nu niet, en nooit! Dat zijn we de vele slachtoffers schuldig.

Aan: Burgemeester en Wethouders

         Gemeente Bronckhorst

         Elderinkweg 2, 7255 KA Hengelo (Gld)
         info@bronckhorst.nl,  griffie@bronckhorst.nl
Betreft: dodenherdenking 4 mei

Amersfoort 10 maart 2013

Geachte burgemeester en wethouders,
Hierbij wil ik met klem protesteren tegen het voornemen van uw bestuur om opnieuw te proberen om tijdens de dodenherdenking langs de graven van Duitse bezetters te lopen. Ik wil u er op wijzen dat de aandacht van heel het land op uw gemeente en uw acties is gericht. Het is al een schandaal dat er vorig jaar een rechter aan te pas moest komen om te voorkomen dat uw bestuur de daders uit de Tweede Wereld Oorlog ging eren. Men zou verwachten dat een bestuur met enig verstand zou besluiten om de fout van vorig jaar niet nogmaals te maken. Nu blijkt dat het tegendeel het geval is. Opnieuw zijn er plannen om niet alleen de Nederlandse slachtoffers van de oorlog te herdenken, maar ook de Duitse daders.
Misschien hebt u maar een beperkt begrip van de geschiedenis, dus daarom wil ik benadrukken dat de Duitsers die u zo nodig wilt eren soldaten van Hitler waren, en zo de vertegenwoordigers van het Nazi regime in Nederland. Het is niet bekend wat deze soldaten allemaal op hun geweten hadden, maar dat ze hier niets te zoeken hadden staat vast en elk eerbetoon is dan ook ongewenst en ongepast. Meer nog als dit op 4 mei zou gebeuren. Daarom wil ik u oproepen om van dit onzalige plan af te zien, en tijdens de dodenherdenking die mensen te eren waar de herdenking voor is bedoeld, namelijk de slachtoffers van de oorlog. Als u vasthoudt aan uw plan om ook de Duitse bezetters te eren zal u gemeente opnieuw als schandvlek worden aangemerkt. Ik kan me niet voorstellen dat u daar op uit bent.
Blijft de vraag waarom dit plan nu opnieuw op tafel ligt. Toen er vorig jaar een vliegtuigje overvloog met de leuze “Vorden is fout” vond ik dat enigszins overtrokken. Ik had meer het idee dat de gemeente een inschattingsfout had gemaakt onder aanvoering van een enigszins domme burgemeester. Nu hetzelfde weer lijkt te gebeuren doet me dit denken aan de herdenkingen in sommige landen in midden Europa waar SSers en ander moordenaarstuig openlijk worden geëerd. Het is dus geen inschattingsfout, en dan moet er meer achter zitten. Ik kan me niet aan het idee ontrekken dat Vorden dus echt fout is. En fout heeft dan dezelfde betekenis als in de jaren 40-45. Het is aan u om het tegendeel te bewijzen.
Hoogachtend,

Bert Bakkenes (zoon verzetsdeelnemer)

Antwoord van de Gemeente Vorden
Geachte heer/mevrouw Bakkenes,

Ik waardeer uw betrokkenheid en uw reactie en heb deze voorgelegd aan de wethouders en de gemeenteraad van Bronckhorst.

In aanloop naar de dodenherdenking op 4 mei ontvingen wij van verschillende organisaties en mensen brieven en e-mails over de wijze van herdenking in Vorden en de deelname van de gemeente Bronckhorst hieraan. Het is duidelijk dat er mensen voor en tegen de gekozen invulling van de Vordense herdenking zijn, waarbij er een keuzemogelijkheid is voor de aanwezigen om na afloop van de plechtigheid via het graf van de Duitse soldaten naar de uitgang te lopen of via een andere route. Vrijheid van meningsuiting is een groot goed in Nederland. Wij respecteren ieders overtuiging. De verzoenende boodschap die het organiserende 4 mei Comité uit Vorden wil uitdragen met de gang na afloop, gaf voor ons de doorslag om met een gemeentelijke vertegenwoordiger aan te sluiten bij de totale activiteit.

Meer informatie?

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via e-mail: info@bronckhorst.nl of tel. (0575) 75 02 50.

de heer H.A.J. Aalderink

burgemeester van Bronckhorst

Geen opmerkingen:

Een reactie posten