donderdag 9 november 2017

100 JAAR OKTOBER REVOLUTIE – ROOD VERLEDEN OF RODE TOEKOMST?

Deze week is het precies 100 jaar geleden dat in Rusland de Oktober Revolutie uitbrak. Een revolutie die uiteindelijk zou leiden tot de Sovjet Unie. Intussen is ook de Sovjet Unie al weer geschiedenis, en eigenlijk wacht de wereld nog steeds op de socialistische maatschappij waar Marx, Engels, Lenin en vele anderen kameraden voor hebben gewerkt en gestreden. Na 100 jaar moeten we ons de vraag stellen of we dichter bij die socialistische maatschappij zijn gekomen, of is de omslag nu verder weg dan ooit? In deze dagen is het goed om bij deze vraag stil te staan. Want we leven in een veranderende wereld, alleen moeten we ons steeds opnieuw afvragen of die veranderingen wel verbeteringen zijn. Hebben we nog wel een rode toekomst, of moeten we het doen met een rood verleden?

Het staat zonder twijfel vast dat de Oktober Revolutie het meest inspirerende moment is geweest in de geschiedenis van de linkse beweging. Geen enkele andere ontwikkeling heeft zoveel organisaties, partijen en individuen geïnspireerd, en tot daden aan gezet. Het rode licht uit het oosten werkte als een krachtbron en in veel gevallen als brandende fakkel die de weg wees. Toch moeten we niet vergeten dat het eigenlijk nooit de bedoeling is geweest om een socialistische revolutie te ontketenen in een feodaal en achtergebleven land als het Rusland, dat door de Tsaren was gevormd. De bedoeling was dat de eerste echte revolutie zou plaatsvinden in een geïndustrialiseerd land met een sterke arbeidersklasse, die de dragende kracht van de omwenteling zou zijn. Marx en Engels dachten hierbij aan landen als Duitsland, Engeland en Frankrijk. Als in een van die landen een revolutie succesvol zou worden doorgevoerd, zou er een sneeuwbaleffect van start gaan. Maar door omstandigheden werd het Rusland, en dat maakte het creëren van een sneeuwbaleffect veel moeilijker.

De revolutie was een succes en de communistische partij greep de macht, maar de problemen waren enorm en complex. Het is niet de bedoeling om dit hele proces te beschrijven, maar we kunnen er wel een paar verworvenheden uithalen, en als lichtend voorbeeld gebruiken. De nieuwe machthebbers slaagden er binnen heel korte tijd in om de industrie in Rusland echt van de grond te krijgen. Een industrie die cruciaal was toen de Sovjet Unie in 1941 door Nazi-Duitsland werd aangevallen. Het feodale werd uitgebannen, hoewel dit een hele strijd was, en de industriearbeider ging een doorslaggevende rol spelen. Hoewel de problemen immens waren, werd het leven voor de bevolking stap voor stap beter. Maar er gebeurde veel meer. Het oude Rusland kende een bevolking die voor een groot deel analfabeet was. Er werd nu een campagne in gang gezet om binnen maar een paar jaar grote delen van de bevolking te leren lezen en schrijven. De campagne was een groot succes en voor veel mensen ging er een nieuwe wereld open.

De honger naar kennis en literatuur nam ongelooflijke vormen aan. Dit is nooit meer veranderd. Het mooiste voorbeeld van deze verworvenheid is te zien tijdens het beleg van Leningrad door de Duitsers vanaf de herfst van 1941. Dit beleg duurde 900 dagen, met als dieptepunt de winter van 1941-1942 toen er massaal honger en koude werd geleden, omdat de voorraden maar mondjesmaat door de blokkade heen kwamen. Je zou verwachten dat tijdens een dergelijke ramptoestand mensen aan andere dingen zouden denken als lezen en studeren. Maar het omgekeerde was het geval. De bibliotheken, die steenkoud waren door het gebrek aan brandstof, zaten overvol. Er werd gelezen, geleerd en gestudeerd als of er geen oorlog bestond. Het is meer dan eens voorkomen dat mensen tijdens het lezen van uitputting stierven. Hoe groot de honger ook was, de honger naar kennis was nog veel groter. Zonder de revolutie van 1917 was dit proces nooit in gang gezet. De oude machthebbers wilden immers een domme bevolking die niet voor zichzelf kon opkomen. Dat juk hebben de communisten afgeworpen, en ook in het huidige Rusland is dit proces nog steeds gaande. De mensen kennen de waarde van kennis en wetenschap.

Toch is de Sovjet Unie uiteindelijk ten onder gegaan. Wat Nazi-Duitsland niet lukte kreeg het westen uiteindelijk voor elkaar toen de leiding verslapte, en de verkeerde mensen posities kregen. Het experiment, want dat was het, slaagde niet, maar hield wel heel lang stand. Zelfs nu nog kunnen we gerust zeggen dat het huidige Rusland weer een wereldmacht is omdat de Sovjet Unie de weg hiervoor heeft vrijgemaakt. Door het westen wordt dit negatief uitgelegd, maar de bevolking weet wel beter. Deze feiten zijn het westen een doorn in het oog, vandaar ook de hedendaagse spanningen. Het westen dacht de Sovjet Unie te hebben verslagen, maar Rusland stond op. Dit laatste is in ons aller belang omdat het de enige echte tegenmacht vormt, tegen het door Amerika gedomineerde westerse imperialisme.

