donderdag 27 juli 2017

WAT DENKT RUSLAND?

Als we de westerse media volgen, wordt al snel duidelijk dat Rusland het land is dat de meeste kritiek krijgt. Of het nu gaat om mensenrechten, de oorlog in de Oekraïne of Syrië, of de relatie tussen oost en west, je zult maar zelden een positief bericht aantreffen. Zelfs de meer serieuze media, zo ver je daar nog van kan spreken, doen hier aan mee. Van nuances is meestal heel weinig te bespeuren, en het is ook niet ongewoon meer om Rusland in de pers als vijand te bestempelen. Dat gaat dan vaak wel in de gedaante van President Vladimir Poetin, maar het is duidelijk zichtbaar dat men met de vele aanvallen het hele land bedoeld, niet alleen de leiding.

We kunnen dus gerust vaststellen dat we in het westen een eenzijdig beeld voorgeschoteld krijgen. In verschillende landen wordt daar nog een schepje boven op gedaan. In Scandinavië, de Baltische republieken en Polen zijn er complete haatcampagnes gaande, waarbij Rusland wordt neergezet als een potentiële aanvaller die ieder moment de tanks de grens over kan sturen. In de Baltische republieken en de Oekraïne gaat men zelfs zover dat men nazileiders en naziorganisaties, uit de jaren 30 en 40 van de vorige eeuw, als helden omarmd omdat ze ooit tegen de Sovjet Unie waren. Dat men daarbij bloedige moordenaars op een voetstuk plaatst, schijnt niet uit te maken. Alles wat de haat tegen Rusland kan aanwakkeren is welkom en wordt aangegrepen.

Je moet je dan afvragen waar die haat en het wantrouwen vandaan komt. Op zich is het iets wat al heel lang aan de gang is. Het westen vertrouwde Rusland al nooit. Dat was voor de Sovjet Unie, tijdens de Sovjet Unie en nu nog steeds. Het land is natuurlijk groot en onoverzichtelijk door de vele variaties, en wordt daarom ook niet begrepen. Gebrek aan begrip leidt al snel tot angst en wantrouwen en vervolgens haat. Daar komt nog bij dat Rusland op het gebied van grondstoffen rijk is en dus ook maar moeilijk gechanteerd kan worden. Dat betekent weer jaloezie en meer haat omdat het bemoeizuchtige westen, en dan spreken we vooral over de VS en de EU, er maar niet in slaagt grip op Rusland te krijgen.

Na de val van de Sovjet Unie, aan het begin van de jaren 90, dacht men de klus te hebben geklaard. De nieuwe Russische leiding boog voor het westen en de westerse kapitalisten konden rustig plunderen en stelen, zoals ze dat eerder ook al in de DDR hadden gedaan. De dagen van een onafhankelijk Rusland met een stevige plaats in de wereldgemeenschap leken voor goed voorbij. Deze teruggang stopte pas toen “Verenigd Rusland” van Vladimir Poetin aan de macht kwam. Hij en zijn partij hebben van Rusland weer een land gemaakt waar rekening mee gehouden moet worden. De tijden van manipulaties en onbeperkt stelen en plunderen zijn voorbij. Ook de Russische strijdkrachten zijn weer op volle sterkte, dus kunnen we gerust zeggen dat het westen weer terug is bij af. Het resultaat zien we iedere dag; de haat en het wantrouwen worden steeds verder opgedreven, en ook van oorlogstaal is men niet vies.

Steeds vaker oefent de NAVO vlak bij de Russische grenzen en ook de Amerikaanse basisuitbreidingen nemen toen. Is dat een bedreiging voor Rusland? Aan de ene kant wel, omdat het natuurlijk altijd een probleem is als troepen, die je niet welgezind zijn, vlak voor je voordeur heen en weer marcheren. Als Rusland dat bij Amerika zou doen gingen in Washington zonder meer de sirenes af. Aan de andere kant moeten we vaststellen dat al die NAVO troepen eigenlijk nauwelijks een echte bedreiging voor Rusland vormen. Het zou de Russische strijdkrachten weinig moeite kosten om al deze zogenaamde vooruitgeschoven posten binnen een heel korte tijd te vernietigen. Dat weet Rusland en dat weten de Amerikanen ook. Toch blijft het een probleem, omdat het altijd de start van iets anders en onverwachts kan zijn, en het ook niet normaal is dat een moordenaarsorganisatie als de NAVO ongestoord een land kan bedreigen waarmee men niet in oorlog is. Dat is gewoon provoceren, niet meer en niet minder.

Maar hoe kijken de gewone Russen nu eigenlijk naar dit alles? Voelen ze de dreiging in het gewone leven, en hoe kijken ze aan tegen de constante kritiek uit het westen? Ten eerste moeten we vaststellen dat de meeste Russen de ontwikkelingen op de voet volgen. Ze zijn vaak veel beter op de hoogte dan de bevolking in het westen. Dit heeft met verschillende dingen te maken. De dreiging van het westen, inclusief oorlog, wordt veel meer openlijk besproken dan hier het geval is. Ook is het zo dat de meeste Russen de lessen uit de Tweede Wereld Oorlog goed hebben geleerd. Men gaat er van uit dat het westen niet te vertrouwen is en dus in de gaten gehouden moet worden. De bevolking heeft veel vertrouwen in de Russische strijdkrachten, en is gelijktijdig ook overtuigd van het eigen kunnen. “Wat onze grootouders konden, kunnen wij ook,” is een vaak gehoorde uitspraak. Als het om de verdediging van Rusland gaat is men bereid. Niet met agressiviteit zoals we dat vaak bij de Amerikanen zien, maar wel met vastberadenheid.

Daar komt nog bij dat een enorme meerderheid van de bevolking achter Poetin staat. Ze weten dat hij het land weer heeft opgebouwd en dat hij geen onbezonnen dingen doet. Daar komt nog bij dat hij ook doet wat hij zegt en beloofd, en precies dat is een bijzonderheid als het om politici gaat. De meeste mensen zijn blij dat de Krim zich weer bij Rusland heeft aangesloten, en er is veel steun voor de vrije republieken in de Donbass. Wat altijd weer opvalt, is dat eigenlijk niemand op wereldheerschappij zit te wachten. Dat is een hemelsbreed verschil met hoe er in het westen wordt gedacht. Vooral Amerika duldt niemand naast zich. Maar in Rusland is men daar niet mee bezig. Als de Russische grenzen maar veilig zijn, en er steun kan worden gegeven aan oude bondgenoten als die er om vragen, vinden de meeste mensen het meer dan voldoende.

Ook kijkt men steeds weer met verwondering en afwijzing naar het constante consumeren in het westen. Het wordt gezien als pure verspilling, iets wat niet past bij de Russische mentaliteit. Dingen in ere houden en gebruik maken van je hebt, wordt als veel belangrijker gezien. Natuurlijk zijn er ook problemen, zoals het gebrek aan betaalbare woningen, en de steeds noodzakelijke strijd tegen corruptie. Maar het feit dat de zogenaamde liberale oppositie geen poot aan de grond krijgt en het vooral bij provoceren moet laten, geeft aan hoeveel vertrouwen de bevolking heeft in de huidige leiding. Dat is geen propaganda, maar werkelijkheid. Geen enkele propagandamachine zou een dergelijke eenheid tot stand kunnen brengen.

Veel mensen voelen dus de dreiging die uit gaat van het westen, en dan vooral de NAVO, wel. Ze hebben de vernietiging gezien die het westen heeft aangericht in de Oekraïne en eerder in het voormalig Joegoslavië. Ze zijn de NAVO bombardementen op Servië, een Russische bondgenoot, niet vergeten, en weten dat deze oorlogsmachine tegen iedereen kan worden ingezet. Daarom ook is er geen discussie over het bekostigen van een sterke defensie. Maar niemand wil, dat het overdreven wordt. Oplossingen worden vooral gezocht in betere techniek, niet in overdreven aantallen.

Een ieder die Rusland en de Russen goed leert kennen zal zien dat er niets is om bang voor te zijn. De meeste mensen willen een simpel leven zonder onvervulbare ambities. Daarbij wordt ook de menselijkheid niet vergeten. Veel van deze zaken zijn nog erfenissen uit de Sovjet Unie. Deze erfenissen zijn natuurlijk na al die jaren wel aangepast en vernieuwd, maar ze blijven wel de basis vormen van het Russische leven. Daarbij hoort natuurlijk ook liefde voor het land en zijn mensen. Kijk dus in het vervolg eens door de westerse angstpropaganda heen, en zie Rusland voor wat het werkelijk is. Een onverwachte verrassing is gegarandeerd.