Het bovenstaande is de realiteit, maar geeft nog niet aan hoe het nu verder moet met de revolutie. Kunnen we het idee van een revolutie in de kast zetten, of is er toch nog een kans? Laten we er eerst maar eens met een dosis pessimisme naar kijken. Het idee van het socialisme, en dus ook de revolutie, is door de westerse elite enorm zwart gemaakt. Er is geen ideologie waar zoveel over is gelogen, en die zo in het negatieve is getrokken als het communisme. Bij andere stromingen zie je dat veel minder. De reden is de angst die de heersers ook nu nog hebben voor onze ideologie. Zij weten beter dan wij zelf dat alleen deze ideologie hun heerschappij op termijn kan bedreigen. Vandaar de leugens, de zwartmakerij en de intimidatie van iedereen, die de moed heeft om zich bij de communistische beweging aan te sluiten. Helaas zien wij zelf vaak niet wat een enorm wapen we in handen hebben.

Links is verdeeld en versplinterd, en in veel gevallen ver verwijdert van de noden en eisen van de mensen. Dit heeft grote delen van de arbeidersklasse van de beweging vervreemd. De zaken waar veel linkse groepen zich mee bezighouden worden door de bevolking als niet echt van belang gezien, terwijl de echte belangrijke punten door veel linkse organisaties worden genegeerd. Als we kijken waar de bevolking mee worstelt, nog afgezien van de economische kant, kunnen we vaststellen dat er een paar dingen zijn die steeds terugkomen. Men heeft het gevoel de controle kwijt te zijn over het eigen leven, over de eigen omgeving en zelfs over het eigen land. De eigen identiteit, die een grote rol speelt, is door het streven naar een Europese superstaat, enorm onder druk komen te staan. Vandaar ook de hang naar separatisme en populisme. Veel mensen willen verandering en zoeken een voertuig om die verandering tot stand te brengen. Dat voertuig zou, in deze tijd van rechtse dominantie en een kapitalisme dat geen grenzen en regels meer kent, de linkse beweging moeten zijn. Maar helaas moeten we vaststellen dat het huidige links, dat wordt beheerst door soft links, van al deze zaken niets moet hebben. Identiteit wordt als niet belangrijk gezien, de strijd tegen de EU en de NAVO is door de meeste linkse clubs opgegeven, en er is geen antwoord op de islamisering en de toename van het aantal vluchtelingen. Is het verwonderlijk dat de bevolking dan naar andere mogelijkheden kijkt?

De strijd om de eigen identiteit te behouden, en weer controle te krijgen over het eigen leven zal in de komende jaren de protestbewegingen kenmerken en domineren. Het is aan links om hier een antwoord op te vinden, want anders doen anderen dat, wat niet zonder gevaar is. Waar is de moed gebleven om belangrijke maar gelijktijdig moeilijke zaken aan te pakken en eigen te maken? Waar is men zo bang voor dat men zich moet verschuilen achter zwarte piet activisme, en het aanrennen achter rechten voor ontelbare minderheden, waardoor we zelf een steeds kleinere minderheid worden. Het enige wat dit oplevert is nog meer versplintering en hoongelach van de bevolking, vooral de arbeidersklasse die toch eigenlijk onze basis is. De politieke correctheid, die de bijbel van links is geworden, wordt door de meeste mensen gezien als een gedrocht dat de echte belangrijke zaken in de weg staat en blokkeert. Een beter voorbeeld van vervreemding is niet te vinden. Ons hoofddoel moet altijd zijn de strijd om de macht. De rest is bijzaak of hobbyisme.

Als we de crisis binnen links, die wordt veroorzaakt door gebrek aan passende antwoorden, blijven ontkennen. Als we blijven doen alsof alles helemaal in orde is, en dat het nog beter zou gaan als die lastige bevolking maar eens naar ons zou luisteren, dan is het bovengenoemde pessimisme op zijn plaats. Dan is alles verloren en kunnen we alleen met trots terug kijken op een glorierijk rood verleden. Maar het punt is dat onze beweging bedoeld is voor de toekomst en niet alleen voor het verleden. We zijn gericht op het zetten van stappen naar voren, en niet alleen op terugkijken of het vormen van een levend museum.                    

Is er dan reden om pessimistisch te zijn, en alleen maar te denken in termen van kommer en kwel? Eigenlijk niet. We hebben nog steeds onze ideologie die onze voorvaderen 100 jaar geleden inspiratie gaf en aanzette tot grote daden. Zij gingen moeilijke beslissingen en harde maatregelen niet uit de weg om hun doel te bereiken. De fakkel van toen brand nog steeds, alleen is zijn licht nu verscholen in een zee van verwarring en versplintering. We hebben een rode toekomst als we het belerende vingertje verbannen en weer een worden met onze klasse, ondanks alle moeilijkheden en tegenstrijdige zaken. Dat moet onze hoofdprioriteit zijn. Onze kameraden van toen gingen de problemen niet uit de weg. In tegendeel; ze werden alleen maar meer vastbesloten om ten koste van alles de strijd voor te zetten. Dat is de meest waardevolle les van de Oktober Revolutie, die nog altijd actueel is. Nooit accepteren dat niets doen een optie is. Een voordeel hebben we; de heersende klasse verkeerd overal ter wereld in chaos en de verschillende kapitaalgroepen bekijken elkaar met steeds meer vijandigheid. Misschien is een omwenteling dus dichter bij dan we nu kunnen vermoeden.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten